Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması
Kadir Has Üniversitesi
Türk Dış Politikası
Kamuoyu Algıları
Araştırması
Kantitatif Araştırma Raporu
27 Mayıs 2015 | İstanbul
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-2
Genel Çerçeve
Amaç
Araştırma Amacı
: Kamuoyunun Türk dış politikasına olan bakış
açısını ortaya koymak ve dış politika ile ilgili
konulara yaklaşımlarını saptamak.
Araştırma Yöntemi
: Kantitatif Araştırma
Yöntem Veri Toplama Tekniği
Evren
Örneklem
: Türkiye geneli temsiliyet;18 yaş ve üzeri,
IBBS Düzey-2 temsilen İstanbul, Ankara,
Konya, Bursa, Kocaeli, İzmir, Aydın, Manisa,
Tekirdağ, Balıkesir, Adana, Antalya, Hatay,
Zonguldak, Samsun, Kastamonu, Kayseri,
Kırıkkale, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır,
Mardin, Malatya, Bitlis, Erzurum ve Ağrı illeri
: 1.000
Saha Çalışması
Veri Kontrol ve Analizleri
Raporlama
: 17 Nisan 2015 – 28 Nisan 2015
: 28 Nisan 2015 – 30 Nisan 2015
: 04 Mayıs 2015 – 11 Mayıs 2015
Örneklem
Takvim
: CATI Yöntemi (Bilgisayar Destekli Telefon
Görüşmeleri)
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-3
Demografi
Cinsiyet Dağılımı
Medeni Durum
2015
48.9
51.1
2015
2013
45.7
54.3
2013
Kadın
Erkek
64.7
58.1
Evli
35.3
41.9
Bekar
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-4
Demografi
Yaş Dağılımı
Eğitim Durumu
100%
90%
80%
70%
9.7
11.0
16.6
1.6
55-64 Yaş
Üniversite
22.7
21.8
35-44 Yaş
40%
30%
Lisans
45-54 Yaş
60%
50%
65 Yaş ve
üzeri
24.8
Lise Mezunu
33.5
25-34 Yaş
20%
10%
18-24 Yaş
16.1
0%
Yaş ortalaması: 40.1
İlköğretim
42.2
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-5
Bilgiye Erişim
Türk Dış Politikası ile ilgili olarak haber almak için aşağıdaki bilgi kaynaklarından
hangilerine başvuruyorsunuz?
86.3
Televizyon
82.1
53.7
İnternet Haber Portalları
53.2
49.0
Gazete
42.4
45.6
Sosyal Ağlar
27.1
41.7
Sosyal Çevre
17.7
23.3
Radyo
Akademik Yayınlar
Dergi
2015
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
16.5
13.5
6.6
11.9
10.3
2013
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-6
Bilgiye Erişim
Türk Dış Politikası ile ilgili haber alınan aşağıdaki kaynaklara ne ölçüde
güveniyorsunuz?
2015
Sosyal Çevre
32.1
13.7
2013
Pozitif
Değerler
Toplamı
34.8
11.9 7.5 45,8
9.6
29.5
Pozitif
Değerler
Toplamı
15.8 7.4 39,1
37.7
Akademik Yayınlar
9.7
26.9
39.5
12.4 11.5 36,6
9.3
28.1
38.2
16.0 8.4
37,4
İnternet Haber
Portalları
9.2
27.2
40.2
13.1 10.3 36,4
8.4
27.8
38.6
16.1 9.1
36,2
TV
6.1
Gazete
6.0
25.4
Sosyal Ağlar
8.0
21.6
Radyo
Dergi
5.0
30.3
21.0
3.9 19.0
Çok Güveniyorum
14.8
16.3
36,4 6.2
36.4
16.0
16.2
31,4 5.4
39.0
16.3
15.1
29,6
18.6
15.8
26,0 4.2 15.7
41.2
17.8
17.1
22,9 3.9 14.4
44.0
32.5
39.6
42.2
Güveniyorum
7.8
Ne Güveniyorum Ne Güvenmiyorum
22.1
20.1
17.4
35.5
40.8
37.4
Güvenmiyorum
18.1
18.1
20.7
22.9
23.3
23.6
Hiç Güvenmiyorum
28,3
13.0
25,5
14.5
25,2
15.6
19,9
14.1
18,3
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-7
Gündem
Sizce son dönemde Türk Dış Politikası’nın öncelikli gündem maddesi nedir?
20.3
Suriye sorunu
65.5
15.5
Terör ile mücadele
Ermenistan ile ilişkiler
İsrail ile ilişkiler
Kürtler ile ilişkiler
AB ile ilişkiler
IŞİD tehditi
Türkiye'deki iç sorunlar
2015
9.9
11.9
0.2
6.0
2.5
5.0
0.3
4.1
3.8
3.8
3.1
2.9
2013
%3’ün altındaki değerler
grafiğe dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-8
Dış Politikada İmaj
Size göre Türkiye öncelikli olarak sayacaklarımdan hangisidir?
Türkiye bir …
45.5
İslam Ülkesidir
37.0
26.4
Avrupa Ülkesidir
24.3
20.3
Orta Doğu Ülkesidir
Akdeniz Ülkesidir
Karadeniz Ülkesidir
Balkan Ülkesidir
Kafkasya Ülkesidir
21.6
4.0
7.2
1.7
1.6
1.6
1.0
0.5
2015
2013
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-9
Dış Politika Yapımı
Sizce Türkiye’de dış politikayı hangi kurum ya da kurumlar yapar?
57.1
Dışişleri Bakanlığı
43.3
28.4
Hükümet
Cumhurbaşkanı
26.9
28.4
7.7
20.5
Başbakan
Milli İstihbarat Teşkilatı
Genelkurmay Başkanlığı
30.7
5.2
4.1
2015
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
2013
%4,1’nin altındaki değerler
grafiğe dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-10
Dış Politika Yapımı
Sizce Türkiye’de dış politikanın
yapımında hangi kurum ya da kurumlar
katkıda bulunmalıdır?
40.1
43.1
Dışişleri Bakanlığı
Cumhurbaşkanı
Hükümet
Başbakan
Sivil Toplum Kuruluşları
Milli İstihbarat Teşkilatı
Medya
Genelkurmay Başkanlığı
Özel Sektör
2015
%6,6’nın altındaki değerler grafiğe
dahil edilmemiştir.
8.8
25.8
21.4
25.1
13.3
16.7
12.6
17.3
12.0
5.8
10.7
0.3
8.1
5.7
6.6
Sizce dış politikanın yürütülmesinde
aşağıdaki kişi ya da kurumlardan hangisi
aktiftir?
48.5
Dışişleri Bakanı
Cumhurbaşkanı
32.2
41.9
7.7
25.3
25.0
Hükümet
22.9
Başbakan
MİT Müsteşarı
Diplomatik
temsilciler
Genelkurmay
Başkanı
2015
2013
Birden çok cevap verildiğinden %100’ü geçmektedir.
12.9
9.0
8.5
4.1
2013
%4,1’in altındaki değerler grafiğe
dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-11
Dış Politika Yapımı
Sizce daha güçlü bir Türk Dış Politikası için aşağıdakilerden
hangisine ya da hangilerine ağırlık verilmelidir?
53.0
Diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin
kuvvetlendirilmesi
45.4
40.5
Diğer ülkelerle ekonomik
ilişkilerin kuvvetlendirilmesi
20.9
29.2
Uluslararası kuruluşlarda daha
aktif rol almak.
27.9
Diplomatik ve ekonomik
nitelikte yaptırımlar
19.3
27.2
Diğer ülkelere yapılan
ekonomik yardımlar
20.9
26.9
Ülkeler arasında arabuluculuk
yapmak
22.1
Kamu diplomasisi faaliyetleri
2015
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
2013
%22,1’in altındaki değerler
grafiğe dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-12
Dış Politikada Temsil
Sizce Türk Büyükelçilerinin bulundukları ülkelerde temel
görevleri / işlevleri neler olmalıdır?
53.3
Türkiye’nin tanıtımı ve temsili
42.9
35.7
Bulundukları ülkelerdeki Türk vatandaşların
sorunlarıyla ilgilenmek
37.1
30.6
Bulundukları ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve
sorunların çözümüne katkı
43.7
16.7
Diğer büyükelçiliklerle ilişkileri geliştirmek
Bulundukları ülkeden istihbarat bilgisi toplamak
2015
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
14.1
10.5
11.5
2013
%11,1’i cevap
belirtmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-13
Dost Algıları
Sizce Türkiye’nin en yakın ‘dostu’ hangi ülkedir?
