SAĞLIK BAKANLIĞI
. VERİ İLETİŞİM TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ
KISIM 1 - GENEL
1.01 İLGİLİ BELGELER:
A.
Çizimler, Projeler ve genel hükümleri bu kısma uygulanır..
B.
Aşağıdaki kısımların şartları bu kısma uygulanır:
1.
2.
3.
Temel Elektrik Şartları
Kablo Tavaları
Topraklama
1.02 ÖZET
A.
Bu kısım yapısal kablaj dağıtım sistemini içerir.
Veri ağı, aşağıdakileri içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde,
çizimlerde belirtilmiş ve burada tarif edilmiştir:
omurga kablajı
yatay kablaj
ana ve yatay iletişim kabini veri bağlama panelini ve fiber optik bağlama
panelini
çalışma alanı çıkışı
bağlantı kordonları ve yardımcı ekipmanları içerir.
B.
1.03 SUNULANLAR:
A.
Ürün Bilgileri: Veri ağları ve parçaları ile ilgili imalatçı bigileri sunun.
B. İmalat Çizimleri: servis giriş yerleri, racklar, terminaller ve iletişim
kabinlerini içerecek ancak bunlarla sınırlı olmayacak şekilde veri ağ ve
aksesuarlarının yerleşim çizimlerini sunun.
1
1.04 KALİTE GÜVENCE:
A.
İmalatçının Nitelikleri: gerekli tip, özdeğer ve kapasitelere sahip veri ağı
imalatı konusunda çalışan ve ürünleri benzer hizmetlerde en az 5 yıldır
başarılı bir şekilde kullanılmakta olan firmalar.
B.
Kurulumu Yapanın Nitelikleri: bu proje için gerekli olan veri ağlarını
kullanan projelerde en az 5 yıllık başarılı kurulum deneyimi olan firmalar.
C.
Yönetmelik ve Standartlar:
Elektrik Yasalarına Uyum: veri ağı kurulumu ve inşası konusunda yetkisi
olan yetkili makamların ilgili yerel yönetmeliklerinin şartlarına uyun.
Yerel Yetkili Makam ile Uyum: veri ağı ile ilgili yerel yetkili makamla
uyum ve koordinasyonu sağlayın.
3.
TIA/EIA - 568B.2-1 standartları: veri ağının kurulumu ve inşası ile ilgili
olarak TIA/EIA - 568 B.2-1 standartlarına uyun.
1.05 NAKLİYE, DEPOLAMA VE TAŞIMA:
A.
Veri ağı parçalarını, ekipmanı hasardan uygun şekilde koruyacak olan,
fabrikada yapılmış konteynerleri ya da ambalajları içinde teslim edin.
B.
Veri ağı parçalarını orijinal paketleri içinde saklayın: Hava koşullarından,
nemden, kirden ve aşırı sıcaklıklardan korunmuş ve iyi havalandırılmış bir
odada saklayın.
C.
Hasar, kırılma ve çizilmeye karşı bitmiş ürünleri korumak için veri ağı
parçalarını dikkatli olarak muamele edin.
KISIM 2 ÜRÜNLER
2.01 İMALATÇILAR:
A.
Uygun İmalatçılar: İmalatçılar şartnamedeki gereksinimleri sağlayan
ekipmanı sağlayabilecektir, kabinler hariç diğer pasif elemanlar (kablo, patch
2
panel ve patch cordlar, prizler vb.) aynı markanın ürünleri olacaktır ve
imalatçının değerlendirilmesi Kontrol Mühendisi tarafından yapılacaktır.
2.02 İLETİŞİM KABİNLERİ
A.
İletişim kabinleri yatay ve omurga kablo dağıtımlarının sonlandırmalarını
içerecektir. Ana iletişim kabini; veri bağlantı panelini, ana fiber optik
bağlantı panelini, bağlantı kablolarını, kablo yönetimini ve aktif ekipman
ve yardımcılar için alan içerecektir. Yatay iletişim kabini veri bağlantı
panelini, fiber optik bağlantı panelini ve aktif ekipmanlar ve yardımcılar
için alan içerecektir. İletişim bağlantı panellerinin kapasitesi çizimlerde
gösterildiği gibidir.
