Teçhizat Bölmeli
S vaüstü Yang n Dolab
ST22-YT-DK
NORMEKS® model ST22-YT-DK, s vaüstü montajl b r dolapt r. Makara 180° as l b r deste e
sab tlenm t r ve kab n n sa taraf na monte ed lm t r. Bu modelde vana-hortum ba lant s nda
Alman DIN 14461 standard temel al nm t r.
Model S T22-YT-D K a






a
d a b e l i r t i l e n öze l l i k l e ri i çe ri r.
Su beslemes makara merkez nded r.
Hortum tamburu 70 m kron RAL 3001 k rm z
elektrostat k toz boyal d r.
Yang n dolab standart olarak RAL 9002 k rl beyaz
veya RAL3001 k rm z renkte 70 m kron
boyanmaktad r.
NORMEKS® jet / sprey / EN671-1 standard na göre
mal ed lm kapama nozulu.
Standard EN694 e göre mal ed lm yar sert
k r lmaz kauçuk hortum.
2 kö e vanas ve özel vana montaj adaptöre (2 -1
storz kapl nl redüks yon.)






3 kademel s zd rmazl k detayl paslanmaz p r nç
makara göbe
Dolap kap s g zl krom n kel mente el d r. ( ste e
göre sa dan veya soldan mente el yap lab l r. )
B r adet 75 mm çap nda su g r vard r.
Özel paslanmaz gömme tutamak kolu.
Kab n d kapa nda 92/58/EEC ye uygun aret
levhas mevcuttur.
Makara hareket 180° d r. Bu sayede hortum her
yöne rahatça çek leb l r.
Portat f söndürücü foto rafta aksesuar olarak kullan lm t r.
Yang n dolaplar n n serv s ve bak m , serv s ve bak m standard
EN 671-3 ve NORMEKS® bak m tal matlar na göre yap lmal d r. B r
serv s ve bak m anla mas ç n NORMEKS® le ba lant kurunuz.






Ürünler m z TS.EN671.1 e uygun olarak mal ed lmekted r.
Üret c f rma haber vermeks z n üret m standartlar nda ve
malzemede de kl k yapma hakk n sakl tutar.
Standart malat m z sac kapakl d r; effaf kapak (plex glass,
güçlend r lm cam) talepler ayr ca bel rt lmel d r.
Standart malat m zda su g r ler sa dad r. Sol üst ve alt g r
talepler ayr ca bel rt lmel d r.
Dolap kasas ve hortum makaras ayr ambalajlarda paketlenm
olarak sevked l r.
2 kö e vanas ayr karton ambalajlarda paketlenm olarak sevked l r.
Hortum
Model
Çap (mm) Uzunluk (m)
Ebat (mm)
WxHxD
S par Kodu
ST22-YT-DK
25
20
700x900x200 ST22-YT-DK-20
ST22-YT-DK
25
20
700x900x200 ST22-YT-DK-20-20
ST22-YT-DK
25
30
700x900x250 ST22-YT-DK-30
Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup
RAL 9002 talepleriniz ayr ca belirtilmelidir.
Eyüp Sultan Mah. Ulubatl Hasan Cad. Ba kent Sok. No: 6
34885 Samand ra - Sancaktepe / STANBUL
Tel: +90 216 311 40 41 pbx Fax: +90 216 311 90 91
www.normtekn k.com.tr [email protected] k.com.tr
www.normeks.com.tr [email protected]
Saplama, dübel, pul ve somun standart ürün paket ne dah l de ld r.
May s 2014 NR-045.Rev-01
ST22-YT-DK
Teçhizat Bölmeli
S vaüstü Yang n Dolab
Download

2014-2015 güreş 13 - 14 yaş serbest stil grup yarışmaları katılım listesi