38.9
Dostu Yoktur
38.6
37.5
Azerbaycan
KKTC
Bosna-Hersek
28
8.9
3.8
6.0
0.5
5.9
ABD
Pakistan
Suudi Arabistan
İran
2015
7.5
2.9
2.9
2.8
0.9
2.3
1.3
2013
2015
Kafkas Ülkeleri 37,5
Azerbaycan
37,2
Gürcistan
0,3
Avrupa Ülkeleri 12,5
KKTC*
8,9
Almanya
2,1
Yunanistan
0,6
Fransa
0,4
İngiltere
0,3
Belçika
0,1
İsveç
0,1
Amerika
5,9
Ülkeleri
ABD
5,9
Asya Ülkeleri
Pakistan
Japonya
Rusya
Afganistan
Türkmenistan
Çin
9,7
2,9
2,2
1,6
1,4
1,2
0,4
2013
28,2
28,0
0,2
8,9
3,8
2,2
0,8
0,2
0,3
-
Ortadoğu Ülkeleri
İran
Suriye
Suudi Arabistan
Irak
Filistin
İsrail
Balkan Ülkeleri
Bosna-Hersek
Arnavutluk
Afrika Ülkeleri
Mısır
Libya
2015
4,1
2,3
1,2
2,8
0,8
0,6
0,4
7,8
6,0
1,8
0,4
0,3
0,1
2013
4,1
1,3
1,3
0,9
0,3
0,1
0,2
1,3
0,5
0,8
0,4
0,3
0,1
7,5
7,5
6,9
2,9
1,3
1,4
0,7
0,3
0,3
2015 2013
Müslüman Ülkeler
0,8
1,3
Türki Cumhuriyetler
0,6
0,3
Ortadoğu ülkeleri
0,6
0,3
Afrika ülkeleri
0,1
0,1
Türkiye’nin dostu yoktur 38,9 38,6
Cevap Belirtmeyenler
3,8
3,3
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-14
Tehdit Algıları
Sizce en çok hangi ülke veya ülkeler Türkiye’ye tehdit oluşturmaktadır?
42.6
İsrail
37.1
35.3
ABD
41.7
22.1
Suriye
Ermenistan
İran
Irak
2015
23.9
20.3
7.2
14.8
18.4
10.9
13.5
2013
Ortadoğu Ülkeleri
İsrail
Suriye
İran
Irak
Suudi Arabistan
Amerika Ülkeleri
ABD
Asya Ülkeleri
Rusya
Çin
Kafkas Ülkeleri
Ermenistan
Avrupa Ülkeleri
Kıbrıs Rum Kesimi
İngiltere
Almanya
Fransa
Balkan Ülkeleri
Yunanistan
Bulgaristan
Afrika Ülkeleri
Mısır
2015 2013
90,7 93,1
42,6 37,1
Türk halkının
22,1 23,9
%8,7’si Türkiye’ye yönelik
14,8 18,4
10,9 13,5
herhangi bir tehdit
0,3 0,1
olmadığını belirtmektedir.
35,3 41,7
35,3 41,7
.
10,3 11,7
10,2 10,6
0,1 0,7
20,3 7,2
20,3 7,2
6,7 6,7
2015 2013
3,8 3,9
AB
Ülkeleri
10,2 12,8
3,4 1,3
Tüm
Dünya
Ülkeleri
2,0 1,3
2,4 1,0
Ortadoğu Ülkeleri
0,7 93,1
1,8 0,5
Tüm Arap Ülkeleri
0,6 0,4
10,8 6,6
Sınır Komşuları
0,6 0,3
10,6 6,5
Avrupa Ülkeleri
0,4 0,2
0,2
İslam Ülkeleri
0,2 0,1
0,3 0,9 Türkiye’ye Yönelik Tehdit Yoktur 8,7 7,4
0,3 0,8
Cevap Belirtmeyenler
5,1 2,3
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-15
İşbirliğine Yönelik Algılar
Sizce Türkiye dış politikasını yürütürken hangi ülke ya da ülkelerle
birlikte hareket etmelidir?