İletişim kabininde bulunan her bileşen kategori 6 standardında olacaktır.
2.03 OMURGA KABLAJI:
A.
Veri omurgası : veri omurgası aşağıdaki şartlara uyan, her biri renk kodlu
PVC ayırıcılı 4 ayrı 62.5/125 µm fiber içeren dahili/harici tip f/o
kablosundan olacaktır.
Optik Özellikler:
Maksimum Fiber Kaybı:
850 µm’de (3.0) dB/Km (tipik aralık 2.8-3.2 dB/Km)
1300 µm’de 1.0 dB/Km (tipik aralık 0.5-0.8 dB/Km)
Maksimum Band Genişliği
850 µm’de ( 200) MHz-Km
1300 µm’de (600) MHz-Km
B.
MULTI MODE F/O KABLO BİNA İÇİ
Projede kullanılacak Fiber Optik kablolar Multi-mode için 62.5/125
mikron ebatlarında, ve indoor/outdoor tipinde olacaktır.
Multi-mode Fiber Optik kablo damar sayısı projelerde belirtildiği gibidir.
(4C)
Fiber Optik kabloların çalışma sıcaklık aralığı –40 ile +70 olacaktır.
Kablo dış kılıfı, sürtünmelere ve zorlanmalara karşı korunaklı HDPE
(Yüksek Yoğunluklu Poly-Ethilen) olacaktır.
Her bir fiber damarın, döşeme ve sonrası için zorlanma ve esnemeye
karşın 900 um ek koruyucu tamponu olacaktır.
Fiber optik kabloların 1 Km mesafe için, 850 nm dalga boyunda
zayıflama değeri en fazla 3.0 dB/km ve 1300 nm dalga boyunda zayıflama
değeri en fazla 1.0 dB/km olacaktır.
3
Fiber kablonun bant genişliği 850 nm dalga boyunda en az 200 dB/km. ve
1300 nm. dalga boyunda zayıflama değeri en az 600 dB/km olacaktır.
Fiber Optik Dağıtım Panosu (F/O Patch Panel)
Fiber Optik dağıtım panosu üzerinde en az 6 adet SC Duplex Coupler
bulunacaktır.
19 inç Kabinelere uygun olacak ve gerekli bağlantı elemanları
verilecektir. Her bir dağıtım panosunda sonlandırılan fiber optik
kabloların mekanik ağırlıklarını taşıyacak gerekli mekanik tutucular
bulunacaktır.
Her pano için yeterli miktarda fusion splice casette teklif edilecektir.
Üzerinde etiket yeri olacaktır.
C.
2.04 YATAY ALT SİSTEM
A.
UTP DONANIM ÖZELLIKLERI
1. Teklif edilen kablo 250 (ikiyüzelli) MHz’lik iletişimi 100 (Yüz)
metrelik mesafede destekleyecektir. Kurulacak olan UTP Kablolama
altyapısındaki tüm ürünlerin (yatay kablo, patch panel, keystonejack,
patch cord, data prizi vs.) cat 6 standartlarına uygunluğu bağımsız bir test
kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile belgelenecektir.(ETL veya
UL).
2. UTP kablo iletkeni, çıplak ve katı bakır (bare solid copper) olacaktır.
Kablo iletkeni, Cat-6da 23 (YirmiÜç) AWG ölçüsünde olacaktır.
3. Kablo sonlandırmasına dikkat edilecek ve mekanik sağlamlığı
sağlanacaktır. Priz sonlandırmaları ve patch panel sonlandırmalarında bu
hususa dikkat edilecektir. Kullanılacak patch panellerin Cat 6
standartlarına uygunluğu bağımsız test kuruluşları tarafından
onaylanmış bir rapor ile belgelenecektir (ETL veya UL).
