TEA Homework Kullanıcı Kılavuzu
TEA Homework, öğretmenlerin değişik tiplerde sorulardan oluşan paket ödevler hazırlayıp,
öğrencilerinin tabletlerine göndermelerini sağlayan bir uygulamadır. Öğretmenler kendi
bilgisayarlarında (Windows veya Mac) TEA Homework uygulamasını kullanarak ders adı ve
konusunu seçip ödevi oluşturduktan sonra istedikleri sınıflara gönderebilirler. Gönderilen ödev
öğrencilerin tabletlerine bildirim olarak gelir, gelen bildirime tıklayınca, öğrenci tabletindeki TEA
Mobil uygulaması aracılığıyla ödev açılır. Ödev TEA Mobil uygulamasında açıldıktan sonra
öğrenci soruları cevaplar ve geri gönderir.
Uygulama açıldığında Ödev Hazırlama veya Soru Havuzu
modüllerinden birini seçebileceğiniz küçük bir pencere gelir. Üzerine
tıklayarak ilgili modüle geçiş yapabilirsiniz.
Ödev Oluşturma Modülü
TEA Homework uygulaması tüm işlemlerinizi tek bir pencere üzerinde
yapabileceğiniz, basit ve kullanışlı bir arayüze sahiptir. Bu bütünleşik
arayüz tasarımı sayesinde uygulamanın kullanımı çok verimli ve hızlıdır.
Uygulamının arayüzü temelde 3 bölüme ayrılmıştır. Yeni ödev oluşturmak, varolanları açmak,
kaydetmek, yayınlamak, dışa aktarmak ve öngörüntü almak için gerekli işlevlerin tümünü, üst
bantta (1 numaralı alan) bulunan araçları kullanarak gerçekleştirebilirsiniz. Bunun altında sol
tarafta; yeni soru eklemek, soruların sıralarını değiştirmek veya silmek için kullanılan soru listesi
bölümü yeralır (2 numaralı alan). Arayüzün en büyük bölümünü ise soruları hazırlamak için
kullanacağınız Çalışma Alanı (3 numaralı alan) oluşturur.
1
2
3
Yeni ödev oluşturmak
Ödev oluşturmak için TEA Homework uygulamasını açtıktan sonra;
1- Ana pencerenin üst bandında bulunan Yeni
simgesine tıklayın.
2- Ödev Detayları penceresinde Adı bölümüne ödevinizin adını yazın.
3- Sırasıyla Ders, Konu ve Alt Konu isimlerini seçin ve Tamam düğmesine tıklayın.
Ödevi Sabit Diske Kaydetmek
Sabit diske kaydedilen tüm ödevler kullanıcının ana klasöründeki HomeworkMaker -> projects
klasörü içine kaydedilir. Bunun için Ana pencerenin üzerindeki Kaydet
simgesine
tıklamanız yeterli olacaktır. Hazırladığınız ödevin bir kopyasını diskinizdeki başka bir alana
kaydetmek için Farklı Kaydet düğmesini kullanabilirsiniz.
Ödevin Adını Değiştirmek
Ana pencerenin üst bandında ödevin adı ve hangi derse ait olduğu belirtilir. Bunları değiştirmek
için;
1- Ödevin ismi üzerine çift tıklayın.
2- Ödev Detayları penceresinde Adı bölümüne ödevinizin yeni adını yazın ve Tamam
düğmesine tıklayın.
Kaydedilmiş Ödevi Açmak
1- Ana pencere üzerindeki Aç
simgesine tıklayın.
2- Projects klasörüne kaydedilen tüm ödevlerin listesi gelir.
3- Açmak istediğiniz ödevin üzerine çift tıklayın veya seçtikten sonra Aç düğmesine tıklayın.
Not: Yeni bir ödev oluşturduğunuzda veya başka bir ödev açtığınızda aktif olan ödev kapanır.
Ödevi Öğrencilere Göndermek (Yayınlamak)
Aktif olan ödevi öğrenci tabletlerine göndermek için;
1- Ana pencere üzerindeki Yayınla
simgesine tıklayın.
Eğer ödev üzerinde değişikler yapıp kaydetmediyseniz, bu konuda sizi uyaran bir mesaj ekrana gelir.
Önce değişiklikleri kaydedip sonra tekrar Yayınla simgesini tıklayın.
2- Ekrana gelen Ödev Gönderimi penceresinde, önce ödevin Başlangıç Tarihini girin. Başlangıç
tarihi gelene kadar ödev öğrenci tabletlerine gönderilmez.
