CEDIA® Multi Level THC Test Kiti
İn Vitro Diyagnostik Kullanım İçin
10016433 (3 x 17 mL Indiko Kit)
100091 (3 x 17 mL Kit)
100100 (65 mL Kit)
1661256 (495 mL Kit)
Kullanım Amacı
CEDIA® THC Test Kiti, insan idrarında bulunan kanabinoidlerin niteliksel ve yarı niceliksel belirlemesi için tasarlanmış
bir in vitro diyagnostik tıbbi cihazdır.
Test kiti sadece preliminer bir analitik test sonucu sağlar. Onaylanmış analitik bir sonuç elde etmek için daha
spesifik bir alternatif kimyasal yöntem kullanılmalıdır. Gaz kromatografisi/kütle spektrometrisi (GC/MS)
tercih edilen onay yöntemidir.1 Özellikle preliminer pozitif sonuçlar kullanıldığında tüm ilaç kötüye kullanım
test sonuçları için klinik değerlendirme yapılmalı ve profesyonel yargıya varılmalıdır.
Test Özeti ve Açıklaması
Marijuana ve haşiş tüm dünyada yetişen esrar bitkisi Cannabis sativa’dan elde edilir.2,3 Bu ilaçlar en az 61 kanabinoid
(cannabis bitkisine özgü bir kimyasal sınıfı), içerir, bunun ∆9-tetrahidrokannabinol (THC) kısmı birincil psikoaktif bileşendir.2,3
THC, öfori, daha yüksek duygulanımlar ve daha yüksek dozlarda halüsinasyonlar meydana getirebilen orta sedatif-hipnotik
olarak iş görür.2, 4
THC yağda oldukça çözünürdür ve bu nedenle yağlı dokularda saklanır, birkaç gün ve hatta bir hafta boyunca
vücutta kalabilir.2,3,5 Karaciğer enzimleri tarafından hızlı bir şekilde 24’ten fazla metabolite dönüştürülür, öncelikli olanı
11-nor-∆9-tetrahidrokannabinol-9-karboksilikasitir.2-5 THC dozunun yaklaşık %70’i uygulamadan sonraki 72 saat içinde dışkı
ve idrardan atılır.4 İdrardaki THC metabolitlerinin konsantrasyonları çeşitli faktörlerden etkilenir: kullanım öncesi sıklık, THC’ye
son maruziyetle ilişkili idrar örneği alma zamanlaması ve saklanan kanabinoidlerin yağlı dokulardan serbest bırakılma
oranı.5 Almayı bırakan ağır kronik THC kullanıcıları bir ay veya daha uzun bir süre boyunca pozitif idrar testi sonuçları ortaya
koyabilir.2,5
CEDIA Çok Seviyeli THC test kitinde, benzersiz bir homojen enzim immün test kiti sisteminin meydana getirilmesi
için rekombinant DNA teknolojisi (ABD Patent No. 4708929) kullanılır.6 Bu test kiti, genetik olarak iki inaktif bölüme
tasarlanmış olan bir bakteriyel enzime, -galaktosidaza dayanır. Bu bölümler spontan olarak, tam olarak aktif enzim
oluşturmak için tekrar birleşir, test kiti formatında, spektrofotometrik olarak ölçülebilen bir renk değişikliği oluşturarak,
substratı ayırır.
Test kitinde, numunede bulunan ilaç -galactosidazın inaktif bir bölümüne eşlenik ilaç ile antikorun bağlanma bölgesi
için rekabet eder. Numunede ilaç varsa, inaktif enzim bölümlerini aktif enzim oluşturmaktan kurtararak, antikora
bağlanır. Numunede ilaç yoksa, antikor, inaktif -galaktosidaz bölümlerinin tekrar birleşmesini inhibe ederek, inaktif bölüme
eşlenik ilaca bağlanır ve aktif enzim oluşmaz. Oluşan aktif enzim ve meydana gelen absorbans değişimi miktarı, numunede
bulunan ilacın miktarıyla orantılıdır.
