SEMİNER
1. GÜN
02 ARALIK 2014
09:30-09:40 Açılış Konuşması, KUDEB Müdürü Murat Tunçay
1. OTURUM Oturum Başkanı Doç.Dr. Ahmet Güleç
09:40-09:50 Y.Mimar İrem Nardereli Bülbül
Taş Eğitim Atölyesi Faaliyetleri
09:50-10:10 Restoratör-Konservatör Fatih Kocaışık
Restorasyon Konservasyon Laboratuvarı
Örnek Alım Süreci; Yöntemler ve Sorunlar
10:10-10:40 Prof.Dr. Hasan Böke Prof.Dr. Başak İpekoğlu
Korumada Avrupa Standartları
10:40-11:10 Arkeolog Bülent Türkmen
Bergama; Unesco Dünya Mirası Başvuru Çalışmaları
11:10-11:30 ARA
11:30-12:00 Y.Mimar Gülçin Kahraman Altaş
Y.Mimar Banu Boduroğlu Taş Cephelerde Mimari Belgeleme,
Analitik Rölöve, Bozulma Morfolojisi ve Konservasyon Önerileri
12:00-12:30 Y.Mimar Z.Ayşe Kantarcıoğlu Güngör
Çekmeköy’de Bir Av Köşkü
12:30-12:40 SORU-CEVAP
12:40-14:00 YEMEK ARASI
2. OTURUM Oturum Başkanı Prof.Dr. Erol Gürdal
14:00-14:30 Prof.Dr. Turgut Kocatürk - Yrd.Doç.Dr. Ahmet
Kızılkanat - Arş.Gör. Zekeriya Cömert Sokollu Camii Gergi
Demirinin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
14:30-15:00 Prof.Dr. Turgut Kocatürk İnş.Müh. Emir Turgut
Sipahioğlu İnş.Müh. Koray Aydın Zeynep Sultan Camisinin
Restorasyonunda Karşılaşılan Taşıyıcı Sistem Problemleri
ve Çözüm Uygulamaları
KUDEB Müdürü Murat Tunçay Y.Mimar İrem Nardereli Bülbül
Restoratör Konservatör Fatih Kocaışık Prof.Dr. Hasan Böke Prof.
Dr. Başak İpekoğlu Arkeolog Bülent Türkmen Y.Mimar Gülçin
Kahraman Altaş Y.Mimar Banu Boduroğlu Z.Ayşe Kantarcıoğlu
Güngör Prof.Dr. Turgut Kocatürk Yrd.Doç.Dr. Ahmet Kızılkanat
Arş.Gör. Zekeriye Cömert Prof.Dr. Turgut Kocatürk İnş. Müh. Emir
Turgut Sipahioğlu İnş. Müh. Koray Aydın Restoratör Konservatör
Arkeolog Kerem Abuhan Mimar Miktad Bütüner Mimar Bahadır
Bozdağ Y.Mimar Nilgün Olgun Uzm.Yük.Müh. O. Serkan Angı Öğr.
Gör.Dr. Işıl Polat Pekmezci Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller Doç.
Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney Doç.Dr. Burak Asiliskender Hayri
Fehmi Yılmaz Öğr.Gör. Nihan Kocaman Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet
Yüksel Öğr.Gör. Ömer Dabanlı Prof.Dr. Feridun Çılı Prof.Dr. Yegan
Kahya Mimar Gülşah Ceylan Y. Mimar Tuğba Keleş Ocakcan
Kalemkâr-Restoratör Özlem Doğan Heykeltraş Ali Osman Avşar
Doç.Dr. Ahmet Güleç Restorasyon Teknikeri İsmail Önel
SEMİNER
2. GÜN
03 ARALIK 2014
3. OTURUM Oturum Başkanı Yrd.Doç.Dr. Gülsün Tanyeli
09:30-10:00 Öğr.Gör.Dr. Işıl Polat Pekmezci
Kireç Esaslı Malzemelerde Görülen Bozulma Sebepleri
ve Onarım Yöntemleri
10:00-10:30 Prof.Dr. Kemal Kutgün Eyüpgiller
18.yy Karadeniz Boğazı Kaleleri’nin Korunma Sorunları
ve Garipçe Kalesi Restorasyon Projesi
10:30-11:00 Doç.Dr. Nilüfer Baturayoğlu Yöney,
Doç.Dr. Burak Asiliskender Modern Mimarlık Mirasının
Dönüşümünde Basit Onarım Uygulamaları:
Kayseri Sümer Bez Fabrikası İç ve Dış Vazife Evleri Örneği
11:00-11:20 ARA
11:20-11-50 Sanat Tarihçisi Hayri Fehmi Yılmaz
Kargir Yapıların Sanat Tarihi Açısından Değerlendirilmesi
11:50-12:20 Öğr.Gör. Nihan Kocaman Altınyayla (Dirmil)’da
Geleneksel Konut Yapısı ve Koruma Sorunları
12:20-12:30 SORU-CEVAP
12:30-14:00 YEMEK ARASI
4. OTURUM Oturum Başkanı Prof.Dr. K. Kutgün Eyüpgiller
14:00-14:30 Yrd.Doç.Dr. Fethi Ahmet Yüksel
Türk ve İslam Eserleri Müzesi
(İbrahim Paşa Sarayı) Restorasyon Çalışmalarında
Jeofizik Yöntemlerin (GPR) Kullanılması
14:30-15:00 Öğr.Gör. Ömer Dabanlı, Prof.Dr. Feridun Çılı
Prof.Dr. Yegan Kahya Nur-u Osmaniye Camii’nin Taşıyıcı
Sistem Özellikleri ve Yapı Sağlığı İzleme Uygulamaları
15:00-15:30 Restoratör-Konservatör-Arkeolog Kerem Abuhan
İstanbul Üniversitesi Ana Giriş Kapısı Restorasyon Çalışmaları
15:00-15:30 Mimar Gülşah Ceylan Y. Mimar Tuğba Keleş
Ocakcan, Kalemkâr-Restoratör Özlem Doğan
Nakşidil Valide Sultan Türbesi Süsleme Programı
Konservasyon ve Restorasyon Uygulamaları
15:30-15:50 ARA
15:30-15:50 ARA
15:50-16:20 Mimar Miktad Bütüner Mimar Bahadır Bozdağ
Kocaeli Pertev Mehmet Paşa Camii Restorasyon Projesi
15:50-16:20 Heykeltraş Ali Osman Avşar
Hasarsız Yöntemlerle Replika Yapımı
16:20-16:50 Y.Mimar Nilgün Olgun Hızır Bey Camii
(Hacı Kadın Camii) 2008-2010 Yılları Restorasyonu
16:20-16:50 Doç.Dr. Ahmet Güleç Üsküdar
Mihrimah Sultan Camii Ahşap Kapı ve Pencere
Kapaklarında Koruma ve Onarım Çalışması
16:50-17:20 Uzm.Yük.Müh. O. Serkan Angı Kârgir Yapıların
Koruma ve Onarım Çalışmalarında Doğal Taş Envanteri
Hazırlanmasının Önemi ve Dünya’dan Örnekler
17:20-17:30 SORU-CEVAP
16:50-17:20 Restorasyon Teknikeri İsmail Önel
Geçmişten Günümüze Altın Varak Teknikleri
17:20-17:30 SORU-CEVAP
Download

02 aralık 2014 03 aralık 2014 - kârgir yapılarda koruma ve onarım