TEOG Merkezi Ortak Sınavlarının
Değerlendirilmesi;
* Her ortak sınav 100 üzerinden puanlandırılmaktadır. Tıpkı okulda girmiş
olduğumuz yazılılar gibi.
Her soru 5 puandır. ( Sınavda iptal edilen soru yoksa )
Yerleştirmeye esas puan 500 üzerinden hesaplanmaktadır.
Yerleştirmeye esas puanın
%30'nu 6. 7. ve 8. sınıf ortalamaları
% 70'ini ise merkezi ortak sınav puanı belirlemektedir.
08 Haziran 2015
Ortak Sınav Puanlarının İlanı
24 Haziran 2015
Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı
24 Haziran 2015
8'inci Sınıf Yerleştirmeye Esas Puanların (YEP) İlanı
24 Haziran 2015 /
05 Temmuz 2015
Özel Okulların Kayıt İşlemleri
10 Temmuz 2015
Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Liselerine Öğrenci Kayıtlarının
Tamamlanması
06-16 Temmuz 2015(Saat 13:00'e
kadar)
Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması
14 Ağustos 2015 Yerleştirme
Sonuçlarının İlanı
17-21 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
24 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
24-28 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
31 Ağustos 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
31 Ağustos-4 Eylül 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Tercih Başvurularının Alınması
7 Eylül 2015
Yerleştirmeye Esas Nakil Sonuçlarının İlanı
07-10 Eylül 2015
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca İl/İlçe Sınırları
İçerisinde Nakil Tercih Başvuruların Alınması
11 Eylül 2015
İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Nakil Yerleştirme
Sonuçlarının İlanı
/
Boş Kontenjanların İlan Edilmesi
ÖNEMLİ
Tercihler öğrenci velisi tarafından 6-16 Temmuz 2015 (saat 13:00'e kadar) tarihleri arasında
yapılacaktır.
Tercih işlemi https://e-okul.meb.gov.tr internet adresinden veya herhangi bir ortaokul
müdürlüğünden yapılabilecektir.
Yapılan tercihler mutlaka ortaokul müdürlüklerine onaylatılacaktır.
Nakil başvuruları, herhangi bir ortaokul müdürlüğünden boş kontenjan şartı aranmaksızın
yapılabilecektir.
17-21 Ağustos 2015, 24-28 Ağustos 2015, 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihlerinde nakil başvuru
işlemi gerçekleştirilecektir.
Nakil işleminde 3 (üç) tercih alınacak ve YEP üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Yerleştirme işlemleri sonucunda öğrencilerin öğrenim görmeye hak kazandıkları okullar
belirlenmiş olup, kayıtları sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları https://e-okul.meb.gov.tr adresinde açıklanacak
NEYE GÖRE OKUL SEÇİMİ
 Yerleştirmede öğrenciler 25 tercih
yapabileceklerdir (il, ilçe, okul türü sınırlaması
olmayacak)
 Okul seçimi yapılırken veliler okul incelemesine
ayırmalı. Bu seçimde;
• Okulun fiziki yapısı,
• Sosyal olanakları,
• Ulaşım imkanı,
• Öğretmen kadrosu,
• ÖSYS başarısı,
• Mezunlarının iş hayatındaki yeri
Okullarla ilgili nasıl bilgi sahibi
olabilirim?
• -Yerleştirmeye Esas Puan (YEP) sonuçlarına
göre öğrenci alan okulların “okul türü ve/veya
alan tanıtım bilgileri” http://oges.meb.gov.tr
adresinde yer alıyor.
• Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait alan
ve dal tanıtım bilgileri
http://megep.meb.gov.tr adresinden
öğreniliyor.
• Öğrencinin mesleki yatkınlığına ve gelecek
planlarına uygun tercihler yapılmalı.(Örneğin
öğrencinin sayısal derslere olan ilgisi az ise )
• Taban puan dediğimiz, bir önceki yıl tercih
işlemleri sırasında o yıl o okulu tercih edip okulun
kontenjanı dahilinde o okula son yerleşen
öğrencinin puanıdır. Dolayısıyla, öğrencilerin en
çok tercih ettikleri bölümlerin taban puanları her
zaman daha yüksektir. Okulun tercih
edilebilirliğini ya da tercih listesinde bir üst sırada
yer almasını sağlayan o okulun puanı değil
• Okulların tercih kodları,
• Öğrencinin yüzdelik dilimi,
• Okulların kontenjan tablolarında ifade edilen
yüzdelik dilimine dikkat edilmeli
Yerleştirme işlemlerinde yapılan
değişiklikler neler?
• Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ bağlı
okulları tercih eden öğrenciler daha önceki
yıllarda doğrudan alan tercihi yaparken, 2014
yılı itibariyle okul tercihi yapmaya başladılar.
Öğrenci ortak uygulanan 9’uncu sınıfın
ardından başarısı, yeteneği ve isteği dikkate
alınarak 10’uncu sınıfta alanlara
yerleştirilecek.
Özel okullar nasıl öğrenci alacak?
• Özel okullar tam burslu olarak alacakları
öğrencileri Türkiye çapında puan üstünlüğüne
göre yüzde 5’lik dilim içerisinden alacak. Yerel
şartları dolayısıyla Türkiye geneli yüzde 5’lik
dilimden öğrenci alamayan özel okullar ise
tam bursluluğa karşılık gelen boş
kontenjanlarını il çapındaki yüzde 5’lik
dilimden doldurabilecekler. Özel okulların
burslu kontenjanlarına yerleşecek
öğrencilerimizin eğitim, yemek ve ulaşım
ücretleri tam bursluluk kapsamında olacak.
yerleştirme işlemleri nasıl yapılacak?
• Bütün yerleştirme işlemleri yedek yerleştirme
yapılmaksızın, tek tercih listesiyle yapılacak.
Ek puanlar hangi oranlarda yılsonu
başarı puanına eklenecek?
•
-Öğrencilerin, TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen
uluslararası bilim olimpiyatları ve matematik olimpiyat
sınavları ile proje yarışmalarına katıldıkları yıla ait
yılsonu başarı puanına; yılsonu başarı puanının
- Altın madalya alan veya birinci olanlar için yüzde 10'u,
- Gümüş madalya alan veya ikinci olanlar için yüzde 9'u,
- Bronz madalya alan veya üçüncü olanlar için yüzde 8'i,
- Bu etkinliklere katılanlar için de yüzde 7'si oranında ek
puan eklenir.
Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt yaptıran öğrenciler
yerleştirme veya yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih
yapabilir mi?
• Güzel sanatlar veya spor liselerine kayıt
yaptıran öğrenciler, hem yerleştirme işlemleri
için hem de yerleştirmeye esas nakil işlemleri
için tercih yapabilirler. Ancak, bu öğrenciler
tercihleri doğrultusunda bir okula
yerleştirilmeleri halinde, güzel sanatlar lisesi
veya spor lisesindeki kayıtları iptal olacaktır.
Tercihleri doğrultusunda yerleştirildikleri okula
kayıtları otomatik olarak yapılacaktır
Tercih işlemlerini bireysel olarak yapamayan
öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?
• Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nda yer alan
“Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu–Ek 1”
doldurulup veli tarafından imzalanacak ve
herhangi bir okul müdürlüğüne teslim edilecektir.
Okul müdürlüğü tercih işlemlerini bu forma bağlı
kalarak veli adına yapacaktır. Okul müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda onaylanan tercih
formunun iki nüsha çıktısı alınarak okul
müdürlüğü yetkilisi ile veli tarafından
imzalanacak; bir nüshası okulda aklanacak ve
diğer nüshası veliye verilecektir.
Tercihlerle ilgili herhangi bir düzeltme veya değişiklik
yapılmak istenirse ne zaman yapılabilir?
• Onaylama işlemi tamamlandıktan sonra
herhangi bir düzeltme yapılamayacaktır.
Onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin
tercih işlemleri tamamlanmış olacaktır
Açık öğretim Ortaokulu Öğrencileri
Tercih Başvurularını Nasıl Yapacak?
Kılavuzu’nda yer alan Açık Öğretim Ortaokulu ve Yurt Dışı
Yerleştirme Tercih Ön Çalışma Formu (Ek2)’nu doldurup
APS veya dengi hızlı posta hizmeti ile 16 Temmuz 2015 saat
13:00’e kadar
Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri
Genel Müdürlüğü ‐06500 Teknik okullar Yenimahalle/ANKARA
adresine gönderecektir.
Postada meydana gelecek gecikmeden öğrenci velisi sorumlu
olacaktır
Tercih başvurularının başladığı 6 Temmuz 2015
tarihinden önce özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler
yerleştirme işlemleri için tercih yapabilir mi?