4. UTP kablolar, aktif iletişim cihazlarına doğrudan bağlanmayacak,
aktarma kabloları ile bağlanacaktır. Bu kablolar, Cat-6 kablo
olacaktır. Prefabrike olacak bu kablolarda RJ-45 konnektör
kullanılacaktır. Teklif edilecek aktarma kablo sayısı, kullanıcı
sayısının % 10 (Yüzde On) fazlası kadar olacaktır. Duvar veri
prizlerinden kullanıcıların istemcilerine yapılacak bağlantılar yine en
az 3 (Üç) metre uzunluğunda Cat-6 fabrikasyon aktarma kabloları
ile yapılacaktır. Bu aktarma kabloları da % 10 (Yüzde On) fazla
yedekli olarak teklif edilmektedir. Kablo dış kılıfı için PVC materyal
kullanılacaktır.
5)Tüm UTP prizler, Cat-6 standardında olacaktır. Kullanıcıların
oturma mekanlarında yükseltilmiş döşeme olması durumunda buna
uygun prizler, olmaması durumunda ise duvara monteli prizler
kullanılacaktır.Kullanılacak UTP prizler yaylı kapaklı olacaktır. Priz
üzerlerinde etiketleme için yeterli alan bulunacaktır. Etiketler şeffaf
4
koruma içerisinde olacaktır. Tüm prizlerde UTP kablonun
sabitlenmesine yarayan mekanik unsurlar olacaktır. UTP dağıtım
panosu ve prizlerde yapılacak sonlandırma, EIA/TIA 568B.2-1
standardında olacaktır. Kablo soyulması, sarmalların açılması ve
kabloların sabitlenmesinde anılan standartlar sağlanacaktır. Data
prizlerinin EIA/TIA 568 B.2-1 standartında olduğuna dair
uygunluğunu, bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir
sertifika ile belgelenecektir.(ETL yada UL)
B.
Çalışma Alanı çıkışı: çıkış kutuları sayısal modüler bir RJ-45 (UTP)
arayüz ile tedarik edilecektir. Yatay kablonun çıkış içinde sonlandırılması
izolasyon deplasman bağlantıları ile olacaktır. Çıkışlar Kategori 6’ya
uyumlu olacaktır. Her çıkıştaki port sayısı çizimlerde gösterildiği gibi
olacaktır.
C.
Yatay Kablo: yatay kablo yıldız topolojisinde olacaktır. Her çalışma alanı
çıkışına aynı katta bulunan, projesinde gösterildiği şekilde, yatay iletişim
kabini tarafından hizmet sağlanacaktır. Çalışma alanı çıkışındaki her RJ45 portu Cat-6, UTP, yüksek hızlı, yüksek performanslı LAN kabloları ile
kablolanacaktır. Bu kablolar Kategori 6’ya uygun olacaktır. UTP
kabloların Cat 6 standartlarına uygunluğu bağımsız test kuruluşları
tarafından test edilmiş olacaktır (ETL veya UL).
D.
Veri Kordonları: sisteme dahil olacaktır. EIA/TIA 568B.2-1 standardında,
Kategori 6’ya uygun olacaktır.
E.
Teklif edilen yapısal kablolama, yüksek hız gerektiren uygulamaları
bugün ve gelecekte destekleyecek, kolay yönetilebilir, esnek ve kalıcı
olacaktır.
Tüm yerel ağlarda aksi belirtilmedikçe 10/100 (On ve Yüz) Mb ethernet
standardı kullanılacaktır. Altyapı genelinde bağlantılar, anahtarlar
üzerinden yapılacak, Hub kullanılmayacaktır. Yerel ağ, yönlendirici
bağlantıları 10/100 (On ve Yüz) BaseTX olacaktır.
Altyapı içinde kablolama dağıtımı bir merkezden, dağınık yıldız topolojisi
ile yapılacaktır. İletişim altyapısını oluşturacak tüm aktif ağ bileşenleri ile
kablolama altyapısı merkez bileşenleri aynı kablolama merkezi içinde yer
alacak şekilde, yerleştirilecekleri tipte kilitli kabinler kullanılacaktır.
