Yrd. Doç. Dr.
Birsen CAN
1. Adı Soyadı
İletişim Bilgileri
Adres
:Birsen (Elibol) Can
: Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi Tunahan Sokak Nef 47 No:6
Daire:8 34055 Eyüp / İSTANBUL /Türkiye
Telefon
Mail
:0533 2310723
:[email protected]
2. Doğum Tarihi
:05.02.1982
3. Unvanı
:Yrd. Doç. Dr.
4. Öğrenim Durumu
:
Derece
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Üniversite
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Alan
Biyoloji
Biyoloji
Biyoloji
Yıl
2005
2007
2013
Yüksek Lisans Tezi ve Danışmanı: Genç erişkin Wistar sıçanlarda etanol alımının hafıza üzerindeki
etkisinin ve hippokampuste oluşan moleküler değişikliklerin incelenmesi, Doç. Dr. Ewa Doğru ve Prof.
Dr. Feride Severcan
Doktora Tezi ve Danışmanı: Normal Ve Fötal Dönemde Alkole Maruz Kalmış Sıçanlarda Doğumdan
Sonraki İlk İki Ayda Hippokampus Gelişiminin Araştırılması, Doç. Dr. Ewa Doğru ve Prof. Dr. Ertuğrul
Kılıç
5. Akademik Unvanlar
Yardımcı Doçentlik Tarihi :
Doçentlik Tarihi
:
Profesörlük Tarihi
:
01.05.2014
Görev Ünvanı
Görev Yeri
Görev Zamanı
Öğretim Görevlisi Doktor
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp
Eylül 2013-Mayıs 2014
Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A. D.
Yrd. Doç. Dr.
Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Mayıs 2014Fakültesi, Tıbbi Biyoloji A. D.
6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
6.1. Yüksek Lisans Tezleri
6.2. Doktora Tezleri
7. Yayınlar
7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Isik At, Celik T, Ulusoy G, Ongoru O, Elibol B, Doruk H, Bozoglu E, Kayir H, Mas Mr,
Akman S. “Curcumin Ameliorates Impaired Insulin/Igf Signalling And Memory Deficit
in A Streptozotocin-Treated Rat Model”, Age (Dordr). 31(1):39-49, 2009.
2. Elibol-Can B., Jakubowska-Dogru E., Severcan M., Severcan F. “The effects of shortterm chronic ethanol intoxication and ethanol withdrawal on the molecular composition of the rat
hippocampus by FT-IR spectroscopy” Alcoholism Clinical and Experimental Research,
35(11):2050-62, 2011.
3. Dursun I., Jakubowska-Dogru E., van der List D., Elibol-Can B., Chapman B., Qi L., Berman
RF. “Effects of Early Postnatal Alcohol Exposure on the Developing Retinogeniculate
Projections in C57BL/6 Mice” Alcohol, 47:173-179. 2013.
4. Kilic U., Gok O., Bacaksiz A., İzmirli M., Elibol-Can B., Uysal O. “SIRT1 gene
polymorphisms affect the protein expression in cardiovascular diseases” PLoS One.
9(2):e90428. doi: 10.1371/journal.pone.0090428. 2014.
5. Elibol-Can B., Kilic E., Yürüker S., Jakubowska-Dogru E. “Changes in synaptic proteins,
synaptophysin and PSD-95, and spine density during the postnatal development of hippocampus
in fetal-alcohol and control rats” International Journal of Developmental Neuroscience 33:10614. doi: 10.1016/j.ijdevneu.2013.12.003. 2014.
6. Elibol-Can B., Dursun I., Telkes I., Kilic E., Canan S., Jakubowska-Dogru E.
“Examination of age-dependent effects of fetal ethanol exposure on behavior,
hippocampal cell counts, and doublecortin immunoreactivity in rats” Developmental
Neurobiology 74(5):498-513. doi: 10.1002/dneu.22143. 2014.
7. Elibol-Can B., Simsek-Ozek N., Severcan M., Severcan F., Jakubowska-Dogru E.
“Vitamin A deficiency induces structural and functional alterations in the molecular
constituents of the rat hippocampus” submitted to British Journal of Nutrition.
8. Kilic U., Gok O., Elibol-Can B., Ozgen IT., Erenberk U., Uysal O., Dundaroz MR.
“SIRT1 gene variants are related to risk of childhood obesity” submitted to European
Journal of Pediatrics.
9. Kilic U., Sahin K., Tuzcu M., Basak N., Orhan C., Elibol-Can B., Kilic E., Sahin F.,
Kucuk O. “Epigallocatechin-3-gallate promotes cisplatin sensitization in HeLa human
cervical cancer cells” submitted to International Journal of Gynecological Cancer.
