T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Trabzon Halk Sağlığı Müdürlüğü
SAYı : 3443?1701 20~
KONU : AHPID Komisyonu Kararları
MÜDÜRLÜK MAKAMıNA
Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın 13.05.2009 tarih ve 1382 sayılı
yazılarına istinaden; Valilik Makamının 06.ı 1.2013 tarih ve 1233 sayılı olurları ile teşkil
edilen Aile Hekimliği Performans İtiraz Değerlendirme Komisyonunun 10.02.2014 tarihindeki
toplantılarında alınan kararların uygulanması hususunu;
Olurlarımza arz ederim.
~
Uzm.Dr.Şükrü ÖZGÜN
Müdür Yardımcısı
OLUR
\\./02/2014
Halk Sağlığı Müdürlüğü Aile Hekimliği Şube Md.lüğü
Telefon: (462) 2296836/3074
Faks: (462) 230 04 66
Fatih Mah.5 Nolu ASM üstü Kat:4
e-posta :hsm61.ahek @saglik.gov.tr
2014 YILI ŞUBAT AYıNDA YAPILAN KOMİSYON TOPLANTı KARARLARı
Valiliğimizin 06.11.2013 tarih ve 1233 sayılı onayları ile "Aile Hekimliği Performans
Değerlendirme Komisyonu" tarafından 10.02.2014 tarihinde yapılan toplantıda;
1. 2013 ve 2014 yılına ait performans değerlerine itiraz eden Aile Hekimlerinin tüm
dilekçeleri incelenmiştir.
2- Aşı red ve izlem redlerle ilgili vatandaşlardan alınan belgelerin aile hekimlerince
performansa dahiloldukları her ay için güncel tarihli olarak gönderilmesine,
3- Performans itiraz dilekçelerinin incelenmesi sonucu komisyon tarafından performans
değerlerinin ekteki tabloda belirtildiği şekliyle düzenlenmesine, karar verilmiştir.
~
Uzm.Dr.Şükrü ÖZGÜN
Başkan
y
Dr.Ekrem YILDIRIM
Üye
Dr.Aynur YILDIZ YA YU
Üye
Dr.~~
TRABZON
AiLE HEKiMLiGi
OCAK 2014
DEGERLENDiRME
DÖNEMiNE
AiT PERFORMANS
iTiRAZ
SONUÇLARI
.-
vi
~~~
S.NO
AilE HEKiMiNiN
ADI SOYADı
Aiı~ HEKiMi BiRiM KODU
1
DR.YÜKSEL AKGÜL
AKÇAABAT 9 NOLU AHB
2
DR.MAHMUT
ARAKU 3 NOLU AHB
HASANÇEBi
iTiRAZ
KONUSU
DR.AHMET EMiN ULUDÜZ
ARAKU 12 NOLU AHB
4
DR.YILMAZ BULUT
ARAKU 13 NOLU AHB
5
6
7
8
9
10
DR.GONCA YILDIZ
DR.CANAN BAYRAM
DR.YILMAZ YAVUZ iSKENDER
DR.OGUZ KARA
DR. ERCAN ŞAHiN
LI..
AÇIKLAMA
L&.I
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
BEBEK iZLEM
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
BEBEK
iZLEM
HeA
100%
*
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KESiNTi YOK.
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeB (2 AD)
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KKK
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
SU ÇiÇEGi
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
SU çiÇEGi
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
GEBE iZLEM
*
KESiNTi YOK.
HeA
*
KESiNTi YOK.
DlH
*
KESiNTi YOK.
KPA
*
KESiNTi YOK.
BEBEK iZLEM
*
KESiNTi YOK.
DlH (2 AD)
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
OPA (2 AD)
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeB
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
DlH
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
BEBEK iZLEM
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
ARSiN 7 NOLU AHB
ÇARŞıBAŞı 5 NOLU AHB
HAYRAT 2 NOLU AHB
MAÇKA 1 NOLU AHB
DR.EMiNE YiGiTBAŞI
~O>C:i
.-
>C:Icı::o
ı.ı.ıı.ı.ı
oQ.
