İÇİNDEKİLER
2
7
4
HAKKIMIZDA
16
12
www.erdemsogutma.com.tr
20
ESSDC/ESSDCS
ESSDTM/ESSDTMS
22
ESSBFS/ESSBFCS
ESSBFS/ESSBFCS
ESSD/ESSDS
FILTER DRIER TANIMI ve FONKSİYONU
ESSDM/ESSDMS
8
31
25
ESSAC / ESSOR / ESSOD
LİKİT DEPO TANIMI ve FONKSİYONU
HAKKIMIZDA
Firmamız 1979 yılında Erdem Soğutma Sanayi adı altında çalışmalarına başlamıştır. Soğutma sektöründe, üstlendiği görevlerdeki başarısı, kaliteye verdiği önem, imalatındaki özen ve müşteriye duyduğu saygı ile anılmaktadır.
Firmamızın kurucusu ve ortaklarından olan Naci Erdem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünden
mezun olmuştur. Yılların getirdiği deneyim ve bilgi birikimiyle soğutma sektöründe yer edinmiş olan firmamız, 1985 yılında
Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanını almıştır.
Seri üretimlerine 1980 yılında Filter Drier üreterek başlamıştır. Her geçen gün üretim kapasitesi ile beraber ürün ve model
çeşitliliğini artırmaktadır. Bunun yanı sıra müşterilerimizin talepleri doğrultusunda, geliştirilen yeni ve özel üretimlerimizde
mevcuttur.
2011 yılında, Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve İtalyan firması ABR Components S.N.C. arasında imzalanan antlaşma
ile ESS Filter Drierlerinin Avrupa ve Rusya bölgesi yetkili distribütörlüğü verilmiştir. Böylece, Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret
Ltd. Şti. ihracat kanalına güçlü bir işbirlikçi katarak, büyüme hızını artırmıştır.
ABOUT US
Erdem Soğutma Sanayi was established in 1979. Since the establishment, Erdem Soğutma Sanayi has always been
remembered with products’ quality, sensitivity to assignments and contracts, respect to its customers.
Mr. Naci Erdem, the founder and one of the company partners, had graduated from Middle East Technical University,
Mechanical Engineering. By the experience and knowledge, Erdem Soğutma Sanayi has big reputation in cooling sector world
wide. In 1985 the company status was converted into a limited company as Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.
The serial production has begun in 1980 with Filter Drier series. Everyday the production capacity and product range expands.
On the other hand, in according to our customers needs and demands, developments and special productions are made.
In 2011, Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. and ABR Components S.N.C. signed distributorship aggrement for Europe
and Russia regions. By this aggrement, Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. enhanced its means of export by the joining
of ABR Components S.N.C..
KALİTE
Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sahip olduğu vizyonu, iş disiplini ve üretimine verdiği önem ile, yüksek kaliteyi
standartlaştırarak üretimlerini yapmaktadır.
Kaliteli ürünleri, en doğru fiyata sunma prensibi sayesinde, her yıl dünya pazarında daha da fazla yer alan ESS markalı
ürünler, yenilenen modelleri ve geliştirilmiş özellikleri ile sizlerin kullanımına sunulmaktadır.
Avrupa standartları ve kalitesi ile üretilen ve piyasaya sunulan ürünler, kullanıcıların takdirlerini, beğenilerini ve teşekkürlerini
toplamaktadır.
Basınçlı Kap Direktifine (PED 97/23/EC) uygun olarak üretilen ESS markalı ürünler, gerekli belgeleme (ISO 9001 : 2008) ve CE
markalama prosedürlerinin eksiksiz yerine getirmesi ile örnek oluşturmaktadır.
“Hedeflerimize ulaşmanın haklı gururu” ile yolumuza devam ederken, kalitenin her zaman daha yukarı taşınabilmesi için
Ar-Ge çalışmalarımız da artarak devam etmektedir.
QUALITY
Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., having the vision, discipline and place importance on production, the high quality
is standartized.
With the best price for the high quality products target, renewed and enhanced ESS products increase share in the world
wide market every year.
Having the European standarts and quality, ESS products win general approval, regards and appreciation of the users.
Producing the ESS in accordance to the Pressure Equipment Directive (PED 97/23/EC), having the necessary certification
(ISO 9001 : 2008) and applying the perfect procedure of CE marking, Erdem Soğutma Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. sets a
precedent.
Advancing, “having the proud of accomplishing our goals”, we increase our R & D studies everyday.
R
E
L
Mons
İ
T
E
i
R
t
c
Ü
u
İ
d
SER al Pro
Seri
FILTER DRIER
7
FILTER DRIER TANIMI ve FONKSİYONLARI
Filter Drier soğutma sisteminin sorunsuz ve verimli çalışması için kullanılan filtredir.
En temel görevi, sistemdeki nemi ve asidi temizlemek ve asit oluşumunu engellemektir. Bünyesinde kullanılan nem alıcı ve asit tutucuların özel
yapıları sayesinde, sistemden nemi ve asiti toplamakta ve sistemin zarar görmesini engellemektedir. Ayrıca kurulum yada kaynak sırasında
oluşmuş, dışarıdan girmiş, zamanla aşınan sistem parçalarından koparak (kompresör, hortum vb.) sisteme dahil olmuş yabancı ve/veya aşındırıcı maddeleri de bünyesinde toplamak ve tutmakla yükümlüdür.
Filter Drier’in kullanımının en büyük faydalarından biri, sistemin zarar görme ve bozulma riskini azaltmasıyla, sistem ömrünü uzatmasıdır.
Kullanılan Molecular Sieve, diğer nem tutuculardan farklıdır. Aşağıda verilmiş olan grafiklerde, bu kıyaslamalar, Molecular Sieve’in ve Activated
Alumina’nın temel özelliklerini göstermektedir. Birinci grafikte aynı sıcaklıkta ve düşük nem oranında diğerlerinden daha fazla nem tuttuğu,
ikinci grafikte ise sıcaklık arttıkça, nem tutma özelliğindeki azalmanın diğerlerine kıyasla daha az olduğu görülmektedir. Üçüncü grafikte,
Activated Alumina’nın yüksek asit tutma kapasitesi gösterilmiştir.
DEFINITION AND FUNCTIONS OF FILTER DRIER
The function of the Filter Drier is to provide filtration for protection of efficiency and condition of the refrigeration systems.
The most basic task of a Filter Drier is to remove moisture from system and to prevent and clean acidic formation. Using the special moisture
and acid removal agents, the moisture and acid is taken from the system providing protection. The contaminations caused by, during installation, welding / soldering, worn units’ (compressor, piping etc.) particles and any harmful and/or abrasive impurities, are also filtered.
The best of the benefits of using the Filter Drier is to lower the risk of system failure and increase the lifespan of the system.
Molecular Sieve differs from other adsorbents. The first two graphics below show the comparisons and basic properties of Molecular Sieve and
the last graphic shows the properties of Activated Alumina. The first graphic illustrates the water adsorption of Molecular Sieve comparing to
other adsorbents at the same temperature and low relative humidity. The second graphic shows the decrease in their adsorption capacity is
significantly smaller than the others with the raising temperature. The third graphic illustrates the Activated Alumina’s acid removal capacity
against Molecular Sieve.
