Karadeniz Teknik Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü - Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Sekreterliği
02/03/2015 11:39 - 38239752/105.01.03/386
*00440559*
00440559
KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
20014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARI YILI DERS VE SINAV PROGRAMI
Ders Adı
Yürütecek Öğretim Üyesi
Yüksek Lisans Tez-Seminer (Kod Sırasına Göre)
KAY5000 Yüksek Lisans Tezi
Prof. Dr. Yusuf Ş. HAKYEMEZ
KAY5000 Yüksek Lisans Tezi
Prof. Dr. M. Çağatay OKUTAN
KAY5000 Yüksek Lisans Tezi
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
HS
Ders Programı
D.Kodu
Yer
1*2 H.O.
1*3 H.O.
1*2 H.O.
P.tesi
Salı
Çarş.
Perş.
Cuma
I.
S.Yeri ARASINA
V
II.A.S.
Sınav Programı
II.
ARASINA
Saat
V
FİNAL
Saat
BÜTÜNLEME
Saat
12:00-14:00 H.O.
H.O.
08:00-10:00 H.O
08:00-11:00
08:00-10:00
KAY5000
KAY5000
KAY5000
KAY5000
KAY5010
KAY5010
KAY5010
KAY5010
KAY5010
KAY5530
KAY5511
KAY5540
KAY5560
KAY5630
KAY5650
KAY5740
KAY8036
KAY8028
KAY8015
KAY8000
KAY8042
KAY8048
KAY8001
KAY8
KAY6000
KAY6000
KAY6000
KAY6000
KAY6000
KAY6000
KAY6520
KAY6540
KAY6510
KAY6530
KAY6201
KAY6
KAY9003
KAY9012
KAY9041
KAY9042
KAY9054
KAY9
Yüksek Lisans Tezi
Prof Dr. Abdulkadir TOPAL
Yüksek Lisans Tezi
Doç. Dr. Adil ŞAHİN
Yüksek Lisans Tezi
Doç. Dr. Atila DOĞAN
Yüksek Lisans Tezi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa CİN
Seminer
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Seminer
Prof. Dr. M. Çağatay OKUTAN
Seminer
Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL
Seminer
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Seminer
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYRAM
Yüksek Lisans Kredili Teorik Dersler (Kod Sırasına Göre)
Siyaset Biliminde Temel Yaklaşımlar
Doç.Dr.Atila DOĞAN
Research Methods-II
Prof.Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Çevre ve Ekonomi
Prof. Dr.Abdulkadir TOPAL
Kamu Yön. Sor. ve Çözüm Önerileri
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Siyaset Felsefesinde Güncel Tartışmalar
Prof. Dr.Mustafa Çağatay OKUTAN
Osmanlı Türk Anayasaları
Prof. Dr.Yusuf Şevki HAKYEMEZ
Türkiye'de Siyasi Partiler
Yrd. Doç.Dr.Yılmaz BAYRAM
Yüksek Lisans Uzmanlık Alan Dersleri (Kod Sırasına Göre)
İnsan Hakları ve Demokrasi
Prof. Dr. Yusuf Ş. HAKYEMEZ
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL
Göç Çalışmaları
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Osmanlı'da Modernleşme
Doç.Dr.Atila DOĞAN
Ulus Devlet ve Globalleşme
Prof.Dr.Mustafa Çağatay OKUTAN
Türkiye'de Modernleşme
Prof.Dr.Mustafa Çağatay OKUTAN
Osmanlıda Osmanlıcılık
Doç.Dr.Atila DOĞAN
Türkiye'de Sivil Asker İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Selçuk AKINCI
Doktora Kredili Teorik Dersler (Kod Sırasına Göre)
Doktora Tezi
Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL
Doktora Tezi
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Doktora Tezi
Doç. Dr. Atila DOĞAN
Doktora Tezi
Prof. Dr. M. Çağatay OKUTAN
Doktora Tezi
Yrd. Doç. Abdullah UZUN
Doktora Tezi
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYRAM
Global Environmantel Policies
Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Tartış.
