İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
Eğitimde Önceliğiniz…
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
2014 – 2015
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
ÖZEL YETENEK SINAVI KILAVUZU
HAZİRAN 2014 – ESENYURT / İSTANBUL
1
ÖNSÖZ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültemizin,
Sevgili Öğrenci Adayları;
Fakültemiz; Üniversitemiz bünyesinde, ülkemizdeki İç Mimarlık mesleği alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi
araştırmak, yenilemek ve eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla kurulmuştur.
İç Mimarlık alanında; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile sizleri, akademik ve
fiziki altyapısı ile öne çıkan, ülkesine ve bilime hizmeti amaç edinmiş, evrensel doğruların yanı sıra analitik
düşünme ve yeni bilgiler üretme, yeni standartlar oluşturma becerilerini de kazandırmak ile yükümlüyüz.
Alanımızda; disiplinler arası ve dünya standartlarında bir eğitim anlayışı ile özgün bilgiler yaratılmasını
ilke edinen bölümümüz, 2014 – 2015 öğretim yılında eğitime başlayacaktır. Okulumuzdaki giriş sınavları sonucu
İç Mimarlık Bölümü’ne 60 öğrenci alınacaktır. Bu işlemlerin yürütülmesine dair Uygulama Esasları hazırlanmış
olup ekte adayların dikkatine sunulmuştur.
Özel Yetenek Sınavında, elinizdeki kitapçıkta detaylı olarak açıklanan Koordinasyon Testi Uygulama
Sınavı, Mülakat ve YGS puan sonucuna göre öğrenci alımı gerçekleşecektir. Sınavların adil ve şeffaf olması için
azami gayret ve özen gösterilecektir.
Sizin için hazırlamış olduğumuz bu kılavuzu dikkatlice okumanızı, sınavın düzenli, hassas ve objektif
olması için koymuş olduğumuz kurallara uymanızı rica eder, hepinize İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü ailesine katılma yolundaki gayretlerinizde sonsuz başarılar dileriz.
Prof. Dr. Cuma BAYAT
Rektör
2
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, üniversitemiz bünyesinde eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini
sürdüren akademik birimlerimizdendir. Bünyesinde İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisli ile İç Mimarlık bölümleri bulunmakta olup
2014-2015 akademik yılında İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) ve İç
Mimarlık bölümlerine öğrenci alınmaktadır.
İç Mimarlık Bölümü’ne Özel Yetenek Sınavı sonuçlarına göre kontenjanla öğrenci alınacaktır.
Bölümümüz 2014 – 2015 eğitim - öğretim yılında 60 öğrenci ile eğitim hayatına başlayacaktır. Öğrenim süresi 4
yıldır ve bu süre sonunda mezunlarımız lisans diploması alarak mezun olurlar.
İç Mimarlık bölümünün amacı; iç mimarlık, dekorasyon, mobilya tasarımı vb. alanlarda üst düzeyde
yetenekli, donanımlı tasarımcılar yetiştirmektir.
İç Mimarlık lisans programında; ülkemizin iç mekan tasarımında büyük ihtiyacı olan iç mimarların
yetiştirilmesi esastır. Bölümde ağırlıklı olarak, üç boyutlu düşünebilme, mekan, mobilya, müşteri iletişimi ve
pazarlama organizasyonu kurabilme konularında derslere yer verilecektir. Öğretim planlarında yer alan dersler
kuramsal ve uygulamalı olarak yapılır. Her öğrencinin bu dersleri izleyecek ve gerçekleştirebilecek düzeyde iç
mimarlık pratiğine dair, görsel algı ve fiziksel çevre analiz yetisine sahip olması gerekmektedir.
İç Mimarlık bölümü mezunları; iç mekan tasarım ve uygulamalarının projelendirilip organize edilmesi ve
bu tüm bu süreçlerin denetlenmesi, yürütülmesine ilişkin çeşitli eğitim-öğretim faaliyetleri sonucu “İç Mimar”
sıfatı ile mezun olurlar.
Öğrencilerimiz mezun olduklarında iç mekan ve mobilya tasarımı, iç mekan restorasyonları ve bu
hizmetlerin üretilerek satılmasına yönelik sektördeki tüm alanlarda profesyonel iç mimar olarak görev
alabileceklerdir. Mezunlarımız; özel sektörde ve kamu dairelerinde tasarımcı, uygulamacı, danışman olarak hizmet
verirken ayrıca bilimsel alanda da akademik personel olarak çalışmalarına devam edebilirler.
1.1.
1.1.1.

