Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
Deney Laboratuvarı
AB-0074-T
Adresi :
Toprak Sarnıç Mah. Karacigan Camii Sokak
No:1A 42090
KONYA / TÜRKİYE
Tel
: 0 332 322 34 24
Faks
: 0 332 322 06 78
E-Posta : [email protected]
Website : 42kontrollab.kkgm.gov.tr
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Fındık, Antep
Fıstığı, Yer Fıstığı
gibi yağlı kuru
meyveler yağlı
tohumlar ve
bunlardan elde
edilen ürünler
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin(B₁+ B₂+
G₁+ G₂) Tayini
AOAC 991.31
Kırmızı Biber, İncir
gibi kurutulmuş
meyveler ve
ürünleri
Aflatoksin B₁ ve Toplam Aflatoksin(B₁+ B₂+
G₁+ G₂) Tayini
AOAC 999.07
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Aflatoksin B₁ Analizi
AOAC 2003.02
Süt ve Süt Tozu
Aflatoksin M₁ Tayini
ISO 14501
Peynir Çeşitleri
Aflatoksin M₁ Tayini
Journal of Chromatography
A, Volume 474, lssue 2,
1989, 457-461
Tahıl ve Tahıl
Ürünleri
Okratoksin A Tayini
İşletme içi
Metot-“MKT-AT-011”
(R-Biopharm Cereal
Application Note, Ref No:A9
-P14.V2)
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC-MS Kullanılarak
(Aldrin, Chlorthal dimethyl, op DDD, op
DDE, pp DDE)
AOAC 2007.01
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Yaş Meyve ve
Sebzeler
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
LC-MS MS Kullanılarak
(Alachlor, Atrazine, ChIorfenvinphos,
Coumaphos, Diazinon, Dimethoate,
Fenamiphos, Fenthion, Flusilazole,
Heptenophos, Imazalil, lsazofos,
Malathion, Mecarbam, Metalaxyl,
Penconazole, Phorate, Phosalone,
Pirimiphos-ethyl, Pirimiphos-methyl,
Pyrazophos, Quinalphos, Simazine,
Tebuconazole, Tolcofos-methyl,
Triazaphos, Trifloxystrobin)
AOAC 2007.01
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Seçilmiş Bazı Pestisitlerin Tespiti ve
Miktarının Belirlenmesi Analizi
GC MS Kullanılarak
(op DDD, op DDE, pp DDE, alpha
Endosülfan, Endrin)
AOAC 2007.01
Un
Benzoyl-peroxide Analizi
J. Agric. Food Chem. 49
98-102, 2001
Hayvansal-Bitkisel
Katı ve Sıvı Yağlar
Yağ Asiti Metil Esterleri (Araşidik asit,
Behenik asit, Eikosenoik asit,
Heptadesenoik asit, Lignoserik asit,
Linoleik asit, Linolenik asit, Margarik asit,
Miristik asit, Oleik asit, Palmitik asit,
Palmitoleik asit ve Stearik asit) Tayini
GC-FID Kullanılarak
TS 4664 EN ISO 5508
TS EN ISO 12966-2
Kırmızı Biber,
Sumak
Sudan I-IV Tayini
FSA, Method 145B
Gıdalar
Kurşun (Pb), Kadmiyum (Cd), Arsenik (As),
Civa (Hg), Kalay (Sn) Tayini
NMKL 186
ICP-MS Kullanılarak
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 3/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gda
Maddeleri
Benzoik ve Sorbik Asit Tayini
NMKL 124
Bal
C13 / C12 ve C4 Analizi
AOAC 998.12
Pekmez
C13 / C12 Analizi
AOAC 998.12
Karma Yemler ve
Yem Maddeleri
Rutubet Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri Ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:A EC 152/2009
Karma Yemler ve
Yem Maddeleri
Ham Kül Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:J
EC 152/2009
Karma Yemler ve
Yem
Hammaddeleri
Ham Selüloz Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:Ğ
EC 152/2009
Yemler ve Yem
Hammaddeleri
Ham Protein Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:C
EC 152/2009
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 4/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Karma Yem, Karma
Yem
Hammaddeleri ve
Kuru Gıdalar
Ham Protein Tayini
Yakma Yöntemi
AOAC 990.03
AOAC 992.23
Karma Yemler ve
Yem Maddeleri
Ham Yağ Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:G
EC 152/2009
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Üre Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:Ç
EC 152/2009
Yem ve Yem
Hammaddeleri
Suda Çözünebilir Klorür (NaCl) Tayini
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı Yem Maddeleri ve
Karma Yemlerin Bileşiminin
Kontrol Edilmesinde
Kullanılan Analiz Metotları
Bölüm:N
EC 152/2009
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 5/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Çeşitli Gıdalar
Rutubet Tayini