22.0
Tek Başına Yürütmelidir
20.7
19.5
Müslüman Ülkeler
12.5
18.7
Azerbaycan
12.4
16.2
Türki Cumhuriyetler
11.3
12.6
ABD
Rusya
2015
14.2
9.4
6.8
2013
2015 2013
2015
Asya Ülkeleri
18,2 19,9
Kafkas Ülkeleri
18,7
Rusya
9,4
6,8
Azerbaycan
18,7
Japonya
3,7
7,8
Ortadoğu Ülkeleri
8,9
Çin
3,7
4,2
İran
5,4
Suriye
1,3
Pakistan
1,3
0,8
Irak
1,2
Güney Kore
0,1
0,2
İsrail
0,6
Avrupa Ülkeleri 14,8 15,9
Suudi Arabistan
0,4
KKTC*
6,3
1,9
Almanya
4,3
7,2
İngiltere
1,8
3,6
Türkiye dış politikasını tek başına
Fransa
1,3
2,1
yürütmelidir
Yunanistan
0,7
0,7
Müslüman Ülkeler
İsviçre
0,2
Türki Cumhuriyetler
0,1
Avrupa Birliği
İtalya
0,1
0,2
Komşu
Ülkelerle
Belçika
0,1
0,1
Avrupa Ülkeleri
Amerika Ülkeleri 12,6 14,7
Ortadoğu Ülkeleriyle
ABD
12,6 14,2
Tüm Ülkeler
Balkan Ülkeleri
0,3
0,1
NATO Ülkeleri
Bulgaristan
0,3
0,1
Balkan Ülkeleri
Cevap Belirtmeyenler
2013
12,4
12,4
8,9
5,7
1,1
0,5
1,4
0,2
2015 2013
22,0 20,7
19,5
16,2
7,0
1,6
0,9
0,4
0,4
0,4
0,1
8,2
12,5
11,3
10,3
1,1
1,0
1,0
0,2
0,2
6,8
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-16
AB İle İlişkiler
Türkiye’nin AB’ye üye olmasını istiyor musunuz?
Hayır,
36.9
Evet, 42.4
Kararsız,
20.7
2015
Hayır,
38.4
Evet, 47.5
Kararsız,
14.1
2013
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-17
AB İle İlişkiler
Sizce Türkiye kaç yıl sonra
AB’ye tam üye olabilir?
Sizce AB, Türkiye’ye karşı güvenilir ve samimi
davranıyor mu?
Ortalama
Süre
15,5 Yıl*
11,8 Yıl*
100%
90%
80%
2015
68.0
8.1
23.9
Hiçbir zaman
47.6
46.7
70%
20 yıldan fazla
60%
50%
40%
2013
77.2
9.0 13.8
9.1
10.0
12.9
13.4
5 -10 yıl sonra
30%
20%
26.7
22.3
3.7
7.6
2015
2013
5 yıldan az
10%
Hayır
Evet
Ne Evet Ne Hayır
0%
11-20 yıl sonra
*Hiçbir zaman diyenler ortalama
süreye dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-18
AB İle İlişkiler
Türkiye’nin AB üyeliğinin engellendiğini
düşünüyor musunuz?
Türkiye’nin AB üyeliğini engellediğini düşündüğünüz asıl
sebep nedir?
46.2
Din ve kimlik farklılığı
2015
72.5
27.5
44.6
9.0
Türkiye’nin ekonomik sorunları
7.5
5.9
Demokrasi ve insan hakları
2013
76.2
10.5
23.8
3.9
Türkiye’nin nüfusunun fazlalığı
Evet, Engelleniyor
Hayır, Engellenmiyor
Her 10 kişiden 7’si Türkiye’nin
AB üyeliğinin engellendiğini
düşünmektedir.
6.0
Katılımcıların 2015’te
%11,0’ı, 2013’te ise
%4,9’u herhangi bir
fikri olmadığını
belirtmiştir.
2.9
Türkiye'nin kalkınmasını
istemiyorlar
2.0
1.9
Türkiye’nin komşu ülkeleri
4.9
2013
2015
762
725
Baz
%1,9’un altındaki değerler
grafiğe dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-19
AB İle İlişkiler
Sizce AB üyeliği Türkiye’ye ne şekilde katkı sağlar?
Sizce AB üyeliği Türkiye’ye katkı sağlar
mı?