7- Baskı Yayı / Compression Spring
6- Giriş Filtresi / Inlet Filter
5- Nem Alıcı Karışım / Desiccant Blend
4- İnce Filtre / Fine Filter
3- İnce Süzgeç / Fine Strainer
2- Çıkış Filtresi / Out Filter
1- Ünyon / Union
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
8
ESSD / ESSDS
DS
ESSD / ESSDS Serisi Filter Drier'ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak
bağlanma
mak üz
üzere herm
hermetik
rmetik olarak diza
rm
dizayn
zayn e
za
edilmiş olup, içerlerinde küresel yapıda
anılan yüksek kalitede nem alıcı ajanlar say
ayesinde en yüksek performanss ga
garanti edilme
mekt
me
ktedir.
nem alıcı kullanılmıştır. Kullanılan
sayesinde
edilmektedir.
Nem alıcı formül olarak %80 Molecular Sieve ve %20 Activated Alumina kullanılarak, sistemden maksimum nem ve asit toplanması hedeflenmiştir.
CFC ve HCFC gazları ile mineral ve alkali benzen yağlarıyla kullanılması önerilmektedir. Aynı zamanda HFC gaz ve karışımları ile de uyumludur.
Özellikleri:
- ESSD Serisi Filter Drierler 45° havşa bağlantılı,
- ESSDS Serisi kaynaklı bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit tutma / önleme kapasitesi,
- Kademeli filtrasyon sayesinde 20 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basıncı 45 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
ESSD / ESSDS Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted bead style for use on liquid line.
Moisture removal formula, is prepared as %80 Molecular Sieve and %20 Activated Alumina targeting maximum moisture and acid removal
from the system.
For CFC and HCFC refrigerants with mineral and alkyl benzene oils, ESSD / ESSDS Series are recommended. At the same time they are
compatible with HFC refrigerants and blends.
Properties:
- ESSD Series have 45° flare type connection,
- ESSDS Series have solder type connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid adsorption / preventation capacity,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 20 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 45 bar,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
9
ÖNERİLEN SOĞUTMA KAPASİTESİ, BOYUTLAR TABLOSU
RECOMMENDED REFRIGERATION CAPACITY, DIMENSIONS TABLE
TøP
TYPE
ESSD 052
ESSDS 052S
ESSD 053
ESSDS 053S
ESSD 082
ESSDS 082S
ESSD 083
ESSDS 083S
ESSD 084
ESSDS 084S
ESSD 162
ESSDS 162S
ESSD 163
ESSDS 163S
ESSD 164
ESSDS 164S
BAöLANTI
CONNECTION
ODS 6mm
SAE 3/8”
ESSD 304
ESSDS 304S
(cm³)
R404A, R507
R22, R407C, R410A
6,0
4,0
7,5
110
6,5
4,5
8,0
102
15,0
10,0
16,0
8,5
6,0
10,0
140
9,5
6,5
11,0
132
210
21,0
15,0
23,0
230
29,0
22,0
32,0
10,0
7,0
12,0
125
ODS 6mm
SAE 1/2"
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
8,0
13,5
25,0
18,0
27,0
34,0
25,0
37,0
47,0
33,0
52,0
178
51,0
36,0
56,0
166
14,0
9,0
18,0
232
15,5
10,0
20,0
224
26,0
20,0
30,0
37,0
27,0
41,0
157
ODS 10mm
SAE 1/2"
168
ODS 1/2"
157
ODS 12mm
430
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 10mm
76
750
ODS 1/2"
ART. 3.3
234
245
234
ODS 12mm
53,0
39,0
59,0
57,5
42,0
63,5
ESSD 306
SAE 3/4"
ESSDS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSD 413
SAE 3/8”
65,0
47,0
253
241
259
70,0
240
228
ODS 3/8"
28,0
22,0
33,0
40,0
29,0
44,0
221
ODS 10mm
SAE 1/2"
232
ODS 1/2"
830
ESSD 415
SAE 5/8"
57,0
42,0
64,0
ESSDS 415S
ODS 5/8" - 16mm
61,5
45,5
70,0
ESSD 416
SAE 3/4"
ESSDS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ODS 7/8" - 22mm
www.erdemsogutma.com.tr
45
241
ODS 3/8"
ODS 12mm
147
164
265
SAE 5/8"
ESSDS 417S
155
60
11,0
ODS 5/8" - 16mm
ESSDS 414S
144
SAE 3/8”
SAE 1/2"
112
155
ODS 12mm
ODS 3/8"
PED CATEGORY
137
ODS 10mm
ODS 1/2"
PS (bar)
144
ESSD 305
ESSD 414
45
SAE 3/8”
ODS 3/8"
L
BASINÇLI KAP
SINIFI
120
ESSDS 305S
ESSDS 413S
D
83
SAE 1/4"
ODS 1/4"
MAKS. ÇALIùMA BASINCI
MAX. WORKING PRESSURE
(mm)
R134a
ODS 10mm
SAE 5/8"
ESSDS 303S
VOLUME
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 303
BOYUTLAR
DIMENSIONS
SAE 1/4”
ESSD 165
ESSDS 302S
ÖNERø/EN S2öUTMA KAPASøT(6ø
RECOMMENDED REFRIGERATION
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
ODS 1/4"
ESSDS 165S
ESSD 302
HACøM
NOMINAL
70,0
51,0
76,0
87,5
63,5
95,0
89
221
240
228
246
227
228
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
10
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU
REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSD 052
SAE 1/4”
ESSDS 052S
ESSD 053
ESSDS 053S
ESSD 082
ESSDS 082S
ESSD 083
ESSDS 083S
ESSD 084
ESSDS 084S
ESSD 162
ESSDS 162S
ESSD 163
ESSDS 163S
ESSD 164
ESSDS 164S
ESSD 304
ESSDS 304S
5,4
5,3
5,8
4,6
4,3
5,1
9,4
9,3
10,2
8,1
7,7
8,9
12,2
12,1
13,2
10,5
10,0
11,7
14,6
14,5
15,9
12,6
12,0
14,0
21,2
20,9
23,0
18,2
17,4
20,2
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
78,7
86,6
68,5
65,5
76,2
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
60,0
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSD 306
SAE 3/4"
ESSDS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDS 414S
R404A, R507
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 414
R22, R407C, R410A
ODS 6mm
ESSDS 305S
ESSDS 413S
R134a
SAE 1/4"
ODS 1/4"
ESSD 305
ESSD 413
R404A, R507
ODS 10mm
SAE 5/8"
ESSDS 303S
R22, R407C, R410A
SAE 3/8”
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 303
AT 52 ϶C (kg)
AT 24϶C (kg)
R134a
ODS 3/8"
ESSDS 165S
ESSDS 302S
KURUTABøLECEöøAKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSD 165
ESSD 302
KURUTABøLECEöøAKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSD 415
SAE 5/8"
ESSDS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 416
SAE 3/4"
ESSDS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDS 417S
ODS 7/8" - 22mm
www.erdemsogutma.com.tr
79,8
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
11
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI
WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSD 052
SAE 1/4”
ESSDS 052S
ESSD 053
ESSDS 053S
ESSD 082
ESSDS 082S
ESSD 083
ESSDS 083S
ESSD 084
ESSDS 084S
ESSD 162
ESSDS 162S
ESSD 163
ESSDS 163S
ESSD 164
ESSDS 164S
SAE 3/8”
ESSD 304
ESSDS 304S
5,2
5,1
5,5
4,4
4,1
4,8
9,0
8,9
9,7
7,6
7,2
8,4
11,7
11,6
12,7
9,9
9,5
11,0
13,9
15,2
11,9
11,4
13,2
20,2
20,0
22,0
17,2
16,4
19,0
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
76,1
75,1
82,7
64,6
61,9
71,8
SAE 1/2"
ODS 1/2"
14,0
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSD 306
SAE 3/4"
ESSDS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDS 414S
R404A, R507
ODS 10mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 414
R22, R407C, R410A
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ESSD 305
ESSDS 413S
R134a
ODS 6mm
ESSDS 305S
ESSD 413
R404A, R507
SAE 1/4"
ODS 1/4"
SAE 5/8"
ESSDS 303S
AT 52϶C (kg)
R22, R407C, R410A
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 303
AT 24϶C (kg)
R134a
ODS 10mm
ESSDS 165S
ESSDS 302S
SU TUTMA KAPASøT(6ø
WATER ADSORPTION CAPACITY
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSD 165
ESSD 302
SU TUTMA KAPASøT(6ø
WATER ADSORPTION CAPACITY
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSD 415
SAE 5/8"
ESSDS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSD 416
SAE 3/4"
ESSDS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDS 417S
ODS 7/8" - 22mm
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
12
ESSDM / ESSDMS
ESSDM / ESSDMS Serisi Filter Drier'ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içerlerinde küres
küresel
yapıda nem alıcı kullanılmıştır. Kullanılan yüksek kalitede nem alıcı ajanlar sayesinde en yüksek performans garanti edilmektedir.