3- Ödev için Bitiş (Son teslim) Tarihini belirleyin.
4- Ödevini teslim eden öğrencinin, cevapları anında görmesini istiyorsanız, Teslim Tarihinden
Önce Cevapları Gösterme seçeneğini kaldırabilirsiniz. Bu seçeneği işaretli bıraktığınızda
öğrenciler doğru cevapları ancak Bitiş Tarihinden sonra görebilirler.
5- Listeden ödevi göndermek istediğiniz sınıf veya sınıfları seçin.
6- Gönder düğmesine tıklayın.
Altaki çubuk tamamen dolduktan sonra ödevin başarıyla gönderildiğini belirten bir mesaj çıkar.
Yayınlanmış Ödevlere Ulaşmak
Daha önceden yayınlanmış olan ödevlere ulaşmak için;
1- Ana pancere üzerindeki Yayınlar
simgesine tıklayın.
2- Ekrana gelen Gönderilen Ödevler listesinde önceden gönderilmiş ödevleri görebilirsiniz.
3- Listeden seçtiğiniz bir ödevi Sil düğmesine basıp silebilir veya Düzenle düğmesine basıp
kendi bilgisayarınıza aktarabilir ve gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz.
Ödevi PDF olarak dışa aktarmak
1- Ana pencere üzerindeki Dışa Aktar
simgesine tıklayın.
2- Dosyaya bir isim verip, sabit diskinizde istediğiniz bölüme gidip kaydedin.
Kemal Demir Today, 11:29 PM
Önizleme
Hazırlanmış olan ödevin öğrenci tabletlerinde nasıl görüneceğini kontrol etmek için, ödevi
yayınlamadan önce bir öngörüntüsünü almak her zaman önerilir. Bunun için;
1- İlk olarak Önizleme
öngörüntüsü gelecektir.
simgesine tıklayın. Açılan yeni bir pencerede ödevin tablet
2- Sağ ve solda bulunan ok simgelerine tıklayarak sorular arasında gezinip, kontrol edebilirsiniz.
3- Ödevin düzgün görüneceğinden emin olduktan sonra alt tarafta bulunan Yayınla düğmesi ile
ödevi yayınlayabilir veya Kapat düğmesiyle öngörünüm penceresini kapatabilirsiniz.
Yeni Soru Eklemek
Yeni bir ödevi oluşturduğunuzda ödevin birinci sorusu otomatik olarak oluşur. Yeni soru eklemek
için;
1- Ana pencerenin sol alt bölümünde yer alan
düğmesine tıklayın.
2- Yeni sorunun görselini dosya olarak veya ekran resmi çekerek soru hazırlama alanına ekleyin.
Listeden Soru Silmek
1- Ana ekranın soru listesinden ilgili sorunun üzerine tıklayın.
2- Sol alt bölümdeki
düğmesine tıklayın.
Soruların Sıralamasını Değiştirmek
1- Ana ekranın soru listesinden ilgili sorunun üzerine tıklayın.
2- Sol alt bölümdeki aşağı ve yukarı ok
düğmelerine tıklayarak sorunun yerini değiştirin.
Soru Hazırlamak
Ana pencerenin sağ tarafı, soru görselini yerleştirebileceğiniz bir çalışma alanı, hemen üzerinde
bulunan araç simgeleri ve bu araçların altında soruların tipini ve değerlerini belirlediğiniz
menülerden oluşur.
Soru hazırlamanın ilk adımı Çalışma Alanına soru görselini eklemektir. Bunun için farklı iki
yöntem kullanılabilir.
Dosya Olarak Eklemek
1- Çalışma Alanının sol üstünde yeralan dosya
simgesine tıklayın.
2- İlgili klasöre giderek soru görseli olarak kullanılacak dosyayı seçip Aç düğmesine basın veya
dosyanın üzerine çift tıklayın.
Ekran Resmi Çekerek Eklemek
Bir web sayfası veya PDF, Word, PowerPoint dökümanı üzerindeki (ekranda açık olan herhangi bir
görüntüyü) bir alanın resmini çekerek soru görseli olarak kullanabilirsiniz. Bunun için;
1- Önce üzerinden soru görseli almak istediğiniz dosyayı ekranda açın.
2- Sonra TEA Homework uygulamasının üzerindeki ilgili soruyu tıklayın ve Çalışma Alanının
üzerinde yeralan deklanşör
simgesine tıklayın.
TEA Homework ana penceresi yok olur ve ekranınız kalın kırmızı bir çizgi ile çerçevelenir.
