DERS-ALAN
SEÇİMİ
AHMET ERTAŞ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
KARİYER PLANLAMASI
DERS-ALAN
SEÇİMİ
MESLEK
TEOG
YGS-LYS
YANLIŞ DERS-ALAN
SEÇİMİ



Ortaöğretimde derslerimize olan
motivasyonumuzu azaltır.
Motivasyonumuzun azaldığı derslerde
notlarımız düşecektir.
Ortaöğretimde düşen notlarımız YGS-LYS de
düşük OBP olarak karşımıza çıkacaktır.
YANLIŞ DERS-ALAN
SEÇİMİ
Yanlış meslek seçmemize yol açar.
 Yanlış meslek seçimi ise uzun yıllar boyunca
sevmediğimiz , ilgimizin ve yeteneğimizin
olmadığı bir mesleği yapmak zorunda bırakır.
 İlgimizin , yeteneğimizin doğrultusunda
seçmediğimiz bir meslek ise iş hayatında bizi
mutsuz edecektir.

NEDEN YANLIŞ SEÇİM?


Aile baskısı, yanlış seçim yapılmasına neden
olabilir. Geleneksel , güncel olmayan yanlış
bilgilerle aile üyeleri , öğrenciyi yanlış
yönlendirebilmektedirler.
Çevre baskısı , yanlış seçim yapılmasına neden
olabilir. Sadece arkadaşlarıyla aynı sınıfta
okumak için hiç araştırmadığı alana giden
öğrencilerimiz bulunmaktadır.
NEDEN YANLIŞ SEÇİM?

Popüler bir meslek sahibi olmak için ,öğrenciler
yanlış seçimlerde bulunabiliyorlar. Popüler olan
bir mesleğin bizi mutlu etme garantisi yoktur.
 Yanlış bilgi veya bilgisizlik , yanlış seçim
yapmaya neden olabilir. Ders , alan
seçimlerinde Okul Rehberlik Servisinden
yardım alınmalıdır.
İYİ BİR SEÇİM NASIL
OLMALIDIR?
DERSLERİ-ALANLARI İYİ TANI
Alanlar iyi bir şekilde araştırılmalı. Alanlarda ,
hangi derslerin bulunduğu incelenmelidir. Alan
içerisinde ne gibi staj imkanları , alan bitiminde
ne gibi iş imkanları olduğu araştırılmalıdır. YGSLYS de hangi bölümler tercih edilebilir , hangi
bölümlere ek puan alınır ve hangi bölümlere
varsa sınavsız geçilebilir ?

İYİ BİR SEÇİM NASIL
OLMALIDIR?
KENDİNİ TANI
İlgilerimizin , yeteneğimizin farkında olmalıyız. Bu
doğrultuda seçim yapmalıyız. İlgi ve
yeteneklerimizle , seçmek istediğimiz alanın ne
kadar örtüştüğünü iyi analiz etmemiz gerekir. İlgi
ve yeteneklerimizin farkında değilsek bu konuda
uzman kişilerden yardım almalıyız.

İYİ BİR SEÇİM NASIL
OLMALIDIR?
HEDEFLEDİĞİN MESLEĞİ ARAŞTIR
Hedeflediğimiz mesleğin şartlarını en iyi o
mesleği yapan insanlardan öğrenebiliriz.
Günümüzde artık istediğimiz meslek sahibine
ulaşmak kolay. Mesleğin şartlarını öğrendikten
sonra , bizi o mesleğe götürecek alanı-ders
seçimini daha etkili yapabiliriz.

İYİ BİR SEÇİM NASIL
OLMALIDIR?
SEÇİMİNİ YAP
Gerekli araştırmaları yaptıktan sonra artık karar
verme zamanı. Okul Rehberlik Servisi ,
öğretmenlerimiz ve ailemizle görüştükten sonra
etkili bir şekilde seçimimizi yapmalıyız.

ANADOLU LİSELERİNDE DERS
SEÇİMİ

Anadolu Liseleri’nde 10. sınıf bitip , 11. sınıfa
geçilirken ders seçimi yapılmaktadır.

Ders seçimi yapılırken herhangi bir ortalama
şartı yoktur.
ANADOLU LİSELERİNDE DERS
SEÇİMİ

Ders seçiminde OBP’nin etkisi , YGS-LYS de
derslerden çıkan soru sayısı , seçilecek
mesleğin hangi puan türünden olduğu ve bu
puan türünden seçilen derslerin etkisi iyi bir
şekilde araştırılarak karar verilmelidir.
MESLEKİ VE TEKNİK A. L. DERS
SEÇİMİ

Meslek liselerinde 9.sınıf bitip , 10. sınıfa
geçildiğinde «alan seçimi» yapılmaktadır.
Bu seçim yapılırken öğrenci , Mesleki Anadolu
Lisesi kapsamında bir alan seçecek ise sadece
kendi okulunda , Teknik Anadolu Lisesi
kapsamında bir alan seçecekse başka okulları
da seçebilecektir.

MESLEKİ VE TEKNİK A. L. DERS
SEÇİMİ
9. sınıfın sonunda Meslek lisesi kapsamında
alan seçilirken, 9. sınıfın yıl sonu ortalamasının
%60 ı , ortaokul (5-6-7-8) ortalamasının %40 ı
alınarak oluşan puana göre tercih
yapacaklardır.


Öğrenciler 10. sınıftan 11. sınıfa geçtiklerinde
seçilen alana ait dallar varsa onun tercihini de
yapmaktadırlar.
MESLEKİ VE TEKNİK A. L. DERS
SEÇİMİ

9. sınıfın sonunda Teknik lisesi kapsamında
alan seçilirken, başvuru şartı 9. sınıf
ortalamasının en az 100 üzerinden 55
olmasıdır. Bu şartı taşıyan öğrenciler
Matematik , Fizik , Biyoloji , Kimya ve Dil
Anlatım derslerinin 9. sınıf yıl sonu
ortalamalarına göre seçilir.
MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ALANLARI
ARASI FARKLAR NELERDİR?
Öğrenci , Meslek Lisesi kapsamı bir alanda
okuyorsa 12.sınıfta haftada 3 gün staja , 2 gün
okula gitmektedir.


Son sınıfta haftada sadece 2 gün okula gitmesi
öğrencinin YGS-LYS ye hazırlanma sürecinde
dezavantaj olabilmektedir.
MESLEKİ VE TEKNİK LİSE ALANLARI
ARASI FARKLAR NELERDİR?
Öğrenci ,Teknik Lise kapsamında bir alanda
okuyorsa stajını 10. ve 11. sınıfın bittiği yaz
tatilinde yapmakta ve 12. sınıfta 5 gün okula
devam etmektedir.
 Sınavsız geçişte , teknik lisenin önceliği
bulunmaktadır.
 Son sınıfta 5 gün okula devam etmek YGS-LYS
ye hazırlanma sürecinde avantaj olabilmektedir.

BAŞARILI BİR SEÇİM
YAPMANIZ DİLEĞİYLE
AHMET ERTAŞ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Download

Ders ve Alan Seçimi Sunumu (Ortaöğretim Kurumları)