BEBEK iZLEM
GEBE iZLEM
3
> ~ .zcı::ffi
OF 8 NOLU AHB
OF 9 NOLU AHB
11
DR.EMRE ÖZEL
OF 10 NOLU AHB
12
DR.DiLAVER YILDIRIM
ORTAHisAR 5 NOLU AHB
13
DR.OKTAY MUMCU
ORTAHisAR 21 NOLU AHB
HeB
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
14
DR.ŞAHAP EMiROGLU
ORTAHisAR 33 NOLU AHB
ÇOCUK iZLEM
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
15
DR.5EBAHATTiN
ORTAHisAR 38 NOLU AHB
HeB
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
16
DR.OKAN KURTOGLU
ORTAHisAR 40 NOLU AHB
HeB
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KELEŞOGLU
-1-
17
18
19
DR.NECMi GÜNGÖR
DR.MEHMET
SELiM
KESRiKLiOGLU
DR.ZAFER YAYlı
ORTAHisAR 45 NOLU AHB
HeA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
ORTAHisAR 54 NOLU AHB
GEBE iZLEM
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
DlH
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
HeA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
BEBEK iZLEM
*
KESiNTi YOK.
BCG
*
KESiNTi YOK.
DlH
*
KESiNTi YOK.
OPA
*
KESiNTi YOK.
HeA
*
KESiNTi YOK.
ÇOCUK iZLEM
*
KESiNTi YOK.
HeB (2 AD)
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
DlH
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
OPA
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
ORTAHisAR 61 NOLU AHB
20
DR.YASEMiN ODABAŞ
ORTAHisAR 74 NOLU AHB
21
DR.MEHMET
ORTAHisAR 81 NOLU AHB
22
23
EMiN BOSTAN
DR.isMET EYÜPOGLU
DR.SEViM ARDUÇ
ORTAHisAR 83 NOLU AHB
ORTAHisAR 95 NOLU AHB
-2-
TRABZON AiLE HEKiMLi<'ii
ARALIK 2013 DÖNEMiNE AiT PERFORMANS iTiRAZ
DEGERLENDiRME
SONUÇLARI
.-as~~
'"
S.NO
AilE HEKiMiNiN
ADISOYADı
AilE HEKiMi BiRiM KODU
iTiRAZ
KONUSU
> ~.-
ffi
Z a:
~o>(!)
AÇiKLAMA
.- u.. ~
>(!)a:c
ii.! ii.!
c~
1
DR.METiN SiVRiKAYA
AKÇAABAT 2 NOLU AHB
2
DR.GONCA YILDIZ
ARSiN 7 NOLU AHB
3
DR.MELTEM
ORTAHisAR 19 NOLU AHB
GEBE iZLEM
4
DR. LEVENT ŞEN
ORTAHisAR 23 NOLU AHB
KPA
SEYMEN
TRABZON AiLE HEKiMLi<'ii
GEBE iZLEM
UYGUN GÖRÜLDÜ.
100%
ÇOCUK iZLEM
UYGUN GÖRÜLDÜ.
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
100%
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
KASIM 2013 DÖNEMiNE AiT PERFORMANS iTiRAZ
DEGERLENDiRME SONUÇLARI
.'"
ZZ~ct
ii.!
S.NO
AilE HEKiMiNiN
ADISOYADı
AilE HEKiMi BiRiM KODU
iTiRAZ
KONUSU
o
> ~ .-
za:ffi
~O~
.-
LI. W
C
~
AÇiKLAMA
~a:c
ii.! ii.!
1
DR.TAMER ÇOBAN
ORTAHisAR 46 NOLU AHB
-3-
GEBE iZLEM
100%
UYGUN GÖRÜLDÜ.
Download

ilgili dökümanı görüntülemek için tıklayınız.