BÜLENT ÇELEBİ
PSİKOLOJİK DANIŞMAN
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
“ HER TERCİH BİR VAZGEÇİŞTİR”
HANGİ YÖN….?
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tercihe başlamadan önce neler yapılmalıdır?
1- Bireyin yetenekleri
4-Bölümde okutulan dersler
2- Mesleğin gerektirdiği yetenek ve
standartları neler
5-İş bulma olanakları
3- Bireyin başarılı olduğu dersler
6- Ücret ve gelecekteki konumu
Birey kendisini tanımalı, mesleğin gerektirdiği özellikleri bilmeli ve mesleğin
kendine uygunluğunu araştırmalıdır. Yukarıdaki çalışmaları yapmadan gelen
bireye önerilecek meslekler gerçekçi olmayacaktır.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tercih Kılavuzu Önemli mi?
1- Güncel bilgiler, en doğru puan, başarı sırası, yeni açılan
bölümler vs.
Tercih kılavuzu o yıl yapılacak tercihlerle ilgili en son ve en güncel bilgileri
içermektedir. Bazen pratik olsun diye çeşitli tercih robotları kullanılmaktadır.
Buralarda elde edilen bilgiler güncel olmayabilir ayrıca yeni açılan bölümler,
değişen özel koşullar eklenmemiş olabilmektedir. O yüzden tercih yapacak
olan adayların tercih kılavuzunu mutlaka incelemeleri gerekmektedir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
TERCİH SÜRECİ
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tablo 3-A Nedir?
Tablo 3A, Sınavsız Geçiş ile ilgili yükseköğretim programlarını göstermektedir. Öncelikle meslek
lisesi mezunlarının sınavsız geçişle tercih edebileceği; dolmaması halinde diğer liselerden
mezun olan öğrencilerin YGS puanlarına göre tercih edebilecekleri yerlerdir. (Tablo-6C )
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
TABLO-3A
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tablo 3-B Nedir?
Bu programlara hem genel lise hem de meslek liseli YGS ilgili puan türünde 140 ve üzeri puanı
almış olan adaylar tercih yapabilirler.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
TABLO-4
Tablo 4, Herhangi bir liseden mezun olan öğrencilerin YGS ve LYS puanlarına göre tercih
edebilecekleri lisans programlarıdır.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Üniversite mi? Şehir mi? Bölüm mü?
1- Bölüm
2- Üniversite
3- Şehir
Yapacağınız meslek (daha uzun süreli uğraş alanı) üniversiteden de şehirden
de daha önemlidir. Her zaman ilk tercihimiz bölüm olmalı daha sonra
üniversite ve imkanları sonrada şehir düşünülmelidir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Puan mı? Başarı sırası mı?
1- Başarı sırası
2- Puan
Puanlar her sınav döneminde sınavın zorluk derecesine, sınavın ortalama ve
standart sapmalarına bağlı olarak kolay değişir, ancak başarı sıraları daha az
değişken ve daha güvenilirdir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Okul Birincisiyim Ne Yapmalıyım?
1.
2.
Okul birincileri merkezi yerleştirmelerde ilk yerleştirilen adaylardır. Okul birincileri OSYS
puanlarına göre sıralanırlar. En baştan başlayarak önce genel kontenjan daha sonra okul birinciliği
kontenjanı dikkate alınarak tercihlerine yerleştirilirler.
Aynı yeri tercih eden okul birincileri puan üstünlüğüne göre yerleştirilirler.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Kaç Tercih Yapabilirim?
Toplamda 30 tercih hakkı var. Ama tamamını kullanmak zorunlu değil. 30'u aşmamak
kaydıyla istediğiniz sayıda tercih yapabilirsiniz.
Adaylar tercihlerini yaparken en çok istediği bölüm ve üniversiteleri dikkate
alarak yapmalıdırlar.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tercihlerimi İnternetten mi Yoksa Başvuru
Merkezlerinden mi Yapmalıyım?
