Download

Hodnotenie študenta a podmienky udelenia klasifikovaného zápočtu