Reaktifler
1 EA Sulandırma Tamponu: 3-(N-morfolino) propansülfonik asit, tampon tuzları, 0,56 µg/mL monoklonal
antikorları ila 11-nor-∆9-THC-COOH, stabilizör ve koruyucu içerir.
1a EA Reaktifi: 0,171 g/L Enzim Akseptörü (mikrobiyal), tampon tuzları, deterjan ve koruyucu içerir.
2 ED Sulandırma Tamponu: 3-(N-morfolino) propanesülfonik asit, tampon tuzları, stabilizör ve koruyucu içerir.
2a ED Reaktifi: 11-nor-∆8-THC-COOH, 1,67 g/L klorofenol kırmızı- -D-galaktopiranosid, stabilizör ve koruyucuya
konjuge edilmiş 12,42 µg/L Enzim Donörü (mikrobiyal) içerir.
Ek Malzemeler: Alternatif Barkod Etiketleri (Kat. Yalnızca Nos 100091 ve 100100. Kullanım talimatları için analizöre
özel uygulama sayfasına başvurun). EA/ED solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (Kat. No. 100100) ED
solüsyon dökme malzemeleri için analizör şişelerini boşaltın (yalnızca Kat. No. 1661256).
Gereken Ek Malzemeler (ayrı olarak satılır):
CEDIA Negatif Kalibratör
CEDIA THC 25, 50, 75 ve 100 Kalibratörler
THC 25 Kontrol Seti, 50 Kontrol Seti ve 100 Kontrol Seti
Gerekli kalibratörler ve kontrol seti hangi test kiti hassasiyet modunun gerçekleştirildiğine bağlıdır. Daha fazla bilgi
için, bkz. Kalite Kontrol ve Kalibrasyon bölümü.
Önlemler ve Uyarılar
Reaktifler sodyum azit içerir. Deri ve mukoza tabakasıyla temasından kaçının. Etkilenen bölgeleri bol miktarda suyla
yıkayın. Göze kaçtığında veya yutma durumunda derhal tıbbi destek alın. Sodyum azit kurşun veya bakır tesisatla reaksiyona
girerek potansiyel patlayıcı metal azitler oluşturabilir. Böyle reaktifleri atarken, azit birikmesini engellemek için her zaman
bol miktarda suyla yıkayın. Açıkta olan metal yüzeyleri %10 sodyum hidroksitle temizleyin.
Reaktif Hazırlama ve Saklama
Çözeltinin Hitachi analizörlerindeki hazırlığı için, aşağıya bakın. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel uygulama
sayfasına başvurun. Kiti solüsyonların hazırlanmasından hemen önce soğutulmuş depodan (2-8 °C) çıkarın. Olası
kontaminasyonu minimuma indirmek için solüsyonları aşağıdaki sırada hazırlayın.
R2 Enzim donör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 2a’yı (ED reaktifi) Şişe 2’ye
(ED Sulandırma Tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 2a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 2’ye aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 2a’yı ve adaptörü Şişe 2’den ayırın ve atın. Şişe 2’nin kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Yeniden karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin.
R1 Enzim akseptör solüsyonu: Ürünle birlikte verilen adaptörlerden birini kullanarak Şişe 1a’yı (EA reaktifi) Şişe 1’e
(EA sulandırma tamponu) bağlayın. Nazikçe ters çevirip Şişe 1a’daki tüm liyofilize malzemenin Şişe 1’e aktarılmasını
sağlayarak, karıştırın. Köpük oluşmamasına dikkat edin. Şişe 1a’yı ve adaptörü Şişe 1’den ayırın ve atın. Şişe 1’in kapağını
kapatın ve oda sıcaklığında (15-25 °C) yaklaşık 5 dakika bekletin. Tekrar karıştırın. Sulandırma tarihini şişe üstündeki
etikete kaydedin.