Aday tercihlerini internet üzerinden kendisi yapabilecektir. Ancak ÖSYM'nin de
kılavuzda açıkladığı gibi internet kullanımında deneyimi bulunmayan ve yanlışlık
yapmaktan çekinen adayların tercihlerini Başvuru Merkezleri aracılığıyla
yapmaları daha doğru olacaktır. Tercihlerin internet üzerinden aday tarafından
gönderilmesi durumunda yapılabilecek yanlışların sorumluluğu adaya ait olacak.
Başvuru merkezlerinde veya okullarda Rehber Öğretmenler
olacaklarından tercih sürecinde adaylara yol gösterebileceklerdir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
görevli
Tercihlerimi ÖSYM'ye Gönderdikten Sonra Değişiklik
Yapmak Mümkün mü?
Tercih işlemi için belirtilen son gün ve saate kadar, internet ortamında tercih listesinde
değişiklik yapabilir.
Aday tercih işlemini bir başvuru merkezinde yapmış ise düzeltme yada değişiklik işlemi
başvuru merkezi tarafından yapılamaz. Aday ÖSYM kullanıcı adı ve şifresi ile kendisi
yapabilir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tercih listemde son sıraya yazdığım bir bölümü benden daha düşük puanlı birisi
ilk sıraya yazarsa kim daha avantajlı? Tercih sıralaması bu anlamda önemli mi?
Puanı yüksek olan bir aday son tercihine daha önce yerleştirilir. Burada önemli olan
puanın yüksek olmasıdır. Bir adayın puanının diğerine göre yüksek olması demek
sıralama olarak önde olması demektir.
Örnekle açıklayalım:
A adayının puanı: 488,302 olsun ve son tercihi X bölümü olsun
B adayının puanı da 488.301 olsun ve ilk tercihi X bölümü olsun, yani aynı bölümü
tercih etmiş olsunlar.
A adayı her zaman daha önce yerleşir.
Üniversiteye yerleştirme işlemleri tamamen sıralamaya göre yapılır. Puanlar sadece
birer sembol olarak düşünülmeli ve tercihlerde sıralamalara göre hareket edilmelidir.
Puanlar ve diğer koşullar eşit ise tercih sırası işleme alınacaktır.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Yanlış Tercih (Tercih Hatası) Nedir?
Adayın istek sırasına aykırı tercih yapma durumudur? Örneğin adayın istek sıralaması şöyle
olsun: Tıp, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği. Aday tercih listesi oluştururken en
çok Tıp fakültesini istediğinden dolayı ilk sıralara Tıp fakültesi sonraki sıralara ise Bilgisayar ve
Endüstri mühendisliğini yazmalıdır
Sıra
Üniversite
Bölüm
Başarı Sırası
1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tıp
2.790
2
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
Tıp
3.460
3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
Bilgisayar Mühendisliği
4.390
4
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
Tıp
6.450
5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Tıp
8.790
Tercihlerde teknik hatalar çok sık yaşanıyor. Bölüm sıralaması konusunda öncelikler iyi belirlenmeli.
Bazen istekler aklın önüne geçiyor ve çoğu zaman hayalci tercihler oluşturuluyor. Fazla hırslı
olabilirsiniz ama yetersiz olduğunuz alanları görmezden gelmemelisiniz. O nedenle hedeflerinizle,
gerçekler mutlaka örtüşmeli. Bu iki gerçeklik birbirine ne kadar yakın olursa başarı ve doğru
tercihte size o kadar yakın olacaktır.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Tercih aralıkları ne olmalı?
Tercihler kesinlikle başarı sırasına göre yapılmalıdır.
• Başarı sıralaması ilk 5 binde olan öğrencilerin tercihlerine ilk 1-2 binden
başlamaları ama tercih yoğunlaşmasının 4-8 bin arasında olması,
• Başarı sıralaması 20 binde olan öğrencilerin ilk 4-5 binden birkaç tercih
yapması, ama tercih yoğunlaşmasının 10-25 bin arasında olması,
•Başarı sıralaması 50 binde olan öğrencilerin ilk birkaç tercihini 10-20
binlerden yapıp tercih yoğunlaşmasının 30–60 bin arasında olması,
•Başarı sıralaması 100 binde olan öğrencilerin ilk birkaç tercihini 20-30
binlerden yapıp tercih yoğunlaşmasının 70–150 bin arasında olması doğru
tercih için önemlidir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Dikkat?
