T.C.
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI DERS PROGRAMI
Gün
Saat
I. Sınıf
II. Sınıf
III. Sınıf
Yabancı Dil I (YD 111)
Okutman Hacer Melike İpşirli
M.F. 301
Türk Dili I (TD 201)
Öğr. Gör. Ahmet ÖCAL
M.F. 114
Betonarme I (İM 301)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 319
IV. Sınıf
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
Yabancı Dil III (YD 211)
Okutman Mehmet Emin GÖKŞEN
M.F. 201
14:00- 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
Dinamik (İM 203)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 201
17:00 - 17:50
08:00-08:50
S
a
l
ı
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
(İM 402)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 204
Mesleki Yabancı Dil
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
M.F. 319
A.İ.İ.T I (ATA 101)
Prof. Dr. Şakir BATMAZ
Yapı Tasarımı ve Yönetimi (İM 207)
Yrd. Doç. Dr. Ş. Suat ÖZSARIYILDIZ
MF Bilgisayar Lab.
Betonarme I (İM 301)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
Matematik I (Mat101)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
M.F. 301
Dinamik (İM 203)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 201
Ulaştırma Mühendisliği (İM 303)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
M.F. 319
Sağlığın Koruması ve Geliştirmesi (İM
407)
Prof. Dr. Hülya UÇAR
M.F. 204
Mühend. Giriş ve Tasarım Teknikleri
(İM 101)
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
İİBF Bilgisayar Lab.
Malzeme Bilimine Giriş (İM 205)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
M.F. 201
Hidroloji (İM 305)
Doç. Dr. Murat ÇOBANER
M.F. 319
Proje Yönetimi (İM 406)
Öğr. Gör. Dr. Murat KÖMÜRCÜ
M.F. 204
Yapı Statiği II (İM 309)
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 319
Su Getirme (İM 405)
Doç. Dr. Murat ÇOBANER
M.F. 204
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
Ulaştırma Mühendisliği (İM 303)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
M.F. 319
Beton ve Betonarme Yapılarda Kalıcılık
(İM 404)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
M.F. 204
15:00 - 15:50
Mühendislik Matematiği I (MAT 201)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
M.F. 201
16:00 - 16:50
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
Ç
a
r
ş
a
m
b
a
Malzeme Bilimine Giriş (İM 205)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI
M.F. 201
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
Mühendislik Fiziği (FİZ 101)
Yrd. Doç. Dr. Tuncay KARAASLAN
M.F. 301
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50 İnşaat Müh.liğinde Bilişim Teknolojileri
(İM 103)
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
17:00 - 17:50
İİBF Bilgisayar Lab.
08:00-08:50
09:00 - 09:50
P
e
r
ş
e
m
b
e
10:00 - 10:50
Mühendislik Kimyası
Prof. Dr. Zeki BÜYÜKMUMCU
Mukavemet I (İM 201)
Öğr.Gör. Dr. Müslüm KILINÇ
M.F. 201
Zemin Mekaniği (İM 307)
Yrd. Doç. Dr. Zülküf KAYA
M.F. 319
11:00 - 11:50
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
15:00 - 15:50
16:00 - 16:50
Yabancı Dil I (YD 111)
Okutman Hacer Melike İpşirli
M.F. 301
Mühendislikte Özel Konular
(İM 401)
Yrd. Doç. Dr. Kamuran ARI,
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ,
Yrd. Doç. Dr. Ali BOZER
M.F. 204
Mühendislik Matematiği I (MAT 201)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
M.F. 201
Matematik I (Mat101)
Prof. Dr. Mehmet ÖZDEMİR
M.F. 301
09:00 - 09:50
10:00 - 10:50
Yapı Tasarımı ve Yönetimi (İM 207)
Yrd. Doç. Dr. Ş. Suat ÖZSARIYILDIZ
MF Bilgisayar Lab.
11:00 - 11:50
C
u
m
a
Bilgisayar Destekli Betonarme Yapı
Tasarımı (İM 403)
Öğr. Gör. Mehmet UZUN
M.F. 204
13:00 - 13:50
14:00- 14:50
Mühend. Giriş ve Tasarım Teknikleri
(İM 101)
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
İİBF Bilgisayar Lab.
15:00 - 15:50 İnşaat Müh.liğinde Bilişim Teknolojileri
(İM 103)
Yrd. Doç. Dr. Ş.Suat ÖZSARIYILDIZ
16:00 - 16:50
İİBF Bilgisayar Lab.
Çelik Yapılar I (İM 311)
Öğr. Gör. Ahmet ÖZBAYRAK
M.F. 319
Çelik Yapılar I (İM 311)
Öğr. Gör. Ahmet ÖZBAYRAK
M.F. 319
Download

İnşaat Mühendisliği Bölümü Ders Programı