NEDEN STRES
*Bu etkinlik özel bilgi ve deneyim gerektirdiği için okul rehber öğretmeni
tarafından uygulanacaktır. Okul rehber öğretmeninin etkinliği
gerçekleştiremediği durumlarda, öğrencilerin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları,
okulun özellikleri göz önünde bulundurularak okul rehber öğretmeniyle iş
birliğinde sınıf rehber öğretmeni tarafından farklı etkinlikler uygulanabilir ya da
diğer etkinliklere daha geniş yer verilebilir.
*Okul rehber öğretmenin olmadığı durumlarda Sınıf Rehberlik Programı
rehberlik ve araştırma merkezi tarafından hazırlanan yıllık çerçeve program
doğrultusunda yürütülür.
Kazanım: *Stresin nedenlerini ve belirtilerini açıklar.
11. Sınıf 66 nolu kazanım etkinliği
“Stres kelimesiyle ne ifade
edilmek istendiğini düşünün.
Stresin tanımını yapmaya
çalışalım…”
Öğrencilerin verdiği cevapları tahta yazabiliriz…
Tanım: “Stres, insanın kendini sinirli, gergin,
huzursuz veya endişeli hissetmesidir”.
 Stresten kaynaklanan gözlenebilir fiziki etkiler neler olabilir?
 Stresin Bedendeki Gözlenebilir Belirtileri:
Midede gurultular,
Kalp atışında hızlanma,
Sesin titremesi,
Ellerin terlemesi,
Ağzın kuruması,
Ellerin titremesi,
Dikkati toplayamama, vb.
Stresin bedendeki gözlenebilir etkileri ile ilişkili olarak üzerinde durulması
gereken nokta “stresin kalp atışının artması, terleme, kas gerginliği, titreme
gibi bedende fiziki değişimlere yol açtığının anlaşılması”dır.
Stresin psikolojik ve
davranışsal
belirtileri
 Stresin Psikolojik Belirtileri:
Bir şeyleri unutma (Örneğin
sınav sorusunu yanıtlamama).
Duygusal olarak kararsız ve
kontrol dışı hissetme.
 Stresin Davranışsal Belirtileri:
Kızgınlıktan patlamak,
Stresli olabileceği için bir
şeyler yapmaktan kaçınmak,
(Korku ya da başarısızlık
yüzünden takım, kulüp ya da bir
etkinliğe katılmamak)
Yardıma ihtiyaç duyduğunuzu
itiraf etmemek,
Zor durumlardan kaçınmak,
Ortada bir şeyler yokken
kızgın hissetme.
Diğer insanları incitici bir
şeyler yapmak,
Küçük şeylere sinirlenme.
Anne-baba ile tartışmak,
Kolayca ağlama.
İlgi çekmek için probleme yol
açıcı şeyler yapmak,
Stres yaşayan herkes aynı fiziksel, psikolojik
ve davranışsal belirtileri göstermez. (Örneğin
baş ağrısı gibi herhangi bir belirtiye sahip
olmanın mutlaka stresin fiziki belirtisi
olmayacağı gibi). Bununla beraber, stresle
ilgili yukarıda ifade edilen belirtilerin çoğuna
sahip olma stresle yakından ilgili olabilir.
Stresin nedenlerini ve belirtilerini bilmek
psikolojik ve fiziksel sağlık için çok önemlidir.
*Davaslıgil, Çakıcı ve Ögel (1998)’den
yararlanılmıştır.
Download

11sinif_66_neden_stres - rehberlikservisim.net paylaşmak için