2014 YILI
TİTREŞİM ÖLÇME CİHAZI
TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. AMAÇ:
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Kozlu TİM ihtiyacı olarak, mekanik titreşime
maruz kalma riski bulunan tüm iş yerlerinde mekanik titreşim düzeylerini ölçmek üzere 2 adet
titreşim (vibrasyon) ölçme cihazı satın alınacaktır.
2. TEKNİK ÖZELLİKLER:
2.1- Cihaz;
• ISO 2631-1:1997, ISO 2631-2: 2003
(İnsanın tüm vücut titreşimine maruz kalmasının ölçülmesi ve değerlendirilmesi)
• ISO/DIS 8041:2003
(Titreşime karşı insan tepkisi)
• ISO 5349-1: 2001 ve ISO 5349-2: 2001
(Kişilerin maruz kaldığı elden vücuda iletilen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi)
Standartlarına uygun olacaktır.
2.2- Cihaz ile birlikte yukarıdaki standartlara uygun ölçüm yapabilmesi için program kartı
verilecektir.
2.3- Yeni standartlar oluşturulduğunda veya standartlarda değişiklik olduğunda bu değişiklikler
program kartları ile güncelleştirebilme özelliğinde olacaktır.
2.4- Ölçülen veriler CF kartına otomatik olarak aktarabilme özelliğinde olacaktır.
2.5- Kartta mevcut verileri değerlendirmek üzere bilgisayara aktarabilme özelliğinde olacaktır.
2.6- Cihaza 3 yönlü ivme ölçer takılabilme özelliğinde olacaktır.
2.7- 3 yönlü sinyal çıkışları frekans analizörüne ve harici kayıt cihazına bağlanma özelliğinde
olacaktır.
2.8- ISO 2631-1:1997, ISO 2631-2: 2003 Standartlarına göre:
• Ölçüm frekans aralığı : 0.5 ile 80 Hz olacak
• Frekans ağırlığı : Wk, Wd, Wb, Wc, Wj, Wm olacak
• Ölçü modu mm/s2 ivme cinsinden olacaktır
• Ölçüm aralığı: 30, 100, 300, 1 000 (mm/s2 ) ve 0.03, 0.1,0.3, 1, 3, 10 (mm/s2 ) olacaktır.
• İşlem fonksiyonları : RMS, MTVV, VDV, birleştirilmiş değer, tepe değer, tepe faktörü
olacaktır.
2.9- ISO 5349-1: 2001 ve ISO 5349-2: 2001 Standartlarına göre:
• Ölçüm frekans aralığı : 8 ile 1 000 Hz olacak
• Frekans ağırlığı : Wh, olacak
• Ölçü modu mm/s2 ivme cinsinden olacaktır
• Ölçüm aralığı: 30, 100, 300, 1 000, 3 000, 10 000 (mm/s 2 ) ve, 10, 30, 100, 300, 1 000
(mm/s2 ) 3 000 ve 10 000 (mm/s2 ) olacaktır.
• İşlem fonksiyonları : RMS, MTVV, VDV, birleştirilmiş değer, tepe değer, tepe faktörü
olacaktır.
2.10- Ölçüm zaman ayarları : 1 ile 30 saniye, 1 dakika, 30 dakika, 1 saat, 4 saat, 8 saat ve 12
saat olacaktır.
2.11- Cihaz; LCD ekran, cihaza entegre kartı, otomatik ve manuel kayıt yapma özelliğine sahip
olacaktır.
2.13- Cihazın ağırlığı sensörler hariç maksimum 1kg olacaktır.
3- GENEL HÜKÜMLER:
3.1- Cihaz, bütün parçaları monte edilmiş ve servis hizmetleri yapılmış olarak çalışır durumda
firmaca teslim edilecektir.
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
3.2- Cihazın bütün parçaları yeni ve yapımcının standart ve en son seri imalatından olacaktır.
3.3- Firmalar cihaz için yakın alternatif teklifte bulunabileceklerdir. Ancak bunların
değerlendirilmesinde TTK tamamen serbesttir.
3.4- İmalatçı firma cihazı her türlü dizayn, malzeme ve işçilik hatalarına karşı kabul tarihinden
itibaren 24 ay süre için garanti edecektir.
3.5- Teklifçi firma; teklif edilen komple standart teçhizatın neleri kapsadığını ayrıntılı olarak
fiyatları ile birlikte belirtecek, varsa standart teçhizatın dışında kalan ünite ve aksesuarların
fiyatlarını ve fonksiyonlarını teklifinde ayrıca belirtecektir.
3.6- Teklifte belirtilen bilgilere itibar edilmesi için bu bilgiler prospektüs, katalog gibi
standart dokümanlarla teyit edilecektir.
3.7-Cihazın teslim yeri Bülent Ecevit Caddesi’ndeki Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü Tesellüm Şefliğidir.
3.8- Kontrol, muayene ve kabul işlemleri TTK Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığı Muayene ve
Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğünce yapılacaktır.
3.9- Malzemelerin teslimatı ile birlikte muayene ve kabul işlemlerine başlanabilmesi için
firmalar ekli Muayene İstek Formu’nu doldurarak TTK Makine ve İkmal Daire Başkanlığı
Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Şube Müdürlüğü’ne, faturaların teslimi için ise Satınalma
Dairesi Başkanlığına müracaat edeceklerdir. Firmaların faturaları kestiği tarihte malzemeleri,
faturaları ve muayene formunu TTK’ya teslim etmeleri gerekmektedir.
4-EĞİTİM ŞARTLARI:
Firma istenilen sayıda personele tarafımızca gösterilecek bir yerde ses konuları ve cihaz
kullanımı ile ilgili en az 1 günlük eğitim verecektir.
5- SİPARİŞ MİKTARI VE TESLİM SÜRESİ
5.1- Firmalar tekliflerinde teslim süresini belirteceklerdir. Cihaz en geç 45 takvim günü içinde
teslim edilecektir.
5.2- Sipariş miktarı ve fatura adresi aşağıdaki gibidir.
Malzemenin Cinsi
TİTREŞİM ÖLÇÜM CİHAZI
Sipariş Miktarı
2 Adet
FATURA ADRESİ
VERGİ
DAİRESİ
VERGİ
NUMARASI
Kozlu Taşkömürü İşletme Müessesesi
Kılıç Mahallesi Yunus Caddesi No:79
67600 Kozlu ZONGULDAK
KARAELMAS
815 003 4586
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
MUAYENE İSTEK FORMU
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
Makine ve İkmal Dairesi Başkanlığına
Firma Adı
Sipariş Numarası
Siparişin Konusu
Teslim Edilen
Malzeme
Teslim Tarihi
AÇIKLAMALAR
(Muayenede bulunmak istiyorsanız lütfen belirtiniz.)
Yukarıda bilgileri verilen malzemeler ambarınıza teslim edilmiş olup muayenede
bulunmayacağız.
Muayene ve kabul işlemlerinin yapılması hususunu arz ederim.
FİRMA YETKİLİSİ
İMZA VE KAŞE
LÜTFEN 0372 251 19 00 numaralı faksa gönderiniz. Bilgi için tel: 259 47 40 - 259 47 41
Bu belge 5070 sayılı kanuna göre elektronik imzalıdır. Doğrulama yazılımı kullanarak belge üzerindeki imzaları görebilirsiniz.(This document has been signed electronically.)
Download

Elimde hazırda size dağıttığım ses düzeyi ölçer şartnamesi benzeri