Adaylar tercihlerinde çok istedikleri yerleri başarı sıraları yetmese de yazabilirler…
Ancak….
Bazı üniversiteler ve MEB; bazı bölümleri ilk 5 tercihinde gösteren ve buraya
kayıt yaptıran öğrencilere burs vermektedirler. Aday üst tercihleri çok
yaptığında burs ve diğer imkanlardan yararlanamayacaklardır. Bu konuda
adaylar bilgilendirilmelidir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Farklı Puan Türünden Tercih Yapılırken Ne Yapılmalı?
Farklı puan türlerinden tercih yapacak adaylar tercih listelerini, her alandan en çok istedikleri
bölümlere göre oluşturmalıdır.
Örneğin: Tıp, Fizyoterapi ve Bilgisayar Mühendisliği isteyen bir aday bu
bölümleri en çok istediğinden en az istediğine göre sıraya dizmelidir.
Sıralamanın aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım.
1-Tıp
MF3
2-Bilgisayar Müh.
MF4
3- Fizyoterapi
MF3
Aday önce tıp fakültesi tercihlerini, daha sonra bilgisayar mühendisliği sonra
da fizyoterapi bölümlerini tercihine yazmalıdır.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Yeni Açılan Bölümleri Tercih Ederken Neye Dikkat Edilmelidir?
Taban Puanı belli olmayan ve yeni açılan bölümlerin başarı sıraları kılavuzda — şeklinde
görülecektir. Bu bölümler yakın puanlı bir üniversite ile kıyas edilerek tahmini sıralaması
bulunabilir.
Örneğin: Karadeniz Teknik Üniversitesinde yeni açılan bir
bölümün puanı için Atatürk Üniversitesi ve 19 Mayıs Üniversitesi
ölçü alınarak tercih oluşturulabilir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
İkinci Öğretim Nedir?
Aynı adı taşıyan programın harç ve eğitim gördükleri zamanın farlı olduğu programlardır.
Genellikle mesai saatleri dışında yada akşamları eğitim öğretim yapılmaktadır.
•İkinci öğretim ile normal öğretim diploması arasında fark yoktur.
• Burs, yurt ve kredi gibi her türlü haklara sahiptirler.
• Yatay geçiş, dikey geçiş, yan dal ve çift ana dal yapabilirler.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
LYS Tercihi Yapıp Kazansam, Özel Yetenek Sınavına Başvurabilir miyim?
Bir aday, hem LYS’deki puan türüyle tercih işlemleri neticesinde herhangi bir yükseköğretim
programına yerleştirilip, hem de Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan programlara başvuruda
bulunabilirler.
Her iki programa kayıt hakkı kazandıkları taktirde istediklerine
kayıt yaptırabilmektedirler.
Ancak aynı anda iki bölümden de okuyamazlar, bir tanesine kayıt
yaptırabilirler…
Özel yetenek sınavı ile alan bölümler Tablo-5’te gösterilmiştir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Ek Yerleştirme Nedir?
Ek yerleştirme tercihler sonucunda boş kalan yada kazandığı halde kayıt yaptırmadığı için boş
kalan kontenjanlara öğrencilerin yerleştirilmesidir.
Genellikle Eylül-Ekim ayı içerisinde yapılmaktadır.
Kazanıp ve kayıt yaptıran adaylar ile kazandığı halde kayıt
yaptırmayan adaylar başvuru yapamazlar.
Tercih yaptığı halde kazanamayan adaylar başvuru yapabilirler.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
Adayımız TM-1 de 100.000 Başarı sırasında ve İstanbul’da oturuyor.
Öncelik İstanbul olmak üzere İşletme okumak istiyor…
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
Almanca işletme okumak istemezse 3. ve 6. tercihlerini listeden çıkarmalıdır. İsterse İstanbul’a
yakın olması nedeniyle Bursa işletmeyi Eskişehir İşletmenin önüne alabilir. Yerleşme ihtimali
yüksek olan tercihi 9.10. ve 11. tercihidir.
TM-1
100.000
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
 Aday İngilizce eğitim veren bir Anadolu lisesinden mezun olmuştur.