Kat. No. 100100 - Hitachi 717, 911, 912 veya 914 analizörü: Sulandırılan reaktifleri kit ile sağlanan, ilgili reaktife karşılık
gelen boş R1 ve R2 100 mL şişelerine aktarın. Hitachi 917 analizör/Modüler analitik P sistemi: Sulandırılan reaktifleri
şişeleri aktarmaksızın kullanın.
Kat. No. 1661256 - Hitachi 747 analizör/Modüler analitik D sistemi: R2 Solüsyonunun bir kısmını sağlanan uygun
şekilde etiketli boş R2 Solüsyonu şişesine aktarmak için sağlanan huniyi kullanın.
NOT 1: Bu kit içinde verilen bileşenler tek bir birim halinde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Farklı lotlardan bileşenleri
karıştırmayın.
NOT 2: Asıl reaktif şişesine farklı reaktif kapaklarını takarak reaktiflerin çapraz kontaminasyonuna yol açmaktan kaçının.
R2 solüsyonunun rengi, sarı-turuncu olmalıdır. Rengin koyu kırmızı veya mor olması reaktifin kontamine olduğu ve
atılması gerektiği anlamına gelir.
NOT 3: R1 ve R2 solüsyonlarının, test gerçekleştirilmeden önce analizörün reaktif bölmesindeki saklama sıcaklığında olması
gerekir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel sayfaya başvurun.
NOT 4: Sulandırılan EA solüsyonu stabilitesini sağlamak için, parlak ışığa uzun süre kesintisiz maruziyetten koruyun.
Reaktifleri 2-8 °C sıcaklıkta saklayın. DONDURMAYIN. Açılmamış bileşenlerin stabilitesini sağlamak için kutu veya şişe
etiketleri üzerinde belirtilen son kullanma tarihine bakın.
R1 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
R2 Solüsyonu: Analizörde veya 2-8 °C sıcaklıkta soğutulmuş olarak 60 gün.
Örnek Toplama ve Çalışma
İdrar numunelerini temiz cam veya plastik kaplarda toplayın. Test etmeden önce yüksek türbiditeli numuneleri
santrifüje sokun. İnsan idrarına potansiyel olarak enfeksiyöz malzeme olarak muamele edilmelidir. Numunenin saflığının
bozulmasından şüphelenilirse test için başka bir numune elde edin. İdrar numunelerinin saflığının bozulması test
sonuçlarına etki edebilir.
Federal İşyeri Madde Testi Programları için Zorunlu İlkeler, Son İlkeler, Bildirim, laboratuvara ulaşmasından sonraki 7 gün
içerisinde ilk testten geçirilmeyen örneklerin güvenli soğutma ünitelerine yerleştirilmelerini önerir.7
Test Kiti Prosedürü
Bu analizin yapılması için sabit bir sıcaklığı muhafaza edebilen, numuneleri pipetle alabilen, reaktifleri
karıştırabilen, enzimatik hızları ölçebilen ve reaksiyonun zamanlamasını doğru bir şekilde yapabilen kimyasal analizörler
kullanılabilir. Spesifik cihaz parametrelerine sahip uygulama sayfaları Thermo Fisher Scientific’in parçası olarak,
Microgenics’ten bulunabilir.
İlave barkod etiketleri yarı niceliksel belirleme için yalnızca 17 mL ve 65 mL’lik kitlerle beraber verilmektedir. Kullanmak için,
her bir şişeyi doğru etiketle etiketleyin.
Kalite Kontrol ve Kalibrasyon8
Niteliksel analiz
Sonuçları analiz etmek amacıyla, niteliksel örnek analizi için CEDIA THC 25, 50 veya 100 ng/mL Kalibratör (seçilen
hassasiyete bağlı olarak) kulanın. Hitachi analizörleri için, seçilen hassasiyet kalibratörünü kullanıcı tarafından seçilen uygun
standart konuma yerleştirin. Kalibrasyon Monitörüne/Çalışma Bilgileri penceresine S1 ABS’yi sıfır olarak ve K faktörünü
1.000 olarak girin. Tüm diğer analizörler için, analizöre özel uygulama sayfasına bakın.