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Türkiye'de Siyasi Partiler ve İdeoloji
Prof. Dr. M. Çağatay OKUTAN
Contemporary Political Theroies
Doç. Dr. Atila DOĞAN
Demokrasi ve Adalet Teorileri
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYRAM
Türkiye'de Kamu Yön. Yeniden Yap.
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Doktora Uzmanlık Alan Dersleri (Kod Sırasına Göre)
Kent, Kimlik, Küreselleşme
Prof. Dr. Abdulkadir TOPAL
Toplumsal Hareketler ve Kimlik
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Kamu Yönetimi ve Değişim
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Bilgi Toplumu ve Kamu Yönetimi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Türkiye'de Resmi İdeolojinin Düş. Kaynakları
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYRAM
Türkiye'de İslamcılık
Yrd. Doç. Dr. Selçuk AKINCI
1*9
1*1
1*2
1*1
2*
2*
2*
2*
2*
13:00-15:00
H.O.
08:00-13:00
H.O. 08:00-09:00
H.O.
10:00-12:00
H.O. 08:00-09:00
H.O.
H.O.
13:00-15:00
H.O. 08:00-10:00
H.O.
H.O.
14:00-16:00
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
15:00-17:00 H.O.
H.O.
H.O.
10:00-12:00 H.O.
H.O.
3
3
3
3
3
3
3
H.O. 10:00-13:00
H.O
H.O.
14:00-17:00
H.O
H.O.
10:00-13:00
H.O
H.O.
11:00-14:00
H.O
H.O.
13:00-16:00
H.O
H.O.
09:00-12:00 H.O
H.O.
14:00-17:00
H.O
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
08.04.2015
09.04.2015
10.04.2015
09.04.2015
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
01.06.2015
02.06.2015
03.06.2015
03.06.2015
04.06.2015
05.06.2015
04.06.2015
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
4
4
4
4
4
4
4
4
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
H.O.
08:00-12:00 H.O.
08:00-12:00
H.O.
08:00-12:00
H.O.
08:00-12:00 H.O.
13:00-17:00 H.O.
12:00-16:00
H.O.
08:00-12:00
H.O.
10.04.2015
08.04.2015
07.04.2015
06.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
12:00
14:00
14:00
13:00
12:00
14:00
15:00
10:00
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
1*3
1*3
1*1
1*1
1*1
1*1
3
3
3
3
3
3
H.O.
13:00-14:00 08:00-10:00
H.O.
H.O.
09:00-10:00 10:00-12:00
H.O.
H.O.
12:00-13:00
H.O.
H.O.
11:00-12:00
H.O.
H.O.
12:00-13:00 H.O.
H.O.
13:00-14:00 H.O.
H.O.
14:00-17:00
H.O.
H.O.
10:00-13:00
H.O.
H.O.
09:00-12:00
H.O.
H.O.
14:00-17:00
H.O.
H.O. 11:00-14:00
H.O.
H.O.
11:00-14:00
H.O.
10.04.2015
09.04.2015
08.04.2015
07.04.2015
06.04.2015
06.04.2015
10:00
10:00
10:00
10:00
13:00
10:00
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
25.05.2015
26.05.2015
27.05.2015
28.05.2015
29.05.2015
29.05.2015
10:00
10:00
10:00
10:00
13:00
10:00
4
4
4
4
4
4
H.O.
13:00-17:00 H.O.
H.O.
13:00-17:00
H.O.
H.O. 08:00-12:00
H.O.
H.O. 13:00-17:00
H.O.
H.O.
13:00-17:00
H.O.
H.O.
13:00-17:00
H.O.
10.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
09.04.2015
07.04.2015
07.04.2015
13:00
13:00
10:00
13:00
14:00
13:00
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
ÖDEV
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
04.09.2015
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
Doç. Dr. Birol KARAKURT
ENSTİTÜ MÜDÜR V.
08:00-12:00
Doç. Dr. Atila DOĞAN
ANABİLİM DALI BAŞKANI
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:38239752/105.01.03/386 ve Barkod Num.:440559 bilgileriyle erişebilirsiniz.
