ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. / ASYAB 25.04.2014 18:22:51
:
Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi
No:10 Ümraniye/İSTANBUL
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
: (0216) 633 50 00 - (0216) 633 50 50
E-posta adresi
: [email protected]
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
: (0216) 633 59 60 - (0216) 633 50 24
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
: Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum
: 26.01.2014
Açıklamasının Tarihi
Yeni Mağazacılık A.Ş.(A101)'deki paylarımızın satışı
Özet Bilgi
:
Hk.
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Satış Koşulları
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı
(%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran
Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan
Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
: 24.01.2014
: Yeni Mağazacılık A.Ş.(A101)
: Perakende mağazacılık
: 104.000.000.-TL
: 25.04.2014
: Peşin
: 22.709.700.-TL
1.541,19 TL (100 TL Nominal değerli
:
hisse için)
: 350.000.000.-TL
: 21,83625
:0
:0
: 0,16830
: Yoktur
: 303.237.300.-TL Kar
: Henüz karar alınmamıştır.
: Yok
: Aydın Perakendecilik Yatırımları A.Ş.
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
: Sermaye veya yönetim ilişkisi yoktur
İndirgenmiş Nakit Akım, Piyasa
:
Yaklaşımı
: Düzenlenmiştir.
:
-1,350 milyon TL - 1,600 milyon TL
:
aralığı
:
--
EK AÇIKLAMALAR:
İlgi: 26 Ocak 2014 tarihli açıklamamız.
Yeni Mağazacılık A.Ş.(A101)'deki hisse payımızın satış işlemleri tamamlanmış olup,
satışa ilişkin detaylara tabloda yer verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan
bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu,
konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları
gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
Download

Yeni Mağazacılık A.Ş.