Kabin içinde yer alacak aktif cihazların, dağıtım panosu bağlantıları
aktarma kabloları (patch kablo) ile yapılacaktır. Kabin içlerine, kullanıcı
sayısının % 10 (Yüzde On) fazlası kadar aktarma kablosu yedek olarak
konulacaktır. Fabrikasyon aktarma kablolarının uzunlukları 0.5 – 1.5
(Sıfır Nokta Beş Tire Bir Nokta Beş) m olacak ve kabin içinde
kullanılacak
aktarma
kablo
uzunluğu
ve
sayısı,
5
yukarıda verilen değerler arasından yapılacak kabin tasarımına göre
seçilecek ve kullanılacaktır. Aktarma kabloları CAT6 standardında ve
fabrikasyon olacaktır. Aktarma kablolarının, cat6 standartlarına
uygunluğu bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile
belgelenecektir.(ETL veya UL)
Kablolama sistemi numaralanması, açık ve izlenmesi kolay bir yöntemle
yapılacak, kalıcı olarak işaretlenecektir. Her data prizinde ve dağıtım
panosu (patch panel) üzerinde kalıcı bir etiketleme yapılacaktır.
Veri kablolaması için teklif edilecek tüm yapısal kablolama pasif
donanımı
(fabrikasyon aktarma kablolarını da içerecek şekilde tüm
F/O ve UTP kablolama ürünleri dahil, elektrik kablolaması, kablo kanalı
ve kabinler hariç olmak üzere) aynı marka olacaktır.
Kurulumu gerçekleştirilecek UTP kablonun uzunluğu hiçbir yerde 90
(Doksan) metreden fazla olmayacaktır.
Konnektörler, kablo uçlarına fiziksel zayıflık ve kablo sıyrılmasına neden
olmayacak şekilde takılacaktır.
Kullanıcıların oturma mekanlarında tekli RJ-45 çekirdek içeren prizler
kullanılacaktır. Bu prizlerden kullanıcılara 3 (Üç) metre uzunluğunda
fabrikasyon aktarma kabloları ile bağlantı yapılacaktır. İstemci sayısının
% 10 (Yüzde On) fazlası kadar aktarma kablosu yedek olarak teklif
edilecektir.
UTP kablo, sonlandırma ve aktarma bileşenleri, 1000/100/10
(Bin/Yüz/On) Mb UTP uygulamaları için EIA/TIA 568B.2-1 uyumlu Cat6 standardında olacaktır. Çekilecek tüm UTP kablolar, prizlerden patch
panellere kadar çalışır vaziyette teslim edilecektir. Kurulacak olan UTP
Kablolama altyapısındaki tüm ürünlerin(UTP kablo,patch panel,
keystonejack, patch cord, data prizi vs.) cat 6 standartlarına uygunluğu
bağımsız bir test kuruluşu tarafından onaylanmış bir rapor ile
belgelenecektir.(ETL veya UL).
Kablolamada, projesinde görüldüğü şekilde tekniğine uygun olarak
yapılacaktır.
Kurulumu gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test
cihazları ve aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD
ortamında
kuruma
teslim
edilecektir.
Yapısal
kablolama
sertifikalandırılacak ve performans garantisi en az 20 yıl olacaktır.
F.
Topraklama: personele ve ekipmanları tehlikeli gerilimlerden korumak ve
veri ağından elektro-manyetik girişimi gidermek için topraklama sistemi
bağlantıları sağlanacaktır. Topraklama ilgili yetkili makamların ve/veya
yönetmeliklerin uygun ekipmanlarını ve uygulama prensiplerini
karşılayacaktır. İlave olarak, topraklama / eğilme ANSI/TIA/EIA 568B.21 şartlarına uyacaktır.
6
2.05
DATA KABİNLERİ
A.
19” Rack kabinet (dikili tip, duvar tipi ve aksesuarları) üretiminde ISO
9002 kalite güvence sistemine sahip olmalı, aşağıdaki standartları
sağlamalıdır.
