Uluslararası İktisat
By Robert J. Carbaugh
9th Edition
2. Bölüm:
Modern Ticaret Teorisinin
Temelleri
Copyright ©2004, South-Western College Publishing
Ticaret teorisinin temelleri
Ticaret teorisinin tarihsel temelleri
 Merkantilizm
 Pozitif ticaret dengesini sağlamak için düzenlemeler
 Eleştiri: ancak kısa dönemde mümkün; statik dünya
ekonomisi varsayımına dayanır
 Mutlak üstünlük (Adam Smith)
 Ülkeler diğerlerinden daha ucuza ürettiği malları ihraç
ettiklerinde kazanç sağlar.
 Fakat: mutlak üstünlüğe sahip olmayan ülkeler
ticaretten kazanç sağlayamaz.
 Karşılaştırmalı üstünlük (David Ricardo)
 Ülkeler, mutlak üstünlüğe sahip olmasalar bile,
uzmanlaşma sayesinde ticaretten kazanç elde
edebilirler.
Carbaugh, Chap. 2
2
Karşılaştırmalı üstünlük
Mutlak & Karşılaştırmalı Üstünlük
Mutlak üstünlük: her ülke tek bir malın üretiminde
daha verimlidir
çalışma saati başına çıktı
Ülke
Şarap
Giyim
ABD
Birleşik Krallık
5 şişe
15 şişe
20 yard
10 yard
Karşılaştırmalı üstünlük; ABD her iki malın
üretiminde mutlak üstünlüğe sahip
çalışma saati başına çıktı
Nation
Şarap
Giyim
ABD
Birleşik Krallık
Carbaugh, Chap. 2
40 şişe
20 şişe
40 yard
10 yard
3
Karşılaştırmalı Üstünlük
Ricardo’nun Karşılaştırmalı Üstünlüğü,
parasal fiyatlarla
Ülke
Emek
ABD
1s
BK
1s
BK
1s
($1.6 = £1)
Carbaugh, Chap. 2
Ücret
$20/s
£5/s
$8
Giyim (yard)
Mik.
Fiyat
40
10
10
$0.50
£0.50
$0.80
Şarap (şişe)
Mik. Fiyat
40
20
20
$0.50
£0.25
$0.40
4
Karşılaştırmalı üstünlük
Üretim olanakları şedülü
 Emekle birlikte tüm üretim faktörlerini dahil
ederek teoriyi genelleştirir
 Tüm faktörler etkin kullanıldığında
üretilebilecek üretim kombinasyonlarını
gösterir
 Eğim, ya da marjinal dönüşüm oranı, bir
maldan daha fazla üretmek için diğerinden
ne kadar vazgeçilmesi gerektiğini (fırsat
maliyeti) gösterir.
Carbaugh, Chap. 2
5
Karşılaştırmalı Üstünlük
Buğday
Marjinal Dönüşüm Oranı
Eğim
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
6
Karşılaştırmalı Üstünlük
Üretim olanakları şedülü:
sabit fırsat maliyetler
Kanada
ABD
Eğim
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
Buğday
Buğday
Eğim
Otomobil
7
Karşılaştırmalı Üstünlük
Kanada
ABD
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
Buğday başına otomobil
Otomobil başına buğday
Arz şedülü: sabit fırsat maliyetler
ABD
Kanada
Buğday
8
Karşılaştırmalı Üstünlük
Sabit fırsat maliyetler altında ticaret
Kanada
Ticaret olanakları
eğrisi
(ticaret haddi 1:1
Ticaret olanakları
eğrisi
(ticaret haddi 1:1
Buğday
Buğday
ABD
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
Otomobil
9
Karşılaştırmalı Üstünlük
Uzmanlaşmadan elde edilen üretim
kazançları: sabit fırsat maliyetler
Uzmanlaşmadan Uzmanlaşmadan
Önce
Sonra
Net Kazanç
(Kayıp)
Oto
Buğday
Oto
Buğday
ABD
Kanada
40
40
40
80
120
0
0
160
80
-40
-40
80
Dünya
80
120
120
160
40
40
Carbaugh, Chap. 2
Oto Buğday
10
Karşılaştırmalı Üstünlük
Ticaretten elde edilen tüketim
kazançları: sabit fırsat maliyetler
Ticaret
Öncesi
Ticaret
Sonrası
Net Kazanç
(Kayıp)
Oto
Buğday
Oto
Buğday
ABD
Kanada
40
40
40
80
60
60
60
100
20
20
20
20
Dünya
80
120
120
160
40
40
Carbaugh, Chap. 2
Oto Buğday
11
Karşılaştırmalı Üstünlük
Kanada
ABD
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
Buğday başına otomobil
Otomobil başına buğday
Sabit fırsat maliyetler altında tam
uzmanlaşma
ABD
Kanada
Buğday
12
Karşılaştırmalı Üstünlük
Karşılaştırmalı Üstünlüğün Değişmesi
Japonya
otomobil
otomobil
ABD
Bilgisayar
Carbaugh, Chap. 2
Bilgisayar
13
Karşılaştırmalı Üstünlük
Ham petrol
Ticaret kısıtlamaları ve ticaretten kazançlar
İmal edilmiş ürünler
Carbaugh, Chap. 2
14
Artan fırsat maliyetleri
Artan maliyetler altında üretim
olanakları
Eğim
Buğday
Eğim
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
15
Artan fırsat maliyetler
Otomobil başına buğday
Artan maliyetler altında fırsat maliyetler
Otomobil arz eğrisi
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
16
Artan fırsat maliyetler
Artan maliyetler altında ticaret: ABD
Ticaret olanakları eğrisi
buğday
ABD
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
17
Artan fırsat maliyetler
Artan maliyetler altında ticaret: Kanada
buğday
Ticaret olanakları eğrisi
Otomobil
Carbaugh, Chap. 2
18
Artan fırsat maliyetler
Uzmanlaşmadan elde edilen üretim
kazançları: artan fırsat maliyetler
Uzmanlaşmadan Uzmanlaşmadan
Önce
Önce
Net Kazanç
(Kayıp)
Oto
Buğday
Oto
Buğday
ABD
Kanada
5
17
18
6
12
13
14
13
7
-4
-4
7
Dünya
22
24
25
26
3
3
Carbaugh, Chap. 2
Oto Buğday
19
Artan fırsat maliyetler
Ticaretten elde edilen tüketim
kazançları: artan fırsat maliyetler
Ticaret
Öncesi
Ticaret
sonrası
Net Kazanç
(Kayıp)
Oto
Buğday
Oto
Buğday
ABD
Kanada
5
17
18
6
5
20
21
6
0
3
3
0
Dünya
22
24
25
27
3
3
Carbaugh, Chap. 2
Oto Buğday
20
Download

2. ders uluslararası iktisat