 Adayın okuldaki alanı eşit ağırlık olsun ve en çok istediği bölümler Hukuk, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma ve Sınıf Öğretmenliği olsun.
TM-1 Başarı Sırası 18.500
TM-2 Başarı Sırası 18.650
TM-3 Başarı Sırası 16.700
Daha çok devlet üniversitesi istemiş olsun
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
•
•
•
4. tercih adayın özelliğine uygun değildir. Program Almanca öğrenci İngilizce okumuş.
5. ve 9. tercih üniversitenin etkisi nedeniyle yazılmıştır.
Öğrenci tercihlerini artırabilir. Yerleşmeyi garantilemek için 14. 15. tercihi yapmış…
TM-3
Ankara
16.700
Sıra
Fakülte
Üniversite
P.Tür
2014 Taban Puan
B.Sırası
1
Hukuk Fakültesi
Ankara ünv.
TM-3
450,00882
8.960
2
Hukuk Fakültesi
Gazi ünv.
TM-3
429,45252
13.600
Ankara
3
Hukuk Fakültesi
Dokuz eylül Ünv.
TM-3
418,37417
18.700
İzmir
4
Hukuk Fakültesi(Almanca)
Türk alman ünv.
TM-3
406,63223
25.400
istanbul
5
Rehberlik ve Psik.Dan.
Boğaziçi ünv.
TM-3
451,40415
5.980
İstanbul
6
Hukuk Fakültesi
Atatürk ünv.
TM-3
397,25404
31.700
Erzurum
7
Hukuk Fakültesi
Anadolu ünv.
TM-3
415,30135
20.300
Eskişehir
8
Hukuk Fakültesi
Akdeniz ünv.
TM-3
409,75069
23.500
Antalya
9
Rehberlik ve Psik.Dan.
Ankara ünv.
TM-3
417,53886
18.400
Ankara
10
Hukuk Fakültesi
Afyon Kocatepe
TM-3
398,96232
30.400
Afyon
11
Rehberlik ve Psik.Dan.
Abant izzet baysal
TM-3
397,7927
31.400
Bolu
12
Rehberlik ve Psik.Dan.
Anadolu ünv.
TM-3
410,66796
22.400
Eskişehir
13
Rehberlik ve Psik.Dan.
Atatürk ünv.
TM-3
392,26281
35.800
Erzurum
14
Sınıf Öğretmenliği
Abant izzet baysal
TM-2
321,17173
115.000
Bolu
15
Sınıf Öğretmenliği(%50 burslu)
İstanbul Aydın Ünv.
TM-2
275,65718
219.000
İstanbul
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Şehir
ÖRNEK TERCİH?
 Aday İngilizce eğitim veren bir Anadolu lisesinden mezun olmuştur.
 Adayın okuldaki alanı eşit ağırlık olsun ve en çok istediği bölümler Hukuk, Rehberlik ve
Psikolojik Danışma ve Uluslararası ilişkiler olsun.
TM-1 Başarı Sırası 11.256
TM-2 Başarı Sırası 8.150
TM-3 Başarı Sırası 6.114 olsun
Daha çok devlet üniversitesi istemiş olsun
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
•
•
•
Adayın tercihleri incelendiğinde uygun bir sıralama olmuştur.
6. ve 7. tercihlerdeki 200 kişilik fark önemli değildir. PDR tercihlerinin önüne Boğaziçi PDR yazılabilir (alma
ihtimali yüksek)
Muhtemelen 5. 6. veya 7. tercihlerine yerleşecektir.
Sıra
Fakülte/Bölüm
Üniversite
P.Tür
2014 Taban Puan
B.Sırası
Şehir
1
Hukuk Fakültesi
Galatasaray Ünv
TM-3
521,910
136
İstanbul
2
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
İ. D. Bilkent Üniversitesi
TM-3
515,277
254
Ankara
3
Hukuk Fakültesi (İngilizce) (Tam Burslu)
Yeditepe Üniversitesi
TM-3
486,152
1.570
İstanbul
4
Hukuk Fakültesi (Tam Burslu)
Turgut Özal Üniversitesi
TM-3
473,879
2.760
Ankara
5
Hukuk Fakültesi
Ankara Üniversitesi
TM-3
450,009
6.960
Ankara
6
Hukuk Fakültesi
Hacettepe Ünv.