Nem alıcı formül olarak %100 Molecular Sieve kullanılarak, sistemden maksimum nem toplanması ve asit oluşumu engellemesi hedeflenmiştir.
HFC (ve R-22) gazları ile POE ve PAG yağlarıyla kullanılmak üzere ESSDM / ESSDMS Serisi modelleri önerilmektedir.
Özellikleri:
- ESSDM Serisi Filter Drierler 45° havşa bağlantılı,
- ESSDMS Serisi kaynaklı bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit önleme kapasitesi,
- POE yağları ve katkıları ile uyumlu,
- Kademeli filtrasyon sayesinde 20 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basıncı 45 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem
kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
ESSDM / ESSDMS Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted bead style for use on liquid line.
Moisture removal formula, is prepared as %100 Molecular Sieve targeting maximum moisture removal and acid formation prevention.
For HFC (incl. R-22) with POE and PAG oils and additives ESSDM / ESSDMS Series are recommended.
Properties:
- ESSDM Series have 45° flare type connection,
- ESSDMS Series have solder type connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid preventation capacity,
- POE oils and additives compatibility,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 20 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 45 bar,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
13
ÖNERİLEN SOĞUTMA KAPASİTESİ ve BOYUTLAR TABLOSU
RECOMMENDED REFRIGERATION CAPACITY AND DIMENSIONS TABLE
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSDM 052
ESSDMS 052S
ESSDM 053
ESSDMS 053S
ESSDM 082
ESSDMS 082S
ESSDM 083
ESSDMS 083S
ESSDM 084
ESSDMS 084S
ESSDM 162
ESSDMS 162S
ESSDM 163
ESSDMS 163S
ESSDM 164
ESSDMS 164S
ODS 6mm
SAE 3/8”
ESSDM 304
ESSDMS 304S
R404A, R507
R22, R407C, R410A
D
6,0
4,0
7,5
110
6,5
4,5
8,0
102
15,0
10,0
16,0
8,5
6,0
10,0
140
9,5
6,5
11,0
132
210
21,0
15,0
23,0
230
29,0
22,0
32,0
10,0
7,0
12,0
83
SAE 1/4"
ODS 1/4"
125
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
112
155
144
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
11,0
8,0
13,5
25,0
18,0
27,0
34,0
25,0
37,0
155
60
SAE 3/8”
147
164
265
157
ODS 10mm
SAE 1/2"
168
ODS 1/2"
157
ODS 12mm
430
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
47,0
33,0
52,0
178
51,0
36,0
56,0
166
14,0
9,0
18,0
232
15,5
10,0
20,0
224
26,0
20,0
30,0
37,0
27,0
41,0
SAE 3/8”
ODS 10mm
76
750
ODS 1/2"
234
234
ESSDM 305
SAE 5/8"
53,0
39,0
59,0
253
ESSDMS 305S
ODS 5/8" - 16mm
57,5
42,0
63,5
241
65,0
47,0
70,0
28,0
22,0
33,0
40,0
29,0
44,0
ESSDM 306
SAE 3/4"
ODS 3/4" - 19mm
ESSDM 413
ESSDMS 413S
ESSDM 414
ESSDMS 414S
259
240
SAE 3/8”
228
ODS 3/8"
221
ODS 10mm
SAE 1/2"
232
ODS 1/2"
ODS 12mm
830
89
221
ESSDM 415
SAE 5/8"
57,0
42,0
64,0
240
ESSDMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
61,5
45,5
70,0
228
70,0
51,0
76,0
87,5
63,5
95,0
ESSDM 416
SAE 3/4"
ESSDMS 416S
ESSDMS 417S
ODS 3/4" - 19mm
ODS 7/8" - 22mm
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
ART. 3.3
245
ODS 12mm
ESSDMS 306S
45
241
ODS 3/8"
SAE 1/2"
PED CATEGORY
137
SAE 1/2"
ODS 3/8"
PS (bar)
L
BASINÇLI KAP
SINIFI
144
ODS 10mm
ODS 1/2"
MAKS. ÇALIùMA BASINCI
120
45
ODS 10mm
SAE 5/8"
ESSDM 303
(mm)
R134a
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSDMS 303S
(cm³)
BOYUTLAR
DIMENSIONS MAX. WORKING PRESSURE
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
VOLUME
SAE 1/4”
ESSDM 165
ESSDMS 302S
ÖNERø/EN S2öUTMA KAPASøT(6ø
RECOMMENDED REFRIGERATION
ODS 1/4"
ESSDMS 165S
ESSDM 302
HACøM
NOMINAL
246
227
228
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
14
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU
REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSDM 052
SAE 1/4”
ESSDMS 052S
ESSDM 053
ESSDMS 053S
ESSDM 082
ESSDMS 082S
ESSDM 083
ESSDMS 083S
ESSDM 084
ESSDMS 084S
ESSDM 162
ESSDMS 162S
ESSDM 163
ESSDMS 163S
ESSDM 164
ESSDMS 164S
SAE 3/8”
ESSDM 304
ESSDMS 304S
5,7
5,6
6,1
4,8
4,5
5,4
9,9
9,7
10,7
8,5
8,1
9,3
12,8
12,7
13,8
11,0
10,5
12,3
15,3
15,2
16,7
13,2
12,6
14,7
22,3
21,9
24,1
19,1
18,2
21,1
35,8
35,4
38,9
30,8
29,5
34,3
63,0
62,1
68,4
54,0
51,6
60,1
83,8
82,6
90,9
71,9
68,8
80,0
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSDM 306
SAE 3/4"
ESSDMS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDMS 414S
R404A, R507
ODS 10mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 414
R22, R407C, R410A
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ESSDM 305
ESSDMS 413S
R134a
ODS 6mm
ESSDMS 305S
ESSDM 413
R404A, R507
SAE 1/4"
ODS 1/4"
SAE 5/8"
ESSDMS 303S
R22, R407C, R410A
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 303
AT 52϶C (kg)
AT 24϶C (kg)
R134a
ODS 10mm
ESSDMS 165S
ESSDMS 302S
KURUTABøLECEöø AKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDM 165
ESSDM 302
KURUTABøLECEöø AKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDM 415
SAE 5/8"
ESSDMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 416
SAE 3/4"
ESSDMS 416S
ESSDMS 417S
ODS 3/4" - 19mm
ODS 7/8" - 22mm
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
15
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI
WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSDM 052
SAE 1/4”
ESSDMS 052S
ESSDM 053
ESSDMS 053S
ESSDM 082
ESSDMS 082S
ESSDM 083
ESSDMS 083S
ESSDM 084
ESSDMS 084S
ESSDM 162
ESSDMS 162S
