Sayı : 29322
Resmî Gazete
10 Nisan 2015 CUMA
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7511
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B.ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A.BABACAN
Y.AKDOĞAN
N.KURTULMUŞ
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
Başbakan Yardımcısı
K. İPEK
A.İSLAM
Adalet Bakanı
V.BOZKIR
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
İ.GÜLLÜCE
F.ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Çevre ve Şehircilik Bakanı
N.ZEYBEKCİ
Dışişleri Bakanı
Ekonomi Bakanı
M.M.EKER
Gençlik ve Spor Bakanı
N.CANİKLİ
Gıda , Tarım ve Hayvancılık Bakanı
S.ÖZTÜRK
C.YILMAZ
Ö.ÇELİK
İçişleri Bakanı
Kalkınma Bakanı
Kültür ve Turizm Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kararı görmek için tıklayınız.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
M.ÇAVUŞOĞLU
A.Ç.KILIÇ
T.YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
F.IŞIK
Avrupa Birliği Bakanı
Gümrük ve Ticaret Bakanı
M.ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
İ. YILMAZ
V. EROĞLU
Millî Savunma Bakanı
Orman ve Su İşleri Bakanı
F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
Download

Resmî Gazete