EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2015
AMAÇ
Sendikamızın 10.yıl etkinlikleri kapsamında; üyemiz Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını
desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, sanat ortamımıza canlılık kazandırmak ve buna
bağlı olarak da fotoğraf sanatının yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla, genel merkezimiz
tarafından “10.yılında Eğitim-iş” konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.
KONU
“10.YILINDA EĞİTİM-İŞ”
KATILIM ŞARTLARI:
· Yarışmaya; Eğitim-iş üyeleri katılabilirler.
· Yarışmaya en fazla üç eser gönderilebilir.
· Katılımcı daha önceden herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş
eserleriyle katılabilir.
· Yarışmaya gönderilen eserler, bir CD/DVD’de, uzun kenarı en fazla 100 cm, kısa kenarı 70
cm geçmeyecek şekilde 300 dpi çözünürlükte ve JPEG formatında kayıtlı olarak
gönderilecektir.
· Eserlerin kaydedildiği CD/DVD’de bir dosya oluşturulacak ve fotoğraflar sıra numarası
verilerek dosya içine kaydedilecektir.
· CD/DVD’lerin üzerine en az 2 (iki) harf 4 (dört) rakamdan oluşan bir rumuz yazılacaktır.
Örnek(AS5379) CD/DVD’ ye kayıt edilen fotoğraflara, katılımcı kesinlikle kendi ismini
yazmayacak, yalnız rumuz ve sıra numarası yazacaktır.
· CD/DVD’ler bir zarfa konmalı, zarf kapatılarak üzerine sadece RUMUZ yazılmalıdır. Katılım
formu eksiksiz doldurularak başka bir zarfa konmalı, zarf kapatılmalı ve üzerine yine yalnızca
rumuz yazılmalıdır. Her iki zarf, ayrıca hazırlanan gönderim ambalajına konarak
gönderilmelidir.
· Her fotoğrafa isim verilerek fotoğrafın nerede ve ne zaman çekildiği CD/DVD’deki dosyada
belirtilmelidir.
· CD/DVD’lerin posta ya da kargo ile gönderimi sırasında zarar görmemesi için sertleştirilmiş
ambalajlarda paketlenerek gönderilmesi gerekmektedir. Gönderim sırasında doğabilecek
zararlardan Eğitim-iş genel merkezi sorumlu olmayacaktır.
· Katılımcılar formları eksiksiz olarak doldurup imzalayarak göndereceklerdir.
· Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü
yaklaşımı/yorumu kullanmakta serbesttirler.
· Fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ve Katılım Formları, 01 Ağustos 2015 tarihinde aşağıda
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ZİYA GÖKALP CAD. ATAÇ-2 SOKAK 43/4-5 KIZILAY ANKARA
www.egitimis.org.tr
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ
belirtilen adrese kargo ya da posta ile şube-temsilcilik Basın Yayın Sekreteri tarafından alttaki
formla birlikte gönderilmelidir.
· Posta veya kargo işlemleri şube-temsilciliklerimiz tarafından yapılacaktır.
· Katılımcı yarışmaya gönderdiği eser/eserlerin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve
taahhüt eder. Eseri ödül alan veya sergilenmeye değer bulunan katılımcılardan bu beyan ve
kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her
türlü kazanımları geri alınır.
TOPLAMA MERKEZİ
Eğitim-İş Sendikası Genel Merkezi
Ziya Gökalp Caddesi Ataç-2 Sokak 43/4-5
Kızılay ANKARA
SEÇİCİ KURUL
· Seçici Kurul üyelerinin isimleri yarışma tarihinden önce yazı ile şubelere bildirilecektir.
DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul, 20 Ağustos 2015’te Ankara’da toplanarak, derece alan eserleri belirler.
ÖDÜLLER
ÖDÜLLER
 Birincilik ödülü 2000 TL,

İkincilik ödülü 1500 TL,

Üçüncülük ödülü 1000 TL,

Mansiyon ödülü 500 TL, olarak belirlenmiştir.

Yarışmada ödül alan eserler Eğitim-İş’te sürekli sergilenmek üzere demirbaş kaydına
alınarak kalacaktır.

Ödüller, sanatçılara ödül töreniyle verilecektir.

Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler sergilenecektir. Ödül töreni ile
serginin, tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ZİYA GÖKALP CAD. ATAÇ-2 SOKAK 43/4-5 KIZILAY ANKARA
www.egitimis.org.tr
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ
TELİF HAKKI
Yarışmada ödüle değer bulunan eserlerin baskı ve sayısal kopyaları, tüm Eğitim-İş
Koleksiyonuna ait olacaktır.
Yarışma sonunda ödül alan eserler, bütün telif haklarıyla Eğitim-İş tarafından satın alınmış
gibi işlem görür. Eğitim-İş, yarışmaya katılan eserleri, etkinliklerinde, eğitim faaliyetlerinde,
sergileme, afiş, katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde kullanma ve gösterme,
medyada yayınlama hakkı da dâhil olmak üzere eser sahibinin ismi ile birlikte 5846 sayılı
yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
SERGİLEME
Yarışmaya katılan tüm eserlerle birlikte 17 Ekim 2015 Kuruluş Yıldönümünde Ankara’da
açılacaktır.
ESERLERİN İADESİ
Sergi bitiminden sonra gönderilmiş olan CD/DVD’ler bir ay içerisinde sanatçılar tarafından
geri alınabilir. Bu süre içinde geri alınmayan CD/DVD’ler bir komisyon tarafından imha
edilecektir.
· Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.
KATILAN TÜM SANATÇILARIMIZA BAŞARILAR DİLERİZ.
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ZİYA GÖKALP CAD. ATAÇ-2 SOKAK 43/4-5 KIZILAY ANKARA
www.egitimis.org.tr
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ
10.YILINDA EĞİTİM-İŞ
FOTOĞRAF YARIŞMASI
SANATÇI BİLGİ VE TESLİM FORMU
ADI SOYADI
RUMUZU
DOĞUM YERİ-YILI
EN SON BİTİRDİĞİ OKUL
HALEN YAPMAKTA OLDUĞU İŞ
YURTİÇİ KİŞİSEL SERGİ SAYISI
YURTDIŞI KİŞİSEL SERGİ SAYISI
İŞ ADRESİ
TELEFON NO
E-POSTA ADRESİ
SIRA
RUMUZ
FOTOĞRAFIN ADI
ŞARTNAME HÜKÜMLERİNİ KABUL EDİYORUM
ÇEKİLDİĞİ YER
ÇEKİLDİĞİ
TARİH
İMZA
TARİH
BU FORMU DOLDURARAK FOTOĞRAFLARI İÇEREN CD İLE BİRLİKTE BİR ZARFA KOYARAK
AĞZINI KAPATINIZ.
ZARFIN ÜZERİNE SADECE RUMUZ YAZARAK EĞİTİM-İŞ GENEL MERKEZİNE GÖNDERİNİZ.
EĞİTİM VE BİLİM İŞGÖRENLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ ZİYA GÖKALP CAD. ATAÇ-2 SOKAK 43/4-5 KIZILAY ANKARA
www.egitimis.org.tr
Download

1 - Eğitim İş