Başvuru Koşulları, İletişim Bilgileri ve Ön Kayıt İşlemleri İçin Gerekli Belgeler
Başvuru Koşulları:
2014 – 2015 Eğitim–Öğretim Yılı Güz Yarı Yılında Fakültemiz İç Mimarlık Bölümü Özel Yetenek Sınavı
Ön Kayıtları 16 Eylül 2014 / 25 Eylül 2014 tarihleri arasında 10.00 – 12.00 / 14.00 – 16.00 saatleri
arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi / Esenyurt Yerleşkesi’ nde yapılacaktır.

Adaylar, 25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 17:00’ ye kadar Özel Yetenek Sınavı ön kayıt başvuru
işlemlerini başvuru tarihleri içerisinde kesintisiz bir şekilde http://esenyurt.edu.tr adresinden internet
üzerinden online olarak da yapılabilir. Online Başvuru yapan adayların kayıt süresinin tamamlandığı
25 Eylül 2014 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar aşağıda belirtilen belgeleri İESÜ Öğrenci İşleri Daire
Başkanlığı’na elden teslim etmeleri ya da posta, kurye vb. ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Adaylar, ön kayıt formunu başvuru esnasında İESÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan alabilirler.
Başvuru belgeleri ön kayıt tarihinin son günü mesai bitimine kadar eksiksiz olarak teslim edilmelidir.
3

İç Mimarlık Programına başvurabilmek için adayların 2014 YGS’ ye girmiş olmaları zorunludur.
a)
Adayların 2014 YGS’ de puan türüne bakılmaksızın en az 140 ve daha fazla YGS puanı (OBP hariç)
almış olmaları gereklidir.
b) Yukarıda (a) maddesinde sözü edilenler dışındaki başvurularda puan türüne bakılmaksızın en az 140 ve
daha fazla YGS puanı (OBP hariç) almış olmaları gereklidir.

2014 YGS’ de yukarıdaki taban puanı almış olmak koşulu ile LYS sınav sonucuna göre herhangi bir
Yükseköğrenim programını kazanmış ya da halen bir Yükseköğretim programında kayıtlı bulunan adaylar
da katılabilirler.
1.1.2.
Ön Kayıt Belgeleri:

Ön Kayıt Başvuru Formu,

2014 YGS Sınav Sonuç Belgesi,

T.C. Kimlik Numarası yazılı olan fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanının önlü arkalı fotokopisi,

1 adet resim.
1.1.3.
İletişim Bilgileri:
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Mühendislik ve Mimarlık
Fakültesi
İç Mimarlık Bölümü
Doğan Araslı Bulvarı No:120 Esenyurt /İstanbul
Fax / E- Posta
Fax
: +(90) 212 699 09 90
E-Posta : [email protected]
ULAŞIM
TELEFON
444 9 123
Dahili: 1113-1002
Özel Yetenek Sınavı’na Başvuracak Adaylar İçin Ön Kayıt Başvuru Dönemi ve Kesin Kayıt Hakkı
Kazanan Öğrencilerin İlanı:
1.1.4.
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Özel Yetenek Sınavı’na Başvuracak Adaylar İçin
16 Eylül 2014 / 25 Eylül 2014
Ön Kayıt Başvuru Dönemi
Kesin Kayıt Hakkı Kazanan Öğrencilerin İlanı
25 Eylül 2014
Özel Yetenek Sınavı
1.2.
1.2.1. Giriş Esasları ve Alınacak Öğrenci Sayıları

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Programında ilan
edilen kontenjanla sınırlı olarak, ÖYSP (Özel Yetenek Sınav Puanı) değerlendirilerek öğrenci
alınacaktır.

2014 – 2015 Eğitim–Öğretim yılında yerleştirilecek öğrenciler için kontenjanlar belirlenmiş olup
toplam kontenjan 60 kişidir. Bunun 6’ sı tam burslu, 12’si %50 Burslu ve 42’si ücretlidir.
4
1.2.2. Özel Yetenek ve Mülakat Sınav Dönemi, Saat ve Yeri
MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ
Özel Yetenek ve Mülakat Sınavı Dönemi
26 Eylül 2014 Cuma Günü
Sınav Yeri
Doğan Araslı Bulvarı No:120 Esenyurt /İstanbul
Sınav Saati
10.00

Özel yetenek ve mülakat sınavı ilan edilecek program dâhilinde 26 Eylül tarihinde yapılacaktır.
Adayların bu sınav kılavuzunu dikkatle okumaları önerilir.