• Özel okullara kayıt yaptıran öğrenciler, tercihte
bulunamayacaktır. Kayıt işlemini yapan bu
öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Bu
öğrenciler okul değiştirmek isterlerse bu işlem
yerleştirmeye esas nakil döneminde, nakil
şartlarını taşıyanlar için mümkün olabilecektir
Yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi
adresten ilan edilecek?
14 Ağustos 2015 tarihinde
e-okul.meb.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
21.Yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilecektir?
• Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2015
e-okul.meb.gov.tr internet adresinden ilan
edilecektir.
Yerleştirme işlemleri için evden
bireysel olarak tercih yapmak isteyen
öğrenciler nasıl bir yol izleyecek?
e-okul.meb.gov.tr
«TERCİH YAPMAK İSTİYORUM»
Tercihler mutlaka herhangi bir okul
müdürlüğüne gidilerek elektronik
ortamda onaylatılacaktır.
Tercih yapmayan öğrencilerin yerleştirme
işlemleri nasıl yapılacaktır?
• Tercih yapmayan öğrenciler,açıköğretim
kurumlarına yerleştirilecektir.
• Ancak,özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin
yerleştirme işlemleri tercih ve yerleştirme
kılavuzundaki1.7,1.8ve1.9maddelerine göre
gerçekleştirilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına göre okulların boş kalan
kontenjanları ne zaman, hangi adresten ilan
edilecek?
• 14 Ağustos 2015 tarihinde
oges.meb.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir
Yerleştirmeye esas nakil işlemleri için tercih
başvuruları nereden yapılacaktır?
• Yerleştirmeye esas nakil başvuruları, herhangi
bir ortaokul müdürlüğünden yapılabilecektir.
Okul müdürlükleri tarafından elektronik
ortamda onaylanan tercih bilgilerinin 2 (iki)
nüsha çıktısı alınacak, bunlar veliye
imzalatıldıktan sonra bir nüshası okulda
saklanacak, diğer nüsha veliye verilecektir.
Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin üçünde de
tercih yapmak zorunlumudur?
• Yerleştirmeye esas nakil işlemlerinin her
birinde,isteyen öğrencilerin tercih başvurusunda
bulunması esastır. Ayrıca ilk yerleştirmeye esas
nakil tercih başvuru döneminde yapılan okul
tercihlerinin sonraki iki yerleştirmeye esas nakil
tercih başvuru döneminde de geçerli olması
başvurulan okul müdürlüğünden talep
edilebilir.Talebin olmaması halinde her bir
yerleştirmeye esas nakil başvuru döneminde
yeniden tercih yapılabilecektir.
“İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları”na hangi
öğrenciler tercih başvurusu yapabilecektir?
Sadece açık öğretim kurumlarına yerleştirilen öğrenciler,
istemeleri halinde İl Millî Eğitim Müdürlüklerinde kurulan İl/İlçe
Öğrenci Yerleştirme Ve Nakil Komisyonlarına tercih başvurusu
yapabilecek
il/ilçe sınırları içindeki okullarda boş kalan kontenjanlara
yerleştirilecektir.
07-10 Eylül 2015 tarihlerinde tercih başvurusu alacaktır.
Öğrenciler bu başvuruda il/ilçe sınırları içinde yer alan 3 okul
tercih edebilecektir.
Yerleştirmeye esas puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
Yerleştirme sonuçları, 11 Eylül 2015 tarihinde e-okul.meb.gov.tr
internet adresinden ilan edilecektir.
Soru kitapçığına göre baktığımızda
yanlış sayımız daha fazla. Bu konuda
ne yapmalıyız?
-Bakanlığın belirttiği usul ve takvime göre
sınav sonuçlarına itiraz yolu işletilebilir.
Parasız Yatılılık ve Bursluluk Yerleştirme (PYBS)
İşlemleri nasıl gerçekleştirilecek?
PYBS’ye başvuran bütün öğrencilerin tercihleri
bursluluk talebi olarak değerlendirilecek.
Ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden
öğrenimlerine parasız yatılı olarak devam etmek
isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul
müdürlüğüne,
Bulunmayan okullarda ise il/ilçe yatılılık ve bursluluk
komisyonlarına belgeleri ile birlikte ilan edilen tarihler
arası başvuracaklardır.
Download

Ö*renci s*rf puan* yüksek olabilir diye okumak