T.C.
KULTUR VE TURIZM BAKANLIGI
SAMSUN KULTUR VARLIKLARINI KORUMA BOLGE KURULU
KARAR
Toplanti Tarihi ve No
Karar Tarihi ve No
25.06.2014-92
25.06.2014-1891
Toplanti Yeri
SAMSUN
SamsuTto tilff ^ff! *T inCe'endi' "*» »eler sonunfaf ^
haz^^FS^ltSw^W^^ T Hasaba?' mevkiinde> ma^
sssiii'asrstars
verenler hakkml 2Xfif3?
« ^ rw*
^^ kazl ^™
yaParak tahribatuia"^"
sebebiyet
ve s^^^zz^:z^nTdssmin abendince yasai kov«a a^—a
iei mimui K0 RUIA
nun
IIUll
ins!
ENVANTER NO
KULTUR VE TABIAT VARLIKLARINI
KORUMA GENEL
TURKIYE
HARiTA NO
MUDURLUGU
LI
Samsun
iLCESi:
Kavak
MAHALLE-KOYVEYA
Belalan KOyu,Kiliseba$i veya
MEVKii
Hasabasi Mevkii
:
KADASTRO
PAFTA :
ADA
F35C25A
Tumulus
PARSEL
102 221-227
GENEL TANIM: TUmtilQs, Belalan koy merkezine yakla§ik 1.5 km. mesafede olan Kilisebasi veya Hasaba§i mevkii olarak bilinen yerdeki ormanlik
alan i?inde yer almaktadir.Kep9e kullanilarak yapilan kacak kazi sonucunda buytik 6l9ude tahrip olmustur.Kazi topragmda yapilan incelemede p.t.
cati kiremiti parcalanna,tugla par9alarina ,keramik kap par9alarina ve insan kemigi par9alarma rastlanmi§tir.Mezar odasi muhtemelen yok
ADI
edilmistir.
§iMDiKiTEHLiKELER
giMDlKl DURUM
Tumulus ka?ak kazi yapanlarm hedefi durumundadir.
TUmOlOs meskun mahal disinda olup.aracla yakinina kadar ulasmak mumkundur J\. (fy\ij&~
KORUMA DERECESi^erece arteobjik
HAZIRLAYANLAR: 03/037^01.4"
SiT POTANSiYELl
?IMDIKJ KORUMA
Korunmasiz
Ugur tfr 7\c\(\\ ffJMdfag /^Sj?
hU>L—>
&
20-
ONERlLEN KORUMA
55.0^/63
sayili karar ekidir.
gun ve
Koruma Bolge Kurulu
UYGUN BULUNOU
Samsun Kuttur Vart«Wanni
0RMAN
227
102
1 /1000
1
10
11
9
8
5
6
7
4
2
3
ED50
NoktaNo
D.GG
496328.828
496313.890
496298.000
496306.479
496328.000
496320.000
496333.000
496334.000
496334.000
496299.000
496303.000
Y
D.0.MG6
4544612000
4544624.000
4544637.000
4544636.189
4544630.000
4544598.749
4544635.206
4544618.000
4544601.000
4544590.000
4544598.000
X
2. DERECE ARKEOLOJIK SIT ALANI
SINIRI KOORDINATLARI
lr DERECE ARKEOLOJIK SlT SINIRI
DOSYA NO: 55.07/63
DERECESI:2. DERECE
TURU: ARKEOLOJiK SiT ALANI
KOY: BELALAN KOYU
iLQE: KAVAK
iL: SAMSUN
Download

Samsun - Kavak