TM-3
440,564
9.610
Ankara
7
Hukuk Fakültesi
İstanbul Üniversitesi
TM-3
441,279
9.400
İstanbul
8
Hukuk Fakültesi
Marmara Ünv.
TM-3
422,602
13.800
İstanbul
9
Hukuk Fakültesi
Türk-Alman Ünv.
TM-3
422,876
16.500
İstanbul
10
Hukuk Fakültesi(Tam Burslu)
Atılım Ünv.
TM-3
414,211
20.900
Ankara
11
Uluslararası İlişkiler
Galatasaray Üniversitesi
TM-2
467,747
3.540
İstanbul
12
Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Tam Burslu) İ. D. Bilkent Üniversitesi
TM-2
457,102
5.430
Ankara
13
Uluslararası İlişkiler (İngilizce)
ODTÜ
TM-2
423,740
16.100
Ankara
14
PDR
Gazi Üniversitesi
TM-3
412,737
21.200
Ankara
15
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Dokuz Eylül Üniversitesi
TM-3
409,123
23.400
İzmir
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
TM-3
6.114
ÖRNEK TERCİH?
 Aday İngilizce eğitim veren bir Anadolu lisesinden mezun olmuştur.
 Adayın en çok istediği bölümler İnşaat , Mimarlık ve Elektrik Elektronik Müh olsun. Daha çok
devlet üniversitesi istemiş olsun
Y-MF-1 puanı 369,024 başarı sırası 58.937
Y-MF-2 puanı 369,217 başarı sırası 57.020
Y-MF-3 puanı 364,858 başarı sırası 58.091
Y-MF-4 puanı 362,86559 başarı sırası 60.524
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?


Aday tercihlerinde oldukça seçici davranmıştır. Tercihlerini 3 meslek ile sınırlamış olup üniversite seçiminde
de başarı sıralarına paralel seçici davranmıştır.
İlk 4-5 tercihine yerleşme ihtimali daha düşük olmasına rağmen öncelikle istediği bölüm ve üniversitelerden
başlamıştır. Adayın meslek gruplarına puan türlerine ve başarı sırasına göre tercihleri hatasızdır.
Muhtemelen 10-11-12-13 cü tercihlerinden birine yerleşecektir.
Sıra
Fakülte/Bölüm
Üniversite
P.Tür
2014 Taban Puan
B.Sırası
Şehir
1
İnşaat Mühendisliği
İstanbul Teknik Ün.
MF-4
448,740
16.900
İstanbul
2
İnşaat Mühendisliği(İngilizce)
Yıldız Teknik Ünv.
MF-4
441,064
19.900
İstanbul
3
İnşaat Mühendisliği
Yıldız Teknik Ünv.
MF-4
431,330
24.000
İstanbul
4
İnşaat Mühendisliği
Bahçeşehir Ünv.
MF-4
422,745
27.900
İstanbul
5
Mimarlık
Kocaeli Üniversitesi
MF-4
414,344
31.800
Kocaeli
6
İnşaat Mühendisliği
Ege Üniversitesi
MF-4
409,172
34.300
İzmir
7
Mimarlık
Karadeniz Teknik Ünv.
MF-4
404,461
36.700
Trabzon
8
Mimarlık
Sakarya Üniversitesi
MF-4
398,365
39.800
9
İnşaat Mühendisliği
Dokuz Eylül Ünv.
MF-4
395,387
41.300
İzmir
10
İnşaat Müh. Tam Burslu)
Çankaya Üniversitesi
MF-4
390,832
43.800
Ankara
11
İnşaat Mühendisliği
Gazi Üniversitesi
MF-4
372,615
54.300
Ankara
12
İnşaat Mühendisliği
Karadeniz Teknik Ünv.
MF-4
355,104
65.800
Trabzon
13
İnşaat Mühendisliği
Pamukkale Ünv.
MF-4
350,478
69.000
Denizli
14
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Abant İzzet Baysal Ünv
MF-4
338,731
77.700
Bolu
15
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
PsikolojikAtatürk
Danışman
Bülent ÇELEBİ MF-4
Üniversitesi
306,461
106.000
Erzurum
MF-4
Sakarya 60.524
ÖRNEK TERCİH?
