Sınıflama; ortak
özellikler taşıyan
nesnelerin meydana
getirdiği bütünü ifade
eder.
İstatistiki bilgilerin kullanıcılar
arasında, gerekse uluslararası
alanda anlamlı olabilmesi, belli
standartlara dayandırılarak
düzenlenmiş olmasına bağlıdır.
Farklı amaçlara sahip bilgi
kullanıcılarının iletişimi, ortak
bir dil olan sınıflamalar ve
kodlama sistemleri sayesinde
sağlanmaktadır.
Sınıflamalar, verilerin uyumlu bir
şekilde toplanmasında,
işlenmesinde ve sunulmasında
ortak bir dil olarak tanımlanır.
Sınıflamalar, istatistiksel bilgi
kalitesinde önemli bir etkendir ve
ülkeler arasında ekonomik, sosyal ve
kültürel alanda mevcut istatistik
bilgilerin karşılaştırılmasına imkan
vermektedir.
Verileri işlemeyi
kolaylaştırmak adına,
verilerin amaca uygun
şekilde ama daha yalın
sembollerle ifade
edilmesine kodlama
denir.
İnsanların demografik
özelliklerinden yaş, cinsiyet,
ağırlık, boy, eğitim düzeyi,
doğum yeri gibi veriler sınıflanıp
kodlanabilinir.
Cinsiyet değişkeni,
1=Erkek
2=Kadın
Eğitim düzeyleri;
İlkokul
1
Ortaokul
2
Lise
3
Ön Lisans
4
Lisans
5
Yüksek Lisans
6
Doktora
7
Bilinmiyor
8
Sınıflama
Kodlama
Yaş, ağırlık, boy uzunluğu
gibi değişkenlerin
ölçüleri doğrudan
kullanılabilineceği gibi
ilgili birimin ihtiyaçları
doğrultusunda sınıflanıp
kodlanarak
kullanılabilinir.
Yaş değişkeni;
25 yaş ve daha küçükler için
1
26 ile 30 yaş dilimindekiler için
2
31 ile 35 yaş dilimindekiler için
3
36 ile 40 yaş dilimindekiler için
4
41 yaş ve daha büyükler için
5
Sınıflama
Kodlama
Örnek: Avcı veri seti
Avcının Cinsiyeti: 1=Erkek, 2=Kadın
Mesleği: ISCO (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması)
kullanılabilinir.
Eğitim Seviyesi: ISCED (Uluslararası Standart Eğitim
Sınıflaması) kullanılabilinir.
Avcılık Belge Durumu: 1=Aktif, 0=Pasif, 2=Geçici
Avcılık Belge İptal Nedeni: 1=Ölüm, 2=Dilekçe, 3=Kanun,
4=Diğer
Akustikçi
Sanatkarlar ve ilgili işlerde
çalışanlar
7
El sanatları ve basım ile ilgili
73 El sanatları çalışanları
işlerde çalışanlar
731
Arıcı
Nitelikli tarım, ormancılık
ve su ürünleri çalışanları
6
Pazara yönelik nitelikli tarım
61
çalışanlar
612
Çöpçü
Nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar
Fırıncı
Sanatkarlar ve ilgili işlerde
çalışanlar
Gardiyan
Hizmet ve satış elemanları
Kamyoncu
Tesis ve makine
operatörleri ve
montajcılar
Hayvan yetiştiricileri
Çöpçüler, atık toplayıcılar ve
9 diğer nitelik gerektirmeyen 96 Çöpçüler ve atık toplayıcılar
işlerde çalışanlar
Gıda işleme, ağaç işleri,
giyim eşyası ve diğer
Gıda işleme ve ilgili işlerde
7
75
sanatkarlar ve ilgili işlerde
çalışanlar
çalışanlar
Koruma hizmetleri veren
Koruma hizmetleri veren
5
54
elemanlar
elemanlar
Sürücüler ve hareketli
8 makine ve teçhizat
operatörler
83
Diğer kişisel hizmetlerde
51
çalışanlar
11
Ağır yük kamyonu ve
otobüs sürücüler
Mezarcı
Hizmet ve satış elemanları
Kişisel hizmetler veren
5
elemanlar
Muhtar
Yöneticiler
Başkanlar, üst düzey
1 yöneticiler ve kanun
yapıcılar
Oymacı
Sanatkarlar ve ilgili işlerde
çalışanlar
El sanatları ve basım ile ilgili
7
73 El sanatları çalışanları
işlerde çalışanlar
Sokak satıcısı
Nitelik gerektirmeyen
işlerde çalışanlar
9
Kanun yapıcılar ve üst düzey
yöneticiler
Cadde ve sokaklarda satış ve
95 Sokak satıcıları (gıda hariç)
hizmet işlerinde çalışanlar
ISCO -Düzey 4
Müzik aleti yapımcıları,
tamircileri ve akortçuları
Arı ve ipekböceği
yetiştiricileri
Çöp ve geri
961 dönüştürülebilir atık
toplayıcıları
751
Fırıncılar, pastacılar ve
şekerleme imalatçıları
541 Gardiyanlar
833
516
Ağır yük taşıtları ve
kamyon sürücüler
Cenaze hizmetlerinde
çalışanlar ve
mumyacılar
Kodu
ISCO -Düzey 3
Kodu
ISCO -Düzey 2
Kodu
ISCO -Düzey1
Kodu
Meslek
Adı
7312
6123
9611
7512
5413
8332
5163
Muhtarlar ve ihtiyar
heyeti
1113
Tabela yazıcılar, dekoratif
731 boyacılar, gravürcüler ve
oymacılar
7316
111
952
TEŞEKKÜRLER...
Eğitim umarım faydalı olmuştur
Download

Kodlama Sınıflama - Strateji Geliştirme Başkanlığı