64.4
59.2
Ekonomik seviye yükselir
30.9
29.3
İnsan hakları yaygınlaşır
24.4
24.8
Serbest dolaşım ve seyahat imkânı
olur
2015
28.8
52.8
18.4
21.6
29.1
Demokrasi gelişir
18.0
14.0
Yurt dışında iş bulmak kolaylaşır
Ülkede güvenlik artar
2013
29.7
Hayır
60.8
Evet
Fikrim yok
9.5
11.6
8.4
9.1
8.7
Diğer ülkelerin fonlarından
yararlanılır
Ticari gelişim
2015
2.5
0.8
2013
2013
2015
608
528
%2015’te
katılımcıların
%4,2’si, 2013’te
ise %3,5’i
herhangi bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
%2,5’in altındaki
değerler grafiğe dahil
edilmemiştir.
Baz
Birden çok cevap
verildiğinden %100’ü
geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-20
AB İle İlişkiler
Sizce Türkiye’nin üyeliği AB’ye katkı
sağlar mı?
Sizce Türkiye’nin üyeliği AB’ye ne şekilde katkı
sağlar?
42.7
47.8
Genç işgücü
26.8
27.8
Büyük bir pazar
2015
20.1
63.9
16.0
21.4
21.9
Çok kültürlülük
14.9
17.8
Enerji kaynaklarına erişim
13.9
12.0
Uluslararası ilişkilerde daha etkin
olmak
2013
21.8
62.5
15.7
10.0
8.8
Ekonomik açıdan katkı sağlarız
9.5
8.8
Daha fazla güvenlik
Hayır
Evet
Fikrim yok
%7,5’in altındaki
değerler grafiğe
dahil edilmemiştir.
7.5
Yakın çevresinde daha aktif bir
rol üstlenmek
2015
2013
2013
2015
625
639
Baz
Birden çok cevap
verildiğinden %100’ü
geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-21
AB İle İlişkiler
Türkiye için AB üyeliğinin alternatifi olarak imtiyazlı ortaklığa nasıl bakıyorsunuz?
Çok olumsuz
12%
Çok olumlu
5%
Olumsuz
20%
Olumlu
18%
Türk halkının %32’si imtiyazlı
ortaklığa olumsuz; %23’ü ise
olumlu bakmaktadır.
Ne olumlu
ne olumsuz
45%
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-22
AB İle İlişkiler
Sizce Türkiye için AB üyeliğinin alternatifi hangisi olabilir?
27.7
Türk Birliği kurmalıdır.
26.1
14.2
İslam Konferansı
Örgütü’ndeki rolünü
arttırmak
12.6
13.1
NATO-ABD işbirliğini
geliştirmek
12.8
11.2
Rusya ile stratejik iş
birliği yapmak
Şangay İşbirliği
Örgütü’ne katılmak
2015
12.3
4.9
9.0
2013
Ankete katılanların %9.8’i AB
üyeliğinin alternatifinin olmadığını
ve sürecin devam etmesi gerektiğini;
%13’ü Türkiye’nin hiçbir birliğe üye
olmaması gerektiğini belirtmiştir.
%5.8’i ise herhangi bir fikri
olmadığını ifade etmiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-23
Kıbrıs İle İlişkiler
KKTC’yi Türkiye açısından nasıl nitelendirirsiniz?
56.1
Asla vazgeçilmeyecek kardeş ülkedir
56.0
14.1
Akdeniz’de stratejik bir üstür
11.7
Türkiye’nin sırtında bir kamburdur
Yunanistan’a karşı diplomatik bir
kozdur
AB'ye üyelik karşısında taviz olarak
verilebilir
İyi ülkedir
2015
19.4
7.2
5.0
2.6
3.1
1.3
2013
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-24
Kıbrıs İle İlişkiler
Sizce Türkiye Kıbrıs Cumhuriyeti’ni hangi şart ya da şartlar altında tanımalıdır?
26.5
Kıbrıs sorunu çözülürse
Şartsız hemen tanımalıdır
43.8
16.0
6.0
Ege’deki adalar ve kıta sahanlığı
sorunu çözülürse
14.9
13.4
13.7
Hiçbir şart altında tanımamalıdır
Hayır,
tanımamalıdır;
43,1
9.7
Adada iki devlet kurulursa
AB üyeliği karşılığında
Evet,
Kıbrıs Cumhuriyeti K.K.T.C'yi
tanımalıdır;
tanırsa
56,9
Ortak çıkarlar doğrultusunda
tanınmalıdır
K.K.T.C tanırsa biz de tanımalıyız
2015
16.5
5.8
8.6
2.5
2015’te
katılımcıların
%20,1’i 2013’te
ise %9,7’si
herhangi bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
1.3
1.1
2013
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-25
Yunanistan İle İlişkiler
Sizce Türkiye ve Yunanistan arasındaki en önemli
sorun nedir?