 Aday İngilizce eğitim veren bir Anadolu lisesinden mezun olmuştur.
 Adayın en çok istediği bölümler sağlık alanlarıdır.
Y-MF-1
Y-MF-2
Y-MF-3
Y-MF-4
35.000
33.000
36.000
38.000
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?

Aday sağlık alanlarını okumak istemesine rağmen mühendislik alanlarından da tercih yapmış. Tercihleri
sıralamaya uygun ama doğru değil. Ne istediğini bilmiyor…
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-3
MF-4
MF-3
MF-4
MF-4
MF-3
MF-3
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
MF-4
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Eczacılık Fakültesi
21.800
23.200
Mimarlık
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)
23.500
24.200
Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
Eczacılık Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik
25.000
26.200
26.400
27.100
27.200
Eczacılık Fakültesi
28.600
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Eczacılık Fakültesi
29.000
30.600
Mimarlık
31.000
Endüstri Mühendisliği
Eczacılık Fakültesi
31.300
MF-4: 38.000
32.100
Beslenme ve Diyetetik
32.100
Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Mimarlık
33.600
34.300
34.900
36.700
Endüstri Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
39.700
40.500
40.900
43.900
MF-3: 36.000
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
Bilgisayar Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
MF-4
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
Mimarlık
49.200
MF-4
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
Mimarlık (Tam Burslu)
50.500
MF-4
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
51.300
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?
 Adayın en çok istediği bölümler Bilgisayar Müh., Elektrik-Elektronik Müh., Endüstri
Müh., Makine Müh.olsun
MF-1 Başarı Sırası 70.000,
MF-2 Başarı Sırası 75.000,
MF-3 Başarı Sırası 76.000,
MF-4 Başarı Sırası 72.000 olsun
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?


2. tercih istek dışıdır muhtemelen ailenin isteğidir. 9. ve 10. tercih arasındaki fark çok; istek sırasına uygun
olabilir ancak gelme ihtimali çok düşüktür. 16. ve 17. tercih arasındaki farka göre 17. tercih ölü tercih olarak
nitelenebilir.
22. tercih garantilemeye yöneliktir. 23. tercih de yurtdışı olduğunu ve ücretli olduğunu bilmelidir.
Sıra
BÖLÜM
ÜNİVERSİTE
TÜR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Elektrik-Elektronik Müh.
Tıp Fakültesi
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Bilgisayar Müh.
Fatih
İstanbul Bilim
Fatih
Marmara
Koç
Bilecik
Mustafa Kemal
Düzce
Karabük
Fatih
Vakıf
Vakıf
Vakıf
Devlet
Vakıf
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Vakıf
11
Elektrik-Elektronik Müh.
Karaelmas
12
Elektrik-Elektronik Müh.
13
14
P.TÜR
TABAN PUAN
B.SIRASI
ŞEHİR
517.828
493.506
500.809
492.587
416.613
412.009
409.892
400.204
395.731
368.288
9.285
18.430
16.184
19.937
25.972
30.224
35.707
40.799
45.054
27.554
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Bilecik
Hatay
Düzce
Karabük
İstanbul
Devlet
402.474
43.092
Zonguldak
Niğde
Devlet
400.423
74.641
Niğde
Elektrik-Elektronik Müh.
Düzce
Devlet
399.112
75.589
Düzce
Elektrik-Elektronik Müh.
Mustafa Kemal
Devlet
İÖ
373.154
95.580
Hatay
15
Elektrik-Elektronik Müh.
Sütçü İmam
Devlet
İÖ
368.717
99.304
Kahramanmaraş
16
17
18
19
20
21
Elektrik-Elektronik Müh.
Endüstri Müh.
Endüstri Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
Makine Müh.
Karabük
Marmara
Karabük
Mustafa Kemal
Niğde
Bayburt
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
Devlet
İÖ
İngilizce
İÖ
İÖ
İÖ
İÖ
363.415
495.047
364.097
337.515
335.915
311.527
103.826
18.746
103.241
127.044
128.477
152.299
Karabük
İstanbul
Karabük
Hatay
Niğde
Bayburt
22
Endüstri Müh.
