T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İŞLETME BÖLÜMÜ GÜZ MAZERET SINAV PROGRAMI
Tarih
Saat
10:30
22.12.2014
Pazartesi
13.30
15.00
10:30
23.12.2014
13.30
Salı
15.00
Dersin Adı
Vergi Hukuku
Genel İşletme
Pazarlama İletişimi
Türkçe I
İktisada Giriş I
Hukukun Temel Kavramları I
A.İ.İ.T. I
İngilizce III
Envanter ve Bilanço
Kamu Ekonomisi I
Matematik I
Mikro İktisat
Girişimcilik I
Halkla İlişkiler
Üretim ve İşlemler Yönetimi I
Maliyet Muhasebesi
Muhasebe Denetimi
Yatırım Projeleri Analizi
Türkiye Ekonomisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları
İstatistik I
Genel Muhasebe I
Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar
Öğr.Sayıları
Derslik Gözetmen
Öğretim Elemanı
İşletme
4
Yrd. Doç. Dr. R. TEMEL
2
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
Yrd. Doç. Dr. A. BAYRAKTAR
1
1
Okt. H. N. AKGÜL
A104
3
Yrd. Doç. Dr. M. SARKIM
1
Av. S. HACIOĞLU
1
Okt. D. S. GÖNDÜRÜ
Okt. A. ÖZCAN
3
1
Doç. Dr. H. ULUSAN
A104
9
Yrd. Doç. Dr. R. TEMEL
Yrd. Doç. Dr. T. HACIHASANOĞLU
2
2
Yrd. Doç. Dr. M. SARKIM
A104
1
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
Yrd. Doç. Dr. M. AKIN
1
9
Yrd. Doç. Dr. N. AKIN
1
Yrd. Doç. Dr. M. KOÇSOY
A104
2
Yrd. Doç. Dr. T. HACIHASANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. S. GAZEL
2
1
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALLI
A104
3
Öğr. Gör. A. Ç. ATA
Yrd. Doç. Dr. M. KOÇSOY
2
LAB 1
2
Yrd. Doç. Dr. R. KURTOĞLU
A104
2
Doç. Dr. H. ULUSAN
Öğr. Gör. A. Ç. ATA
1
Sınıf Kapasiteleri : A104 (54), A105 (28), A202 (60), A204 (60), A205 (28), A208 (72), B202 (60), B204 (54), B208 (66), B209 (48)
Sınıflar:
A104 (İşl Derslik1), A105 (İşl Derslik 2), A202 (İşl Derslik 4), A204 (İşl Derslik 3), A205 (İşl Derslik), A208 (Amfi 1),
B202 (İkt Derslik 4), B204 (İkt Derslik 3), B205 (İkt Derslik 2), B208 (Amfi 3), B209 (Amfi 2)
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKTİSAT BÖLÜMÜ GÜZ MAZERET SINAVI PROGRAMI
Tarih
Saat
10:30
22.12.2014
Pazartesi
13.30
15.00
10:30
23.12.2014
13.30
Salı
15.00
Dersin Adı
Vergi Hukuku
Uluslararası İktisadi Birleşmeler
Türkçe I
Mikro İktisat I
Siyaset Bilimi
İktisada Giriş I
Borçlar Hukuku
İngilizce III
Büyüme Teorileri
Kamu Ekonomisi I
İktisadi Düşünceler Tarihi
Uluslararası İktisat I
Bölgesel Ekonomi
Genel Pazarlama
Makro İktisat I
Para ve Banka
Yatırım Projeleri Analizi
Ekonometriye Giriş I
Türkiye Ekonomisi
Bilgisayar Kullanımı I
İstatistik I
Genel Muhasebe I
Sosyal Bilimlere Giriş
İktisat
6
2
1
2
2
3
1
1
1
3
1
7
1
6
3
2
5
4
5
1
3
1
1
Derslik Gözetmen
A104
A104
A104
A104
Lab 1
A104
Öğretim Elemanı
