ALARKO HOLDİNG Endeksin Üzerinde Getiri 3 Nisan 2014 Hakan Deprem , Göksel Şişmanlar [email protected], [email protected] Holding 12 aylık hedef fiyatta aşağı revizyon




Alarko Holding için 12 aylık hedef fiyatımızı 6.85TL (önceki 7.06TL) seviyesine inidiriyoruz. Çanakkale Karabiga’da ithal kömüre dayalı, 1.320MW toplam kurulu güce sahip enerji santralinin faaliyetinin 1.5 yıllık bir gecikmeyle (2018 yılı ortası) karşılaşması hedef fiyat revizyonumuzun arkasındaki etken. Bununla birlikte Alarko Konut’u (Alarko Deyaar) 40 milyon dolar net aktif değer ile değerlememize dahil ediyoruz. Diğer taraftan Kazahmys – Alarko görüşmelerinde sona yaklaşılmasıyla taahhüt gelir tahminimizi 250 milyon dolardan 350 milyon dolara yükseltiyoruz. Bu paralelde şirket için net kar tahminimizde de yukarı yönlü revizyona gittik. 2014 net kar tahminimizi 70 milyon TL’den 85 milyon TL seviyesine yükseltiyoruz. Karabiga projesinin başlangıcında gecikme. Son haberlere göre Mahkeme, Karabiga Termik Santralı kül depolama alanının ÇED olumlu raporunu durdurma kararı verdi. Şirket’in, son dönemde alınan revize ÇED raporuyla yasal gereklilikleri yerine getirdiği savıyla kararı temyize götürmesi bekleniyor. Karabiga projesi Alarko – Cengiz ortaklığı (%50‐%50) ile 1.320MW toplam kurulu güce sahip olacak ve yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Projenin finansmanının %25 özsermaye, %75 borçlanmayla sağlanması öngörülüyor. Proje ile ilgili ilk sendikasyon 200 milyon dolar olarak 2Ç13’te sağlanmıştı. Geri kalan 660 milyon dolarlık kredinin 2014 yılında sağlanması hedefleniyor.Projenin ilk fazı (hafriyat) halen devam etmektedir. Ekipman siparişinin 2Ç14’te verilmesi beklenirken, projenin 2018 ortalarında tamamen operasyonel olacağını tahmin ediyoruz. Potansiyel projeler iş hacmini destekleyecek. Şirketin birikmiş iş hacmi 530 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Alarko, toplam değeri 5.5 milyar dolar olan ve 9 fazdan oluşan Umman demiryolu inşaatı projesine teklif vermeyi planlıyor. Şirketin, projenin ilk fazı için (yaklaşık 600 milyon dolar) %50‐%50 ortaklıkla teklif vermesi beklenirken, ihalenin 2Y14’te tamamlanması öngörülüyor. Alarko, Kuveyt’te 178 milyon dolarlık utility plant center projesi için de ön yeterlilik almayı başardı. Bu ihalenin de 2014 yılında tamamlanması bekleniyor. Riskler. Beklenmeyen gecikmeler veya müteahhitlik segmentindeki maliyet artışları, yeni projelerdeki aksamalar, enerji segmenti kaynaklı zayıf marjlar Holding için risk oluşturmaktadır. Hisse Data
Fiyat (TL/US$)
4.82 / 2.26
12 Ay Hedef Fiyat (TL/US$)
6.85 / 3.11
Fiyat Aralığı (1 Yıl, TL)
6.62 / 4.05
Hisse Sayısı (bin)
223,467
Piyasa Değeri (TLmn)
1,077
Net Nakit* (2013/12, TLmn)
169
Halka Açıklık
28%
Günlük Hacim (3 Ay, TLmn)
2.5
Kod (Reuters, Bloomberg)
ALARK.IS, ALARK TI
İMKB-100 Endeksi (TL/US$)
70,648 / 33,151
* Sadece Holding şirketine ait net nakit
A LA RK - Fiyat & Endekse GörePerf ormance
1 .6
6 .7
1 .4
6 .1
1 .2
5 .5
1 .0
4 .9
0 .8
4 .3
N is - 1 3
H az-1 3
A ğu-1 3
Kas -1 3
E ndeks e G öre (Sol E ks en)
O c a-1 4
N is -1 4
H is s e Fiyatı (Sağ E ks en)
Hisse Performansı
1 Hafta
1 Ay
3 Ay
1 Yıl
TL
4.6%
8.6%
-1.2%
-16.1%
Endekse Göre
0.2%
-3.9%
-6.3%
2.1%
Tahminler (UFRS, TLmn) & Değerleme
2011
2012
2013T
2014T
535
1,261
871
1,014
VAFÖK
39
149
73
100
Net Kar
75
184
85
100
0.9
Net Satış
FD/Satış
1.7
0.7
1.0
FD/VAFÖK
22.7
6.0
12.2
8.9
F/K
14.4
5.8
12.7
10.8
Ortaklık Yapısı
Alaton Ailesi
%35
Garih Ailesi
%34
Diğer
Halka Açık

www.akyatirim.com.tr
TL
%3
%28
Bu rapor, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan elde edilen bilgi ve veriler kullanılarak hazırlanmıştır. Raporda yer alan ifadeler, hiçbir şekilde veya suretle alış veya satış teklifi olarak değerlendirilmemelidir. Ak Yatırım, bu bilgilerin doğru, eksiksiz ve değişmez olduğunu garanti etmemektedir. Bu sebeple, okuyucuların, bu raporlardan elde edilen bilgilere dayanarak hareket etmeden önce, bilgilerin doğruluğunu teyit ettirmeleri önerilir ve bu bilgilere dayanılarak aldıkları kararlarda sorumluluk kendilerine aittir. Bilgilerin eksikliği ve yanlışlığından Ak Yatırım hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Ayrıca, Ak Yatırım’ın ve Akbank’ın tüm çalışanları ve danışmanlarının, herhangi bir şekilde bilgiler dolayısıyla ortaya çıkabilecek, doğrudan veya dolaylı zararlarla ilgili herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bunlara ilaveten, Ak Yatırım, raporların Internet üzerinden e‐mail yoluyla alınması durumunda virüs, hatalı gönderim veya diğer herhangi bir teknik sebepten dolayı alıcının donanımına veya yazılımına gelebilecek herhangi bir zarardan dolayı sorumlu tutulamaz.  Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2014 
Download

Ak Yatırım Alarko Holding Şirket Raporu