3- Resmini çekmek istediğiniz alanı fareniz ile seçin, farenin tuşunu bıraktığınızda seçili alan soru
görseli olarak Çalışma Alanına eklenir.
Not: Çizim sırasında farenin tuşunu bırakmadan boşluk tuşuna basılı tutarak seçim alanını
taşıyabilirsiniz.
Soru Görselinin Boyutunu Değiştirmek
1- Çalışma Alanındaki soru görselinin üzerine çift tıklayın.
2- Kesik çizgilerden oluşan dörtgen alanın sağ alt köşesinden tutup görselin boyutunu değiştirin.
Dilerseniz alanın ortasından tutup soru görselinin yerini değiştirin.
Soru Görselini Silmek
1- Soru Görselinin üzerine sağ tuşla tıklayın.
2- Çıkan menüden Sil komutunu verin.
Soru Tipleri
TEA Homework uygulamasını kullanarak değişik tipte sorulardan oluşan ödevler
hazırlayabilirsiniz. Desteklenen soru tipleri şunlardır;
Çoktan Seçmeli: a,b,c,d,e gibi şıklardan oluşan klasik test sorularıdır.
Boşluk Doldurma: Verilen değerler listesinden ilgili cevapların uygun boşluklara
yerleştirilmesiyle oluşturulan soru tipi.
Şema Soru: Bir diagram üzerinde işaretlenmiş simge ve bölümlerin sorulduğu (İç organların
isimleri, hücrenin organelleri gibi) soru tipleri.
Eşleştirme Soru: Farklı kümelerdeki değişkenlerin birbiri ile eşleştirildiği soru tipi.
Izgara Soru: Bir tablodaki değişkenlerin yatay ve dikeyde ilişkilendirilmesi. (Bu özellik Çoklu
Cevap soru tiplerini hazırlamak içinde kullanılabilir.)
Açık Uçlu soru: Eğer sorduğunuz sorunun çözümünün, öğrenci tarafından tablet üzerinde defter
sayfası kullanır gibi yapılmasını istiyorsanız, bu soru tipini kullanabilirsiniz.
Çoktan Seçmeli Soru Hazırlamak
1- İlgili soru görselini Çalışma Alanına ekleyin.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Çoktan Seçmeli seçin.
3- Seçenek Sayısı menüsünden sorunun kaç seçeneğe sahip olduğunu seçin.
4- Doğru Cevap menüsünden doğru şıkkı belirleyin.
Boşluk Doldurma Sorusu Hazırlamak
1- İlgili soru görselini Çalışma Alanına ekleyin.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Boşluk Doldurma seçin.
3- Çalışma alanının üstünde bulunan araçlardan Boşluk Doldurma Aracını
seçin.
Not: Sadece soru tipinize uygun araçları seçebilirsiniz.
4- Soru görseli üzerine gelerek cevap alanını çizin. Gerekirse çizdiğiniz alanın yerini veya
boyutunu değiştirin. Bu işlem sırasında otomatik hizalama kılavuzları size yardımcı olacaktır.
5- Çizdiğiniz alanın içine fare ile çift tıklayın ve cevap değerini yazın.
6- Soruda yeralmasını istediğiniz her bir cevap alanı için 4. ve 5. maddelerdeki işlemi tekrarlayın.
7- Girmiş olduğunuz tüm değerler çalışma alanının yanında solunda bulunan Değerler listesinde
sıralanır. Bu değerlerin sırasını değiştirmek için hemen altında bulunan yukarı ve aşağı ok
simgelerini kullanabilirsiniz.
8- Silmek istediğiniz değeri seçip hemen altındaki eksi simgesine basın veya artı simgesiyle yeni
bir değer ekleyin.
Not: Soru için daha fazla sayıda değeri, değerler listesinin altındaki artı simgesiyle listeye
ekleyebilirsiniz.
Şema Soru Hazırlamak
1- İlgili soru görselini Çalışma Alanına ekleyin.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Şema Soru seçin.
3- Çalışma alanının üstünde bulunan araçlardan Şema Soru Aracını
seçin.
4- Şema üzerinde sormak istediğiniz bölüm veya simge üzerine gelin, farenin tuşunu basılı tutup
sürükleyerek çiziminizi yapın. Gerekirse çizdiğiniz alanın yerini veya boyutunu değiştirin. Bu
işlem sırasında otomatik hizalama kılavuzları size yardımcı olacaktır.
5- Oluşan dörtgen cevap alanın üzerine çift tıklayarak cevap değerini girin.
6- Soruda yeralmasını istediğiniz her bir cevap alanı için 4. ve 5. maddelerdeki işlemi tekrarlayın.