Doğruluk
Ticari EIA yöntemi referans olarak kullanılarak Hitachi 717 analizör üzerinde CEDIA THC test kiti ile toplam altı yüz otuz yedi
idrar örneği test edilmiştir. Sonuçlar şu şekilde olmuştur:
Yarı niceliksel analiz
Yarı niceliksel analiz için, THC 50 ng/mL Kalibratörü Negatif, 25, 75 ve 100 Kalibratörler ile kullanın. Hitachi analizörleri
için, kalibratörleri kullanıcı tarafından seçilen uygun standart konuma yerleştirin. Tüm diğer analizörler için, analizöre
özel uygulama sayfasına bakın. Reaktifler değiştirildiyse veya kontrol sonuçları tesis edilen sınırların dışındaysa testi
yeniden kalibre edin.
A. 25 ng/mL Hassasiyet
İyi laboratuvar uygulaması, hasta numunelerinin test edildiği her bir gün ve kalibrasyonun gerçekleştirildiği her
zaman kontrollerin yapılmasını önerir. İki kontrol seviyesinin çalıştırılması önerilir; birisi seçilen hassasiyetin %25’i
üzerindedir, diğeri seçilen hassasiyetin %25’i altındadır. Kontroller için elde edilen değerler üzerindeki kalite kontrol
taban değerlendirmeleri belirtilen sınırlar dahilinde olmalıdır. Değerlerde herhangi bir eğilim veya ani kayma saptanırsa,
tüm işletim parametrelerini inceleyin. Daha fazla yardım için Müşteri Teknik Desteği ile iletişim kurun. Tüm kalite
kontrolü koşulları yerel, eyalet ve/veya federal yönetmeliklere ve akreditasyon koşullarına uygun olarak gerçekleştirilmelidir.
B. 50 ng/mL Hassasiyet
CEDIA
+
EIA +
20 ng/mL
Hass­
asiyet -
Sonuçlar ve Beklenen Değerler
C. 100 ng/mL Hassasiyet
CEDIA
-
163
4*
1**
469
CEDIA
+
EIA +
50 ng/
mL
Hass­
asiyet -
-
159
0
1†
477
EIA +
100 ng/
mL
Hass­
asiyet -
+
-
103
2•
18‡
514
Niteliksel sonuçlar
CEDIA THC 25, 50 veya 100 ng/mL Kalibratör pozitif ve negatif numuneler arasında ayrıştırma yaparken referans
olarak kullanılır. Kalibratörün yanıt değerine eşit veya ondan büyük olan bir yanıt değeri üreten numuneler
pozitif değerlendirilir. Kalibratörün değerinden küçük olan bir yanıt değeri üreten numuneler negatif değerlendirilir.
Daha ayrıntılı bilgi için özel uygulama sayfasına başvurun.
* Örnekler GC/MS ile test edilmiştir ve 4-13 ng/mL 11-nor-∆9-THC COOH içerdiği tespit edilmiştir.
** Örnekler GC/MS ile test edilmiştir ve 3 ng/mL’nin altında 11-nor-∆9-THC COOH içerdiği tespit edilmiştir.
† Örnek GC/MS ile test edilmiştir ve 28 ng/mL 11-nor-∆9-THC COOH içerdiği tespit edilmiştir.
‡ Örnekler GC/MS ile test edilmiştir ve 40-104 ng/mL 11-nor-∆9-THC COOH içerdiği tespit edilmiştir.
• Örnekler GC/MS ile test edilmiştir ve 44-51 ng/mL 11-nor-∆9-THC COOH içerdiği tespit edilmiştir.
Yarı niceliksel sonuçlar
Negatif Kalibratör ile kullanılan CEDIA THC 50 Kalibratör ve geriye kalan THC Kalibratörleri göreli THC konsantrasyonlarını
tahmin etmek için kullanılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için analizöre özel uygulama sayfasına başvurun.
