Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Yasaklama İşlemleri
İhaleden Yasaklamaya İlişkin
Kaymakamlıktan (Malmüdürlüğü)
Yazı Gelmesi veya İl Merkezinde
Yasaklama Durumunun Ortaya
Çıkması
Kaymakamlık
(Malmüdülüğü) Yazısı ve
Eki İhaleye Katılmaktan
yasaklama Kararı Formu
Yazının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Merkez İlçe için İhaleye
Katılmaktan yasaklama
Kararı Formu
Hayır
İlçe Yazısı
Eksik Bilgi ve
Belgenin
Kaymakamlıktan
(Malmüdürlüğü)
İstenmesi Yazısının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Bilgi ve Belgelerin
Kontrol Edilmesi
Bilgi ve
Belgelerin
Tam Olup
Olmadığı
Bakanlığa Yazılan
Yasaklama
Yazısının Vali
Yardımcısı
Tarafından
İmzalanması
Yazının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Yazının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Bakanlık Yazısı
Gönderildi
İlçe Yazısı Gönderildi
Hazırlayan:
GÖKHAN GÖKKAYA
V.H.K.İ.
Evet
Onaylayan:
MUSTAFA GÜLER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ
Bakanlık
Yazısı
Kırıkkale Defterdarlığı
Milli Emlak Müdürlüğü
Yasaklama İşlemleri
Bakanlık
Yazısı
Bakanlıktan Yasaklama Yazısının
Gelmesi
Yazının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
Gelen YazınınKontrol
Edilmesi
Hayır
İlçe Yazısı
Bakanlık Yazısına
İlişkin Kaymakamlığa
(Malmüdürlüğü)
Yazılan Üst Yazının
Defterdar Tarafından
İmzalanması
Gelen
Yazının İl
Merkezine
mi Ait Olup
Olmadığının
Kontrolü
Evet
Yasaklama
Bilgilerinin
MEOP'a Girilmesi
Yasaklamanın
Sürecinin
Tamamlanması
Yazının Müdürlük
Evrak Kaydına
Alınması
İlçe Yazısı Gönderildi
Hazırlayan:
GÖKHAN GÖKKAYA
V.H.K.İ.
Onaylayan:
MUSTAFA GÜLER
MİLLİ EMLAK MÜDÜRÜ
Download

Kırıkkale Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü Yasaklama İşlemleri