10. Kilic U., Gok O., Elibol-Can B., Uysal O., Bacaksiz A. “Efficacy of statins on SIRT1
and eNOS expression: SIRT1 gene variants and coronary atherosclerosis in human”
submitted to Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology
11. Kilic U., Gok O., Erenberk U., Dundaroz MR., Torun E., Kucukardali Y., Elibol-Can B.,
Uysal O., “A remarkable age-related increase in SIRT1 protein expression: SIRT1 gene
variants and longevity in human” submitted to Age
7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
1. Jakubowska-Doğru E., Elibol-Can B., Dursun I., Canan S., Kılıç E., Yürüker S.
Comparing postnatal development of the hippocampus in control and fetal-alcohol rats,
45th European Brain and Behavior Society Meeting, P285, page 41, Germany,
September 2013.
2. Eyuboglu Dinc S., Canpolat S., Akkaya H., Elibol-Can B., Kilic E., Yilmaz B. Effects of
chronic infusion of kisspeptin and its antagonist on cognitive functions and behavior in
female rats, International Union of Physiological Sciences (IUPS) Abstract Book,
PCC161, page 744P, England, July 2013.
3. Severcan M., Severcan F., Jakubowska-Dogru E., Elibol-Can B., Simsek-Ozek N.
Vitamin A deficiency-induced alterations and the protective role of Vitamin A
supplementation in protein secondary structure of rat hippocampus, OMICS Group
Conferences, International Conference on Pathology, J Clin Exp Pathol 2012, 2:5, USA,
August, 2012
4. Eyuboglu S., Kılıc U., Ugur M., Seker B., Can B., Fındık S., Yılmaz B., Kılıc E., Effects
of Melatonin and Memantine on Brain Injury and Intracellular Signaling: Roles of Akt,
p38, p21, and ERK1/2 phosphorylation, British Society for Neuroendocrinology Annual
Meeting Abstract Book, pp:50, England, July, 2011.
5. Can B., Dursun I., Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., Investigation of
Morphological Regeneration in The Neonatal Rat Hippocampus After Fetal Alcohol
Administration, 7th FENS Forum of European of Neuroscience, Abstract Book, vol.5,
115.19, The Netherlands, July 2010.
6. Jakubowska-Doğru E., Elibol B., Arıtan B., Sezer M., Kaya Z., Tufanlı Ö., Ragbetli M.,
Kaplan S., Study on the Potential Effects of Fetal Exposure to Diclofenac Sodium
(Voltaren) on Brain Morphology and Behaviour in Young Wistar Rats. 9th International
Congress of Polish Neuroscience Society. Acta Neurobiol. Exp. 69(3): P355, Poland,
September, 2009
7. Severcan F., Elibol B., Jakubowska-Doğru E., Effects of Binge-Like Ethanol
Administration on Macromolecule Profiles in The Hippocampus of Young-Adult Wistar
Rats as Assessed by FT-IR Spectroscopy. 9th International Congress of Polish
Neuroscience Society. Acta Neurobiol. Exp. 69(3): P350, Poland, September, 2009.
8. Dursun I., Elibol, B., Jakubowska-Dogru, E.,Uzbay, U., Confounding Factors, Gender
and Age, in the Research of Fetal Ethanol Effects on Animal Behavior, Alcoholism: Clin.
And Exp. Res. 33(6):35A, RSA Congress, San Diego, June 2009.
9. Elibol B., Jakubowska-Doğru E., Severcan F., Effects of Chronic Ethanol Cohsumption
on Memory and Molecular Changes in Hippocampus of Young Adult Wistar Rats, 10th
International Conference on Cognitive Neuroscience, Frontiers in Human Neuroscience
Abstract Book, p. 291, Bodrum, September 2008,
10. Jakubowska-Doğru E., Wesierska M., Elibol B., Güven Ş., Role Of Perirhinal Cortex İn
The Short-Term Auditory Recognition Memory İn Rat. Proc. 8th International Congress
of The Polish Neuroscience Society, Acta Neurobiol. Exp. 67(3) P.:296, P4.04, Poland,
September 2007.
11. Isik, AT. Celik, G. Ulusoy, H. Doruk, E. Bozoglu, O. Ongoru, B. Elibol, S. Akman, M.
Mas, P4-374: Curcumin Reverses İmpaired İnsulin/Igf Signaling And Memory İn
Streptozotocin İnduced Memory Deficit. Alzheimer&Aposs And Dementia, Volume 4,
Issue 4, Pages T783-T784. Alzheimer’s and Dementia, 2008:4(4);783-4 (ICAD, 2008,
P4-374).