EN 50298 / TS EN 50298 “ kabin uygulaması”
EN 60439.1 / TS EN 60439.3 “AG kontrol düzenlemesi”
IEC 354-4-41 / TS 3784 “ Elektrik güvenlik kuralları”
ISO 2859.1 / TS 2756.1 “Muayene deney standartları”
EN 60529 / TS 3033 “IP41 kabin koruma derecesi”
IEC 60917-2-1/-2 “Metrik montaj standartı”
IEC 62971 & DIN 41494 “19inch montaj standartı”
IEC 60297-2 & DIN 41488 “Kabin ölçülendirmesi”
Sac DKP “DIN EN 10130 – 91 Ereğli A1 –1110 “
Toz Boya “ISO 9002 , DIN 67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451
texture Ral9005”
Fan “ EN 60439.1 / VDE 0660 , CE, ISO9002 “
Cam “ Şişe cam, ISO9000, Temperli, secure “
Bağlantı elemanları (cıvata somun pul vb...) “ TSE 1021 “
Tekerlek “TSE”
B.
DİKİLİ TİP 19” KABİNETLER:
1. Ölçüler: Projesinde gösterildiği gibi.
2. Ana şase ve profil yapıları eksenel mukavemeti ve dış darbelere
dayanıklılığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.
3. Ana profil yapısı: mekanik mukavemeti arttıran, estetik görünümlü 45
derece açı verilmiş ön bükümlü ve toplam 6 bükümden oluşan bir yapıya
sahip olacaktır.
4. Alt şase; toz girişini engelleyici, sürgülü kablo giriş bölümüne sahip
olacaktır. Sürgülü kablo giriş ünitesinin baş kısmı kalın contalı olup,
kızaklı yapısı sayesinde kabloları sabitleme yeteneğine sahip olacaktır.
Kızaklı bölümün tam karşısında da kalın conta mevcut olacaktır.
5. Arka kapak;kablo girişine müsaade edecek şekilde, iki bölmeli olarak
imal edilecek, kablo giriş ünitesi yukarı veya aşağıya takılabilmektedir.
Arka kapak, açılabilir, sökülebilir, kilitlenebilir bir yapıya sahiptir.
6. Yan kapaklar; açılabilir, sökülebilir olup, tırnaklı sürgü kilit geçmesi ile
birlikte ayrıca anahtarlı kilitlenebilir bir yapıya sahip olacaktır.
7. Ön kapaklar; temperli, antistatik, secure , füme, rodajlı, 4-6mm. camdır.
Ön cam kapak mukavemetini arttırıcı; camın sağında ve solunda camı
tutan, vidalı, metal geçmeli çerçeve yapısına sahip olacaktır. Ön cam
7
kapak, 135 derece açılabilir, kilitlenebilir, sökülebilir bir yapıya sahip
olacaktır.
800x800mm. kabinlerde ön cam kapak; dikey eksende sağa ve sola iki
açılımlı olacaktır. İki bölmeli cam kapağın birer kenarları, metal çerçeveli,
birer kenarları alüminyum geçme profilli olup, ortada alüminyum
çerçeveler biribirlerini kilitleyabilecektir. Ayrıca anahtarla kilitlenebilir
bir yapıya sahip olacaktır.
8 .Kabinlerin boyama prosesi; darbelere karşı yüksek mukavemetli,
elektrostatik texture Ral9005 toz boya ile boyalı olacaktır.
Boya öncesi, boyanacak tüm metal aksam; kimyasal tanklarda yağ alma,
demir fosfat, pasivasyon, proseslerinden geçirilecek ve elektrostatik toz
boya ile boyanacaktır.
Metal yüzeylerde; 85 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanacaktır.
9.Alt ve üst şase; kabin sağlamlığını ve mukavemetini arttıracak;
monoblok bükümlü ve kaynaklı ve profile geçme yapısına sahip olacaktır.
Profiller alt ve üst şaseye geçme ve vidalı olacaktır.
