Türkçe
PARAGRAF BİLGİSİ
OKUDUĞUNU ANLAMA
CÜMLENİN ÖGELERİ
ALFABETİK SIRAMA
ÜNSÜZ YUMUŞAMASI
ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER
EŞ SESLİ ,ZIT ANLAMLI, EŞ ANLAMLI KELİMELER
ANAFİKİR, YARDIMCI DÜŞÜNCE
SIFAT (ÖNAD)
NOKTALAMA İŞARETLERİ
ÖZNEL VE NESNEL ANLATIM
ÖZETLEYEN VE SONUÇ BİLDİREN KELİMELER
Matematik
DOĞAL SAYILAR
DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA ÇIKARMA İŞLEMİ
DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ
UZUNLUK ÖLÇÜ BİRİMLERİ
GRAFİK OKUMA-YORUMLAMA
GEOMETRİK ŞEKİLLER
AÇILAR
4. Sınıflar
Sosyal
Kendimi tanıyorum/ Duygularımız ve düşüncelerimiz
Kendimi tanıyorum/ Bireysel farklılıklar
Geçmişimi öğreniyorum/Cepheler
Geçmişimi öğreniyorum/Milli mücadele yılları
Geçmişimi öğreniyorum/Sözlü tarih
Yaşadığımız yer/Doğal ve beşeri unsurlar
Yaşadığımız yer/Yönler
Geçmişimi öğreniyorum/Milli kültür öğeleri
Yaşadığımız yer/Hava olayları
Fen ve teknoloji
vücudumuzun bilmecesi/iskelet
vücudumuz bilmecesi/Eklemler
Vücudumuz bilmecesi/Soluk alıp veriyorum
vücudumuz bilmecesi/Soluk alıp veriyorum
Vücudumuz bilmecesi/Kan dolaşımı
vücudumuz bilmecesi/Nabız
vücudumuz bilmecesi/Nabız ve kan dolaşımı ilişkisi
Maddeyi tanıyalım/Maddenin nitelikleri
Maddeyi tanıyalım/Hacim
Maddeyi tanıyalım/madde-sicim-alet-eşya
Maddeyi tanıyalım/Maddenin halleri
Maddeyi tanıyalım/İşlenmiş ve yapay maddeler
İngilizce
My Body
My Clothes
In the Classroom
My Pets
Home Sweet Home
My Family
Din Kültürü ve Ahlak B.
DİN VE AHLAK HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?
TEMİZ OLALIM
KUR’AN-I KERÎM’İ TANIYALIM
Fen ve teknoloji
Vücudumuz Bilmecesini Çözelim
Vücudumuzda Sistemler
Kuvvetin Ölçülmesi
Madde ve Değişim
Işığın Yayılması
İngilizce
Games and Hobbies
Hello
Jobs
My Daily Routine
My Town
Health
Movies
Party Time
Din Kültürü ve Ahlak B.
İBADET KONUSUNDA BİLGİLENELİM
ALLAH İNANCI
KUR’AN-I KERÎM’İN TEMEL EĞİTİCİ NİTELİKLERİ
Fen ve teknoloji
Canlılarda Üreme,Büyüme ve Gelişme
Kuvvet ve Hareket
Maddenin Tanecikli yapısı
Yaşamımızdaki Elektrik
İngilizce
Daily Life And Routines
Weather Conditions
Family
Games and Sports
Hobbies and Interests
Food and Drinks
Din Kültürü ve Ahlak B.
PEYGAMBERLERE VE İLAHİ KİTAPLARA İNANÇ
NAMAZ İBADETİ
Fen ve teknoloji
Vücudumuzda Sistemler
Kuvvet ve Hareket
Yaşamımızdaki Elektrik
Maddenin Yapısı ve Özellikleri
İngilizce
Our Natural Heritage
Interesting Beliefs
Inventors and Explorers
Computers
TV programmes
Tourist Attraction
Old Days
Tales ans Lagends
Fashion
Din Kültürü ve Ahlak B.
MELEK VE AHİRET İNANCI
RAMAZAN AYI VE ORUÇ İBADETİ
5. Sınıflar
Türkçe
Paragrafta Anlam
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Deyimler ve Özellikleri
Matematik
Örüntü
Doğal sayılarda dört işlem
Üslü sayılar
Parantezli işlemler
Dört işlem problemleri
Sütun grafiği
Doğru-doğru parçası-ışın
Çokgenler
Zamanı ölçme
Kesirlerde sıralama
Kesir problemi
Kesirlerde çıkarma
Sosyal
YAŞANACAK YERLER
ÇOCUK HAKLARINA YOLCULUK
ZENGİN KÜLTÜRÜMÜZ
GÜZEL ÜLKEM
ATATÜRK’Ü ANLAMAK
İKLİM VE İNSAN FAALİYETLERİ
ÜLKEMİZDE AFETLER
BÖLGEMİZDE EKONOMİK FAALİYETLER
6. Sınıflar
Türkçe
Paragrafta Anlam
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Zamirler
Ses Olayları
Şiir Türleri
Sözcük Yapısı
Yazım Kuralları
Matematik
Kümeler
Bölünebilme Kuralları, Kesirler
Ondalık Kesirler
Matematiğin Gücü
Sayılarla İşlemler
Oran, Orantı. Yüzde, Ölçme
Geometri ve Süslemeler
Sosyal
ÇÖZÜM BULUYORUZ
DÜNYA BİR KAĞIDA NASIL SIĞAR
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE YERLEŞME
ANAYURTTAN ANADOLU’YA
UYGARLIKLARIN BEŞİĞİ
TÜRKİYE’NİN İKLİ
FARKLI YAŞAM ŞEKİLLERİ VE İKLİM
İSLAMİYETİN DOĞUŞU VE YAYILIŞI
İLK TÜRK İSLAM DEVLETLERİ
DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ
7. Sınıflar
Türkçe
Paragrafta Anlam
Cümlede Anlam
Sözcükte Anlam
Deyimler ve Atasözleri
Yazım Kuralları
Noktalama İşaretleri
Fiiller
Zarflar
Yazı Türleri
Şiir Türleri
Matematik
Tam Sayılardan Rasyonel Sayılara
Tam Sayılar, Cebir ve Geometri
Orantı ve Çokgenler
Çember ve Daire
Sosyal
Ülkemizde Nüfus
İletişim ve İnsan İlişkileri
Türk Tarihinde Yolculuk
Zaman İçinde Bilim
Download

Türkçe Matematik Sosyal Fen ve teknoloji İngilizce Din Kültürü ve