Adaylar, ön kayıt başvuru formunu sınava girerken ibraz etmek zorundadırlar. Adaylar 2014 Öğrenci
Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yazılı
olan Özel Yetenek Sınavı şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
Özel Yetenek Sınavı Uygulaması:
1.2.3.
1.2.3.1. Özel Yetenek Sınavı
Sınav aşamaları üç bölümden oluşur.

Bölüm 1: Özel Yetenek Sınavı (iç mekan ile ilgili çeşitli eşya ve obje çizimleri)

Bölüm 2: Sözlü Mülakat

Bölüm 3: Yüksek Öğretim Geçiş Puanı
Sınav Esnasında Gerekli Çizim Ve Görsel Materyaller (Üniversitemiz tarafından temin edilecektir):

Kurşun kalem (B, B2, B4 kalemleri), kalemtıraş, silgi

Renkli, kuru boyama kalemleri
1.2.3.2. Özel Yetenek Sınavı Puanlarının Tespiti
Özel Yetenek Sınavına başvuran tüm adayların puanları ayrı ayrı değerlendirilecektir. Özel Yetenek
Sınavı Puanları tespit edilirken YGS Puanı da dahil olmak üzere tüm puanlar standardize edilir.
Sınava başvuran adayların, Özel Yetenek, Sözlü Mülakat ve YGS puan başarıları Yüz (100) üzerinden
puana çevrilerek değerlendirilir.
1.2.3.3.
Özel Yetenek Sınavının Değerlendirilmesinde Etkili Oranlar
a) Özel Yetenek Sınavı
Özel yetenek sınavında adayın mekan içindeki obje ya da eşyaya bakışı ve bunlar üzerindeki ışığın etkisini
düşünerek yaptığı çizim, sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.
b) Mülakat Sınavı
Mülakat Sınavı Yüz (100) puan üzerinden değerlendirilen bir sınavdır. Mülakat Sınavı soruları, iç mimarlık,
çevre ve genel kültürü ilgilendiren özel sorulardan oluşur.
c) Yüksek Öğretime Geçiş Puanı
5
1.2.3.4.
Sınav Düzeni
Özel Yetenek Sınav Komisyonu, sınavın düzeni ve yürütülmesinden sorumludur. Her ne şekilde olursa
olsun sınav düzenini bozan adayların sınavı, Komisyon tarafından düzenlenen bir tutanak ile iptal edilir.
1.2.3.5.
Özel Yetenek Sınavı Değerlendirme Oranları
Özel Yetenek Sınavı, Sözlü Mülakat Sınavı ve YGS Puanlarının Hesaplanmasına Katkı Oranları
Programı
İç Mimarlık Programı

Özel Yetenek
Sınavı *
YGS
Sözlü Mülakat
Toplam
% 50
% 25
% 25
% 100
İç Mimarlık Bölümüne girmek üzere başvuran adaylar açıklandığı biçimde özel yetenek sınavından
geçtikten sonra mülakat sınavına girerler. Mülakat sınavında tam puan 100’dür. Adaylar mülakat
sınavında belirtilen kriterlere ve sorulara verdikleri cevaplara göre değerlendirilecektir. Mülakat
Sınavından aldıkları puanlar da standardize edilir.

İç mimarlık bölümüne girmek üzere başvuran adayların Özel Yetenek Sınav Puanları, Mülakat Sınavı
ve YGS puanları değerlendirildikten sonra yerleştirmeye esas olacak puan (YEP) kullanılarak
hesaplanır.

Her sınav sonunda alınan puanların ortalaması ve standart sapması tespit edilerek sınav puanları 2014
ÖSYS Kılavuzunda belirtilen formülle dağılımlı olacak şekilde standardize edilir. Sınav başarısını
belirleyen sonraki hesaplarda daima adayların aldıkları Yerleştirme Esas Puanı (YEP) geçerli olur.

