ÖZGEÇMİŞ
SEZAİ YALÇIN
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
08.07.2014
PROFESÖR
Adres
: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/Rahva Yerleşkesi
BİTLİS
Telefon
: 4342283127-223
E-posta
: [email protected]
Doğum Tarihi
: 01.02.1959
Faks
:
Kadro Yeri
: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/YÜKSEK ENERJİ VE
PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI/
Görev Yeri
:
Öğrenim Bilgisi
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
Doktora
1993-1999
Tez adı: İki İnçlik CaF2(Eu) ve NaI(Tl) Kristalli Phoswich Sintilasyon Detektörünün alfa, beta, gamma
Sayma Veriminin Kuramsal ve Deneysel Olarak Tayini (1999)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans-Tezli
1989-1992
Tez adı: Güney Marmara Bölgesinde Çeşitli Ortamlarda Radyoaktif Kirliliğin Belirlenmesi (1992)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ/FİZİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FİZİK MÜHENDİSLİĞİ PR.
Lisans-Anadal
1976-1985
Akademik Ünvanlar
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
1991-2000
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK
ANABİLİM DALI
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ (DR) ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/NÜKLEER FİZİK
ANABİLİM DALI
2000-2003
YARDIMCI DOÇENT
2003-2006
GAZİ ÜNİVERSİTESİ/null
YARDIMCI DOÇENT
2006-2009
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
2008-2009
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DOÇENT
2009-2013
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ/EĞİTİM FAKÜLTESİ/İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ/FEN BİLGİSİ
EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
1
PROFESÖR
2013
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/FİZİK BÖLÜMÜ/YÜKSEK ENERJİ
VE PLAZMA FİZİĞİ ANABİLİM DALI
Yabancı Dil Bilgisi
İngilizce
ÜDS,
2006 (Güz), Puan: 73.750
Üak Temel Alan
Temel Alan : Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Bilim Alanı : Fizik
Anahtar Kelime 1 : Nükleer Fizik
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans
BAL EDA, (2012). 5E Modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının fizik laboratuvarı dersinde fen bilgisi
1.
öğretmen adaylarının tutum ve başarılarına etkisi, Kastamonu Üniversitesi
ARAS GÜLSEREN, (2011). Kastamonu merkezdeki okul binalarında havadaki radon aktivitesinin ölçülmesi,
2.
Kastamonu Üniversitesi
İNCİRCİ FULYA, (2011). Kastamonu bölgesindeki sularda radon aktivitesinin ölçülmesi, Kastamonu
3.
Üniversitesi
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
1.Gurler O, Tarim UA, Yalcin S (2013). ESTIMATION OF MEAN (RN)-R-222 CONCENTRATION IN WATER AND
IN INDOOR AIR OF KARACABEY, BURSA (TURKEY). FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 22(1A), 247251., Atıf Sayısı: 1
2.Akar UA, Gurler O, Kahraman A, Yalcin S, Kaynak G, Gundogdu O (2012). MEASUREMENTS OF RADIUM
LEVELS IN BOTTLED NATURAL SPRING WATER OF MARMARA REGION (TURKEY). ROMANIAN JOURNAL OF
PHYSICS, 57(7-8), 1204-1210.
3.Yalcin Sezai, Gurler Orhan, Akar Urkiye Tarim, Incirci Fulya, Kaynak Gokay, Gundogdu Ozcan (2011).
Measurements of radon concentration in drinking water samples from Kastamonu (Turkey). Isotopes in
Environmental and Health Studies, 47(4), 438-445., Atıf Sayısı: 4
4.Gurler O, Akar U, Kahraman A, Yalcin S, Kaynak G,Gundogdu O (2010). MEASUREMENTS OF RADON
LEVELS IN THERMAL WATERS OF BURSA, TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 19(12), 30133017., Atıf Sayısı: 8
5.Akar Tarim U., Gurler O., Ozmutlu E.N., Yalcin S. (2014). Monte Carlo calculations of the energy deposited
in biological samples and shielding materials. Radiation Effects and Defects in Solids, 169(3), 232-238.
6.Akar Tarim U., Gurler O., Ozmutlu E.N., Yalcin S. (2013). Monte Carlo calculations for gamma-ray mass
attenuation coefficients of some soil samples. Annals of Nuclear Energy, 58, 198-201.