Sizce Türkiye ve Yunanistan arasında sorun
var mıdır?
31.0
29.6
Kıbrıs sorunu
27.5
21.9
Sınır problemleri
12.1
Ege adalarının silahlandırılması
2015
53.5
46.5
Evet,
sorun vardır;
49,4
2013
Hayır,
49.4
sorun
yoktur;
50,6
Evet, Sorun vardır
50.6
3.4
2.0
Siyasi ilişkiler
Ekonomik sorunlar
Adalar sorunu
Hayır, sorun yoktur
4.5
5.1
Tarihsel sorunlar
Irk düşmanlığı
Azınlık sorunları
2015
21.1
1.9
Katılımcıların
2015’te %9,5’i,
2013’te ise
%5,3’ü
herhangi bir
fikri olmadığını
belirtmiştir.
1.5
0.2
1.5
2.8
0.7
7.3
2013
2013
2015
494
535
Baz
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-26
Yunanistan İle İlişkiler
Sizce Yunanistan'daki iktidar (Syriza Partisi liderliğindeki) Türkiye-Yunanistan ilişkilerini nasıl
etkiler?
Olumlu
24%
Etkisi
olmaz
47%
Olumsuz
29%
Baz : 535
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-27
Rusya İle İlişkiler
Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkileri nasıl tanımlarsınız?
Çok yakın bir işbirliği vardır
5.5
İşbirliği vardır
34.1
Ne işbirliği ne sorun vardır
28.7
Sorunlar vardır
Düşmancadır
13.9
5.0
Katılımcıların
%12.8’i
herhangi bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-28
Rusya İle İlişkiler
Sizce Kırım meselesinde Türkiye hangi politikaları izlemelidir?
Ukrayna’nın toprak bütünlüğünün
korunmasını desteklemelidir
21.4
Rusya’ya karşı Batı ittifakı içinde
yer almalıdır
10.8
Rusya'ya karşı uluslararası
yaptırımları desteklemelidir
9.1
Kırım’ın Rusya’ya bağlanmasını
tanımalıdır
Rusya ile birlikte Batı ittifakına
karşı politikalar izlemelidir
Kırım Türklerine sahip
çıkmalıdır/Kırım'a sahip çıkılmalıdır
Dışarıda durmalıdır/Tarafsız
olmalıdır
Katılımcıların
%38,7’si
herhangi bir
fikri olmadığını
belirtmiştir.
7.7
7.1
6.3
4.6
%4.6’nın altındaki
değerler grafiğe
dahil edilmemiştir.
Birden çok cevap verildiğinden %100’ü
geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-29
Rusya İle İlişkiler
Türkiye, Ermenistan ile kapalı olan sınır kapısını hangi durumda açmalıdır?
Hiçbir şart altında açmamalıdır
32.4
Ermenistan soykırım iddiasından
vazgeçerse açılabilir
29.0
İlişkilerin gelişmesi için hemen şartsız
açmalıdır
11.9
Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki
Karabağ sorunu çözülünce açılabilir
6.8
Siyasi sorunlar halledildiği takdirde
açılsın
1.9
Ticari amaçlı açılmalıdır
1.7
Şartlı olarak açılmalıdır
1.6
Savaş durumunda açılmalıdır
1.6
Katılımcıların
%11.6’sı
herhangi bir
fikri olmadığını
belirtmiştir.
%1.6’nın altındaki
değerler grafiğe dahil
edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-30
ABD İle İlişkiler
Sizce ABD ile Türkiye arasında bir işbirliği var
mıdır?
Sizce Türkiye ile ABD arasındaki en önemli
işbirliği alanları nelerdir?
41.8
Ekonomi işbirliği
2015
69.8
30.2
Siyasal işbirliği
74.3
25.7
PKK ile mücadele
Evet, işbirliği vardır
38.8
Askeri işbirliği
44.3
8.9
Arap Baharı sonrası Ortadoğu’nun
yeniden şekillenmesi
Hayır,
yoktur; 25,7
2013
39.0
Hayır, işbirliği yoktur
Türkiye’nin AB üyeliği
Enerji güvenliği
2015
14.7
8.3
5.0
8.2
15.3
8.0
7.8
7.7
Katılımcıların
2015’te %9,6’sı,
2013’te ise %8,6’sı
herhangi bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
6.2
2013
2013
2015
743
698
Baz
%7,7’nin altındaki
değerler grafiğe dahil
edilmemiştir.