7- Girmiş olduğunuz tüm değerler çalışma alanının yanında solunda bulunan Değerler listesinde
sıralanır. Bu değerlerin sırasını değiştirmek için hemen altında bulunan yukarı ve aşağı ok
simgelerini kullanabilirsiniz.
8- Silmek istediğiniz değeri seçip hemen altındaki eksi simgesine basın veya artı simgesiyle yeni
bir değer ekleyin.
Not: Soru üzerine eklediğiniz boşluk alanlarından daha fazla sayıda değeri değerler listesinin
altındaki artı simgesiyle listeye ekleyebilirsiniz.
Cevap Alanını Silmek
Soru üzerinde çizmiş olduğunuz bir cevap alanını silmek için 2 ayrı yöntem bulunmaktadır.
Çalışma Alanını kullanarak;
1- İlgili cevap alanının üzerine sağ tuşla tıklayın.
2- Çıkan menü üstündeki Sil komutunu verin. Cevap alanı ve buna bağlı değer silinir.
Değerler Listesine kullanarak;
1- Değerler Listesi üzerinden silmek istediğiniz değeri seçin.
2- Listenin altındaki eksi
alanı silinir.
simgesine tıklayın. Seçmiş olduğunuz değer ve buna bağlı cevap
Cevap Alanını Çoğaltmak
Soru üzerindeki tüm cevap alanlarının aynı boyutta olmasını istediğinizde, çizdiğiniz bir cevap
alanını çoğaltarak diğer cevap alanlarını oluşturabilirsiniz.
1- İlgili cevap alanının üzerine sağ tuşla tıklayın.
2- Çıkan menü üstündeki Çoğalt komutunu verin. Çoğalttığınız cevap alanını sürükleyip soru
üzerinde istediğiniz konuma yerleştirin.
Eşleştirme Sorusu Hazırlamak
1- İlgili soru görselini Çalışma Alanına ekleyin.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Eşleştirme Soru seçin.
3- Çalışma alanının üstünde bulunan araçlardan Eşleştirme Aracını
seçin.
4- Soru Görseli üzerinde tıklayarak eşleştirme noktasını oluşturun. Gerekirse sürükleyerek yerini
değiştirin. Bu işlem sırasında otomatik hizalama kılavuzları size yardımcı olacaktır. Tüm eşleştirme
noktalarını bu işlemi tekrarlayarak oluşturun.
5- Eşleme yapmak istediğiniz noktanın üzerindeki kare nokta üzerine gelip farenin tuşuna basılı
tutun ve sürüklemeye başlayın, imleç ile gelen doğrusal çizgiyi eşlemek istediğiniz diğer nokta
üzerine gelip bırakın. Böylece bu iki nokta arasında eşleme yapmış olursunuz.
6- Tüm eşleme noktaları için 5. adımı tekrarlayın. Bir noktayı birden fazla nokta ile eşlemeniz
mümkündür.
Izgara Soru Hazırlamak
1- İlgili soru görselini Çalışma Alanına ekleyin.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Izgara Soru seçin.
3- Çalışma alanının üstünde bulunan araçlardan Izgara Soru Aracını
seçin.
4- Soru görseli üzerinde tıklayarak sırasıyla tüm cevap noktalarını oluşturun. Gerekirse
sürükleyerek yerlerini değiştirin. Bu işlem sırasında otomatik hizalama kılavuzları size yardımcı
olacaktır.
5- Doğru cevap noktaları üstüne tıklayarak cevap anahtarını oluşturun. İlk tıklamada cevap
noktası içinde bir onay işareti oluşur. Onay işaretini kaldırmak için tekrar üzerine tıklamak
yeterlidir.
Not: Izgara soru tipini çoklu cevap tipi sorular hazırlamak içinde kullanabilirsiniz.
Açık Uçlu Soru Hazırlamak
1- İlgili görsel ve/veya metni ekrandan yakalama yöntemiyle Çalışma Alanına ekleyip
konumlandırın.
2- Soru Tipi açılır menüsünden Açık Uçlu Soru seçin.
Soruların Üzerine Dijital İçerik Eklemek
TEA Homework ile öğrencilere göndermek üzere hazırladığınız soruların içine dijital içerikler
ekleyebilirsiniz. Böylece öğrenciler ödevlerini bitirip geri gönderdikten sonra, eklediğiniz resim,
belge, video veya internet linklerine tıklayarak konu tekrarı yapabilirler.
