GÜNLER
PAZARTESİ
III.SINIF
II.SINIF
Ebe. Temel İlkeler
(H.POLAT-T.MANKAN)
Sınav Saati : 1000
Gözetmen:4,5
Aile Planlaması
(D.GÜNEŞ DAĞ)
Sınav Saati :1100
Gözetmen:4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
AÇS Eğitimi
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1300
Gözetmen: 1,3
Sınav Yeri: Anfi 1-2
ÇARŞAMBA
Beslenme İlkeleri
(Z.CİHANGİROĞLU)
Sınav Saati:1000
Gözetmen:2,3,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2,D2
PERŞEMBE
SALI
I.SINIF
Türk Dili
(Ü.YILDIRIM)
Sınav Saati : 1000
Gözetmen:4,5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Tarihi (E.DUMAN)
Sınav Saati :1500
Gözetmen:2,3
Doğum Bilgisi- I
(Ö.YÜKSEKOL)
Sınav Saati : 1300
Gözetmen:4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Mesleki Yabancı Dil
(A. BAYRAM)
Sınav Saati : 1100
Gözetmen:2,3
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2,
Bilgisayar Kullanımı
(S. KARABATAK)
Sınav Saati :1500
Gözetmen:4,5
Sınav Yeri: ENF.LAB.
CUMA
CUMARTESİ
10.01.2015
09.01.2015
08.01.2015
07.01.2015
06.01.2015
05.01.2015
FİNAL
F.Ü.
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
2014–2015 GÜZ YARIYILI
FİNAL SINAVI PROGRAMI
İngilizce I
(Y. DOĞAN)
Sınav Saati : 0900
Gözetmen:4,5
İngilizce II
(Y. DOĞAN)
Sınav Saati : 1100
Gözetmen:4,5,
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Prof. Dr. Nursel AKSIN
Ebelik Bölüm Başkanı
Doğum Bilgisi- III
(Ö.YÜKSEKOL)
Sınav Saati :1100
Gözetmen: 4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
Müdür
FİNAL
GÜNLER
PAZARTESİ
I.SINIF
II.SINIF
Ruh Sağlığı
(K.ŞEKERCİ)
Sınav Saati :1300
Gözetmen:2,4
Kadın Sağlığı
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1100
Gözetmen:1,3
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Sınav Yeri: Anfi 1-2
ÇARŞAMBA
Biyoistatistik
(M.İRGÜREN)
Sınav Saati : 1100
Gözetmen:4,5
PERŞEMBE
İlkYardım
(E.ÇELEBİ)
Sınav Saati :1300
Gözetmen:2,3
Mikro.-Parazitoloji
(N.AKSIN-E.BELHAN)
Sınav Saati:1000
Gözetmen:2,4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2, D2
CUMA
(E.ÇELEBİ)
Sınav Saati : 1000
Gözetmen:2,3
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Farmakoloji
(E.ŞAHNA)
Sınav Saati :1300
Gözetmen:4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2
14.01.2015
SALI
Ebe. İletişim Becerileri
Histoloji
(F.YILMAZ)
Sınav Saati : 1000
Gözetmen:4,5
Ebeliğe Giriş
(T.MANKAN)
Sınav Saati : 1000
Gözetmen:4,5
Sınav Yeri: Anfi 1-2
16.01.2015
III.SINIF
Anatomi
(H.PEKMEZ)
Sınav Saati : 10
Gözetmen:4,5
15.01.2015
13.01.2015
12.01.2015
F.Ü.
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
2014–2015 GÜZ YARIYILI
FİNAL SINAVI PROGRAMI
Epidemiyoloji
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1300
Gözetmen:1,3
Sınav Yeri: Anfi 1-2
Prof. Dr. Nursel AKSIN
Ebelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
Müdür
EBELİK BÖLÜMÜ
ALTTAN ALAN, YATAY VE DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
FİNAL SINAV PROGRAMI
PSİKOLOJİ (E.ÇELEBİ) 05.01.2015 14:00
GENETİK (A.BAYRAM) 07.01.2015 14:00
FİZYOLOJİ (N.AKSIN)
16.01.2015 14:00
GÜNLER
PAZARTESİ
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
CUMARTESİ
31.01.2015
30.01.2015
29.01.2015
28.01.2015
27.01.2015
26.01.2015
FİNAL
F.Ü.
ELAZIĞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU
EBELİK BÖLÜMÜ
2014–2015 GÜZ YARIYILI
BÜTÜNLEME SINAVI PROGRAMI
I.SINIF
II. SINIF
III. SINIF
Ruh Sağlığı
(K.ŞEKERCİ)
Sınav Saati :1300
Sınav Yeri: Anfi 1
Aile Planlaması
(D.GÜNEŞ DAĞ)
Sınav Saati :1400
Sınav Yeri: Anfi 1
Beslenme İlkeleri
(Z.CİHANGİROĞLU)
Sınav Saati:0900
Sınav Yeri: Anfi 1
Anatomi
(H.PEKMEZ)
Sınav Saati : 1100
Sınav Yeri: Anfi 1
AÇS Eğitimi
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1000
Sınav Yeri: Anfi 1
Farmakoloji
(E.ŞAHNA)
Sınav Saati :1300
Sınav Yeri: Anfi 1
Kadın Sağlığı
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1400
Sınav Yeri: Anfi 1
Histoloji
(F.YILMAZ)
Sınav Saati : 0900
Sınav Yeri: Anfi 1
İlkYardım
(E.ÇELEBİ)
Sınav Saati :1000
Sınav Yeri: Anfi 1
Mesleki Yabancı Dil
(A. BAYRAM)
Sınav Saati : 1400
Sınav Yeri: Anfi 1
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
(E.DUMAN)
Sınav Saati :0900
Sınav Yeri: Anfi 1
Mikro.-Parazitoloji (N.AKSINE.BELHAN)
Sınav Saati:1100
Sınav Yeri: Anfi 1-Anfi 2
Doğum Bilgisi- I
(Ö.YÜKSEKOL)
Sınav Saati : 1000
Sınav Yeri: Anfi 1
Epidemiyoloji
(F.UNCU)
Sınav Saati : 1300
Sınav Yeri: Anfi 1
Biyoistatistik
(M.İRGÜREN)
Sınav Saati : 1400
Sınav Yeri: Anfi 1
Ebeliğe Giriş
(T.MANKAN)
Sınav Saati : 0900
Bilgisayar Kullanımı
(S. KARABATAK)
Sınav Saati :1500
Doğum Bilgisi- III
(Ö.YÜKSEKOL)
Sınav Saati :1400
Sınav Yeri: Anfi 1
Sınav Yeri: ENF.LAB.
Sınav Yeri: Anfi 1
İngilizce I
(Y. DOĞAN)
Sınav Saati : 0900
Gözetmen:4
İngilizce II
(Y. DOĞAN)
Sınav Saati : 1100
Gözetmen:5
Sınav Yeri: Anfi 1
Sınav Yeri: Anfi 1
Ebe. Temel İlkeler (H.POLATT.MANKAN)
Sınav Saati : 0900
Sınav Yeri: Anfi 1
Ebe. İletişim Becerileri
(E.ÇELEBİ)
Sınav Saati : 1100
Sınav Yeri: Anfi 1
Türk Dili
(Ü.YILDIRIM)
Sınav Saati : 1100
Sınav Yeri: Anfi 1
Prof. Dr. Nursel AKSIN
Ebelik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
Müdür
EBELİK BÖLÜMÜ
ALTTAN ALAN, YATAY VE DİKEY GEÇİŞ ÖĞRENCİLERİ İÇİN
BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI
PSİKOLOJİ (E.ÇELEBİ) 27.01.2015 14:00
GENETİK (A.BAYRAM) 28.01.2015 13:00
FİZYOLOJİ (N.AKSIN)
30.01.2015 11:00
NOT



Sınav dönemlerinde gözetmenlerin sınav tarihlerinde değişiklik istemeleri durumunda, resmi
belge ile bölüm başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.
Sınav dönemlerinde gözetmenlerin alacakları rapor veya mazeret belirten yazıları dikkate
alınacaktır. Ancak bu süre zarfında girmedikleri sınav sayısını bir sonraki sınavlarda
gözetmenlik yaparak telafi edeceklerdir. Böylece Eğitim ve Öğretim yılı boyunca bütün
öğretim elemanlarının girecekleri sınavların sayıları aynı olacaktır.
Sınav günü ve saatinde mazereti olan ve sınava gelemeyecek olan gözetmenlerin, yerlerine
sınava girecek kişiyi kendilerinin ayarlaması gerekmektedir.
Prof. Dr. Mehmet YALNIZ
Müdür
Download

GÜNLE R PAZAR T E S İ 06.01.2015 S ALI ÇA RŞAM B A