NORIFIN PPN
TDS
Norifin PP N
Serigraf ve Tampon Boyası
Uygulama Alanları ve Genel Özellikleri:
Tek kompenentli, solvent bazlı, fiziksel olarak kuruyan işleme tabi tutulmamış Polipropilen üzerine
baskı yapılabilen boyadır.
Norifin PP N polikarbonat, akrilik cam, kağıt ve mukavvalar üzerine baskı yapmak için de uygundur.
Bu uygulamalar için ön test gerekmektedir.
Norifin PP N yasal olarak ağır tosik metaller içeren malzemeler ihtiva etmez.(ROH AH 71 , Bölüm 3)
Yapışma
Mürekkebin yapışması büyük ölçüde polipropilen malzemenin kalitesine bağılıdır. Örneğin üretim
metotları, karışım yüzdeleri ve yağlanmadan mütevellit kirli yüzeyler etkileşim gösterirler.
Önemli
Baskı sonuçları (kalitesi) büyük ölçüde baskı yüzeyine ve bunun yanında baskı ve uygulama şartlarına
bağlıdır. Bizler sizlere herhangi bir üretim(baskı) işlemine başlamadan evvel sizin şartlarınız altında
baskı mataryellerinizi kontrol etmenizi öneririz. Birbirinin eşdeğeri olan mataryeller üreticiden
üreticiye ve hatta üretilen partilere göre bile değişim gösterebilmektedirler. Bazı yüzeyler kaygan
malzemeler ihtiva ettiği gibi, bu tür bir muameleye (kaygan hale getirilme) tabi tutulmuş da
olabilirler. Gerek bu tür kayganlıklar ve gerekse antistatikler veya diğer ilaveler mürekkebin yüzeye
yapışmasını zayıflatabilirler.
Baskı Parlaklığı:
Saten parlaklığında baskı sonucu elde edilir. Malzemenin yüzey yapısına bağlı olarak parlaklık
etkilenir.
Renk Aralıkları
Temel Renkler:
Standard Renkler:
Proses renkler:
İnceltme
Serigraf Baskı: aşağı yukarı % 10 – 15 Thinner Norifin PP N 090 veya Geciktirici VZ 2 veya Geciktirici
Pasta VZ4-P baskı şartlarına bağlı olarak değişim göstererirler. Aşağı yukarı % 5 Beyaz renk opak 944
için.
Proses Mürekkep: aşağı yukarı Proses Norifin PP N tiner %20 Norifin PP N
1
NORIFIN PPN
TDS
2
Tampon Baskı:
Aşağı yukarı %20 Tampo-Jet SK 090 tiner, Tiner Norilit U 090, Geciktirici VZ veya Geciktirici VZ 2(
buharlaşma süresi hızlıdan yavaşa doğru
Özel Renkler:
Lütfen kutu üzerindeki etikette görünen tiner miktarını referans alınız.
İpek
120 numaradan daha fazla ipek kullanmayınız. Bu iyi bir yapışma için gereklidir.
Şablon:
Solvente dayanıklı emülsiyonlar kullanılmalıdır. Uzun süreli baskılarda mükemmel sonuçlar için
Emülsiyon Norikop 2 FP kullanınız.
Kuruma:
Norifin PP N solventlerin buharlaşması yoluyla hızlı kuruyan bir mürekkeptir.
Proses için Daha ileri Direktifler
Sertleştirciler PUR ZK No:1 ve PUR ZK No:2 % 10 oranında kullanılmak suretiyle baskının dayanıklılığı
artırılabilir.
Temizleme
UNI-CLEANER FP61 veya UNI-REN A III kullanılarak elek temizliği ve diğer malzemeler temizlenebilir.
Raf Ömür
Kullanmadan evvel hem boyaları hem de yardımcı kimyasalları orijinal kutularında oda sıcaklığında
muhafaza ediniz.
Etiket üzerindeki raf ömrü mürekkebin kalitesi ve açılmamış kutu olması halinde kuru bir yerde 5°C ile
25°C arasında saklanabileceğini belirtir.
Bu Teknik Bilgi enformasyonunda belirtilenler Pröl tarafından ürün testi yapılmasıyla yazılmıştır. Çünkü baskı ve çevre faktörleri bireysel
mürekkep uygulamalarını kritik olarak etkilerler, yukarıda ifade edilen enformasyon ve talimatlar sadece genel üretim karakterlerini ve
direktiflerini kullanım için olup, üretim garantilerinin çözümü için kullanılamazlar. Verilen bilgiler ve talimatlar hiçbir şekilde satın alıcıları ve
kullanıcıları kendi özel sorumluluklarından kurtarmaz. Bütün detaylar serigraf baskıları genel şartları olarak kabullenilmelidir. Bizler bu
anlamda herhangibir garanti ifade etmeyi kesinlikle redderiz. Bu enformasyon tüm önceki Teknik Bilgilerin yerine geçerlidir
2
Download

NORIFIN PPN TDS Norifin PP N Serigraf ve Tampon Boyası