EDEBİYAT FAKÜLTESİ SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR DÖNEMİ ARA SINAV PROGRAMI
Bölüm
Sınıf Ders Kodu Ders Adı
Tarih
Saat Yer1
Yer2
Yer3
Sanat Tarihi
3 SNT344
İslam Resim Sanatı II
30.03.2015 10:00 DRS-2
Sanat Tarihi
1 SNT106
Sanat Tarihine Giriş II
30.03.2015 11:00 DRS-7
DRS-8
Sanat Tarihi
2 ANP301
Antropoloji
30.03.2015 12:00 DRS-9
Sanat Tarihi
4 SNT440
Sanatta Oryantalizm
30.03.2015 12:00 DRS-10
Sanat Tarihi
3 SNT354
Erken Hiristiyan ve Bizans Mimarisi II
30.03.2015 14:00 DRS-1
Sanat Tarihi
1 ARK152
Anadolu Uygarlıkları II
30.03.2015 16:00 DRS-9
DRS-10
Sanat Tarihi
4 SNT422
Sanat Felsefesi II
30.03.2015 16:00 TEKNİK RESİM ODASI
Sanat Tarihi
2 TAR166
Atatürk İlkeleri ve İnkılapTarihi II
30.03.2015 19:00 SEM-3
SEM-4
Sanat Tarihi
2 SNT330
Ark. Kazılarda Yöntem ve Belgeleme
31.03.2015 10:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
3 SNT302
Anadolu Selçuklu Sanatı II
31.03.2015 12:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
3 SNT 312
Türk El Sanatları II
31.03.2015 13:00 DRS-8
Sanat Tarihi
2 SNT214
Batı Sanatı II
31.03.2015 13:00 DRS-9
DRS-10
Sanat Tarihi
4 SNT434
Çağdaş Sanat Akımları II
31.03.2015 13:00 SEM-3
Sanat Tarihi
1 TRS122
Teknik Resim Rölöve II
31.03.2015 14:00 TEKNİK RESİM ODASI
Sanat Tarihi
2 SNT216
Türk Sanatı Bölge Araştırmaları II
31.03.2015 15:00 DRS-11
Sanat Tarihi
4 SNT420
Çağdaş Sanat II
31.03.2015 16:00 DRS-7
DRS-8
Sanat Tarihi Uyg. II(A,B,C,D,E,F,H,I,K,M,N)
Sanat Tarihi
4 SNT432
01.04.2015 10:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
2 SNT418
Anadolu Cam Sanatı
01.04.2015 11:00 DRS-10
Sanat Tarihi
4 SNT414
Anadolu Konut Tarihi
01.04.2015 11:00 DRS-11
Sanat Tarihi
1 TÜR122
Sözlü Anlatım
01.04.2015 11:00 DRS-1
Sanat Tarihi
3 SNT334
Beylikler Dönemi Sanatı II
01.04.2015 13:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
3 SNT318
Bizans El Sanatları II
01.04.2015 14:00 DRS-8
Sanat Tarihi
4 SNT430
Cumhuriyet Dönemi Başkent Mimarisi
01.04.2015 15:00 ZAKİNE ÇELİK KON.SAL.
Sanat Tarihi
3 ARK350
Müzecilik
01.04.2015 17:00 DRS-9
Sanat Tarihi
1 KÜL101
Kültür Tarihi
02.04.2015 11:00 DRS-18
DRS-19
Sanat Tarihi
3 SNT304
Bizans Resim Sanatı II
02.04.2015 11:00 DRS-1
Sanat Tarihi
4 SNT436
Çağdaş Türk Plastik Sanatı II
02.04.2015 11:00 DRS-11
Sanat Tarihi
2 SNT212
Türk Sanatı II
02.04.2015 11:00 DRS-9
DRS-10
Sanat Tarihi
1 MÜZ142 Müzik Tarihi
02.04.2015 13:00 DRS-5
DRS-6
Sanat Tarihi
3 SNT336
Osmanlı Sanatı II
02.04.2015 13:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
2 SNT206
Bizans Sanatı II
02.04.2015 15:00 DRS-10
DRS-11
Sanat Tarihi
1 ARY102
Sanat Tarihi Arş. Yöntem ve Ter.
02.04.2015 17:00 DRS-9
DRS-10
Sanat Tarihi
1 BİL150
Temel Bilgi Teknolojileri
02.04.2015 18:00 DRS-7
DRS-8
Sanat Tarihi Arş. II(A,C,D,FG,H,I,K,L,M,N)
Sanat Tarihi
3 SNT332
03.04.2015 09:00 DRDS-9
DRS-10
Sanat Tarihi
2 İNG226
Akademik İngilizce II
03.04.2015 09:00 TEKNİK RESİM ODASI
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
Sanat Tarihi
4
1
3
3
1
1
1
SNT412
MİT104
SNT320
SNT218
TÜR125
TÜR126
İNG178
20.Y.Y. Türk Mimarlığı
Mitoloji ve İkonografi II
Kent Monografileri II
Klasik Osmanlı Mimarisi ve Mimar Sinan
Türk Dili I
Türk Dili II
İngilizce II
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
03.04.2015
04.04.2015
09:00
11:00
11:00
14:00
18:00
19:00
11:00
ZAKİNE ÇELİK KON.SAL.
DRS-9
DRS-10
DRS-11
DRS-10
DRS-11
DRS-1
DRS-18
DRS-19
DRS-16
DRS-17
A-209
A-309
A-305
A-310
A-309
A-313
B-311
A-207
A-211
B-212
A-309
A-310
A-314
A-313
A-313
A-209
A-207
B-212
B-212
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
B-314
B-212
A-310
C-113
B-311
A-313
B-311
B-311
B-209
B-212
A-310
B-212
B-212
B-311
Download

2014-2015 öğretim yılı bahar dönemi sanat tarihi bölümü ara sınav