T.C.İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAV SONUCU
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzda Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programına tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere ilan
edilen Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran adayların, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 ncİ maddesi uyarınca 19/03/2015
tarihinde yapılan giriş sınavı sonucu aşağıya çıkarılmıştır.
DUYURU KADRO
DETAYI UNVANI
29512 Öğretim Görevlisi
PROGRAM
ADI
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
BAŞVURAN ADAYIN
ADI VE SOYADI
Özlem GÖK
ALES PUANI
LİSANS MEZUNİYET NOTU
PUAN
35%
PUAN
30%
76,65
26,8275
90,76
27,228
Bu duyuru, ilgili Yönetmelik uyarınca tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
GİRİŞ SINAV NOTU
PUAN
35%
95
33,25
DEĞERLENDİRME
NOTU
87,30/BAŞARILI
Download

tcistanbul medipol üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu