T.C.
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ TUTANAĞI
Üniversitemize bağlı birimlere, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Öğretim Üyesi
Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik, bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete ile 04.03.2014 tarih ve 28931 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik” hükümleri uyarınca yapılan Ön Değerlendirme sonucunda Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adayların
isimleri aşağıda belirtilmiştir.
: 26511
Duyuru İlan No
: Bayburt Eğitim Fakültesi
Birimi
: İlköğretim Bölümü
Bölümü
: Sosyal Bilgiler Eğitimi
Anabilim Dalı
: Araştırma Görevlisi
İlan Edilen Kadro Unvanı
:6
İlan Edilen Kadro Derecesi
:1
İlan Edilen Kadro Adedi
: 09.12.2014
İlan Tarihi
: 26.12.2014
Ön Değerlendirme Tarihi
: 29.12.2014 Pazartesi
Giriş Sınavının Tarihi
: 10.00
Giriş Sınavının Saati
: Bayburt Eğitim Fakültesi
Giriş Sınavının Yeri
Yabancı Dil
ALES
Sıra No Adı ve Soyadı
Puan
(A) Puanın
%60’ı
Puan
(B) Puanın
%40’ı
(A+B)
Ön
Değerlendirme
Notu
Giriş Sınavına
Katılmaya Hak Kazandı / Kazanamadı
1
Mustafa DOLMAZ
86,344
51,806
62,500
25,000
76,806
Sınava Girmeye Hak Kazandı
2
Erhan YAYLAK
81,526
48,915
66,000
26,400
75,315
Sınava Girmeye Hak Kazandı
3
Yakup SUBAŞI
84,969
50,981
60,000
24,000
74,981
Sınava Girmeye Hak Kazandı
4
Kenan BAŞ
84,439
50,664
57,500
23,000
73,664
Sınava Girmeye Hak Kazandı
5
Meryem BOZTAŞ
80,871
48,522
58,750
23,500
72,022
Sınava Girmeye Hak Kazandı
6
Şenol Mail PALA
81,491
48,895
50,000
20,000
68,895
7
Emre KARATAŞ
89,357
53,614
65,000
26,000
79,614
8
Nurten GÜRBÜZ
91,211
54,726
60,000
24,000
78,726
9
Barış ÜNAL
79,528
47,717
58,750
23,500
71,217
10
Erhan TOPAL
78,373
47,024
60,000
24,000
71,024
Sınava Girmeye Hak Kazandı
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
(Eksik Belge Nedeniyle)
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
(Eksik Belge Nedeniyle)
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
(Eksik Belge Nedeniyle)
Sınava Girmeye Hak Kazanamadı
(Eksik Belge Nedeniyle)
Download

: 09.12.2014 Ön Değerlendirme Tarihi Giriş Sınavının Tarihi Giriş