Herhangi bir soru görselinin istediğiniz noktasına içerik ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz bu içerikler
sadece öğrenci ödevini sonlandırdıktan sonra görüntülenecektir.
Bir soru üzerine dijital içerik eklemek için;
1- Sol tarafta yeralan listede ilgili soruya tıklayın.
2- Çalışma alanının üstünde bulunan araçlardan Bilgi Ekleme Aracını
3-
simgesini Çalışma Alanı üstünde istediğiniz yere konumlandırın.
4-
simgesine çift tıklayın. Ek Bilgi Detayları penceresi açılır.
seçin.
5- Eklemek istediğiniz bilgi türünü seçin.
Dosya: PDF, Word, PPT, ses veya film dosyalarını eklemek için kullanılır. Diskiniz üstündeki
dosyalara ulaşmak için
simgesine tıklayın.
Web Adresi: İstediğiniz URL linkini altta yeralan Veri alanına yazabilir veya
yapıştırabilirsiniz.
Not: Eklediğiniz içerik standart olarak ödev teslim edildikten sonra erişilebilir. Ancak eklediğiniz içeriği
sorunun bir parçası olarak kullanmak isterseniz Görüntüleme bölümünde Görünür seçeneğini
işaretleyin.
Soru Havuzu Modülü
TEA Homework uygulamasının bir parçası olan Soru Havuzu bölümü, hazırladığınız soruların
kaydedilip sonradan kullanılabildiği bir soru bankası görevini görür. Soru Havuzuna ulaşmak için
iki yöntem bulunmaktadır.
Ödev Hazırlama modülünden ve ilk açılış ekranı üzerinden soru havuzuna ulaşabilirsiniz. Sadece
havuza soru eklemek istediğinizde açılış ekranı üzerinden ulaşmak daha pratik olacaktır.
Soru Havuzu Modülünün ana ekran görüntüsü yukarıdaki gibidir. Üst bölümde yeralan menüler
aracılığıyla belirli kriterlere göre filtreleme yapabilirsiniz. Filtreleri sıfırlamak için aynı bölümde
bulunan Tümünü Göster düğmesine tıklayın.
Orta bölümde yukarıda seçmiş olduğunuz filrelemeye göre sorular listelenir. Her satırın en
solundaki büyüteç işaretine tıklayarak sorunun görüntüsüne ulaşabilirsiniz.
En altta ise havuza soru eklemek, silmek, varolanı düzenlemek ve ekranda açık olan ödeve
aktarmak için kullanacağınız düğmeler bulunur.
Soru Havuzuna Soru Eklemek
Ödev Hazırlama modülü üzerinden eklemek için;
1- Ekranda açık olan ödevinizde Sol tarafta bulunan soru listesinden ilgili soru
üzerine tıklayın.
2- Çalışma Alanının sağ alt köşesinde bulunan
simgesine tıklayın.
3- Ekrana gelen pencerede soru ile ilgili kısa açıklamayı, Ders, Konu ve zorluk
derecelerini girip ✓ işaretine tıklayın.
Soru Havuzu ekranından eklemek için;
1- Soru Havuzu ana ekranında iken, sol alt köşe bulunan ⊕simgesine tıklayın.
2- Ekrana gelen Çalışma Alanında sorunuzu hazırlayın.
3- Sol tarafta bulunan bölümden soru ile ilgili bilgileri girin ve ✓ simgesine tıklayın.
Ödeve Soru Havuzundan Soru Eklemek
1- Ekranda açık olan ödevinizin sol alt köşesinde bulunan
simgesine tıklayın.
2- Eğer giriş yapmadıysanız, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın.
3- Havuzdaki soru listesinden soru/soruları seçin ve
simgesine tıklayın. Sorulan soruya evet
dediğinizde seçtiğiniz soru/sorular ödeve yeni soru olarak eklenir.
Havuzdaki Soruyu Düzenlemek
1- Liste üzerinden ilgili soruyu seçin.
2- Alt tarafta bulunan kalem
simgesine tıklayın.
3- Gerekli değişiklikleri yaptıktan sonra ✓ düğmesine tıklayarak kaydedin.
Not: Havuzda bulunan soruyu sadece havuza kaydetmiş olan kullanıcı ve yönetici hesabı
değiştirebilir.
Teknik Gereksinimler
Windows 7 ve üzeri işletim sistemi (32 bit veya 64 bit)
Mac OS X 10.7 ve üzeri işletim sistemi
Minimum 2 GB bellek
Minimum 500 MB disk alanı
Bir adet kablolu veya kablosuz ağ kapısı
Download

TEA Homework Kullanım Kılavuzu