ESSDM 163
ESSDMS 163S
ESSDM 164
ESSDMS 164S
SAE 3/8”
ESSDM 304
ESSDMS 304S
R22, R407C, R410A
R404A, R507
5,5
5,3
5,8
4,6
4,3
5,1
9,5
9,3
10,2
8,0
7,5
8,8
12,3
12,2
13,3
10,4
9,9
11,6
14,7
14,6
16,0
12,5
12,0
13,9
21,2
21,0
23,1
18,1
17,2
20,0
34,3
33,8
37,3
29,0
27,8
32,3
60
59,3
65,3
51,1
48,8
56,7
79,9
78,9
86,8
67,8
64,9
75,4
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSDM 306
SAE 3/4"
ESSDMS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDMS 414S
R134a
ODS 10mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 414
R404A, R507
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ESSDMS 305S
ESSDMS 413S
R22, R407C, R410A
ODS 6mm
ESSDM 305
ESSDM 413
R134a
SAE 1/4"
ODS 1/4"
SAE 5/8"
ESSDMS 303S
AT 52϶C (kg)
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 303
AT 24϶C (kg)
ODS 10mm
ESSDMS 165S
ESSDMS 302S
SU TUTMA KAPASøT(6ø
WATER ADSORPTION CAPACITY
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDM 165
ESSDM 302
SU TUTMA KAPASøT(6ø
WATER ADSORPTION CAPACITY
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDM 415
SAE 5/8"
ESSDMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSDM 416
SAE 3/4"
ESSDMS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDMS 417S
ODS 7/8" - 22mm
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
16
ESSDTM / ESSDTMS
ESSDTM / ESSDTMS Serisi Filter Drier'ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içerlerinde sıkıştırılmış
taş yapıda nem alıcı kullanılmıştır. Kullanılan yüksek kalitede nem alıcı ajanlar sayesinde en yüksek performans garanti edilmektedir.
Nem alıcı formül olarak %100 Molecular Sieve kullanılarak, sistemden maksimum nem toplanması ve asit oluşumu engellemesi hedeflenmiştir.
HFC (ve R-22) gazları ile POE ve PAG yağlarıyla kullanılmak üzere ESSDTM / ESSDTMS Serisi modelleri önerilmektedir.
Özellikleri:
- ESSDTM Serisi Filter Drierler 45° havşa bağlantılı,
- ESSDTMS Serisi kaynaklı bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit önleme kapasitesi,
- POE yağları ve katkıları ile uyumlu,
- Kademeli filtrasyon sayesinde 20 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basıncı 45 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem
kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
ESSDTM / ESSDTMS Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted solid core for use on liquid line.
Moisture removal formula, is prepared as %100 Molecular Sieve targeting maximum moisture removal and acid formation prevention.
For HFC (incl. R-22) with POE and PAG oils and additives ESSDTM / ESSDTMS Series are recommended.
Properties:
- ESSDTM Series have 45° flare type connection,
- ESSDTMS Series have solder type connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid preventation capacity,
- POE oils and additives compatibility,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 20 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 45 bar,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
17
ÖNERİLEN SOĞUTMA KAPASİTESİ ve BOYUTLAR TABLOSU
RECOMMENDED REFRIGERATION CAPACITY AND DIMENSIONS TABLE
TøP
BAöLANTI
ÖNERø/EN S2öUTMA KAPASøT(6ø
HACøM
RECOMMENDED REFRIGERATION
NOMINAL
TYPE
ESSDTM 052
ESSDTMS 052S
ESSDTM 053
ESSDTMS 053S
ESSDTM 082
ESSDTMS 082S
ESSDTM 083
ESSDTMS 083S
ESSDTM 084
ESSDTMS 084S
ESSDTM 162
ESSDTMS 162S
ESSDTM 163
ESSDTMS 163S
ESSDTM 164
ESSDTMS 164S
CONNECTION
ESSDTM 304
ESSDTMS 304S
4,5
8,0
110
7,0
5,0
8,5
102
16,0
10,5
17,0
9,0
6,5
10,5
140
10,0
7,0
11,5
132
210
22,5
16,0
24,5
230
30,5
23,5
34,0
11,0
7,5
13,0
11,5
8,5
14,5
26,5
19,0
28,5
36,0
26,5
39,0
SAE 1/4"
ODS 1/4"
125
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
155
144
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
155
60
SAE 3/8”
147
164
265
157
ODS 10mm
SAE 1/2"
168
ODS 1/2"
157
ODS 12mm
430
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
50,0
35,0
55,0
178
54,0
38,0
59,5
166
15,0
9,5
19,0
232
16,5
10,5
21,5
224
28,0
21,0
32,0
39,0
28,5
43,5
SAE 3/8”
ODS 10mm
76
750
ODS 1/2"
234
234
ESSDTM 305
SAE 5/8"
56,0
41,0
62,5
253
ESSDTMS 305S
ODS 5/8" - 16mm
61,0
44,5
67,0
241
69,0
50,0
74,0
29,5
23,5
35,0
42,5
31,0
46,5
ESSDTM 306
SAE 3/4"
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTM 413
SAE 3/8”
ESSDTMS 413S
ESSDTM 414
ESSDTMS 414S
259
240
228
ODS 3/8"
221
ODS 10mm
SAE 1/2"
232
ODS 1/2"
ODS 12mm
830
ESSDTM 415
SAE 5/8"
60,0
44,5
67,5
ESSDTMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
65,0
48,0
74,0
ESSDTM 416
SAE 3/4"
ESSDTMS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTMS 417S
ODS 7/8" - 22mm
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
ART. 3.3
245
ODS 12mm
ESSDTMS 306S
45
241
ODS 3/8"
SAE 1/2"
112
144
SAE 1/2"
ODS 3/8"
PED CATEGORY
137
ODS 10mm
ODS 1/2"
L
BASINÇLI KAP SINIFI
120
45
ODS 10mm
SAE 5/8"
ESSDTMS 303S
6,5
83
D
SAE 3/8”
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 303
R22, R407C, R410A
ODS 3/8"
ESSDTM 165
ESSDTMS 302S
PS (bar)
R404A, R507
SAE 1/4”
ESSDTMS 165S
ESSDTM 302
(mm)
R134a
ODS 1/4"
ODS 6mm
MAKS. ÇALIùMA BASINCI
MAX. WORKING PRESSURE
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
VOLUME
(cm³)
BOYUTLAR
DIMENSIONS
74,0
54,0
81,0
93,0
67,5
100,0
89
221
240
228
246
227
228
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
18
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU
REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSDTM 052
SAE 1/4”
ESSDTMS 052S
ESSDTM 053
ESSDTMS 053S
ESSDTM 082
ESSDTMS 082S
ESSDTM 083
ESSDTMS 083S
ESSDTM 084
ESSDTMS 084S
ESSDTM 162
ESSDTMS 162S
ESSDTM 163
ESSDTMS 163S
ESSDTM 164
ESSDTMS 164S
SAE 3/8”
ESSDTM 304
ESSDTMS 304S
6,8
6,7
7,3
5,8
5,4
6,5
11,9
11,6
12,8
10,2
9,7
11,2
15,4
15,2
16,5
13,2
12,6
14,8
18,4
18,2
20,0
15,8
15,1
17,6
26,8
26,2
28,9
22,9
21,8
25,3
43,0
42,5
46,7
36,9
35,4
41,2
75,6
74,5
82,1
64,8
73,9
72,1
98,0
96,6
106,3
84,1
80,5
93,6
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSDTM 306
SAE 3/4"
ESSDTMS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTMS 414S
R404A, R507
ODS 10mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 414
R22, R407C, R410A
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ESSDTMS 305S
ESSDTMS 413S
R134a
ODS 6mm
ESSDTM 305
ESSDTM 413
R404A, R507
SAE 1/4"
ODS 1/4"
SAE 5/8"
ESSDTMS 303S
AT 52϶C (kg)
R22, R407C, R410A
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 303
AT 24϶C (kg)
R134a
ODS 10mm
ESSDTMS 165S
ESSDTMS 302S
KURUTABø/ECEöøAKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDTM 165
ESSDTM 302
KURUTABø/ECEöøAKIùKAN MøKTARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDTM 415
SAE 5/8"
ESSDTMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 416
SAE 3/4"
ESSDTMS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTMS 417S
ODS 7/8" - 22mm
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
19
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI
WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES
TøP
TYPE
CONNECTION
ESSDTM 052
SAE 1/4”
ESSDTMS 052S
ESSDTM 053
ESSDTMS 053S
ESSDTM 082
ESSDTMS 082S
ESSDTM 083
ESSDTMS 083S
ESSDTM 084
ESSDTMS 084S
ESSDTM 162
ESSDTMS 162S
ESSDTM 163
ESSDTMS 163S
ESSDTM 164
ESSDTMS 164S
SAE 3/8”
ESSDTM 304
ESSDTMS 304S
6,6
6,4
7,0
5,5
5,2
6,1
11,4
11,2
12,2
9,6
9,0
10,6
14,8
14,6
16,0
12,5
11,9
13,9
17,6
17,5
19,2
15,0
14,4
16,7
25,4
25,2
27,7
21,7
20,6
24,0
41,1
40,6
44,8
34,8
33,4
38,8
72,0
71,2
78,4
61,3
58,6
68,0
93,5
92,3
101,6
79,3
75,9
88,2
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 1/4”
ODS 1/4"
ODS 6mm
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
SAE 5/8"
ESSDTM 306
SAE 3/4"
ESSDTMS 306S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTMS 414S
R404A, R507
ODS 10mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 414
R22, R407C, R410A
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ESSDTM 305
ESSDTMS 413S
R134a
ODS 6mm
ESSDTMS 305S
ESSDTM 413
R404A, R507
SAE 1/4"
ODS 1/4"
SAE 5/8"
ESSDTMS 303S
AT 52϶C (kg)
R22, R407C, R410A
ODS 3/8"
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 303
AT 24϶C (kg)
R134a
ODS 10mm
ESSDTMS 165S
ESSDTMS 302S
SU TUTMA KAPASøTESø
WATER ADSORPTION CAPACITY
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDTM 165
ESSDTM 302
SU TUTMA KAPASøTESø
WATER ADSORPTION CAPACITY
BAöLANTI
SAE 3/8”
ODS 3/8"
ODS 10mm
SAE 1/2"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDTM 415
SAE 5/8"
ESSDTMS 415S
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTM 416
SAE 3/4"
ESSDTMS 416S
ODS 3/4" - 19mm
ESSDTMS 417S
ODS 7/8" - 22mm
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
20
ESSDC / ESSDCS
ESSDMC / ESSDMCS
ESSDTMC / ESSDTMCS
istemd sıvı hattına
hattı bağlanmak
bağla ak ü
tik ol
ak diz
ESSDC / ESSDCS / ESSDMC / ESSDMCS Serisi Filter Drier'le
Drier'ler, sistemde
üzere h
hermetik
olarak
dizayn edilmi
edilmiş ol
olup,
içerlerinde küresel yapıda nem alıcı kullanılmıştır.
ESSDTMC ve ESSDTMCS Serisi Filter Drier’ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içerlerinde sıkıştırılmış taş yapıda nem alıcı kullanılmıştır.
Kullanılan yüksek kalitede nem alıcı ajanlar sayesinde en yüksek performans garanti edilmektedir.
CO2 (R-744) gazı ile çalışmak üzere “Subcritical Zone” için dizayn edilmiştir.
Nem alıcı formül olarak ESSDC ve ESSDCS Serilerinde %80 Molecular Sieve ve %20 Activated Alumina, ESSDMC, ESSDMCS, ESSDTMC ve
ESSDTMCS Serilerinde ise %100 Molecular Sieve kullanılarak sistemden maksimum nem ve asit toplanması ve asit oluşumu engellemesi
hedeflenmiştir.
ESSDMC, ESSDMCS, ESSDTMC ve ESSDTMCS Serileri POE yağ ve katkılarıyla uyumludur.
Özellikleri:
- ESSDC / ESSDMC / ESSDTMC Serisi Filter Drierler 45° havşa bağlantılı,
- ESSDCS / ESSDMCS / ESSDTMCS Serisi kaynaklı bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit önleme kapasitesi,
- Kademeli filtrasyon sayesinde 20 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basıncı Ø 45 lik serileri için 70 bar, Ø 60 lık seriler için 60 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem
kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
ESSDC / ESSDCS / ESSDMC / ESSDMCS Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted bead style for use on liquid line.
ESSDTMC / ESSDTMCS Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted solid core for use on liquid line.
ESSDC / ESSDCS / ESSDMC / ESSDMCS / ESSDTMC / ESSDTMCS Series are designed for use with CO2 (R-744) in “Subcritical Zone”.
Moisture removal formula, is prepared as %100 Molecular Sieve in ESSDMC, ESSDMCS, ESSDTMC and ESSDTMCS Series, %80 Molecular Sieve
and %20 Activated Alumina in ESSDC and ESSDCS Series targeting maximum moisture removal and acid formation prevention.
