TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ASPİR BÖLGE VERİM DENEMESİ
TRE-ASO12/08 (OLAS)
BÖLGE ORTALAMA TANE VERİMİ SONUÇLARI
Çeşit
Sıra
No
1
2
4
3
L O K A S Y O N L A R
MATERYAL ADI
DİNÇER (K)
TRE-ASO12/08 (OLAS)
REMZİBEY-05 (K)
BALCI (K)
EDİRNE
(kg/da)
268
260
255
172
TEKİRDAĞ
(kg/da)
424
400
379
355
Bölge
Ortalama
Tane Verimi
(kg/da)
346
330
317
264
Not: Verimler % 10 nem üzerinden hesaplanmıştır.
BÖLGE ORTALAMA YAĞ SONUÇLARI
L O K A S Y O N L A R
Çeşit
Sıra
No
MATERYAL ADI
EDİRNE
(%)
39.9
1
TRE-ASO12/08 (OLAS)
38.2
2
BALCI (K)
32.0
3
REMZİBEY-05 (K)
28.7
4
DİNÇER (K)
Not: Yağ Oranları kuru madde ( % 0 nem) üzerinden hesaplanmıştır.
TEKİRDAĞ
(%)
42.0
41.0
34.4
32.6
Bölge
Ortalama
Yağ
Oranı
(%)
41.0
39.6
33.2
30.7
TRAKYA TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
ASPİR BÖLGE VERİM DENEMESİ
TRE-ASO12/08 (OLAS)
BÖLGE ORTALAMA DEKARA YAĞ VERİMİ SONUÇLARI
L O K A S Y O N L A R
Çeşit
Sıra
No
1
2
3
4
MATERYAL ADI
EDİRNE
(kg/da)
TEKİRDAĞ
(kg/da)
TRE-ASO12/08 (OLAS)
103.7
168.0
DİNÇER (K)
REMZİBEY-05 (K)
BALCI (K)
76.9
138.2
81.6
65.7
130.4
145.6
Bölge
Ortalama
Dekara Yağ
Verimi
(kg/da)
135.9
107.6
106.0
105.7
ASPİR ÇEŞİTLERİ YAĞ ASİTLERİ ANALİZLERİ
DİNÇER (ST)
Oleik
Yağ
Asidi
(%)
14.5
Linoleik
Yağ
Asidi
(%)
74.5
Stearik
Yağ
Asidi
(%)
2.3
Palmitik
Yağ
Asidi
(%)
6.3
REMZİBEY-05 (ST)
37.3
53.2
2.3
5.7
BALCI (ST)
16.0
77.0
-
-
73-75
15-17
1-2
5-6
ÇEŞİTLER ve HATLAR
TRE-ASO12/08 (OLAS)
(Oleik Tip)
Not: Yağ asitleri analizleri Trakya Birlik Laboratuarında yapılmıştır.
Download

Aspir Bölge verim Denemesi Tane Verimi, Yağ, Yağ Verimi ve Oleik