Sağlık Yönetim Sistemi
&
KDS Raporları
SYS Veri Modeli
Sağlık Yönetim Sistemi (SYS); tüm vatandaşların,
 Laboratuvar tahlilleri
 Radyoloji görüntüleri
 Hastane ziyaretleri
 Randevu geçmişleri gibi tüm sağlık işlemlerinin kayıt altına alındığı ve
vatandaşlarımızın kendi sağlık bilgilerine ulaşabilecekleri gibi yine
vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda kendilerine ait sağlık verilerini
paylaşabilecekleri ve sağlıklarını bizzat kendilerinin yönetebileceği bir
sistemin veri toplama şeklidir.
SYS Veri Modeli
Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) sayesinde toplanan sağlık kayıtları aşağıdaki
başlıklardan oluşmaktadır.
 Muayene Bilgileri
 Laboratuvar Bilgileri
 AHBS İşlem Bilgileri
 Hizmet Bilgileri
 İlaç Bilgileri
 Malzeme Bilgileri
 Yatak Bilgileri
 Fatura Bilgileri
SYS Veri Modeli Gereksinimleri
 Sağlık Yönetim Sistemi (SYS), daha önce Sağlık Bakanlığı ile entegre olmuş
tüm HBYS ve AHBS uygulamaları ile uyumlu çalışmaktadır.
 Yeni bir kullanıcı tanımlamasına gerek bulunmamaktadır.
 Yeni bir yetkilendirme işlemine gerek bulunmamaktadır.
 Geçmiş sağlık kayıtlarının kaybolması gibi bir durum söz konusu
değildir.
 Gönderim yapılan tüm sağlık verileri anlık olarak raporlanabilmektedir.
SYS Veri Modeli & Doküman Online
 Sağlık Yönetim Sistemi (SYS), veri gönderimlerinde dikkat edilmesi gereken
iş adımları ve yardım dokümanları sahanın kullanımına sunulmuştur.
 İlgili dokümanlar ve yardım kılavuzları anlık olarak güncellenmektedir.
 Sıkça sorulan sorular
 İş kuralları
 Duyurular
 İletişim bilgileri ve Açıklamalar gibi bir çok kaynak web üzerinden erişilebilir
durumdadır.
http://sys.sagliknet.saglik.gov.tr/dokumanonline
SYS Veri Modeli & Doküman Online
SYS Karar Destek Sistemleri
 Sağlık Yönetim Sistemi (SYS), Karar Destek Sistemleri (KDS) üretilen sağlık
verisi ile oluşturulmaya başlanmıştır.
 KDS Sisteminde hali hazırda kullanılmakta olan raporların ise aktarım süreci
devam etmektedir.
 İlk Oluşturulan Raporlar;
 SYS Veri gönderim başarı oranı raporları
 SYS Kurum gönderim oranı raporlarıdır
 SYS Girişimsel işlemler raporlar
SYS Karar Destek Sistemleri
Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Veri Gönderim Başarı Oranları;
 Ülke genelinde veri gönderimi yapan tüm kurumların;
 İşlem tiplerine göre başarı oranları raporlanmaktadır.
 Yıl, ay İl ve İlçe kırılımlarına göre filtreleme yapılabilmektedir.
 Harita bazlı izleme ve değerlendirme yapılabilmektedir.
 Raporlar kurum detayına kadar inebilmektedir.
SYS Karar Destek Sistemleri
Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) SYS Kurum Gönderim Raporları;
 Ülke genelinde veri gönderimi yapan tüm kurumların, yalnızca kendi
kurumları için ;
 İşlem tiplerine göre başarı oranları raporlanmaktadır.
 Yıl, ay İl ve İlçe kırılımlarına göre filtreleme yapılabilmektedir.
 Harita bazlı izleme ve değerlendirme yapılabilmektedir.
SYS Karar Destek Sistemleri
Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) SYS Girişimsel İşlemler Raporları;
 Ülke genelinde girişimsel işlem gönderimi yapan tüm kurumların;
 İşlem, branş, hastane rolü, işlem puanı ve ameliyat türüne göre
gönderim oranları raporlanmaktadır.
 Yıl, ay, İl Birlik Adı ve Kurum adına göre filtreleme yapılabilmektedir.
 Kurum bazlı rapor alınabileceği gibi tekil hasta bazlı da rapor
üretilebilmektedir.
 Girişimsel İşlemler Genel Sorgu (e-nabız)
 Girişimsel İşlemler Genel Sorgu Tekil (e-nabız)
SYS Karar Destek Sistemi Açıklamalar
 Girişimsel İşlemler Raporları
 İşlem Ve Kodu : Girişimsel işlemler listesinde yer alan kodlardır
 İşlem Puan : Girişimsel İşlemler listesinde yer alan kodların puan karşılığı
 Branş Puan : Seçilen ayda sağlık tesisinde yer alan aynı branşların yaptıkları
toplam puan
 İşlem Toplam Sayı : Branş ve işlem bazında uygulanan işlemin toplam
adedi
 İşlem Toplam Puan : Branş ve işlem bazında uygulanan işlemlerin toplam
puanı
SYS Karar Destek Sistemi Açıklamalar
 İşlem Puanının Branş Puanına Oranı : Uygulanan işlem toplam puanlarının
branş toplam puanlarına oranlaması ile elde edilir. Bir işlemin bir branştaki
ağırlığı hesaplanmaya çalışılmaktadır
 Hekim Toplam İşlem Sayısı : Seçilen ayda hekimin yaptığı tüm işlem sayısı
 Hekim Toplam Puan : Seçilen ayda hekim yaptığı tüm işlemlerden aldığı
toplam puan
SYS Karar Destek Sistemi Yetkilendirme
 Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Karar Destek Sistemlerini daha önce
kullanmamış yeni kullanıcılar için yetkilendirmeler aşağıdaki yollar ile
yapılabilmektedir.
 Girişimsel işlemler raporları için, Genel Müdürlüğümüz yetkili
personelleri tarafından gerekli yetkilendirmeler yapılabilmektedir.
 Veri Gönderim raporları için yetkilendirmeler; Birliklerde görevli yetkili
personel tarafından yapılabilmektedir.
SYS Karar Destek Sistemi Yetkilendirme
Yönetim Web Uygulamaları Yetkilendirme Menüleri (SBSGM)
Girişimsel İşlemler Raporları (SBSGM)
Veri Gönderim Oranı Raporları (Birlik Kullanıcıları)
SYS Karar Destek Sistemi (KDS)
 Sağlık Yönetim Sistemi (SYS) Karar Destek Sistemleri
raporlarına ulaşabilmek için aşağıdaki adres kullanılmaktadır.
 Uygulama giriş için mevcut kullanıcı adı ve parolası
kullanılabileceği gibi yönetim web uygulamaları yeni kullanıcı
tanımlama menüsü ile yeni bir kullanıcı da
oluşturulabilmektedir.
https://kds.sagliknet.saglik.gov.tr
Mayıs 2015
Teşekkürler
Download

Document