ESSDMC, ESSDMCS, ESSDTMC and ESSDTMCS Series are compatible with POE oils and additives.
Properties:
- ESSDC / ESSDMC / ESSDTMC Series have 45° flare type connection,
- ESSDCS / ESSDMCS / ESSDTMCS Series have solder type connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid preventation capacity,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 20 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 70 bar for Ø 45, 60 bar for Ø 60,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
21
TøP
TYPE
BAöLANTI
CONNECTION
HACøM
ÖNERøLEN SOöUTMA KAPASøTESø
BOYUTLAR
MAKS. ÇALIùMA BASINCI
NOMINAL
RECOMMENDED REFRIGERATION
DIMENSIONS
MAX. WORKING PRESSURE
VOLUME
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
(mm)
PS (bar)
(cm³)
R744
ESSDC 052
ESSDMC 052
SAE 1/4”
ESSDTMC 052
ESSDCS 052S
L
PED CATEGORY
110
11,5
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDMCS 052S
D
11,0
BASINÇLI KAP SINIFI
12,0
ODS 1/4"
102
ODS 6mm
ESSDTMCS 052S
ODS 1/4"
ODS 6mm
13,5
83
ESSDC 053
ESSDMC 053
23,5
SAE 3/8”
ESSDTMC 053
ESSDCS 053S
ODS 3/8"
ODS 10mm
ESSDMCS 053S
120
25,0
23,5
45
ODS 3/8"
70
112
ODS 10mm
ESSDTMCS 053S
ODS 3/8"
25,0
ODS 10mm
ESSDC 082
ESSDMC 082
15,0
SAE 1/4"
ESSDTMC 082
ESSDCS 082S
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDMCS 082S
140
16,0
125
16,0
ODS 1/4"
132
ODS 6mm
ESSDTMCS 082S
ODS 1/4"
17,0
ODS 6mm
ESSDC 083
ESSDMC 083
34,0
SAE 3/8”
ESSDTMC 083
ESSDCS 083S
ODS 3/8"
ODS 10mm
ESSDMCS 083S
144
36,0
210
34,0
ODS 3/8"
137
ODS 10mm
ESSDTMCS 083S
ODS 3/8"
36,0
ODS 10mm
ESSDC 084
ESSDMC 084
47,0
SAE 1/2"
ESSDTMC 084
ESSDCS 084S
ART. 3.3
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDMCS 084S
155
50,0
230
47,0
ODS 1/2"
144
ODS 12mm
ESSDTMCS 084S
ODS 1/2"
50,0
ODS 12mm
ESSDC 162
ESSDMC 162
17,5
SAE 1/4”
ESSDTMC 162
ESSDCS 162S
ODS 1/4"
ODS 6mm
ESSDMCS 162S
155
18,5
20,0
ODS 1/4"
147
ODS 6mm
ESSDTMCS 162S
ODS 1/4"
21,0
60
60
ODS 6mm
ESSDC 163
ESSDMC 163
40,0
SAE 3/8”
ESSDTMC 163
ESSDCS 163S
ODS 3/8"
ODS 10mm
ESSDMCS 163S
164
42,5
40,0
ODS 3/8"
157
ODS 10mm
ESSDTMCS 163S
ODS 3/8"
265
42,5
ODS 10mm
ESSDC 164
ESSDMC 164
SAE 1/2"
ESSDTMC 164
ESSDCS 164S
168
58,0
ODS 1/2"
ODS 12mm
ESSDMCS 164S
54,5
54,5
ODS 1/2"
157
ODS 12mm
ESSDTMCS 164S
ODS 1/2"
58,0
ODS 12mm
ESSDC 165/60
ESSDMC 165/60
SAE 5/8"
ESSDTMC 165/60
176
69,0
ESSDCS 165/60S
ESSDMCS 165/60S
65,0
ODS 5/8" - 16mm
ESSDTMCS 165/60S
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
65,0
164
69,0
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
22
ESSBFS / ESSBFCS
ESSBFS Serisi Emiş Hattı Filter Drier'leri, sistemde emiş hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içerlerinde küresel
yapıda nem alıcı ve asit tutucu kullanılmıştır.
ESSBFS Serisi Emiş Hattı Filter Drier’leri, CFC ve HCFC gazları ile mineral ve alkali benzen yağlarıyla kullanılmak üzere önerilmektedir. Aynı
zamanda HFC gaz ve karışımları ile de uyumludur.
ESSBFCS Serisi Emiş Hattı Filter Drier’leri ise CO2 (R-744) ile çalışan soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere hazırlanmış emiş hattına
bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içlerinde küresel yapıda nem alıcı ve asit tutucu kullanılmıştır.
Kullanılan yüksek kalitede nem alıcı ve asit tutucu ajanlar sayesinde en yüksek performans garanti edilmektedir.
Nem alıcı formül olarak %70 Molecular Sieve ve %30 Activated Alumina kullanılarak, sistemden maksimum nem ve asit toplanması hedeflenmiştir.
ESSBFS / ESSBFCS sistemde oluşmuş olan nemin ve asitlenmenin ve / veya kompresör yanması durumu sonrası oluşan asitlenmenin temizlenmesi için dizayn edilmiştir.
Özellikleri:
- ESSBFS / ESSBFCS Serisi Filter Drierler kaynaklı bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit tutma / önleme kapasitesi,
- Giriş ve Çıkış taraflarına yerleştirilmiş 1/4” Schrader başlık sayesinde, hızlı ve kolay takip imkanı,
- Kademeli filtrasyon sayesinde 20 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basınçları ESSBFS Serileri için 45 bar, ESSBFCS Serisi için 60 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem
kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
23
ESSBFS / ESSBFCS Suction Line Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted bead style for use on suction line.
ESSBFS Series is designed for CFC and HCFC refrigerants with mineral and alkyl benzene oils. At the same time they are compatible with HFC
refrigerants and blends.
ESSBFCS Series are the Suction Line Filter Driers for the systems using CO2 (R-744) as a refrigerant.
Moisture removal formula, is prepared as %70 Molecular Sieve and %30 Activated Alumina targeting maximum moisture and acid removal
from the system.
ESSBFS / ESSBFCS are designed for the removal of the moisture and acidity and / or removal of the acidity formed after the burn-out of the
compressor.
