MEVZUAT SİRKÜLERİ
SİRKÜLER NO: 48/2014
İstanbul, 18.06.2014
KONU: Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilecek Ar-Ge Personeli Sayısı 30
Olarak Belirlendi
ÖZET:
18.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
5746 sayılı Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilecek en az tam zaman eş değer ArGe personeli sayısı 30 olarak belirlenmiştir.
AÇIKLAMALAR:
Bilindiği üzere, 6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun’un Uygulama ve denetim esasları başlıklı 4’üncü maddesine eklenen fıkrada “Ar-Ge
merkezlerinde istihdam edilmesi gereken elli tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısını otuza
kadar indirmeye, kanuni seviyesine kadar artırmaya veya sektörler itibarıyla belirlenen sınırlar
dahilinde farklılaştırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.
Bu hükme binaen, 18.06.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 2014/6400 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli
sayısı 50’den 30’a indirilmiştir.
Söz konusu Karar, 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Saygılarımızla,
BİLGENER
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
LİMİTED ŞİRKETİ
Resmî Gazete
8 Haziran 2014 ÇARŞAMBA
Sayı : 29034
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2014/6400
5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamında ArGemerkezlerinde istihdam edilebilecek Ar-Ge personeli sayısının tespitine dair ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 6/5/2014 tarihli ve 3103 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 4 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 21/5/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
B. ARINÇ
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
B. ATALAY
Başbakan Yardımcısı
B. BOZDAĞ
A. İSLAM
Adalet Bakanı
F. ÇELİK
İ. GÜLLÜCE
T. YILDIZ
E. ALA
T. YILDIZ
M. M. EKER
Kalkınma Bakanı
N. AVCI
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
H. YAZICI
Gümrük ve Ticaret Bakanı
Ö. ÇELİK
M. ŞİMŞEK
Kültür ve Turizm Bakanı
İ. YILMAZ
Millî Eğitim Bakanı
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
C. YILMAZ
İçişleri Bakanı
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Dışişleri Bakanı V.
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
F. IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı V.
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Ö. ÇELİK
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
E. İŞLER
Başbakan Yardımcısı
Maliye Bakanı
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
F. IŞIK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.
21/5/2014 TARİHLİ VE 2014/6400 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1 ‒ (1) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında
Kanun kapsamında, Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eş değer Ar-Ge personeli sayısı otuz
olarak belirlenmiştir.
MADDE 2 ‒ (1) Bu Karar yayımını takip eden ay başında yürürlüğe girer.
MADDE 3 ‒ (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Download

Dosya 1 - Bilgener Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.