Birden çok cevap verildiğinden
%100’ü geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-31
ABD İle İlişkiler
Sizce Türkiye ile ABD arasında sorun var
mıdır?
Sizce Türkiye ile ABD arasındaki en
önemli sorunlar nelerdir?
25.3
Terörle mücadele
17.0
20.1
15.7
14.8
12.0
12.0
11.8
İsrail-Filistin sorunu
2015
40.7
59.3
Ermeni iddiaları
İnsan hakları
Suriye sorunu
2013
46.7
Hayır,
yoktur; 53,3
53.3
Evet,
vardır; 46,7
Evet, Sorun vardır
Hayır, sorun yoktur
3.0
10.8
16.7
10.3
10.9
9.3
İncirlik üssünün kullanımı
ABD-İran ilişkileri
IŞİD’e karşı müdahale
7.4
Irak’ın geleceği
5.2
Mülteciler
4.2
Türkiye'yi kullanması
2015
34.7
14.1
2015’te
katılımcıların
%14,3’ü, 2013’te
ise %9,2’si
herhangi bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
8.8
2013
2013
2015
467
407
%4,2’nin altındaki
değerler grafiğe dahil
edilmemiştir.
Baz
Birden çok cevap
verildiğinden %100’ü
geçmektedir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-32
ABD İle İlişkiler
Türkiye ile ilişkilerinde ABD’yi nasıl tarif edersiniz?
-
18.1
Güvenilmez ülkedir
Sömürgeci ülkedir
Stratejik ülkedir
Askeri müttefikdir
Düşman ülkedir
18.5
-
27.1
32.6
+
25.5
19.5
+
14.4
10.3
-
6.5
6.8
+
5.8
Dost ülkedir
-
Çıkarcı bir ülkedir
2015
8.9
0.2
Ankete katılanların %51,9’u; ABD’Yİ
güvenilmez, sömürgeci,
düşman,çıkarcı olarak,
%38,9’u ise stratejik, askeri, dost ve
ekonomik destek veren ülke olarak
değerlendirmektedir.
2015’te katılımcıların
%2,4’ü, 2013’te ise
%2,5’i herhangi bir fikri
olmadığını belirtmiştir.
+
Pozitif
Değerlendirme
-
Negatif
Değerlendirme
%
45,7
0.7
2013
.
%
51,9
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-33
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Türkiye’nin NATO üyeliğini devam ettirmesi
gerektiğini düşünüyor musunuz?
2015
67.1
Kasım 2013
Ocak 2013
2011
2010
32.9
72.0
28.0
66.1
33.9
61.5
52.8
Evet, etmeli
38.5
Türkiye’nin NATO
üyeliğini devam
ettirmesinin 2010
yılından itibaren
giderek artan bir
oranda
desteklendiği
görülmektedir.
47.2
Hayır, etmemeli
Daha önceki yıllara ait veriler Kadir Has
Üniversitesi için gerçekleştirilen
araştırmadan alınmıştır.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-34
Ortadoğu İle İlişkiler
Sizce Türkiye Suriye’ye yönelik nasıl bir politika izlemelidir?
31.6
Tarafsız kalmalı, herhangi bir
müdahalede bulunmamalı
41.7
43.5
14.9
Esad yönetimine karşı uluslararası
yaptırımlara destek vermeli
11.3
6.3
12.7
Sadece ticari ilişkilerini durdurmalı,
herhangi bir siyasi veya askeri
yaptırım uygulanmamalı
11.5
14.4
11.9
Sadece silahsız mültecilere yardımcı
olmalı
15.7
9.9
Uluslararası askeri müdahale olması
halinde destek vermeli
9.1
9.2
9.4
8.1
Silahlı muhalif güçlere destek olmalı
5.2
11.4
2015
Kasım 2013
%6,0’ı herhangi
bir fikri
olmadığını
belirtmiştir.
Ocak 2013
%8,1’in altındaki değerler grafiğe
dahil edilmemiştir.
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-35
Ortadoğu İle İlişkiler
Sizce IŞİD bir terör örgütü müdür?