Spesifisite
Aşağıdaki ana bileşikler metabolitler, CEDIA THC test kitiyle test edildiğinde, aşağıdaki çapraz reaktivite sonuçları meydana
getirmiştir:
Bileşik
Sıvı alımı ve diğer biyolojik faktörler gibi çeşitli pek çok faktör idrar testi sonucu etkileyebileceğinden, konsantrasyon
sonuçlarını bildirirken dikkatli olunmalıdır.
Kısıtlamalar
100
11-nor-∆ -THC-COOH
40
125
500
10,4
125
43
1.000
2,8
5.000
8,4
62
78
Kanabinol
1.000
2,9
Kanabidiyol
1.000
< 0,1
∆ -THC
11-OH-∆ -THC
9
Hitachi 717 analizörü üzerinde elde edilen tipik performans verileri aşağıda gösterilmiştir.9 Laboratuvarınızda elde edilen
sonuçlar bu verilerden farklı olabilir.
8ß-OH-∆ -THC
9
8ß, 11-di-OH-∆ -THC
9
Hassasiyet
Paketlenmiş reaktifler, kalibratörler ve kontroller kullanılarak ölçülen hassasiyet çalışmaları NCCLS tarafından modifiye edilen
replikasyon deney kılavuzları kullanıldığında Hitachi 717 ile aşağıdaki mA/dak sonuçlarını verir.
ng/mL
50
9
Spesifik Performans Özellikleri
Çalışma içi Hassasiyet
1--∆ -THC-Glukuronid
9
Toplam Hassasiyet
% Çapraz Reaktivite
11-nor-∆9-THC-COOH
8
1. Pozitif bir test sonucu kanabinoid varlığını gösterir; intoksikasyonu göstermez veya ölçmez.
2. Listelenmemiş diğer maddeler ve/veya faktörler testle etkileşime girebilir ve yanlış sonuçlar meydana getirebilir
(örn, teknik ve prosedür hataları).
25 ng/mL Hassasiyet
(Cutoff)
Test edilmiş (ng/mL)
20
25
30
20
25
30
n
120
120
120
120
120
120
­­x¯
373,3
456,14
556,0
373,3
456,1
556,0
Bileşik
ng/mL
Bileşik
ng/mL
3,07
4,67
4,36
13,61
15,20
16,97
Asetaminofen
500.000
Levotiroksin
50.000
0,9
1,0
0,8
3,6
3,3
3,1
Asetilsalisilik asit
500.000
Metadon
500.000
Amoksisilin
100.000
Metamfetamin
500.000
Amfetamin
500.000
Morfin
100.000
Benzoilekgonin
500.000
Nifedipin
500.000
Kaptopril
500.000
Fensiklidin
500.000
Klordiazepoksid
100.000
Fenobarbital
500.000
Simetidin
500.000
Propoksifen
500.000
Kodein
500.000
Ranitidin
500.000
Diazepam
500.000
Salisilürik asit
500.000
SD (standart sapma)
%KV
50 ng/mL Hassasiyet
(Cutoff)
ng/mL
Çalışma içi Hassasiyet
Toplam Hassasiyet
40
50
60
40
50
60
n
120
120
120
120
120
120
­­x¯
391,2
479,5
584,8
391,2
479,5
584,8
3,20
4,95
5,18
14,41
16,42
17,73
0,8
1,0
0,9
3,7
3,4
3,0
SD (standart sapma)
%KV
100 ng/mL Hassasiyet
(Cutoff)
Yapısal olarak ilgisiz bileşikler CEDIA THC 50 ng/mL hassasiyet test kiti tarafından test edilmiş ve aşağıda listelenen
konsantrasyonlarda test edildiğinde negatif bir yanıt vermiştir.