Fatih
Vakıf
235.581
227.546
İstanbul
23
Endüstri müh(İngilizce)UOLP
İstanbul Teknik ünv.
Devlet
411.482
33.200
İstanbul
İngilizce
% 50 Burslu(İng)
% 50 Burslu
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
MF-4
72.000
ÖRNEK TERCİH?
 Adayın en çok istediği bölümler Gazetecilik, Basın Yayın, Radyo Televizyon ve Sinema,
TS-1 Başarı Sırası 23.000
TS-2 Başarı Sırası 25.000
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?



Aday için istek sırası doğruysa tercihte hata yoktur. Aday 1. veya 2. tercihine yerleşecektir.
Aday için 1. tercihe Yeditepe Gazetecilik tam burslu yazılabilir.
10.11.12. tercih garantilemek için yazılmış bir tercihtir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
PUAN
TÜRÜ
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
TS-1
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
BÖLÜMÜN ADI
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Gazetecilik
Basın ve Yayın
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
Radyo, Televizyon ve Sinema
TS-1
23.00
BAŞARI
SIRASI*
20.600
26.800
36.000
40.400
45.000
56.300
59.200
82.300
85.300
94.900
103.000
117.000
126.000
43.400
7.720
12.800
22.400
24.900
29.500
37.800
59.600
77.400
104.000
ÖRNEK TERCİH?
 Adayın en çok istediği bölümler İngilizce öğretmenliği, Mütercim Tercümanlık ve Turizm
rehberliği
Dil-1 Başarı Sırası 7.500
Dil-2 Başarı Sırası 6.200
Dil-3 Başarı Sırası 5.500
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?



Adayın isteğine uygunsa bu sıralamada hata yoktur. Tüm tercih hakkını kullanmıştır.
Aday 10. 11. 12. veya 13. tercihlerinden birine yerleşecektir.
Bu aday Karadeniz bölgesini önceliğine almışsa 11. tercih listeden çıkartılabilir.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
PUAN TÜRÜ
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
DİL-1
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
BÖLÜMÜN ADI
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği (İngilizce)
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
İngilizce Öğretmenliği
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Turizm Rehberliği
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
BAŞARI SIRASI*
436
957
1.800
2.040
3.030
4.110
4.810
5.890
6.020
7.010
7.390
8.350
8.700
9.090
10.700
1.600
1.740
2.190
2.490
9.270
12.500
16.000
17.100
17.600
18.900
20.200
23.700
25.200
26.800
30.400
DİL-1
7.500
ÖRNEK TERCİH?
 MESLEKİ VE TEKNİK ORTAÖĞRETİM KURUMUNDAN MEZUN
 ALANI MUHASEBE VE FİNASMAN
 SADECE SINAVSIZ GEÇİŞ HAKKINI KULLANMIŞ
Bir aday hem YGS sınavına girebilir hem de sınavsız geçiş
hakkını kullanabilir.
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
ÖRNEK TERCİH?



Aday sınavsız geçiş için Tablo3-A dan program seçebilir.
Adayın mezun olduğu ortaöğretim bölümünün seçebileceği
sınavsız geçiş programları Tablo6-C de gösterilmiştir.
Tablo 6-C ye göre adayın 4. tercihi hatalıdır. Tercih etse bile
kazanma ihtimali yoktur.
PROGRAMIN ADI
En küçük
puan
Yerleştirme
Önceliği
1
KTÜ VAKFIKEBİR M.Y.O BANKACILIK VE SİGORTACILIK
380,150
13,2,D,95
2
KTÜ VAKFIKEBİR M.Y.O İŞLETME YÖNETİMİ
215,1671
-----
3
UŞAK ÜNİVERİSTESİ EŞME M.Y.O LOJİSTİK
192,8116
-----
4
KTÜ TRABZON M.Y.O BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
372,0500
13,3,D,95
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
PARADİGMA?
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
PARADİGMA?
Psikolojik Danışman Bülent ÇELEBİ
Download

Doğru Tercih - Trabzon Rehberlik ve Araştırma Merkezi