Properties:
- ESSBFS / ESSBFCS Series have solder type connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid adsorption / preventation capacity,
- 1/4" Schrader unions on the inlet and outlet, providing easy and fast tracking,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 20 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 45 bar for ESSBFS, 60 bar for ESSBFCS,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
24
ÖNERİLEN SOĞUTMA KAPASİTESİ, BOYUTLAR TABLOSU
CAPACITY DIMENSIONS TABLE
RECOMMENDED REFRIGERATION CAPACITY,
TYPE
ESSBFS 083S
ESSBFCS 083S
ESSBFS 084S
ESSBFCS 084S
ESSBFS 163S
ESSBFCS 163S
ESSBFS 164S
ESSBFCS 164S
BAöLANTI
CONNECTION
HACøM
ÖNERøLEN S2öUTMA KAPASøTESø
BOYUTLAR
MAKS. ÇALIùMA BASINCI
NOMINAL
RECOMMENDED REFRIGERATION
DIMENSIONS
MAX. WORKING PRESSURE
VOLUME
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
(mm)
(cm³)
ODS 3/8"
ODS 10mm
ODS 3/8"
ODS 1/2"
ODS 12mm
ODS 1/2"
ODS 10mm
ESSBFS 414S
ESSBFS 415S
ESSBFS 416S
ESSBFS 417S
ESSBFS 418S
ESSBFS 419S
ESSBFS 4110S
ESSBFS 4111S
ESSBFS 4113S
23,0
_
_
_
_
34,0
60
29,0
22,0
32,0
_
45
_
_
_
47,0
25,0
18,0
27,0
_
_
_
_
40,0
34,0
25,0
37,0
_
_
_
_
_
_
_
51,0
36,0
56,0
65,0
_
51,0
36,0
56,0
_
26,0
20,0
30,0
_
PED CATEGORY
45
137
144
ODS 10mm
ODS 1/2"
265
ODS 12mm
430
ODS 3/8"
ODS 10mm
750
ODS 3/4" - 19mm
164
166
234
37,0
27,0
41,0
_
57,5
42,0
63,5
_
241
70,0
_
240
65,0
47,0
45
60
ART. 3.3
_
ODS 3/8"
28,0
ODS 10mm
22,0
33,0
45
_
221
_
ODS 1/2"
ODS 12mm
ODS 5/8" - 16mm
www.erdemsogutma.com.tr
60
76
ODS 5/8" - 16mm
ODS 3/4" - 19mm
ODS 7/8" - 22mm
ODS 1" - 25mm
ODS 1-1/8" - 28mm
ODS 1-1/4" - 32mm
ODS 1-3/8" - 35mm
ODS 1-5/8" - 42mm
45
54,5
ODS 12mm
ODS 12mm
60
157
ODS 1/2"
ODS 1/2"
60
157
ODS 3/8"
ODS 18mm
ESSBFS 413S
L
15,0
230
ODS 3/8"
ESSBFS 165/18S
ESSBFS 306S
D
21,0
ODS 12mm
ODS 5/8" - 16mm
ESSBFS 305S
R744
PS (bar)
BASINÇLI KAP SINIFI
ODS 10mm
ESSBFS 165S
ESSBFS 304S
R404A, R507 R22, R407C, R410A
210
ESSBFCS 165/60S ODS 5/8" - 16mm
ESSBFS 303S
R134a
A
1/4" Siboplu Ünyon / 1/4" Schrader Valve
TøP
830
40,0
29,0
44,0
_
61,5
45,5
70,0
_
76,0
79,0
82,0
84,0
86,0
89,0
95,0
_
_
_
_
_
_
_
70,0
74,0
79,0
82,0
84,0
87,0
93,0
51,0
56,0
58,0
59,0
60,0
60,0
60,0
_
228
89
227
228
241
241
251
251
261
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
25
ESSAC / ESSOR / ESSOD
ESSACTM / ESSORTM / ESSODTM
SSODTM
ESSAC / ESSOR / ESSOD Serisi Filter Drier'ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içerlerinde
küresel yapıda nem alıcı kullanılmıştır.
Nem alıcı formül olarak %80 Molecular Sieve ve %20 Activated Alumina kullanılarak, sistemden maksimum nem ve asit toplanması hedeflenmiştir.
ESSACTM / ESSORTM / ESSODTM Serisi Filter Drier'ler, sistemde sıvı hattına bağlanmak üzere hermetik olarak dizayn edilmiş olup, içlerinde
sıkıştırılmış taş yapıda nem alıcı kullanılmıştır.
Nem alıcı formül olarak %100 Molecular Sieve kullanılarak, sistemden maksimum nem toplanması ve asit oluşumu engellemesi hedeflenmiştir.
Kullanılan yüksek kalitede nem alıcı ajanlar sayesinde en yüksek performans garanti edilmektedir.
Ticari araç soğutucu ve klimaları için üretilen bu serideki drierler, araç motor devrine bağlı olarak değişkenlik gösterebilen soğutma sistemlerinde ve diğer araç tipi soğutma ve klima sistemlerinde yüksek performans göstermektedir.
Özellikleri:
- ESSAC / ESSACTM Serisi Filter Drierler 45° havşa bağlantılı,
- ESSOR / ESSORTM Serisi alından O-Ringli bağlantılı,
- ESSOD / ESSODTM Serisi içten O-Ringli bağlantılı,
- Eşdeğer serilere göre daha fazla su tutma kapasitesi,
- Yüksek asit tutma / önleme kapasitesi
- Kademeli filtrasyon sayesinde 40 mikrondan büyük yabancı katı maddeleri daha fazla tutma yeteneği,
- Tam kapasiteye ulaştıktan sonra bile yüksek aşınma ve kırılma dayanımı,
- Çalışma sıcaklık aralığı -40°C, +120°C,
- Maksimum çalışma basıncı 45 bar,
- Düşük akışkan geçiş direnci.
Tablolarda, kullanılacağı sıcaklıklara göre, Filter Drier'lerin su tutma kapasitesi, kurutabileceği akışkan miktarı, kullanılabilinecek sistem
kapasitesi ve boyutları gösterilmiştir.
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
26
ESSAC / ESSOR / ESSOD Filter Drier series are hermetic Filter Drier in compacted bead style for use on liquid line.
Moisture removal formula, is prepared as %80 Molecular Sieve and %20 Activated Alumina targeting maximum moisture and acid removal
from the system.
ESSACTM / ESSORTM / ESSODTM Filter Drier Series are hermetic Filter Drier in compacted solid core for use on liquid line.
Moisture removal formula, is prepared as %100 Molecular Sieve targeting maximum moisture removal and acid formation prevention.
These series are specially produced for vehicle type refrigeration and air conditioning systems. The unique design enhances the performance
of the Filter Drier in commercial type vehicle refrigeration and air conditioning even if there is variable engine revolution problem.
Properties:
- ESSAC / ESSACTM Series have 45° flare type connection,
- ESSOR / ESSORTM Series have O-Ring face seal connection,
- ESSOD / ESSODTM Series have O-Ring connection,
- Extremely high water adsorption capacity compared to others brands,
- High acid adsorption / preventation capacity,
- Ability to filtration of unwanted particals more then size of 40 microns by the grade filtration,
- High crush and abrasion strength even after full capacity,
- Working temperature is between -40 °C, +120 °C,
- Maximum working pressure is 45 bar,
- Minimum flow resistance.