Çalışma içi Hassasiyet
Toplam Hassasiyet
75
100
125
75
100
125
Digoksin
100.000
Sekobarbital
500.000
n
120
120
120
120
120
120
Enalapril
500.000
Tolmetin
500.000
­­x¯
393,1
505,5
624,7
393,1
505,5
624,7
Fluoksetin
500.000
Verapamil
500.000
4,20
6,45
6,05
14,47
16,67
17,99
İbuprofen
500.000
1,1
1,3
1,0
3,7
3,3
2,9
ng/mL
SD (standart sapma)
%KV
Not: anti-HIV maddesi Sustiva (önceden DMP 266 olarak bilinirdi) metaboliti CEDIA THC test kitinde yanlış pozitif sonuçlar meydana getirebilir.
2
THC test kiti ile test edildiğinde idrarda normal endojenöz konsantrasyonlara eklenen aşağıdaki maddelerden girişim
gözlemlenmemiştir:
Madde
Konsantrasyon
Aseton
< 1,0 g/dL
Hemoglobin
< 0,3 g/dL
Askorbik asit
< 1,5 g/dL
İnsan serumu albümini
< 1,0 g/dL
Kreatinin
< 0,5 g/dL
Oksalik asit
< 0,1 g/dL
Etanol
< 1,0 g/dL
Riboflavin
Galaktoz
< 10 mg/dL
γ-globulin
< 1,0 g/dL
Glikoz
< 3,0 g/dL
Madde
Konsantrasyon
< 7,5 mg/dL
Sodyum Klorit
< 6,0 g/dL
İdrar
< 6,0 g/dL
Duyarlılık
Niteliksel uygulama için, algılama sınırı (LOD) 25 ng/mL, 50 ng/mL ve 100 ng/mL hassasiyet protokolleri için
sırasıyla 1,3 ng/mL, 2,1 ng/mL ve 5,0 ng/mL’dir. Yarı niceliksel uygulama için, LOD 11,8 ng/mL’dir.
Referanslar
1. Hawks, RL. Analytical methodology. In: Hawks, RL, Chiang, CN, eds. Urine Testing for Drugs of Abuse.
NIDA Research Monograph 1986, 73:30-41
2. Julien RM. A Primer for Drug Action. 6th ed. New York, NY: WH Freeman & Co; 1992.
3. Chiang CN, Barnett G. Marijuana pharmacokinetics and pharmacodynamics. In: Redda KK, Walker CA,
Barnett G, eds. Cocaine, Marijuana, Designer Drugs: Chemistry, Pharmacology, and Behavior. Boca Raton, FL:
CRC Press Inc; 1989.
4. Baselt RC, Cravey RH. Disposition of Toxic Drugs and Chemicals In Man. 3rd ed. Chicago, lll: Year Book Medical
Publishers, 1989.
5. Hawks RL, Chiang CN. Examples of specific drug assays. In: Hawks RL, Chiang CN, eds. Urine Testing for Drugs of
Abuse. NIDA Research Monograph. 1986; 73: 84-92.
6. Henderson, DR, Friedman, SB, Harris JD. et al. CEDIA, a new homogeneous immunoassay system. Clin Chem.
1986; 32: 1637-1641.
7. Notice of Mandatory Guidelines for Federal Workplace Drug Testing Program: Revised mandatory guidelines,
Federal Register. 1994; 110 (June 9): 11983. (Revised Guidelines expected in 2002).
8. İzlenebilirliğe dair veriler Thermo Fisher Scientific'e bağlı Microgenics Corporation dosyalarındadır.
9. Thermo Fisher Scientific'e bağlı Microgenics Corporation dosyalarında kayıtlı bilgiler.
Microgenics Corporation
46360 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538-6406 USA
US Customer and
Technical Support:
1-800-232-3342
Prospektüs güncellemeleri için:
www.thermoscientific.com/diagnostics
Diğer ülkeler:
Lütfen yerel Thermo Fisher Scientific temsilcinize başvurun.
CEDIA Roche Diagnostics’in tescilli ticari markasıdır.
10006559-2_TR
2012 07
3
Thermo Fisher Scientific Oy
Ratastie 2, P.O. Box 100
01621 Vantaa, Finland
Tel: +358-9-329100
Fax: +358-9-32910300
Download

CEDIA® Multi Level THC Test Kiti