7.Akar Tarim U., Ozmutlu E.N., Gurler O., Yalcin S., Gundogdu O., Sharaf J.M., Bradley D.A. (2013). Monte
Carlo modelling of single and multiple Compton scattering profiles in a concrete material. Radiation Physics
and Chemistry, 85, 12-17.
8.Gurler O., Oktar C.H., Yalcin S., Kaynak G. (2013). A study on atomic number and energy dependence of
coherent scattering coefficients. Annals of Nuclear Energy, 53, 364-371.
9.Akar Tarim U., Ozmutlu E. N., Gurler O., Yalcin S. (2013). Monte Carlo analyses of multiple backscattering
of gamma rays. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 295(2), 901-905.
2
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,
AHCI)
10.Kahraman Ayşegül, Kaynak Gökay, Akkaya Gizem, Gürler Orhan, Yalçın Sezai (2013). Radioactivity
measurements in epiphytic lichens of Uludağ Mountain in Western Anatolia. Journal of Radioanalytical and
Nuclear Chemistry, 295(2), 1057-1066.
11.Gurler Orhan, Oktar Cebrail Hasimi, Yalcin Sezai, Kaynak Gokay (2012). Analytical formulas for calculating
photoelectric attenuation coefficients. Radiation Effects and Defects in Solids, 167(12), 895-902.
12.Akar Tarim U., Gurler O., Ozmutlu E.N., Yalcin S., Gundogdu O., Sharaf J.M., Bradley D.A. (2012). The
energy spectrum of 662keV photons in a water equivalent phantom. Radiation Physics and Chemistry, 81
(7), 745-748., Atıf Sayısı: 1
13.Akar Tarim U., Ozmutlu E. N., Gurler O., Yalcin S. (2012). The effect of the housing material on the NaI(Tl)
detector response function. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 293(1), 425-429., Atıf Sayısı:
1
14.Akar Tarim U., Gurler O., Akkaya G., Kilic N., Yalcin S., Kaynak G., Gundogdu O. (2012). Evaluation of
radon concentration in well and tap waters in Bursa, Turkey. Radiation Protection Dosimetry, 150(2), 207212., Atıf Sayısı: 3
15.Yalcin S., Gurler O., Gundogdu O., Bradley D.A. (2012). A practical method for in-situ thickness
determination using energy distribution of beta particles. Applied Radiation and Isotopes, 70(1), 128-132.
16.Yalcin S., Gurler O., Gundogdu O., Akar U. (2011). Analytical investigation of energy spectrums of beta
rays emitted from 90Sr and 204Tl radioisotopes. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 289(3),
923-926.
17.Kahraman A., Ozmutlu E.N., Gurler O., Yalcin S., Kaynak G., Gundogdu O. (2009). Calculation of angular
distribution of 662 keV gamma rays by Monte Carlo method in copper medium. Applied Radiation and
Isotopes, 67(12), 2083-2087.
18.Kahraman A., Kaynak G., Gurler O., Yalcin S., Ozturk S., Gundogdu O. (2009). Investigation of
environmental contamination in lichens of Gökçeada (Imbroz) Island in Turkey. Radiation Measurements,
44(2), 199-202., Atıf Sayısı: 3
19.Gurler O., Oz H., Yalcin S., Gundogdu O. (2009). Mass absorption and mass energy transfer coefficients for
0.4–10MeV gamma rays in elemental solids and gases. Applied Radiation and Isotopes, 67(1), 201-205.,
Atıf Sayısı: 1
20.Yalcin S., Gurler O., Gundogdu O., Kaynak G. (2009). Monte Carlo simulation of gamma-ray total counting
efficiency for a Phoswich detector. Radiation Measurements, 44(1), 80-85., Atıf Sayısı: 2
21.Yalcin S., Gurler O., Kaynak G., Gundogdu O. (2007). Calculation of total counting efficiency of a NaI(Tl)
detector by hybrid Monte-Carlo method for point and disk sources. Applied Radiation and Isotopes, 65(10),
1179-1186., Atıf Sayısı: 12
22.Yalcin S., Gurler O. (2007). The radioactivity measurements in soil, coal and water in south Marmara region
of Turkey. Radiation Measurements, 42(2), 281-285., Atıf Sayısı: 5
23.Yalcin S., Gurler O., Gultekin A., Gundogdu O. (2006). An analytical expression for electron elastic
scattering cross section from atoms and molecules in 1.0 keV to 1.0 MeV energy range. Physics Letters A,
356(2), 138-145., Atıf Sayısı: 7
24.Oz H, Gurler O, Gultekin A, Yalcin S, Gundogdu O (2006). Photon mass energy absorption coefficients from
0.4 MeV to 10 MeV for silicon, carbon, copper and sodium iodide. JOURNAL OF THE KOREAN PHYSICAL
SOCIETY, 49(1), 73-76., Atıf Sayısı: 1
25.Gurler O., Yalcin S., Gultekin A., Kaynak G., Gundogdu O. (2006). An approximate analytical solution for
the energy distribution of beta particles transmitted through metal foils. Nuclear Instruments and Methods
in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, 245(2), 347-354., Atıf Sayısı: 3
26.Gurler O, Yalcin S, Gultekin A, Kaynak G (2005). Calculation of projected range of electrons in some
elemental solids and gases. JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS PART 1-REGULAR PAPERS BRIEF
COMMUNICATIONS & REVIEW PAPERS , 44(12), 8630-8634.