Adaylar, Yerleştirme Esas Puanı (YEP) en yüksekten başlamak üzere belirtilen kontenjanlara göre
sıralanacaklardır. Kontenjan dışında kalan adaylar da yedek liste oluşturacak biçimde dizilirler. Eksik
kontenjan kaldığı taktirde başarı sırasına göre Yedek Listesinden kesin kayıt yaptırma hakkı tanınır.
1.2.3.6.
Sınav Sonuçlarının İlanı, Asıl ve Yedek Listeleri
Giriş Sınavı sonuçları, İstanbul Esenyurt Üniversitesi’nin Esenyurt Yerleşkesindeki Mühendislik ve
Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü’nde ve resmi web sitesinde ilan edilerek duyurulur. Sınav sonuçları
Yerleştirme Esas Puanı (YEP) sıralamasına göre kontenjan sayısı kadar asil ve yedek listesi olmak üzere ilan edilir.
Sınav sonuçları hakkında telefon ve benzeri diğer araçlarla şahsen duyuru yapılmaz. Bu şekilde elde edilen bilgiler
geçerli sayılmaz.
1.2.3.7.
Asil ve Yedek Adayların Kesin Kayıt Takvimi
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Sınav sonuçlarının ilanını takiben asil listeden kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan adayların kayıtları
İstanbul Esenyurt Üniversitesi yerleşkesinde, 29 Eylül 2014 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri
arasında yapılır.
İlan edilenler kazandıkları programa asil kayıt için gerekli evraklarıyla adının ilan edilen gün ve süre
içinde asil kaydını yaptırmak zorundadır, aksi takdirde hiç bir hak talep edemez. Tüm adaylar durumlarını kendileri
6
takip etmek zorundadır. Sınavı kazanan asil adaylar, listede ilan edilen kesin kayıt süresi içinde gerekli belgeleri
eksiksiz olarak Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek suretiyle kayıtlarını yaptırırlar.
Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır ve hiçbir şekilde kayıt hakkı
talep edemez.
Tüm bu işlemler tamamlandıktan ve kesin kayıtlar son kayıt gününde kapandıktan sonra herhangi bir
sebeple kontenjanda boşalma olması halinde bu durum Yüksekokul tarafından yapılacak olan duyuru ile ilan edilir.
Bu aşamada kesin kaydı yapılmış olan en son adaydan sonraki yedekler başarı sıralamasına göre kesin kayıt hakkı
kazanırlar. Kesin kayıt olma hakkı doğmuş yedeklerin kayıt işlemleri ilan edilen tarihte yapılır.
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri:
Asil adayların kesin kayıt işlemlerini takiben yapılacak yedek adayların kesin kayıt işlemleri, İstanbul
Esenyurt Üniversitesi yerleşkesinde 01 Ekim 2014 – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında, mesai saatleri içinde
yapılacaktır. İlan edilen sürede kayıt yaptırmayanların yerine başarı sırasına göre ilan edilen listede yedekte kalmış
olan adaylardan en üst sırada olan birinci yedekten başlayarak sırayla müracaat hakkı doğar.
Yedek listedeki adayların kesin kayıtları, ilândaki sıralamaya göre 01 Ekim 2014 Çarşamba günü başlar
ve 02 Ekim 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye kadar yapılır. Yedek listeden kazandıkları ilan edilenler
kazandıkları programa asil kayıt için gerekli evraklarla adının ilan edilen gün ve süre içinde asil kaydını yaptırmak
zorundadır, aksi takdirde hiç bir hak talep edemezler. Kayıt hakkı kazanan yedek adaylar, listede ilan edilen kesin
kayıt süresi içinde gerekli belgeleri eksiksiz olarak Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim etmek
suretiyle kayıtlarını yaptırırlar. Zamanında kesin kaydını yaptırmayan aday kayıt hakkından feragat etmiş sayılır
ve hiçbir şekilde kayıt hakkı talep edemez. Kayıt hakkını kullanmayan adayın yerine başarı listesinde bir alt sırada
bulunan adaya hak tanınır. Bu işlem kontenjanın tamamlanmasına kadar tekrarlanır.
1.2.3.8.
Kesin Kayıt İçin Gerekli Evraklar
Adayın Özel Yetenek Sınavını kazanması durumunda aşağıdaki evrakları tamamlaması gereklidir.
a)
YGS Sonuç Belgesi
b) 4 adet vesikalık fotoğraf (son 3 ay içinde çekilmiş)
c)
Lise diploması (Orijinal)
d) Nüfus Cüzdanı fotokopisi
7
Download

tıklayınız.