On the tables, the Filter Driers’ dimensions, water adsorption capacities, dehydration capacities are shown according to the working
temperature.
www.erdemsogutma.com.tr
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
27
Tø3
BAö/ANTI
TYPE
CONNECTION
ESSAC 163
ESSACTM 163
ESSAC 164
ESSACTM 164
ESSAC 165/60
ESSACTM 165/60
ESSAC 163/76
ESSACTM 163/76
ESSAC 164/76
ESSACTM 164/76
ESSAC 165
ESSACTM 165
ESSAC 304
ESSACTM 304
ESSAC 305
ESSACTM 305
ESSAC 415
ESSACTM 415
ESSOR 163
ESSORTM 163
ESSOR 164
ESSORTM 164
ESSOR 165
ESSORTM 165
ESSOR 303
ESSORTM 303
ESSOR 304
ESSORTM 304
ESSOR 305
ESSORTM 305
ESSOD 303
ESSODTM 303
ESSOD 305
ESSODTM 305
HA&ø0
g1(5ø/(162ö8TMA KAPA6øT(6ø
BOYUTLAR
MAKS. ÇA/,ù0A BASINCI
NOMINAL
RECOMMENDED REFRIGERATION
DIMENSIONS
MAX. WORKING PRESSURE
VOLUME
CAPACITY (kW) ¨p=0,07 bar
(mm)
PS (bar)
(cm³)
SAE 3/8”
SAE 1/2"
265
SAE 5/8"
SAE 3/8"
SAE 1/2"
430
SAE 5/8"
SAE 1/2"
750
SAE 5/8"
SAE 5/8"
830
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
430
ORFS 5/8"
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
ORFS 5/8"
O-Ring 3/8"
O-Ring 5/8"
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
750
R134a
R404A, R507
R22, R407C, R410A
25,0
18,0
27,0
26,5
19,0
28,5
34,0
25,0
37,0
36,0
26,5
39,0
46,0
32,0
50,0
48,5
34,0
53,0
26,0
19,0
29,0
27,5
20,0
30,5
35,0
26,0
39,0
37,0
27,5
41,5
47,0
33,0
52,0
50,0
35,0
55,0
37,0
27,0
41,0
39,0
28,5
43,5
53,0
39,0
59,0
56,0
41,0
62,5
57,0
42,0
64,0
60,5
44,5
68,0
24,0
17,5
27,0
25,5
19,0
28,5
32,0
23,0
35,0
34,0
24,5
37,0
51,0
35,5
56,0
54,0
37,5
59,0
26,0
20,0
29,0
27,5
21,0
30,5
34,0
25,0
37,0
36,0
26,5
39,0
53,0
38,0
58,0
56,0
40,0
61,5
28,0
21,0
31,0
29,5
22,0
33,0
53,0
38,0
58,0
56,0
40,0
61,5
D
L
BASINÇLI KAP SINIFI
PED CATEGORY
164
60
168
176
166
170
76
178
245
253
89
240
45
ART. 3.3
147
154
162
222
76
229
237
232
238
www.erdemsogutma.com.tr
FILTER DRIER
28
AKIŞKAN KURUTMA KAPASİTESİ TABLOSU
REFRIGERANT DRYING CAPACITIES TABLE
Tø3
BAö/ANTI
TYPE
CONNECTION
ESSAC 163
ESSACTM 163
ESSAC 164
ESSACTM 164
ESSAC 165/60
ESSACTM 165/60
ESSAC 163/76
ESSACTM 163/76
ESSAC 164/76
ESSACTM 164/76
ESSAC 165
ESSACTM 165
ESSAC 304
ESSACTM 304
ESSAC 305
ESSACTM 305
ESSAC 415
ESSACTM 415
ESSOR 163
ESSORTM 163
ESSOR 164
ESSORTM 164
ESSOR 165
ESSORTM 165
ESSOR 303
ESSORTM 303
ESSOR 304
ESSORTM 304
ESSOR 305
ESSORTM 305
ESSOD 303
ESSODTM 303
ESSOD 305
ESSODTM 305
SAE 3/8”
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 3/8"
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 5/8"
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
ORFS 5/8"
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
ORFS 5/8"
O-Ring 3/8"
O-Ring 5/8"
www.erdemsogutma.com.tr
KURUTA%ø/(&(öøA.,ù.A10ø.TARI
KURUTA%ø/(&(öøA.,ù.A10ø.TARI
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
WEIGHT OF DEHYDRATABLE REFRIGERANT
AT 24϶C (kg)
AT 52϶C (kg)
R134a
R22, R407C, R410A
R404A, R507
R134a
R22, R407C, R410A
R404A, R507
21,2
20,9
23,0
18,2
17,4
20,2
23,5
23,0
25,3
20,1
19,1
22,3
21,2
20,9
23,0
18,2
17,4
20,2
23,5
23,0
25,3
20,1
19,1
22,3
21,2
20,9
23,0
18,2
17,4
20,2
23,5
23,0
25,3
20,1
19,1
22,3
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
79,8
78,7
86,6
68,5
65,5
76,2
87,8
86,5
95,2
75,3
72,1
83,8
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
34,1
33,7
37,1
29,4
28,1
32,7
37,5
37,0
40,9
32,3
30,9
36,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
60,0
59,2
65,1
51,5
49,2
57,3
66,0
65,0
71,5
56,6
54,1
63,0
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
FILTER DRIER
29
SU TUTMA KAPASİTELERİ TABLOLARI
WATER ADSORPTION CAPACITIES TABLES
TøP
BAöLANTI
TYPE
CONNECTION
ESSAC 163
ESSACTM 163
ESSAC 164
ESSACTM 164
ESSAC 165/60
ESSACTM 165/60
ESSAC 163/76
ESSACTM 163/76
ESSAC 164/76
ESSACTM 164/76
ESSAC 165
ESSACTM 165
ESSAC 304
ESSACTM 304
ESSAC 305
ESSACTM 305
ESSAC 415
ESSACTM 415
ESSOR 163
ESSORTM 163
ESSOR 164
ESSORTM 164
ESSOR 165
ESSORTM 165
ESSOR 303
ESSORTM 303
ESSOR 304
ESSORTM 304
ESSOR 305
ESSORTM 305
ESSOD 303
ESSODTM 303
ESSOD 305
ESSODTM 305
SAE 3/8”
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 3/8"
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 1/2"
SAE 5/8"
SAE 5/8"
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
ORFS 5/8"
ORFS 3/8"
ORFS 1/2"
ORFS 5/8"
O-Ring 3/8"
O-Ring 5/8"
Erdem Soğutma Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
SU TUTMA KAPASøTESø
SU TUTMA KAPASøTESø
WATER ADSORPTION CAPACITY
WATER ADSORPTION CAPACITY
AT 24϶C (kg)
AT 52϶C (kg)
R134a
R22, R407C, R410A
R404A, R507
R134a
R22, R407C, R410A
R404A, R507
20,2
20,0
22,0
17,2
16,4
19,0
25,5
25,2
27,8
21,6
20,6
24,0
20,2
20,0
22,0
17,2
16,4
19,0
25,5
25,2
27,8
21,6
20,6
24,0
20,2
20,0
22,0
17,2
16,4
19,0
25,5
25,2
27,8
21,6
20,6
24,0
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
76,1
75,1
82,7
64,6
61,9
71,8
95,8
94,7
104,1
81,4
77,9
90,4
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
32,6
32,2
35,5
27,7
26,5
30,8
41,0
40,5
44,7
35,0
33,4
38,8
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
57,2
56,5
62,2
48,6
46,5
54,0
72,0
71,2
78,3
61,2
58,6
68,0
www.erdemsogutma.com.tr
Download

katalog / catalog - ERDEM SOĞUTMA SANAYİ