BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BOZOK-BİLTEM)
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erdoğan Akdağ Kampüsü 66200-YOZGAT
Tel: (0 354) 242 11 19
Faks: (0 354) 242 11 24
E-posta: [email protected]
Web: http://biltem.bozok.edu.tr/
2014 YILI FİYAT LİSTESİ
UYGULANAN İŞLEM/ANALİZ ADI
ANALİZ / İŞLEM FİYATI*
Alan Emisyonlu - Çevresel Taramalı Elektron MikroskobuEnerji Dağılım Spektrometresi (FE-ESEM-EDS)
FE-ESEM İncelemesi (Görüntüleme, mikro yapı incelemesi)
FE-ESEM-EDS Analizi (Nokta ve alan taraması)
FE-ESEM-EDS Analizi (Analitik haritalama)
Numune kaplama (Altın veya karbon kaplama)
125 TL/Saat
50 TL/Adet
125 TL/Adet
50 TL/Adet
Çok Amaçlı - X-Işını Toz Difraktometresi (MP-XRD)
X-Işını difraksiyon deseni çekimi (standart analiz)
Kalitatif mineralojik analiz
Böbrek, mesane ve safra kesesi taşı analizi
Numune hazırlama (kırma-öğütme)
60 TL/Adet (maksimum 60 dakika)
110 TL/Adet
25 TL/Adet
25 TL/Adet
Dalga Boyu Dağılımlı - X-Işını Floresans Spektrometresi
(WD-XRF)
Yarı Kantitatif element analizi
120 TL/Adet
Kantitatif element analizi
120 TL/ Bir element
+ 30 TL /sonraki her element için
Numune hazırlama (kırma-öğütme)
25 TL/Adet
Numune hazırlama (presleme)
25 TL/Adet
Eritiş
40 TL/Adet
Kızdırma kaybı (ateşte zayiat)
60 TL/Adet
İndüktif Eşleşmiş Plazma - Kütle Spektrometresi (ICP-MS)
10 elemente kadar analiz
20 elemente kadar analiz
30 elemente kadar analiz
50 element ve üzeri analiz
Numune hazırlama (kırma-öğütme)
Mikrodalga yakma sisteminde çözme/parçalama
100 TL/Adet
150 TL/Adet
250 TL/Adet
400 TL/Adet
25 TL/Adet
70 TL/Adet
Hidrür Sistemli-Grafit Fırınlı Alevli Atomik Absorbsiyon
Spektrofotometresi (HG-GF FAAS)
Alevli analiz (FAAS)
50 TL/Element
Grafit fırın ile analiz (GF-AAS)
80 TL/Element
Hidrür sistemi ile analiz (HG-FAAS)
80 TL/Element
Numune hazırlama (kırma-öğütme)
25 TL/Adet
Mikrodalga yakma sisteminde çözme/parçalama
70 TL/Adet
Çözelti hazırlama
70 TL/Numune
Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi (HPLC)
Kantitatif analiz (uygun numuneler için)
Kalitatif analiz (uygun numuneler için)
Numune hazırlama
Kromatografik yöntem geliştirme
(Kullanılacak çözücü ve sarflar araştırmacıya aittir.)
100 TL/Numune
100 TL/Numune
40 TL/Numune
1500 TL
BOZOK ÜNİVERSİTESİ
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
(BOZOK-BİLTEM)
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Erdoğan Akdağ Kampüsü 66200-YOZGAT
Tel: (0 354) 242 11 19
Faks: (0 354) 242 11 24
E-posta: [email protected]
Web: http://biltem.bozok.edu.tr/
Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC-MS)
Kantitatif analiz (head-space)
Kalitatif analiz (head-space)
Kütüphane tarama (numune başına)
Kütüphane tarama (ek tarama)
Numune hazırlama
Kromatografik yöntem geliştirme (1-5 bileşen)
(Kullanılacak çözücü ve sarflar araştırmacıya aittir.)
Esansiyel yağ bileşenleri, % bağıl miktar
Yağ asitleri kompozisyonu, % bağıl miktar
140 TL/Numune
130 TL/Numune
30 TL/Numune
40 TL/Numune
40 TL/Numune
1500 TL
400 TL/Numune
400 TL/Numune
İyon Kromatografisi (IC)
Anyon ve Katyonlar için (iyon başına)
90 TL/Numune
Jel Geçirgenlik Kromatografisi - Boyut Ayrım
Kromatografisi (GPC-SEC)
GPC Analizi
GPC-kopolimer analizi
150 TL/Numune
200 TL/Numune
Hall Etkisi Ölçüm Sistemi (HEMS)
Hall etkisi (özdirenç, taşıyıcı yoğunluğu, mobilite, I-V) oda sıcaklığında
Hall etkisi (özdirenç, taşıyıcı yoğunluğu, mobilite, I-V) sıcaklığa bağlı, 10-300 K
100 TL/Numune
170 TL/Numune
Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC)
20°C - 650°C DSC analizi (Analiz süresi: 0-1 saat)
20°C - 650°C DSC analizi (Analiz süresi: 1-3 saat)
20°C - 650°C DSC analizi (Analiz süresi: 3-7 saat)
20°C - 1500°C DSC analizi (Analiz süresi: 0-1 saat)
20°C - 1500°C DSC analizi (Analiz süresi: 1-3 saat)
20°C - 1500°C DSC analizi (Analiz süresi: 3-7 saat)
Cp (ısı kapasitesi, 200°C aralıklarla ölçüm alınır)
60 TL/Numune
80 TL/Numune
100 TL/Numune
80 TL/Numune
100 TL/Numune
120 TL/Numune
180 TL/Numune
HİZMETLER
Deiyonize Su (Saf Su)
Ultra Saf Su
5 TL/litre
10 TL/litre
*Analiz/işlem bedelleri KDV hariç olarak verilmiştir. Üniversitemiz akademik personeline %60, diğer
üniversitelere %50 indirim uygulanır.
Download

BOZOK-BİLTEM - Bozok Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve