İŞLETME BÖLÜMÜ
İşletme 1. Sınıf
Gündüz
BÖLÜM /
SINIF
DERSİN ADI
ISL101
İşletme Bilimine Giriş
13.11.2014
IKT 101
İktisada Giriş I
15.11.2014
ISL 106
Genel Muhasebe I
24.11.2014
KY105
Hukukun Temel Kavramları
08.11.2014
SRV103
Matematik I
19.11.2014
SRV105
Türk Dili I
08.11.2014
SRV101
Temel Bilgi Teknolojileri I
28.11.2014
SRV107
Yabancı Dil I
08.11.2014
BÖLÜM /
SINIF
İşletme 1. Sınıf
Gece
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
DERSİN ADI
AMFİ-109
16.0016.50
AMFİ-110-111
13.0013.50
AMFİ-110-111
09.0009.50
AMFİ-106-108
14.0014.50
AMFİ-108
13.0013.50
AMFİ
10.0010.50
LAB2
08.0012.00
AMFİ-110
15.0015.50
VİZE TARİHİ –YERİ- SAATİ -
ISL101
İşletme Bilimine Giriş
13.11.2014
IKT 101
İktisada Giriş I
15.11.2014
ISL 106
Genel Muhasebe I
24.11.2014
KY105
Hukukun Temel
Kavramları
08.11.2014
SRV103
Matematik I
21.11.2014
SRV105
Türk Dili I
05.11.2014
SRV101
Temel Bilgi Teknolojileri I
24.11.2014
SRV107
Yabancı Dil I
08.11.2014
110
16.0016.50
106
13.0013.50
AMFİ-110
20.0020.50
AMFİ
13.0013.50
AMFİ
17.0017.50
109
21.0021.50
106
16.0016.50
111
15.0015.50
İşletme 2. Sınıf
Gündüz
BÖLÜM /
SINIF
DERSİN ADI
ISL 201
Yönetim ve Organizasyon
22.11.2014
AMFİ
13.0013.50
ISL 203
Pazarlama İlkeleri
15.11.2014
108-109
11.0011.50
İŞL207
Envanter ve Bilanço
22.11.2014
AMFİ
09.0009.50
IKT 209
Mikro İktisat
20.11.2014
110-111
14.0014.50
ISL 205
İstatistik I
17.11.2014
AMFİ-111
13.0013.50
SRV 203
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.
I
15.11.2014
106-108109
15.0015.50
SRV 201
Sos.Bil. Yön.veAraş.Tek I
29.11.2014
108-109
13.0013.50
BÖLÜM /
SINIF
İşletme 2. Sınıf
Gece
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
DERSİN ADI
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
ISL 201
Yönetim ve Organizasyon
22.11.2014
110-111
13.0013.50
ISL 203
Pazarlama İlkeleri
15.11.2014
110-111
11.0011.50
İŞL207
Envanter ve Bilanço
22.11.2014
110
09.0009.50
IKT 209
Mikro İktisat
17.11.2014
106-109-111
18.0018.50
ISL 205
İstatistik I
19.11.2014
109-111
20.0020.50
SRV 203
Atatürk İlkeleri ve İnk. Tar.
I
15.11.2014
106-108-109
15.0015.50
SRV 201
Sos.Bil. Yön.veAraş.Tek I
29.11.2014
108-109
13.0013.50
İşletme 3. Sınıf
Gündüz
BÖLÜM /
SINIF
DERSİN ADI
İŞL 302
Üretim Yönetimi I
10.11.2014
AMFİ110
17.00-17.50
İŞL 303
İşletme Finansmanı
22.11.2014
AMFİ109
10.00-10.50
İŞL 309
Toplam Kalite Yönetimi
20.11.2014
109-110
16.00-16.50
İŞL 305
Maliyet Muhasebesi
24.11.2014
AMFİ110
13.00-13.50
KMU 208
Ticaret Hukuku
11.11.2014
105-110
13.00-13.50
İŞL311
Seçmeli Ders (Müşteri
İlişkileri Yönetimi)
11.11.2014
106-108
17.00-17.50
BÖLÜM /
SINIF
İşletme 3. Sınıf
Gece
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
DERSİN ADI
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
İŞL 302
Üretim Yönetimi I
10.11.2014
109-111
17.00-17.50
İŞL 303
İşletme Finansmanı
22.11.2014
110-111
10.00-10.50
İŞL 309
Toplam Kalite Yönetimi
20.11.2014
AMFİ
16.00-16.50
İŞL 305
Maliyet Muhasebesi
26.11.2014
109-110
17.00-17.50
KMU 208
Ticaret Hukuku
10.11.2014
109-110
18.00-18.50
İŞL311
Seçmeli Ders (Müşteri
İlişkileri Yönetimi)
11.11.2014
109-110
17.00-17.50
İşletme 4. Sınıf
Gündüz
BÖLÜM /
SINIF
DERSİN ADI
İŞL 401
Türk Vergi Sistemi
25.11.2014
101
17.00-17.50
İŞL 403
Uluslararası
Pazarlama
17.11.2014
101
18.00-18.50
İŞL405
Yönetim Muhasebesi
22.11.2014
110
11.00-11.50
İŞL413
Mezuniyet Çalışması
İKT301
Uluslararası İktisat
25.11.2014
102
14:00 – 14:50
13.11.2014
102
16.00-16.50
İŞL409
BÖLÜM /
SINIF
İşletme 4. Sınıf
Gece
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
Reklam Yönetimi
DERSİN ADI
VİZE TARİHİ –YERİ -SAATİ
İŞL 401
Türk Vergi Sistemi
25.11.2014
102
17.00-17.50
İŞL 403
Uluslararası
Pazarlama
17.11.2014
102
18.00-18.50
İŞL405
Yönetim Muhasebesi
22.11.2014
111
11.00-11.50
İŞL413
Mezuniyet Çalışması
İKT301
Uluslararası İktisat
26.11.2014
102
19:00 – 19:50
13.11.2014
109
16.00-16.50
İŞL409
Reklam Yönetimi
Download

İŞLETME BÖLÜMÜ İşletm e 1. S ın ıf Gü n d ü z İşletm e 1. S ın ıf Gece