27.Gürler O., Yalçın S. (2005). A practical method for calculation of mass-attenuation coefficients of ?
particles. Annals of Nuclear Energy, 32(18), 1918-1925., Atıf Sayısı: 4
28.Yalç?n S., Gürler O. (2005). Effect of different arrangements of point source, aluminum absorber and
detector on mass absorption coefficient of beta-particles. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry,
266(3), 509-511., Atıf Sayısı: 3
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1.SEZAİ YALÇIN, ORHAN GÜRLER, GÖKAY KAYNAK (2002). beta- Parçacıkları için Yüzey Engelli Silisyum
Detektörün Cevap Fonksiyonunun Monte Carlo Yöntemi ile İncelenmesi.. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU
EĞİTİM DERGİSİ, 10(2), 387-398.
3
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
2.ORHAN GÜRLER, SEZAİ YALÇIN, GÖKAY KAYNAK (2002). Alüminyum Ortamında Elektronların İzdüşüm
Menzillerinin Hesaplanması. GAZİ ÜNİVERSİTESİ KASTAMONU EĞİTİM DERGİSİ, 10(1), 163-172.
İncelenmesi.
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, 6(2), 130-137.
4.ORHAN GÜRLER, SEZAİ YALÇIN (2001). Elektronların Polietilen ve Alüminyum Ortamlarındaki Menzil
Dağılımlarının İncelenmesi. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, 13(1), 333337.
3.ORHAN GÜRLER, SEZAİ YALÇIN (2002). Hava Ortamında Elektronların Menzillerinin
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.ORHAN GÜRLER, HİLMİ ÖZ, SEZAİ YALÇIN Calculation Of Mass Energy Absorption Coefficients And Mass
Radiation Absorption Coefficients For Aluminium And Water Mediums.. BULGARIAN JOURNAL OF PHYSICS4TH GENERAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-4), 27(1), 25-28.
2.SALİH DİNÇER, SEZAİ YALÇIN, CİHAN ÖZMUTLU, ORHAN GÜRLER, ALİ GÜLTEKIN Phoswich Detektörünün
Gamma Veriminin Monte Carlo Benzetişim Yöntemi ile Bulunması.. II.KIZILIRMAK ULUSLARARASI FEN
BİLİMLERİ KONGRESİ 1998 -BİLDİRİ KİTABI, 522-532.
3.CİHAN ÖZMUTLU, ORHAN GÜRLER, ALİ GÜLTEKIN, SEZAİ YALÇIN Yüzey Engelli Katı Hal Detektörünün
Elektron Cevap Fonksiyonunun İncelenmesi.. II.KIZILIRMAK ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ
KONGRESİ1998 -BİLDİRİ KİTABI, 538-547.
4.SALİH DİNÇER, ALİ GÜLTEKIN, SEZAİ YALÇIN, ORHAN GÜRLER, Manyetik Beta Spektrometresi ile Betaların
Enerji Spektrumlarının İncelenmesi.. II.KIZILIRMAK ULUSLARARASI FEN BİLİMLERİ KONGRESİ1998 BİLDİRİ KİTABI, 565-574.