10. Üst şapka; kabin üst şasesinden 15mm. Yukarıda olacaktır. Bu sayede
kabin içerisine toz yağması engellenmekte, 15mm.lik boşluktan
havalandırma sağlanacaktır.
11. Üst şase; 4.lü
fan grubunun kolaylıkla bağlanacağı şekilde
bağlanacağı şekilde hazırlanacaktır.
12. 19 inch montaj dikmeleri; önde 2 adet, arkada 2 adet olacak şekilde
teşkil edilecektir. 1U=44.45 mm. hassas ölçüsünde, 9.5x9.5mm. kare
delikli olarak CNC punch tezgahlarında +/- 0.01 hassasiyetinde imal
edilecektir.
19inch montaj dikmeleri; kabin derinliği boyunca hareket edebilecek
şekilde imal ve montaj edilecektir.
14. Tüm kabinetler istenildiğinde yan yana bağlanabilme özelliğine sahip
olacaktır.
15. Kabinlerde kullanılan tüm kilitler aynı şifreli anahtara sahip olacak ve
kabinetin tüm kapakları kilitlenebilir bir yapıda olacaktır.
C.
DUVAR TİPİ 19” KABİNETLER:
1. Ölçüler: Projesinde gösterildiği şekilde olup derinlikleri seçilecek aktif
cihaza göre belirlenecktir.
2. Ana şase ve profil yapıları eksenel mukavemeti ve dış darbelere
dayanıklılığı sağlayacak şekilde imal edilecektir.
3. Kabinlerin boyama prosesi: darbelere karşı yüksek mukavemetli,
elektrostatik Ral7035 toz boya ile boyanacaktır.
Boya öncesi, boyanacak tüm metal aksam; kimyasal tanklarda yağ alma,
demir fosfat, pasivasyon, proseslerinden geçirilecek ve elektrostatik toz
boya ile boyanacaktır.
Metal yüzeylerde; 85 +/- 5 mikron boya kalınlığı sağlanacaktır.
8
4. Alt ve üst şase; kabin sağlamlığını ve mukavemetini arttıracak;
monoblok bükümlü ve kaynaklı ve profile geçme yapısına sahip olacaktır.
Profiller alt ve üst şaseye geçme ve yüksek mukavemetli çelik perçinli
olacaktır.
5. Kabin yan kapakları; kilitlenebilir, açılabilir, sökülebillir bir yapıya
sahip olacaktır.
6. Üst şasede; fan grubu bağlantısı ve hava çıkışı için havalandırma
slotları mevcut olacaktır.
7. Alt , üst şase ve arka kapakta: kablo girişleri için mikrojoint ‘li kolayca
açılabilir, kablo geçiş holleri mevcut olacaktır.
8. Arka kabin kapağı; montaj kolaylığı açısından ana gövdeye geçmeli ve
mukavemetli bir yapıya sahip olacaktır. Duvar tespiti için uygun sayıda
kabin montaj delikleri mevcut olacaktır. Ayrıca arka kapak ana gövdeye
güvenlik açısından içten vidalanabilmelidir.
9. Ön kapak; temperli, antistatik, secure , füme, rodajlı, 4-5mm. cam ‘dır.
Ön cam kapak mukavemetini arttırıcı; camın sağında ve solunda camı
tutan, vidalı , metal geçmeli çerçeve yapısına sahip olacaktır. Ön cam
kapak, 135 derece açılabilir, kilitlenebilir, sökülebilir bir yapıya sahiptir.
10. Duvar tipi kabinlerin yerde serbest halde kullanılabilmesi için, ayak
veya tekerlek takılmasına müsaade eden delik yapısına sahip olacaktır.
11. 19 inch montaj dikmeleri; derinlik=450mm. kabinlerde önde 2 adet,
derinlik=560mm. kabinlerde önde 2 adet, arkada 2 adet olacak şekilde
teşkil edilecek. 1U=44.45 mm. hassas ölçüsünde, 9.5x9.5mm. kare delikli
olarak CNC punch tezgahlarında +/- 0.01 hassasiyetinde imal edilecektir.