TS 1018
TS EN ISO 5534
TS 1331
TS ISO 3728
TS 1329
TS 7790
TS 1562
TS EN ISO 712
TS 1275
TS 142
TS 2812
TS 933
TS 1252 EN ISO 1666
TS 5000
TS 1743 ISO 1442
TS 3522
TS 1280
TS ISO 3726
Çeşitli Gıdalar
Toplam Kül Tayini
TS EN 1135
TS 2131 ISO 928
TS 522
TS EN ISO 2171
TS 1746 ISO 936
TGK 2002/18 Numaralı
Tebliğ
TS 3792
TS 1564
TS 3036
TS 3076-1
TS 13423
TS 5816 EN ISO 3593
TS 6399
TS 8317
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 6/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Tüm Gıdalar
Protein Tayini
AOAC 981.10
AOAC 2001.11
TS EN ISO 8968-1
Gıda Maddeleri
(Soğan, Pırasa ve
Lahana Hariç)
Kükürtdioksit Tayini
AOAC 962.16
Yoğurt
Yağ Tayini
TS 1330
Beyaz Peynir
Yağ Tayini
TS 3046
Beyaz Peynir
Tuz Tayini
TS EN ISO 5943
Et ve Et Ürünleri
Toplam Yağ Tayini
TS 1744
Meyve ve Sebze
Ürünleri
pH tayini
TS 1728 ISO 1842
Meyve ve Sebze
Ürünleri
Çözünür Katı Madde Tayini
Refraktometrik Yöntem
TS 4890
Tuz
Sodyum Klorür Tayini
TS 6675
Sofralık Tuz
Potasyum İyodat Tayini
TS 933
İnsani Tüketim
Amaçlı Sular
Toplam Sertlik Tayini, Kalsiyum ve
Magnezyum Toplamının EDTA yöntemiyle
tayini
TS 4474 ISO 6059
Su ve Atıksu
pH Tayini
Elektrometrik Metot
SM 4500 H⁺B
Su ve Atıksu
Toplam Askıda Katı Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 D
Su ve Atıksu
Toplam Çözünmüş Madde Tayini
Gravimetrik Metot
SM 2540 C
Su ve Atıksu
Çökebilen Madde Tayini
Hacimsel-Gravimetrik Metot
SM 2540 F
Su ve Atıksu
Kimyasal Oksijen İhtiyacı Tayini
Açık Reflaks-Titrimetrik Metot
SM 5220 B
Su ve Atıksu
5 Günlük Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
(BOİ) Tayini
Respirometrik Yöntem
SM 5210 D
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 7/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Su ve Atıksu
Yağ ve Gres Tayini
Gravimetrik Metot
SM 5520 B
Su ve Atıksu
Alüminyum (Al), Arsenik (As), Baryum
(Ba), Berilyum (Be), Kalsiyum (Ca),
Kadmiyum (Cd), Kobalt (Co), Krom (Cr),
Bakır (Cu), Demir (Fe), Potasyum (K),
Magnezyum (Mg), Mangan (Mn),
Molibden (Mo), Sodyum (Na), Nikel (Ni),
Fosfor (P), Kurşun (Pb), Kalay (Sn),
Vanadyum (V), Çinko (Zn) Tayini
TS EN ISO 17294 1 ve 2
ICP-MS Metodu
Su ve Atıksu
Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat ve Sülfat
Tayini
İyon Kromatografi Metodu
SM 4110 B
Su ve Atk sular
Elektriksel İletkenlik Tayini
Elektrot Metodu
TS 9748 EN 27888
Su ve Atıksu
Toplam Koliform, E.coli Tayini
SM 9221
Tüm Gıdalar
Escherichia coli Sayımı
EMS Tekniği
ISO 16649-3
Koliform Bakteri Sayımı
EMS Tekniği
TS ISO 4831
Koliform Bakteri Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS ISO 4832
30 ᵒC 'de Aerobik Koloni Sayımı
TS EN ISO 4833
Su Aktivitesi
0,95'ten Büyük
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-1
Su Aktivitesi 0,95'e
Eşit ve Küçük
Gıdalar
Küf ve Maya Sayımı
ISO 21527-2
Tüm Gıdalar
Doğrudan Escherichia coli Sayımı
Biomerieux TEMPO EC
80.004:2006
Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 8/8)
Akreditasyon Kapsamı
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü
Akreditasyon No: AB-0074-T
Revizyon No: 09 Tarih: 16 Eylül 2014
AB-0074-T
Deney Metodu
Deneyi Yapılan
Deney Adı
Malzemeler / Ürünler
(Tüm Gıdalar
Devam)
Isıl İşlem Görmüş
ve Görmemiş Et ve
Et Ürünleri
(Ulusal, Uluslararası standardlar,
işletme içi metodlar)
Hızlı Yöntem ile Maya Küf Sayımı
Biomerieux TEMPO YM
80.001
ISO 21527
Koagülaz Pozitif Stafilokokların Sayımı
ISO 6888-2
Listeria monocytogenes Aranması
ISO 11290
Biomerieux VIDAS
Bacillus cereus Sayımı
Koloni Sayım Tekniği
TS EN ISO 7932
Sülfit İndirgeyen Anaerob Bakteri Sayımı
ISO 15213
Hızlı yöntem ile Salmonella spp. aranması
AOAC 996.08
Biomerieux VIDAS SLM
Et ve Et ürünlerinde Sığır, Domuz, Kanatlı,
At, Koyun, Hindi Etinin Saptanması
United States Department of
Agriculture (USDA)
Microbiology Laboratory
Guide Book 17.02
Identification of Animal
Species in Meat and Poultry
Product MLG
ELISA Kullanılarak
KAPSAM SONU
Dr. H. İbrahim ÇETİN
Genel Sekreter Vekili
Download

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı