˘
DOGAL
YANSIMALAR
P102 KREM, P105 MÜRDÜM
Evogloss (High gloss pvc panel) mdf panellerin 0.35 mm kal›nl›¤›ndaki high gloss pvc lerin yüzeyine kaplanmas› ile oluflan dekoratif
ve parlak panellerdir. Bu sayede modern ve zarif mutfak, banyo, ev dizayn›, mobilya ve dekarasyonda yeni kombinasyonlar yarat›lmas›n›
sa¤lar. Ön yüzü Evogloss ile kaplanan panellerin arka yüzü ise beyaz melamin dekor ka¤›d› ile kapl›d›r.
MAX‹MUM
EBAT
MAX‹MUM
UYUM
MAX‹MUM
PERFORMANS
MAX‹MUM
KAPAS‹TE
www.keas.com.tr
https://www.facebook.com/KastamonuEntegre.A.S
MART 2014
P100 BEYAZ
P101 BIANCO
P104 S‹YAH
P105 MÜRDÜM
P202 BEYAZ KARANF‹L
P206 BEYAZ SARMASIK
P203 BEYAZ NERG‹S
P102 KREM
P103 V‹ZON
P200 Ç‹ZG‹L‹ BEYAZ
P201 Ç‹ZG‹L‹ S‹YAH
P204 S‹YAH NERG‹S
P205 BEYAZ Ç‹ÇEK
Download

Evogloss - Kastamonu Entegre