Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları: (GVK Md. 24/2)
I. Yurtiçi Harcırahlar(01.01.2014-31.06.2014)
Gündelik Tutarı
Ücret Kademeleri (TL)
(TL)
1.936,76 ve üstü
48,50
1.922,90 ile 1.936,75
40,50
1.753,50 ile 1.922,89
37,50
1.537,91 ile 1.753,49
35,00
1.275,73 ile 1.537,90
31,00
1.275,72 ve daha azı
30,00
Yurt Dışı Seyahatlerinde, Gruplar, Ülkeler ve Gidilen Ülkelerin
Parası Cinsi İtibariyle Ödenecek Gündelik Miktarları
Ülkeler
A.B.D. (ABD Doları)
Almanya (Euro)
Avustralya (AvustralyaDol.)
Avusturya (Euro)
Belçika (Euro)
Danimarka(Dan. Kronu)
Finlandiya (Euro)
Fransa (Euro)
Hollanda (Euro)
İngiltere (Sterlin)
İrlanda (Euro)
İspanya(Euro)
İsveç (İsveç Kronu)
İsviçre (İsviçre Frangı)
İtalya (Euro)
Japonya (Yen)
Kanada (Kanada Doları)
Kuveyt (Kuveyt Dinarı)
Lüksemburg (Euro)
Norveç (Norveç Kronu)
Portekiz (Euro)
1.936,76 ve
yukarısı
182
164
283
166
161
1.238
148
160
156
115
155
158
1.359
283
152
31.405
244
50
161
1.193
155
Ülkeler
Suudi Arabistan (S.A.Riyali)
Yunanistan (Euro)
Kosova (Euro)
Diğer AB Ülkeleri (Euro)
Diğer Ülkeler (ABD Doları)
1.936,76 ve
yukarısı
617
158
123
127
157
Özellikli Durumlar:
1-Birden fazla ülkeyi kapsayacak yurtdışı geçici görev yolculuk ve
ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik miktarı esas
alınır.
2-Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk Lirası cinsinden tutarı,
yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması
suretiyle bulunur. Avansın mahsup işlemlerinde ise döviz satım belgesinde
gösterilen tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen efektif
satış kuru esas alınır.
3-Harcırah için avans verilmemiş ise, yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası
cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname
düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz
satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.
4-Yabancı para cinsinden, müstahak olunan harcırah miktarının avans
miktarından fazla olması halinde fazla olan kısım için, beyanname düzenleme
tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuru
esas alınır.
5-Yurtdışına gönderilenlere, seyahat ve ikamet süresinin ilk on günü için
ödenecek gündelikler, yukarıdaki cetveldeki miktarların % 50 artırılması
suretiyle hesaplanır
Download

Vergiden Müstesna Harcırah Tutarları: (GVK Md. 24/2)