4. Kendimize Karşı Sorumluluklarımız :
İnsanı yoktan var edip ona akıl ve beden gibi
nimetler veren, Allah’tır. Sahip olduğumuz bu
nimetler Allah’ın bize verdiği emanetlerdir.
Kendimize karşı sorumluluklarımızın başında Allah’ın
emir ve yasaklarına uyarak akıl, beden ve ruh
sağlığımızı korumak gelir.
Sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmak gibi kötü
alışkanlıklardan uzak durmak da
sorumluluklarımızdandır. Çünkü sigara, alkol ve
uyuşturucu alışkanlığı, insanın akıl ve ruh sağlığına
zarar verir, çeşitli hastalıklara yol açar.
Kişinin Allah’a karşı sorumluluklarını yerine
getirmesine engel olur Kendimize karşı
sorumluluklarımızdan biri de sağlıklı ve düzenli
beslenmektir.
Bir Müslüman, helal ve temiz gıdalarla
beslenmelidir. Düzensiz ve aşırı yemekten
sakınmalıdır.
Bu hususta Sevgili Peygamberimiz şöyle
buyurur: “Hiç kimse midesinden daha
tehlikeli bir kap doldurmamıştır. Oysa insana
kendisini ayakta tutacak kadar yemesi yeter.
Kişi,yiyeceği zaman midesinin üçte birini
yemeğe, üçte birini içeceğe ve üçte birini de
nefes alıp vermeye ayırmalıdır.”
Kendimize karşı vazifelerimizden biri de beden
temizliğimize ve kılık kıyafetimize özen göstermektir.
5. Annemize ve Babamıza Karşı
Sorumluluklarımız
Anne ve babamız bizim dünyaya gelmemize
vesile olan insanlardır. Onlar, doğumumuzdan
itibaren hiçbir karşılık beklemeden bizim için
her türlü fedakârlığa katlanmışlardır.
Bu nedenle anne ve babamıza karşı yerine
getirmemiz gereken birçok görevimiz vardır. Annebabamıza karşı sorumluluklarımızdan bazıları Kur’anı Kerim’de İsrâ suresinin 23 ve 24. ayetlerinde şöyle
anlatılır:
“Rabb’imiz şöyle buyurdu: Allah’tan başkasına
ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel davranın.
Şayet onlardan her ikisi veya biri yaşlanmış olarak
senin yanında bulunursa sakın onlara ‘Öf!’ bile
deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı
sözler söyle. Onlara merhamet ederek şefkat
kanadını üzerlerine ger ve ‘Rabb’im! Küçüklüğümde
onlar beni nasıl yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara
(öyle) rahmet et!’ diyerek dua et.”
Yüce Allah, anne ve babamıza iyilik etmemizi
ister.
Peygamber Efendimizin yanına gelen bir adam,
“Kendisine iyilik yapmaya en çok layık olan kimdir?”
diye sormuştu. Peygamberimiz,“Annendir,” diye
cevap verdi.
Adam,“Ondan sonra kimdir?” diye sordu.
Peygamberimiz“Annendir,” buyurdu. Adam
tekrar “Ondan sonrakim gelir?” diye sordu.
Hz. Peygamber (s.a.v) yine“Annendir,” dedi. Adam
tekrar “Sonra kim gelir?”diye sorunca
Peygamberimiz (s.a.v) “Babandır cevabını verdi.
Anne ve babanın görevi, çocuklarını güzel ahlaklı
yetiştirmek, onlara iyi ve güzel şeyleri öğretmektir.
Çocukların görevi de anne ve babanın isteklerine ve
öğütlerine itaat etmektir.
Sorumluluklarımızdan biri de anne ve babaya güzel
sözler söylemektir. Anne ve babaya dua etmek de
sorumluluklarımızdandır. Anne ve babaya karşı
sorumluluklarımızdan biri de onların vefatından
sonra yapmamız gerekenlerdir.
Onlar için Allah’a dua etmek bu görevlerin başında
gelir. Ayrıca insanlara faydalı, dürüst ve hayırlı bir
evlat olarak onların ahirette mükâfat elde etmelerini
sağlamak bu görevlerden bazılarıdır.
Sevgili Peygamberimiz bu hususta şöyle müjde
verir: “İnsan ölünce amel defteri kapanır.
Ancak üç şeyin sevabı yazılmaya devam eder
. Bunlar sadaka-i cariye (okul, cami, hastane, vb.
yaptırmak), faydalı ilim ve kendisine dua edecek
hayırlı bir nesil bırakmaktır.”
Download

4. Kendimize Karşı Sorumluluklarımız