T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
ERASMUS+ OKUL EĞİTİMİ
SIKÇA SORULAN SORULAR
KA1 - OKUL EĞİTİMİ PERSONELİNİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ
1.
Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) altında yer alan Comenius Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti
başvuruları yeni dönemde nasıl olacak?
Yeni dönemde bireysel Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti yerine okullar tarafından Okul Eğitimi Personelinin
Öğrenme Hareketliliği (KA1) kapsamında başvuru yapılacaktır. Bu kapsamda;
- Personel Eğitimi: Yurtdışında kurs ve eğitim faaliyetlerine katılım, yurtdışında bir ortak okul ya da okul
eğitimi alanındaki ilgili bir kuruluşta işbaşı izleme ve gözlem faaliyeti,
- Öğretme Görevlendirmesi: Okul eğitimi personelinin proje ortağı bir okulda öğretmenlik yapması,
faaliyetlerine başvuru yapılabilir.
2. Avrupa Gelişim Planı nedir?
Okullar ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için, kalite gelişimi ve uluslararasılaştırma açısından
kurumun/kurum/kuruluşun ihtiyaçlarını ve planlanan Avrupa faaliyetlerinin bu ihtiyaçları nasıl
karşılayacağını ana hatlarıyla belirten belge. Avrupa Gelişim Planı, Ana Eylem 1 kapsamında personelin
öğrenme hareketliliği için başvuruda bulunan okullar ve yetişkin eğitimi kurum/kuruluşları için başvuru
formunun parçasıdır.
3. Kurslar için bir veri tabanı mevcut mudur?
Hayır. Erasmus+ Programında kurslara yönlendirici bir veritabanı olmadığından yararlanıcılarımızın bu
kursları kendi imkanları ile bulması gerekmektedir.
4. Okul eğitimi başvuru formunda kursları belirtmemize gerek var mı?
Başvuru formunda yer alan Faaliyet Detayları bölümünde; öngörülen faaliyetlerin, faaliyet türünün
(seminer, kurs gibi), faaliyetin süresi ve faaliyetin gerçekleşeceği ülkenin belirtilmesi gerekmektedir. Yani
hibe miktarını belirleyecek değişkenlerin başvuru formunda belirtilmesi gerekmektedir. Ancak kursun
adının belirtilmesine gerek yoktur.
5. Yurtdışı ortaklardan yetki belgesi alınması gerekiyor mu?
Hayır. Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği başvurularında yurtdışı ortaklardan yetki belgesi
alınması gerekmemektedir.
6. Seyahat için verilen hibe gidiş dönüşü mü kapsamaktadır?
Bu destek gidiş ve dönüşü kapsamaktadır.
1
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
7. Ortak sayısında bir üst sınır var mı?
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği projeleri katılımcı ortak sayısında bir üst sınır
bulunmamaktadır. Ancak, ilgili kurumun koordinasyon kapasitesine ve projenin özelliğine göre makul bir
sayı belirlenmesi uygun olacaktır.
8. Dil desteği talep edebilir miyiz?
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği projelerinde dil desteği bulunmamaktadır.
9. Refakatçi için sayı sınırı var mı?
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği başvurularında refakatçi mevcut değildir. Özel ihtiyaç
sahibi katılımcıların refakatçileri ile ilgili ve diğer masrafları özel ihtiyaç desteği kaleminden talep
edilmelidir.
10. Başvuru forumda "round1" yazması birden fazla ulusal teklif yapılacağı anlamına mı geliyor?
Hayır, Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği projeleri için yılda bir kez başvuru
yapılabilmektedir.
11. Learning Agreement (öğrenme anlaşması) nedir?
Hareketliliğin uygunluğunu ve kalitesini güvence altına almak için katılımcı bireylerin yanı sıra gönderen
kuruluş ve ev sahibi kuruluş arasında hareketliliğin amaçlarını ve içeriğini tanımlayan bir anlaşmadır.
Ayrıca yurtdışında geçirilen dönemin ev sahibi kuruluş tarafından tanınması için bir dayanak olarak da
kullanılabilir. Ev sahibi kuruluşla gönderen kuruluşların hak, görev ve sorumluluklarını karşılıklı olarak
teminat altına aldıkları belgedir.
12. Bir okul birden fazla başvuru yapabilir mi ?
Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği projeleri için bir okul tarafından en fazla 1 (bir) başvuru
yapılabilir.
13. Birden fazla okul biraraya gelerek ya da bir konsorsiyum aracılığı ile başvuru yapabilirler mi ?
Hayır. Okul Eğitimi Personelinin Öğrenme Hareketliliği kapsamında gönderen kurum/kuruluş tek bir okul
olmalıdır (başvuru sahibi). Konsorsiyum mümkün değildir.
14. Türkiye’de iki okul öğretmen değişimi yapabilir mi?
Hayır. Aynı ülke içerisinde hareketlilik mümkün değildir.
15.
Okul eğitimi personelinin öğrenme hareketliliği kapsamında öğretmenler ve öğrenciler ayrı ayrı
hareketlilik gerçekleştirebiliyor mu?
Okul eğitimi personeline yönelik hareketlilik projesi kapsamında sadece öğretmenler ve idari personelin
hareketliliği desteklenmektedir.
2
T.C.
AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
TÜRKİYE ULUSAL AJANSI
16.
Tayini çıkan öğretmen eski okulunda dahil olduğu proje kapsamında hareketliliklerine devam
edebilir mi?
Erasmus+ Programında kabul edilen projeler/hareketlilikler kurumsal olduğu için ancak başvurusu kabul
edilen kurumun personeli bu faaliyetlerden yararlanabilir. Dolayısıyla çeşitli nedenlerle kurumdan ayrılan
personel eski kurumu bünyesinde gerçekleştirilen hareketliliklere katılamaz.
17.
Okul eğitimi personel hareketliliğinde personel yalnızca okul eğitim-öğretim dönemlerinde mi
gidebilecek?
Hayır, faaliyetin uygun olduğu her zaman hareketlilik gerçekleştirilebilir.
18. Görevlendirilecek öğretmen MEB’den nasıl izin alacak, otomatik bir prosedür işleyecek mi?
Bu konu hakkında MEB yetkililerinden bilgi alınmalıdır.
3
Download

Erasmus+ Okul Eğitimi Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1)