19inch montaj dikmeleri; kabin derinliği boyunca hareket edebilecek
şekilde imal ve montaj edilecektir.
D.
AKSESUARLAR
Fan Sistemi: Fanlar 19U Kabin yüksekliğine kadar, 2.li, 19U dan büyük
kabinler için 4.lü olarak imal edilecektir. Kabin içerisindeki ısıyı kontrol
eden termostat ünitesine sahip olacaktır. Fan teknik değerleri:
120x120x38mm., hava debisi: 2.3m3/dakika, gürültü şiddeti(dBA)=45,
220vac, 50hz. Olacaktır.
Fan grubu elektrik bağlantıları, yüksük ve soketler ile yapılacak, ve toprak
hattına bağlanacaktır.
Priz Grubu: 19U Kabin yüksekliğine kadar, 6.lı, daha büyük kabinler için
9.lu olarak imal edilecek olup, güvenlik amaçlı metal muhafaza yapısına
sahip, 1x10 – 16 A sigorta korumalıolacaktır.. Kullanılan priz blokları,
CE ve ISO sertifikasına sahipolacaktır.
Tekerlek Grubu: 25x55mm. ölçülerinde ve 4 adet vida ile şaseye bağlanan
sağlam bir yapıya sahip olmalıdır. Ön tekerlekler frenli ve döner, arka
tekerlekler döner tip olmalıdır. Tekerleklerin yük taşıma kapasiteleri
125kg./ adet. Olacaktır. Projede ‘T’ sonekli kabinler tekerlekli tiptir.
9
Bağlantı Elemanları (cıvata, somun, pul ): TSE 149 standartlarında; 12
mikron kalınlığında, elektrogalvaniz çinko kaplamalı olmalıdır.
KISIM 3 - UYGULAMA
3.01 KABLO SİSTEMİNİN KURULMASI:
A.
B.
Yapısal Kablaj Sistemi Kurulum İşçiliği: Müteahhit kablaj sisteminin
nitelik ve işçilik bakımından en yüksek standartta ve zamanında
kurulmasını sağlamak için gerekli olan personel ve hizmeti tedarik
edecektir.
F/O Sonlandırma tekniği fusion splice olacaktır.
3.02 SAHA KALİTE KONTROLÜ:
A.
Sistem Sertifikasyonu: Müteahhit, 20 yıllık bir sistem sertifikasyonunu
destekleyebilecek yeterlilikte eğitim ve deneyime sahip onaylanmış bir
kablaj sistemi kurulumcusu olmalıdır. Sertifikasyon, sistemin tüm ses ve
veri uygulamalarını desteklemede uygun olarak çalışacağını garanti
edecektir.
B.
Sistem Testi: Kurulum %100 test edilmiş olacaktır. Test şartları açık/kısa
devreleri, çift tersliklerini ve tüm bakır ortamların süreklilik testlerini ve
fiber ortamlar için OTDR ölçümlerini içerecektir. Kurulumu
gerçekleştirilecek tüm UTP ve fiber optik hatlar uygun test cihazları ve
aksesuarları ile test edilecektir ve bu test sonuçları CD ortamında kuruma
teslim edilecektir. Yapısal kablolama sertifikalandırılacak ve performans
garantisi en az 20 yıl olacaktır.
C.
Etiketleme. Tüm çiftler/devreler renk kodlu belirtme şeritleri ile uygun
şekilde etiketlenecektir. Her devrenin ayrı olarak tanımlanabileceği bir
numaralandırma sistemi kullanılacaktır.
3.03 EĞİTİM:
A.
Eğitim: Yapısal Kablaj Sisteminin kurulumu, test edilmesi ve hizmete
sokulması konusunda çalıştırıcı/işveren personeli gereken şekilde
eğitilecektir.
3.04 GARANTİ:
A.
Tüm ürünlerin kurulumu ve uygulaması konusunda 20 yıllık bir garanti olacaktır.
Müteahhit
10
Download

Veri İletişim Tesisatı Özel Tş.