ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI
Başkan: Prof.Dr.Ayten KADANALI
Komite Başkanı (Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr. Kln.)
Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Başhekim Yardımcısı Uz.Dr.Pınar EKER (KYD)
Uz.Dr.M.Fatih BEKTAŞOĞLU
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Uz.Dr.Şenol ÇOMOĞLU
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Uz.Dr.Behiye DEDE
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Uz.Dr.Salim AKSOY
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Ecz.Şeyda ÇİNKILIÇ
(Eczane)
Uz.Dr.Şirin GÜVEN
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği)
Uz.Dr.Bengü ŞAYLAN
(Göğüs Hastalıkları Kliniği)
Op.Dr.Fatih BAŞAK
(Genel Cerrahi Kliniği)
Uz.Dr.Şenay TOMRUK
(Anestezi ve Reanimasyon)
Uz.Dr.Sibel SERİN
(Dahiliye Kliniği)
Uz.Dr.Arzu İRVEM
(Acil Laboratuar Sorumlu Hekimi)
Uz.Dr.Zeynep Şule ÇAKAR
(Enfeksiyon Hast.ve Kl.Mikr.)
Aynur AVCI ERKAN
(İdari ve Mali İşler Müdürü)
Zerrin DANDİN
(Sağlık Bak.Hizmetleri Müdürü)
Mustafa Ali KAPTAN
(Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürü)
Hemş.Ruhiman ÇOBANOĞLU
(Ameliyathane Sorumlusu)
Hemşire Serpil AKSU
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hemşire Rüveyda KARACAN
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Antibiyotik Kontrol Ekibi
Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
Uz.Dr.Zeynep Şule ÇAKAR
Uz.Dr.Behiye DEDE
Uz.Dr.M.Fatih BEKTAŞOĞLU
Doç.Dr.Şirin GÜVEN
Uz.Dr.Arzu İRVEM
Op.Dr.Fatih BAŞAK
Ecz.Şeyda ÇİNKILIÇ
Hemşire Serpil AKSU
Hemşire Rüveyda KARACAN
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
(Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği)
(Acil Laboratuar Sorumlu Hekimi)
(Genel Cerrahi Kliniği)
(Eczane)
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi
Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Kontrol Ekibi
Uz.Dr.Salim AKSOY
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Şenol ÇOMOĞLU
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Mustafa Ali KAPTAN
(Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürü)
Ecz.Şeyda ÇİNKILIÇ
(Eczane)
Op.Dr.Fatih BAŞAK
(Genel Cerrahi Kliniği)
Elvan KİBAR
(Taşınır Kayıt Kontrol Koordinatörü)
Hemş.Zümrüt YAŞAR TUĞTEPE
(Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi)
Hemş.Ruhiman ÇOBANOĞLU
(Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi)
Hemşire Serpil AKSU
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hemşire Rüveyda KARACAN
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Sürveyans ve Kayıt Ünitesi Kontrol Ekibi
Prof.Dr.Ayten KADANALI
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Doç.Dr.Mustafa YILDIRIM
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Op.Dr.Fatih BAŞAK
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Salim AKSOY
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Behiye DEDE
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Zeynep Şule ÇAKAR
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Şenol ÇOMOĞLU
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Hemşire Serpil AKSU
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hemşire Rüveyda KARACAN
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hastane Destek Hizmetleri Kontrol Ekibi
Uz.Dr.Sinan ÖZTÜRK
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Aynur AVCI ERKAN
(İdari ve Mali Hizmetler Müdürü)
Zerrin DANDİN
(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
Mustafa Ali KAPTAN
(Sağlık Hizmetleri ve Otelcilik Müdürü)
Hemşire Serpil AKSU
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hemşire Rüveyda KARACAN (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Sağlık Çalışanlarının Sağlığını Koruma Kontrol Ekibi
Uz.Dr.Zeynep Şule ÇAKAR
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Uz.Dr.Salim AKSOY
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Doç.Dr.Şirin GÜVEN
(Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl.Mikrobiyoloji Kliniği)
Zerrin DANDİN
(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü)
Ecz.Şeyda ÇİNKILIÇ
(Eczane)
Uz.Dr.Sibel SERİN
(Dahiliye Kliniği)
Sevgi İNAL
(Aşı Sorumlu Hemşiresi)
Pakize DUYMAZ
(Aşı Sorumlu Hemşiresi)
Hemşire Serpil AKSU
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Hemşire Rüveyda KARACAN
(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Download

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ BAŞKANI Başkan: Prof.Dr