Estetik Cerrahi
Uygulama ve
Araştırma Merkezi
Faaliyet Raporu
01. 01. 2014 - 31.12. 2014
Prof. Dr. İbrahim Vargel
Merkez Yönetim
Kurulu
Müdür:
Dr İbrahim Vargel
Müdür Yrd: Dr Fatma Visal Okur
Müdür Yrd: Dr Haldun Onuralp kamburoglu
Yönetim Kurulu;
Prof. Dr. Figen Özgür
Doç. Dr. Emre Aksu
Prof. Dr. Süeda Hekimoğlu
Prof. Dr. Duygu Uçkan
Danışma Kurulu
Prof. Dr.Emin Mavili
Prof. Dr. Tunç Şafak
Prof. Dr. Ülkü Aypar
Prof. Dr. Feza Korkusuz
Prof. Dr. Nilgün Atakan
• 30 Ocak 2013 H Ü Senatosunda Görüşme
• 18 Ağustos 2013 Yürütme Kurulunun 2000.11.500 no.’lu kararı ile
kurulmuştur
• Kuruluş Amacı;
-İPRCB Doktora Programı öğrencileri için klinik ve deneysel
araştırma ve uygulama merkezi olmak,
- Bu merkezdeki farklı bilim dallarından öğretim üyelerinin
bilgi ve becerileri ile, araştırma görevlisi ve doktora öğrencilerinin
bilimsel ve mesleki beceri gelişimlerini sağlamak,
--Doktora ve Yüksek lisans Programının teorik ve klinik
sentezinin yapıldığı mekanı sağlamak,
-Tedavi giderinin hasta tarafından nakit ödendiği maddi
kazanç kaynağı yaratmak
• Hedefler:
• 2015 Yılı içinde hücresel tedaviye ve rejeneratif tıp
uygulamalarına başlamak
• Üniversitemizin araştırma birimlerine ihtiyaç
duydukları pasajlanmamış ADSc sağlamak
• Dünyada hızla şekillenmeye başlayan doku
mühendisliği ve rekonstrüktif cerrahi girişimleri için
dokuya özgün protokollerin tanımlama
çalışmalarına başlamak
• Saç ekim ünitesini kurup klinik uygulamaya
başlamak
•
• Merkez; Beytepe Gün Hastanesi:
• Bir odalı ameliyathane ve yataklı serviste lokal anestezi
ile yapılan küçük girişimlere başlandı
• Yapılanlar:
• Eylül 2014 - Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilen
• -cerrahi işlem sayısı;
Toplam, 65 Hasta
• -hasta muayene sayısı; Toplam, 115 hasta
• Eğitim:
• Pittsburgh Üniversitesi Rejeneratif Medicine, ADSc ve
Tissue Engineering Lab.’da eğitim/çalışma (Dr İ vargel)
• Laser Kursu Düzenlendi 8-9 Şubat 2014
• Saç ekim kursu gerçekleştirilemedi
Laser Kursu
•
Kurum içi etkinlik ve hizmetler:
Kurulma hazırlığı devam eden Kök Hücre tedavi merkezi
Biyomühendislik AD ile bilimsel işbirliği
Nano tıp/teknoloji ile yeni tedavi teknikleri, tasarlayıp
yeni protokoller geliştirmeye yönelik çalışmalara
başlandı.
• Hücre tedavileri, doku mühendisliği çalışmaları için
insan yağ dokusu kökenli kök hücre sağlamaya yönelik
insan kaynağı (biyolog, teknisyen hemşire) talebinde
bulunuldu hizmet içi eğitime başlandı
•
•
•
•
2015-2016 hedefleri;
Eğitim:
1-Dr. Haldun Kamburoğlu DAFPRS Fellowship programına
başlayacak (Gent, Stuttgard)
2-Türk Histoloji Embriyoloji Derneği ile ortak ‘Klinikte ADSc araştırma
ve uygulamaları’ temalı toplantı düzenlenecektir
3-Saç ekim kursu düzenlenecektir
Araştırma
1-Spor Hekimliği Adalı ve Plastik Rek. Estetik Cer. Adalı ortaklığı ile
Estetik Cerrahi Uygulama ve Araştırma merkezinde TME ve Sporcu
eklemi tedavi protokollerini belirleme çalışması
gerçekleştirilecektir.
2-Kök hücre araştırmaları, karakterizasyonu çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
• 2019 Hedefleri:
• Pittsburgh Üniversitesi ile işbirliği
• Tokyo üniversitesi ile işbirliği
• Uluslararası katılımlı 9. Biyomekanik Kongresinde
oturum düzenlemek
• Çok merkezli araştırmalar için multidisipliner çalışan
ulusal /uluslar arası merkez haline gelmek
• Ürün/teknik tanımlayarak patent hakkı yaratmak
• Bu merkezin kurulması ve üniversitemize
kazandırılmasındaki katkı ve
desteklerinden dolayı rektörümüz,
Prof. Dr. Murat Tuncer’e teşekkür
ederiz...
Download

Estetik Cerrahi Uygulama ve Ara*t*rma Merkezi Faaliyet Raporu