Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5)
Akreditasyon Kapsamı
KAYZER
Kalibrasyon Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kalibrasyon Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0090-K
Revizyon No: 03 Tarih: 3 Eylül 2014
Kalibrasyon Laboratuvarı
AB-0090-K
Adresi : Musalla bağları mah. Belh cad. No:35
Selçuklu 42060
KONYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 332 235 53 54
Faks
: 0 332 235 08 48
E-Posta : [email protected]
Website : www.kayzerkalibrasyon.com
Ölçüm
Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Kalibre edilen
Cihazlar
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
Açıklamalar
BOYUT
Ö
lçü Saati
0 mm < l ≤ 25 mm
Bölüntü Değeri 0,01
mm
8,3 µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
11.1
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Mikrometre
0 mm < l ≤ 300 mm,
Dış Çap
Bölüntü Değeri 0,001
mm
( L= m)
(1,6 + 9,5 x L) µm
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm
10.1
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Kumpas
0 mm < l ≤ 500 mm,
İç ve Dış Ölçümler
Bölüntü Değeri 0,01
mm
( L= m)
VDI/VDE/DGQ
2618 Bölüm 9.1
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
(10 + 16 x L) µm
Şeritmetre
0 mm < l ≤ 10 000
mm
-
( L= m)
(400 + 894 x L) µm
TS 9505
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/5)
Akreditasyon Kapsamı
KAYZER
Kalibrasyon Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kalibrasyon Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0090-K
Revizyon No: 03 Tarih: 3 Eylül 2014
AB-0090-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Çelik cetvel
0 mm < l ≤ 2000 mm
-
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
( L= m)
(100 + 112 x L) µm
Açıklamalar
DIN 865
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
Elek
0 mm < l ≤ 125 mm,
Mesh aralığı
Profil Projektör ile
5.6 µm
ISO 3310
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
TERAZİ
0 g < m ≤ 600 g
0 g < m ≤ 10 kg
0 g < m ≤ 500 kg
E2 Sınıfı kütle ile
F1 Sınıfı kütle ile
M1 Sınıfı kütle ile
0,0002g+2,7E-06*R
0,173g+ 6,2E-05*R
49,86g+3,2E-04*R
Kalibrasyon
terazinin
bulunduğu
yerde yapılır
Kalibrasyon
metodu
EUROMET/CG-1
8 V.03
Dokümanlarına
uygun
hazırlanmış
kalibrasyon
prosedürü
-40 °C ≤ t ≤ 20 °C
Alkol banyosu
0,18 °C
20 °C ≤ t ≤ 90 °C
Su banyosu
0,18 °C
Kalibrasyon fırını
2,96 °C
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu ile
Laboratuvarda
ve Firmada
yerinde
Kalibrasyon
Buz noktasında
0,14 °C
SICAKLIK
Sayısal ve
Anolog
Göstergeliler
90 °C ≤ t ≤ 600 °C
0 °C
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/5)
Akreditasyon Kapsamı
KAYZER
Kalibrasyon Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kalibrasyon Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0090-K
Revizyon No: 03 Tarih: 3 Eylül 2014
AB-0090-K
Ölçüm Büyüklüğü
Ölçüm Aralığı
Kalibre edilen
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Isılçift
(termokupl)
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
-40 °C ≤ t ≤ 20 °C
Alkol banyosu
0,30 °C
20 °C ≤ t ≤ 90 °C
Su banyosu
0,30 °C
90 °C ≤ t ≤ 600 °C
Kalibrasyon fırını
2,92 °C
Tüm tipler
0,29 °C
Kül Fırını
0 °C
Buz noktasında
250 °C ≤ t ≤ 1100 °C
Eksenel sıcaklık
dağılımı
3,4 °C
Açıklamalar
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu ile
Laboratuvarda
ve Firmada
yerinde
Kalibrasyon
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu ile
Laboratuvarda
ve Firmada
yerinde
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/5)
Akreditasyon Kapsamı
KAYZER
Kalibrasyon Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kalibrasyon Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0090-K
Revizyon No: 03 Tarih: 3 Eylül 2014
AB-0090-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
Göstergesi
0 °C ≤ t ≤ 1820 °C, B
Tipi Isıl çift
Sıcaklık kalibratörü ile
Simülasyon Metodu
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
0,8 °C
-50 °C ≤ t ≤ 1765 °C,
S Tipi Isıl çift
0,51 °C
-50 °C ≤ t ≤ 1765 °C,
R Tipi Isıl çift
0,51 °C
-240 °C ≤ t ≤ 1370
°C, K Tipi Isıl çift
0,48 °C
-240 °C ≤ t ≤ 1300
°C, N Tipi Isıl çift
0,3 °C
-210 °C ≤ t ≤ 1200
°C, J Tipi Isıl çift
0,43 °C
-240 °C ≤ t ≤ 1000
°C, E Tipi Isıl çift
0,2 °C
-240 °C ≤ t ≤ 400 °C,
T Tipi Isıl çift
0,47 °C
-200 °C ≤ t ≤ 900 °C,
L Tipi Isıl çift
0,3 °C
-210 °C ≤ t ≤ 800 °C,
PT 100 Isıl çift
0,21 °C
Açıklamalar
ITS 90
Karşılaştırma
Metodu ile
Laboratuvarda
ve Firmada
yerinde
Kalibrasyon
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/5)
Akreditasyon Kapsamı
KAYZER
Kalibrasyon Eğitim Ve Danışmanlık Hizmetleri San. Ve Tic. Ltd. Şti.
Kalibrasyon Laboratuarı
Akreditasyon No: AB-0090-K
Revizyon No: 03 Tarih: 3 Eylül 2014
AB-0090-K
Ölçüm Büyüklüğü
Kalibre edilen
Ölçüm Aralığı
Ölçüm Şartları
Cihazlar
Sıcaklık
kontrollü
hacimlerde
sıcaklık dağılım
tespiti
(Etüv,İnkübatör,
Fırın,
İklimlendirme
kabini,
Sterilizatör,Soğu
k oda,Su
banyosu,Buzdol
abı,
Derin
dondurucu vb.)
%15 RH ≤ n ≤ %90
RH
Nem Kabininde
Nem Kabininde
Kalibrasyon ve Ölçüm
Yeteneği (Genişletilmiş
Ölç. Belirsizliği k=2)(±)
% 2,45 RH
3,3 °C
18 °C ≤ t ≤ 25 °C
Açıklamalar
Referans
Sıcaklık Nem
Ölçer ile
Karşılaştırma
Metodu
NEM
Sıcaklık Ve Nem
Ölçerler
(Dijital/Analog)
%15 RH ≤ n ≤ %90
RH
Nem Kabininde
Nem Kabininde
% 2,45 RH
3,3 °C
18 °C ≤ t ≤ 25 °C
Referans
Sıcaklık Nem
Ölçer ile
Karşılaştırma
Metodu
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Kapsam PDF - Kayzer Kalibrasyon Hizmetleri İş Güvenliği Konya