2014/2015 MEVLANA GİDEN ÖĞRENCİ LİSTESİ
2014 / 2015 ACADEMIC YEAR LIST OF OUTGOING STUDENTS
Adı
Soyadı
Name
Surname
Cinsiye
t (E/K)
Sex
Fakültesi
Bölümü
Faculty
Department
Öğrenim
Göreceği Ülke
Country of the
Host Institution
1
Abdiwali
Mohamed
Hussein
Erkek
İlahiyat
İlahiyat
Sırbistan/Sanca
k Bölgesi
2
Şeyda
Bostancı
Bayan
Frederick
M. Brima Jr
Erkek
Gıda
Mühendisliği
İşletme
Makedonya
3
4
Onur
Yontar
Erkek
Makine
Mühendisliği
Ukrayna
5
Cengiz
Görkem
Dengiz
Erkek
Mühendisli
k
İktisadi ve
İdari
Bilimler
Fakültesi
Fen
Bilimleri
Enstitüsü
Mühendisli
k
Makine
Mühendisliği
Ukrayna
6
Kemal
Köksal
Erkek
Eğitim
fakültesi
psikolojik
danışmanlık
Bosna Hersek
7
Gökçenur
İnan
Bayan
Eğitim
Fakultesi
Okul Öncesi
Öğretmenliği
Montenegro
8
Kübra
Aydın
Bayan
İlahiyat
ilahiyat
Ürdün
Liberya
Öğrenim
Göreceği
Üniversit
Öğrenim
Göreceği
Fakülte
Öğrenim
Göreceği
Bölüm
Öğrenim
Seviyesi
Host
Institution
Faculty in the
Host
Institution
Department in
the Host
Institution
Uluslararası
Novi Pazar
Üniversitesi
Tetova
Üniversitesi
Liberya
Üniversitesi
İlahiyat
İlahiyat
Lisans
Mühendislik
Gıda müh.
Doktora
İşletme ve
Yönetim
Bilimleri
İşletme
Lisans
Ukrayna
Milli Teknik
Üniversitesi
Ukrayna
Milli Teknik
Üniversitesi
Uluslararası
Saraybosna
Üniversitesi
Karadağ
Üniversitesi
Makine
Mühendisliğ
i
Makine
Mühendisliğ
i
Psychology
Makine
Mühendisliğ
i
Makine
Mühendisliğ
i
Psikolojik
danışmanlık
Yükseklisan
s
Eğitim
Bilimleri
Lisans
Ürdün
İlahiyat
Okul Öncesi
Öğretmenliğ
i
ilahiyat
(ÖL, L, YL,
DR)
Level of
Education
Yükseklisan
s
Lisans
Lisans
9
Savaş
Aşkın
Erkek
10
Emin Can
Kısa
Erkek
11
Ayşe
Metin
Bayan
12
Bahadır
Demirel
13
14
16
Megi
Abdulkadir
Ali
Muhamme
d
Tohid
17
18
15
fakültesi
İktisadi
İdari
Bilimler
Fakültesi
Yaşar Doğu
Spor
Bilimleri
Fakültesi
işletme
Bosna Hersek
Antrenörlük
BölümüBeden
Eğitimi
Öğretmenliği
Bosna Hersek
Mühendisli
k fakültesi
çevre
mühendisliği
Arnavutluk
Erkek
Ziraat
Fakültesi
Tarım
Makinaları
Azerbaycan
Diasamidze
Jama
Bayan
Erkek
Turizm
İlahiyat
Tourism
İlahiyat
Bosna Hersek
Doğan
Erkek
ilahiyat
ilahiyat
Ürdün
Vahedkhajehpash
a
Erkek
Tip
Tip
Endonezya
Rahim
Dadahzadeh
Erkek
PDR
Endonezya
Satı Şule
Ersöz
Bayan
eğitim
bilimler
enstitüsü
İktisadi
Siyaset Bilimi
Kazakistan
Üniversitesi
Bihaç
Üniversitesi
İş2letme ve
Yönetim
Bilimleri
işletme
Lisans
Sarajevo
Üniversitesi
Diğer
Antrenörlük
BölümüBeden
Eğitimi
Öğretmenliğ
i
Lisans
Tiran Polytecknic
Üniversitesi
Azerbaycan
Devlet
Tarım
Üniversitesi
Mühendislik
Teknoloji
Çevre
mühendisliğ
i
Tarım
Makinaları
Lisans
Tourism
İlahiyat
Lisans
Lisans
ilahiyat
Lisans
Tıp Bilimleri
Tip
Doktora
Beşeri
Bilimler
PDR
Doktora
İşletme
Siyaset
Lisans
Sarajevo
Üniversitesi
Ürdün
Üniversitesi
Sumatra
Utara
Üniversitesi
Sumatra
Utara
Üniversitesi
Ahmet
Ziraat Blm.
Beşeri
Bilimler
İlahiyat
Doktora
19
Sibel
Yılmaz
Bayan
20
Büşra
Karpuz
Bayan
İdari
Bilimler
Fakültesi
İktisadi
İdari
Bilimler
Fakültesi
Samsun
M.Y.O.
ve Kamu
Yönetimi
Siyaset bılımı
ve kamu
yönetimi
Yesevi
Üniversitesi
Kazakistan
Peyzaj Ve Süs Rusya
Bitkileri
Ahmet
Yesevi
Üniversitesi
İşletme
Altay Devlet
Tarım
Üniversitesi
Ziraat Blm.
Bilimi ve
Kamu
Yönetimi
Siyaset
bılımı ve
kamu
yönetimi
Peyzaj Ve
Süs Bitkileri
Lisans
Ön lisans
Download

Açılış Toplantısı Tutanağı