5.SEZAİ YALÇIN, ORHAN GÜRLER The Study Of Energy Spectrums Of Beta Particles Which Penetrated
Through A Certain Material Thickness With Abundant Group Energy Approach.. BULGARIAN JOURNAL OF
PHYSICS-4TH GENERAL CONFERENCE OF THE BALKAN PHYSICAL UNION (BPU-4), 27(1), 42-45.
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler :
Tam metin bildiri
1.SALİH DİNÇER, SEZAİ YALÇIN, CİHAN ÖZMUTLU, ORHAN GÜRLER, ALİ GÜLTEKIN NaI(Tl) Detektörünün
Gamma Veriminin Monte Carlo Benzetişim Yöntemi ile Bulunması.. II. SPIL Fen Bilimleri Kongresi, Celal
Bayar Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Serisi (Fizik), 2, 1998(2), 81-89.
2.SALİH DİNÇER, SEZAİ YALÇIN 5.08 cm x 6.35x10-3 cm CaF2(Eu) Kristali ile 5.08 cm x 5.08 cm NaI(Tl)
Kristalinden Oluşan Phoswich Detektör Sisteminin alfa , beta ve gamma Deteksiyon Veriminin Kuramsal
Yolla Bulunması.. VII. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİ KONGRESİ, İSTANBUL, POSTER
BİLDİRİLER II, 451-458 , 1996
3.CİHAN ÖZMUTLU, ORHAN GÜRLER, SEZAİ YALÇIN, ALİ GÜLTEKIN Geiger-Müller detektörünün Beta ve
Gamma Işınları İçin Detektör Veriminin İncelenmesi.. II. SPIL Fen Bilimleri Kongresi, Celal Bayar
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Serisi (Fizik), 2, 1998(2), 75-80.
4.CİHAN ÖZMUTLU, SEZAİ YALÇIN, ORHAN GÜRLER, ALİ GÜLTEKIN Yüzey Engelli Katı Hal Detektörü ile alfa,
beta, gamma ve İç Değişim Elektronlarının Deteksiyonu.. II. SPIL Fen Bilimleri Kongresi, Celal Bayar
Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fen Bilimleri Serisi (Fizik), 2, 1998(2), 213-224.
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Kitap Çevirisi
Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği (2013)., YALÇIN SEZAİ, Palme YayıncılıkPalme
Yayıncılık, Editör:Prof.Dr.A.Güneş TANIR, Doç.Dr.M. Hicabi BÖLÜKDEMİR, Yrd.Doç.Dr.Kemal KOÇ,
1.
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler
null
1.
AKUSTİK VE OPTİK PROBLEM ÇÖZÜMLERİ (2003)., YALÇIN SEZAİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
BASIMEVİULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Sayfa Sayısı 112, ISBN:975-6958-68-5, Türkçe
4
2.
AKUSTİK VE OPTİK (2002)., YALÇIN SEZAİ, ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Sayfa Sayısı 256, ISBN:975-6958-47-2, Türkçe
3.
ÇEKİRDEK FİZİĞİ LABORATUVARI DENEY KILAVUZU (2000)., YALÇIN SEZAİ, ULUDAĞ
ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BASIMEVİ, Sayfa Sayısı 91, ISBN:975-6958-
Yayın Hakemliği
Dergi Diğer endeksler,
Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi Hakemlik Sayısı:5
Proje Görevleri
Araştırmacı
BAP:Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BEBAP) Koordinasyon Birimi bünyesinde
yürütülen akademik, idari ve mali süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi ve bilişim alt
yapısının oluşturulması
2014
DİĞER:Güney Marmara Bölgesinde Radyoaktif Kirliliğin Belirlenmesi
1990-1999
Radyoaktif Kirlilik
DİĞER:Bursa Bölgesinde Çeşitli Ortamlarda Bulunan Radyoaktif Element Tayini
1989-1999
Radyoaktif Element Tayini
Üyelikler
Üye
INTERNATIONAL RADIATION PHYSICS SOCIETY, IRPS , 2003
Ödüller
Ulusal
1.Uluslararası Yayın Ödülü, 2006, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2.Uluslararası Yayın Ödülü, 2007, GAZİ ÜNİVERSİTESİ
5
Download

Özgeçmiş - Bitlis Eren Üniversitesi