Yrd. Doç. Dr. R. TEMEL
Yrd. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Okt. H. N. AKGÜL
Yrd. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Öğr. Gör. S. ZENGİN
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALLI
Öğr. Gör. H. CAN
Okt. H. ARSLAN
Öğr. Gör. B. KÜSBECİ
Yrd. Doç. Dr. R. TEMEL
Yrd. Doç. Dr. F. SEKER
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALLI
Yrd. Doç. Dr. M. SARKIM
Yrd. Doç. Dr. M. KARA
Yrd. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Yrd. Doç. Dr. F. SEKER
Yrd. Doç. Dr. Sümeyra GAZEL
Öğr. Gör. Berk KÜSBECİ
Yrd. Doç. Dr. N. TOPALLI
Öğr. Gör. U. TÜMÜKLÜ
Yrd. Doç. Dr. R. KURTOĞLU
Yrd. Doç. Dr. T. HACIHASANOĞLU
Yrd. Doç. Dr. F. SEKER
Sınıf Kapasiteleri : A104 (54), A105 (28), A202 (60), A204 (60), A205 (28), A208 (72), B202 (60), B204 (54), B208 (66), B209 (48)
Sınıflar:
A104 (İşl Derslik1), A105 (İşl Derslik 2), A202 (İşl Derslik 4), A204 (İşl Derslik 3), A205 (İşl Derslik), A208 (Amfi 1),
B202 (İkt Derslik 4), B204 (İkt Derslik 3), B205 (İkt Derslik 2), B208 (Amfi 3), B209 (Amfi 2)
Tarih
22.12.2014
Pazartesi
23.12.2014
Salı
Saat
09:00
10:30
13:30
15:00
09:00
10:30
13:30
15:00
09:00
24.12.2014
Çarşamba
10:30
13:30
T.C.
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ DİKEY GEÇİŞ EK YERLEŞTİRME VİZE SINAVI PROGRAMI
Dersin Adı
Öğr.Sayıları
Derslik
Gözetmen
Öğretim Elemanı
Girişimcilik I
2
A104
Yard. Doç. Dr. M. AKIN
Mikro İktisat I
2
A104
Yard. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Uluslararası İktisat I
2
A104
Yard. Doç. Dr. N. TOPALLI
Genel Pazarlama
A104
Yard. Doç. Dr. M. KARA
2
Sosyal Bilimlere Giriş
2
A104
Yard. Doç. Dr. F. SEKER
Makro İktisat I
2
A104
Yard. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Bilgisayar Kullanımı I
1
Lab 1
Öğr. Gör. U. TÜMÜKLÜ
Matematik I
1
A105
Yard. Doç. Dr. İ. DOĞAN
Siyaset Bilimi
1
A105
Öğr. Gör. S. ZENGİN
İstatistik I
A105
Yard. Doç. Dr. R. KURTOĞLU
1
Beden Eğitimi I
1
A104
Okt. A. K. TAŞKIN
İngilizce I
1
A104
Okt. H. ARSLAN
İngilizce III
2
A104
Okt. H. ARSLAN/ Okt. T. ARTUN
Ekonometriye Giriş I
1
A104
Öğr. Gör. B. KÜSBECİ
Para ve Banka
A104
Yard. Doç. Dr. F. SEKER
1
Sınıf Kapasiteleri : A104 (54), A105 (28), A202 (60), A204 (60), A205 (28), A208 (72), B202 (60), B204 (54), B208 (66), B209 (48)
Sınıflar:
A104 (İşl Derslik1), A105 (İşl Derslik 2), A202 (İşl Derslik 4), A204 (İşl Derslik 3), A205 (İşl Derslik), A208 (Amfi 1),
B202 (İkt Derslik 4), B204 (İkt Derslik 3), B205 (İkt Derslik 2), B208 (Amfi 3), B209 (Amfi 2)
Download

Öğr.Sayıları İşletme Vergi Hukuku 4 Yrd. Doç. Dr. R. TEMEL Genel