15.06.2015
16.06.2015
17.06.2015
17.06.2015
18.06.2015
19.06.2015
18.06.2015
10:00
10:00
10:00
14:00
10:00
10:00
14:00
17.06.2015
16.06.2015
18.06.2015
15.06.2015
19.06.2015
17.06.2015
13:00
13:00
13:00
13:00
13:00
10:00
KYB5000
KYB5000
KYB5000
KYB5000
KYB5000
KYB5000
KYB5001
KYB5022
KYB5014
KYB5017
KYB5023
KYB5021
KYB5025
KYB5
Yürütecek Öğretim Üyesi
HS
Ders Programı
D.Kodu
Uzem Kredili Teorik Dersler (Kod Sırasına Göre)
Dönem Projesi
Prof. Dr. Yusuf Ş. HAKYEMEZ
Dönem Projesi
Doç. Dr. Atila DOĞAN
Dönem Projesi
Doç. Dr. Cemil RAKICI
Dönem Projesi
Doç. Dr. Mehmet TUNÇER
Dönem Projesi
Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Dönem Projesi
Yrd. Doç. Dr. Salih DURSUN
Osmanlı Türk Anayasaları
Prof. Dr. Yusuf Ş. HAKYEMEZ
Siyaset Üzerine Teo. ve Güncel Tartışmalar
Yrd. Doç. Dr. Yılmaz BAYRAM
Çağdaş Siyasi İdeolojiler
Doç. Dr. Atila DOĞAN
Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları (çevrimdışı)
Prof. Dr. Nezahat ALTUNTAŞ
Türkiye'de İnsan Hakları
Doç. Dr. Adil ŞAHİN
Türkiye'de Yerel Yönetimler (çevrimdışı)
Doç. Dr. Mehmet TUNÇER
Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yapısal Sorunları Yrd. Doç. Dr. Abdullah UZUN
Birey, Devlet, Toplum İlişkileri
Yrd. Doç. Dr. Selçuk AKINCI
1*1
1*2
1*3
1*1
1*2
1*1
3
3
3
3
3
2
2
3
Ders Adı
Yer
P.tesi
Salı
Çarş.
Perş.
Cuma
I.
S.Yeri ARASINA
V
H.O.
18:00-19:00
H.O.
H.O.
18:00-20:00
H.O.
H.O.
18:00-21:00 H.O.
H.O.
17:00-18:00 H.O.
H.O.
18:00-20:00
H.O.
H.O.
18:00-19:00 H.O.
H.O.
18:00-21:00
H.O.
H.O.
20:00-23:00
H.O.
H.O. 20:00-23:00
H.O.
H.O. 22:00-23:00 21:00-23:00
H.O.
H.O.
18:00-20:00 20:00-21:00
H.O.
H.O.
18:00-20:00 H.O.
H.O. 18:00-20:00
H.O.
H.O.
20:00-23:00 H.O.
Doç. Dr. Birol KARAKURT
ENSTİTÜ MÜDÜR V.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Elektronik imzalı suretine http://e-belge.ktu.edu.tr adresinden Belge Num.:38239752/105.01.03/386 ve Barkod Num.:440559 bilgileriyle erişebilirsiniz.
07.04.2015
08.04.2015
06.04.2015
07.04.2015
08.04.2015
10.04.2015
06.04.2015
10.04.2015
II.A.S.
Sınav Programı
II.
ARASINA
Saat
V
18:00
20:00
20:00
21:00
18:00
18:00
18:00
20:00
Doç. Dr. Atila DOĞAN
ANABİLİM DALI BAŞKANI
FİNAL
30.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
30.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
31.05.2015
Saat
11:00
12:00
13:00
14:00
11:00
12:00
13:00
14:00
BÜTÜNLEME
20.06.2015
20.06.2015
20.06.2015
20.06.2015
21.06.2015
21.06.2015
21.06.2015
21.06.2015
Saat
13:30
14:30
15:30
16:30
13:30
14:30
15:30
16:30
Download

Kamu Yönetimi - Karadeniz Teknik Üniversitesi