Hayır,
5.0
Sizce IŞİD’i Türkiye’ye karşı bir tehdit oluşturmakta
mıdır?
Fikrim
yok, 9.9
Fikrim
Yok,
10.5
Hayır,
24.1
Evet,
65.4
Evet,
85.1
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-36
Ortadoğu İle İlişkiler
IŞİD’e karşı Türkiye sizce nasıl bir politika izlemelidir?
Gelişmeleri uzaktan takip
etmeli
46.6
Koalisyon güçlerinin
müdahalesinde İncirlik
Üssünün kullanımına izin
vermeli
19.5
Koalisyon güçlerine hava
saldırı desteği vermeli
16.9
Kara harekatı düzenlemeli
Kürt gruplarına destek
olmalı
Diğer silahlı örgütlere destek
vermeli
14.9
9.4
7.6
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-37
Ortadoğu İle İlişkiler
Sizce Türkiye mültecilere karşı nasıl bir
politika izlemelidir?
Mülteci alımına son verilmeli,
daha önce gelmiş olanlar
ülkelerine geri gönderilmeli
36.3
Sayısı ne olursa olsun mülteciler
kabul edilmeli
21.0
Ülkeye gelecek mülteciler için
sınır teşkil edecek bir sayı
belirlenmeli
19.5
Mülteci alımına son verilmeli,
daha önce gelmiş olanlar
gönderilmemeli
Kamplara toplanmalı
Tampon bölge oluşturulmalı
İnsanlara sahip çıkılmalı
Sizce Arap –İsrail sorununda
Türkiye’nin rolü ne olmalıdır ?
Tarafsız arabuluculuk
rolü üstlenmelidir.
33.6
Arap politikasına
destek olmalıdır.
24.8
15.0
İsrail politikasına
destek olmalıdır.
1.0
0.7
%4,5’i herhangi
bir fikrinin
olmadığını
belirtmiştir.
0.6
%0,6’nın altındaki
değerler grafiğe dahil
edilmemiştir.
Hiçbir şekilde
karışılmamalıdır.
2.5
39.1
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-38
Ortadoğu ile İlişkiler
Sizce Arap Baharı sonrası Ortadoğu’nun geleceğini etkileyen
birincil ülke hangisidir?
18.4
ABD
33.3
15.6
Türkiye
23.8
11.3
Mısır
Suudi Arabistan
İsrail
10
8.8
2.6
8.7
3.7
6.4
İran
Rusya
Suriye
2015
5.4
3.2
4.7
3.1
1.9
2013
Amerika Ülkeleri
ABD
Avrupa Ülkeleri
Türkiye
İngiltere
Ortadoğu Ülkeleri
Suudi Arabistan
İsrail
İran
Suriye
Irak
Katar
Lübnan
Ürdün
Filistin
Afrika Ülkeleri
Mısır
Tunus
Libya
Asya Ülkeleri
Rusya
Çin
Diğer ülkeler
Belirtmeyenler
2015
18,4
18,4
15,8
15,6
0,2
27,7
8,8
8,7
6,4
3,1
0,6
0,2
0,1
0,1
0,1
12,1
11,3
0,4
0,4
4,2
3,2
1,0
0,2
21,3
2013
33,3
33,3
23,9
23,8
14,0
2,6
3,7
5,4
1,9
0,3
0,1
10,4
10,0
0,2
0,2
6,2
4,7
1,4
10,2
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-39
Ortadoğu İle İlişkiler
Türkiye’nin Ortadoğu’daki konumunu nasıl değerlendirirsiniz?
Fikrim yok,
14.6
Bölgesel
güçtür, 38.8
Bölgede
lider
devlettir,
21.5
Bölgede
etkili
değildir,
25.1
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması-40
Ortadoğu İle İlişkiler
Sizce Türkiye Müslüman ülkelere örnek ya da rol model olabilir mi?
2015
2013
Evet, rol model
68.1
71.9
31.9
28.1
Hayır, rol model değil
Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması
TEŞEKKÜRLER...
İletişim İçin
Kadir Has Üniversitesi
Kadir Has Caddesi, Cibali, 34083 İSTANBUL
Tel: +90 (212) 533 65 32
www.khas.edu.tr
Khasedutr
Khasedutr
Download

Khas_TDP_Arastirma - Kadir Has Üniversitesi