12. Jakubowska-Doğru E., Elibol B., Dursun I., Severcan F. Effects of Chronic Alcohol
Intake and Withdrawal on Memory and Brain Protein and Lipid Profiles Assessed by FTIR Technique in Young Adult Wistar Rats. The 5th International Congress of
Pathophysiology, Chinese J. Pathophysiol. 22: 437, China, July 2006.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Elibol-Can B., Eyuboğlu-Dinç S., Kılıç U., Kılıç E., Jakubowska-Dogru E. Changes in
the distribution and the overall levels of synaptic proteins, synaptophysin and PSD-95,
and spine density during the postnatal development of hippocampus in fetal-alcohol and
control rats, 13. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, SS-02 05, sayfa 99,
Kuşadası, Ekim 2013.
2. Jakubowska-Doğru E., Elibol-Can B., Canan S., Kılıç E., Yürüker S., Dursun I. Kontrol
ve Fötal Alkole Maruz Kalmış Sıçanların Doğumdan Sonraki İlk İki Ayda Hippokampüs
Gelişiminin İncelenmesi, 11. Ulusal Sinirbilim Kongresi Özet Kitabı, S011, sayfa 102,
İzmir, Nisan, 2013.
3. Eyuboglu S., Ugur M., Kılıc U., Cumbul A., Cevreli B., Can B., Yılmaz B., Kılıc E.,
Anti-Oksidant Melatonin ve NMDA Antagonisti Memantin Kombinasyonunun Beyin
Felci Sonucu Oluşan Beyin Hasarı ve Ödemine Olan Etkileri, 36. Ulusal Fizyoloji
Kongresi Özet Kitabı, S26, sayfa:60, Edirne, Eylül, 2010.
4. Elibol-Can B., Dursun I., Uysal A.K., Canan S., Jakubowska-Dogru E., The Effects of
Prenatal Exposure to Ethanol on the Morphology of Developing Rat Hippocampus, 9.
Ulusal Sinirbilimleri Kongresi, Türk Nöroloji Dergisi, 16(1), sayfa:239, İstanbul, Nisan
2010.
5. Işık, AT., Bozoğlu, E., Çelik, T., Ural, AU., Ulusoy, MG., Akdağ, E., Elibol, B.,
Streptozotosinle Oluşturulan Deneysel Alzheimer Hastalığı Modelinde Mezenkimal Kök
Hücre Tedavisi, 8. Ulusal Geriatri Kongresi Özet Kitabı, sayfa:102-103. Fethiye, Ekim
2009,
6. Dursun, I., Elibol, B., Uzbay, T., Jakubowska-Dogru, E., Animal’s Gender And Age At
Testing Are Critical Factors in Evaluation of Fetal Ethanol Effects on Behavior, 8. Ulusal
Nörolojik Bilimler Kongresi, Nöroanatomi 8, sayfa:185-186, Bolu, Nisan, 2008
7. Isık AT., Celik T., Ulusoy G., Ongoru O., Elibol B., Bozoglu E., Doruk H., Mas MR.
Streptozotosinle Olusturulan Alzheimer Hastalıgı Modelinde Curcuminin Etkinliği. 6th
Ulusal Geriatri Kongresi Özet Kitabı sayfa:89 Antalya, Ekim, 2006.
8. Jakubowska-Doğru E., Wesierska M., Elibol B., Günay G. Preliminary study on the
involvement of perirhinal cortex in the short-term auditory recognition memory in rat. 5.
Ulusal Nörolojik Bilimler Kongresi, Nöroanatomi 5 sayfa 63, Zonguldak, Nisan 2006.
7.6 Diğer Yayınlar
8.Projeler
1. 2011-2012 “Chronic ethanol intake- and ethanol withdrawal-induced changes in the
molecular make-up of the rat hippocampus and the potential protective effects of the
Vitamin A” TUBİTAK-SBAG 110S083, Bursiyer.
2. 2007-2009 “Investigation of potential regenaratory processes taking place during the
postnatal period in fetal alcohol Wistar rats:Using stereologic methods determination of
the changes in the numbers of principal hippocampal neurons during postnatal period in
control and fetal alcohol rats” TUBİTAK-SBAG 107S069, Bursiyer.
9.İdari Görevler
10.Bilimsel Kuruluşlara Üyelikleri
11.Ödüller
2009, 8. Ulusal Geriatri Kongresi, Bilimsel Araştırma Birincilik Ödülü
2. 2009, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Doktora Programı Ders Performans Ödülü
3. 2006, 6. Ulusal Geriatri Kongresi, Poster Birincilik Ödülü
4. 2007-2012, Tübitak Yurtiçi Doktora Bursu
1.
12.Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeyindeki dersler
Akademik Yıl
Dönem
* İşaretli dersler, yüksek lisans dersleridir.
Dersin Adı
Haftalık Saati
Teorik
Uygulama
Öğrenci
Sayısı
Download

Yrd. Doç. Dr. Birsen CAN Yardımcı Doçentlik Tarihi : 01.05.2014