13. VIDEOKONFERANSLAR
(27-28-29 Mart 2015)
27 Mart 2015 (Cuma)
Parotidektomi Kursu
Her katılımcı parotis cerrahisini konusunda uzman eğitmenler eşliğinde baştan sona yapacaktır.
Toplantı yeri: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuarı
Saat: 09.00-13.00
Kurs Direktörü: Özgür Tarkan-Özgür Sürmelioğlu
Eğiticiler:
Ahmet Ömer İkiz
Babür Küçük
İlhami Yıldırım
Güleser Saylam
Alper Nabi Erkan
Özgür Sürmelioğlu
12 kişi ile sınırlıdır
Rinoplasti Kursu
Tüm katılımcılar konusunda uzman eğitmenler eşliğinde rinoplastinin tüm temel aşamalarını taze donmuş
kadavralarda uygulama şansına sahip olacaklar.
Kurs Direktörü: Süleyman Özdemir
Toplantı yeri: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuarı
Saat: 13.30-17.30
Eğiticiler:
Barlas Aydoğan
Sabri Uslu
Osman Kürşat Arıkan
Cengiz Özcan
Süleyman Özdemir
Can Alper Çağıcı
Süheyl Haytoğlu
Metin Önerci
Toplantı 12 kişi ile sınırlıdır
Temporal Kemik Diseksiyon Kursu
Katılımcılar konusunda uzman eğiticiler eşliğinde temporal kemik diseksiyonunun tüm aşamalarını
gerçekleştirme şansına sahip olacaklardır.
Kurs Direktörü: Ülkü Tuncer
Toplantı yeri: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Multidisipliner Laboratuarı
Saat: 09.00-17.30
Eğiticiler:
Levent Sennaroğlu
Sarp Saraç
Armağan İncesulu
Haluk Yavuz
Kemal Görür
Ülkü Tuncer
Özgür Tarkan
İmran Şan
20 kişi ile sınırlıdır
Video Vertigo Kursu
Bu kursta tüm vertigo nedenleri olgu videoları eşliğinde tartışılacak, olası tanı algoritmaları görseller
eşliğinde sunulacaktır.
Kurs Direktörü: Mete Kıroğlu
Toplantı yeri: Adana Hilton Oteli
Saat: 11.00-17.30
Eğiticiler:
Mete Kıroğlu-VOR ve klinik uygulamalar
Nuri Özgirgin-Vertigoda tanısal testler
Levent Özlüoğlu-BPV posterior semisirküler kanal
Alpin Güneri-BPV ve Diğer Kanallar
Nazım Korkut-Meniere Hastalığı
Tayfun Kirazlı-Olgu Sunumları
20 kişi ile sınırlıdır
Uygulamalı Kemiğe İmplante Cihazlar Kursu
Kurs Direktörü: Özgür Tarkan-Özgür Sürmelioğlu
Toplantı saati: 13.30-17.30
Toplantı yeri: Hilton Oteli
28 Mart 2015 (Cumartesi)
8.30-8.35
8.35-8.40
Açılış Konuşması-Mete Kıroğlu (Çukurova KBB derneği Başkanı)
TKBBD Başkanı konuşması-Metin Önerci
Otoloji Oturumu
Oturum Başkanı-Can Özşahinoğlu
8.40-9.00
9.00-9.20
9.20-9.40
9.40-10.00
10.00-10.20
10.20-10.40
Tayfun Kirazlı- Kolesteatom Cerrahisi;açık teknik-kapalı teknik?
Levent Olgun-Konjenital kolesteatomlar
Levent Sennaroğlu-Sıra dışı Kolesteatomlar
Nazım Korkut- Petröz kolesteatomlar
Nuri Özgirgin-Balon Tuboplasti
Mete Kıroğlu-Timpanoplasti
10.40-11.00
Kahve Arası
Rinoloji Oturumu
Oturum Başkanı-Adnan Ünal
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
12:00-12:15
Metin Önerci- Nazal Dorsum Cerrahisi ve Hatalar
Metin Önerci-Benign ve Malign Tümör Cerrahisi
Hakan Çoşkun-Nazal Valv Cerrahisi
Ülkü Tuncer-ÜSY’de Akılcı Antibiyotik Kullanımı
12.15-13.30
Yemek Arası
Baş-Boyun Oturumu
Oturum Başkanı-Şinasi Yalçın
13.30-13.50
13.50-14.10
14.10-14.30
Babür Küçük-Parotidektomi
Ahmet Ömer İkiz-Parafarengeal kitlelere yaklaşım
Güleser Saylam-KBB gözüyle tiroid ve paratiroid cerrahisi
Vertigo Oturumu
Oturum Başkanı-Muzaffer Kanlıkama
14.30-14.50
14.50-15.10
15.10-15.30
Enis Alpin Güneri-Vertigolu hastanın Muayenesi
Levent Özlüoğlu-Lateral ve posterior kanal BPPV tanı ve tedavisi
Armağan İncesulu-Vestibüler Laboratuar
15.30-16.00
Kahve Arası
Ben nasıl yapıyorum?
Oturum Başkanı-Ülkü Tuncer
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
17.10-17.20
17.20-17.30
17.30-17.40
17.40-17.50
17.50-18.00
18.00-18.10
Enis Alpin Güneri-Endoskopik ossikuloplasti
Bülent Satar- Dış kulak yolu atrezi cerrahisi
Mehmet Karataş-Endoskopik ve Mikroskopik Kelebek Timpanoplasti
Cem Uzun-Onlay Kıkırdak Cubuk timpanoplasti
Mehti Salviz-Lateral kanal BPPV hastalığında, tanı ve tedavi algoritması
Erol Selimoğlu-Tip 1 timpanoplasti
Mehmet Koyuncu-Atipik kolesteatomlar
Demir Bajin-Östaki tuboplasti
Ercan Akbay-Tonsil kanamalarında fasiyal ve lingual arterlerin transoral ligasyonu
İsmail Yılmaz-Patuolus Östaki
Can Alper Çağıcı-Rinoplasti
Ercan Kaya-Dirençli malign eksternal otitli bir olgu Özgür Sürmelioğlu-Endoskopik stapedotomi
29 Mart 2015(Pazar)
Rinoloji Oturumu II
Oturum Başkanı- Kemal Değer
08.30-08.50
08.50-09.10
09.10-09.30
09.30-09.50
09.50-10.10
10.10-10.20
Halis Ünlü-Zor Olgularla Rinoplasti
Asım Kaytaz-ESC’de komplikasyonlar ve korunma yöntemleri
Halis Ünlü-Olgularla ESC
Cengiz Özcan-Sfenoid sinüse endoskopik yaklaşım
Barlas Aydoğan-Kapalık teknik rinoplasti
Özgür Tarkan-Endoskopik orbital yaklaşımlar
10.30-11:00
Kahve Arası
Larengoloji Oturumu
Oturum Başkanı-Çağatay Akçalı
11.00-11.20
11.20-11.40
11.40-12.00
Barlas Aydoğan-Erken Evre Larinks kanserlerine yaklaşım
Ferhan Öz-Larenks premalign lezyonlarına yaklaşım
Hakan Çoşkun-Larinks benign lezyonlarına yaklaşım
12.10-13.30
Yemek Arası
Ben Nasıl Yapıyorum?
Oturum Başkanı-Fikret Kıroğlu
13.30-13.45
13.45-13.55
13.55-14.05
14.05-14.25
14.25-14.35
14.35-14.45
14.45-14.55
14.55-15.05
15.05-15.15
Orhan Özturan-İyatrojenik Oronazal Fistül ve Tamiri
Sefa Dereköy-Glottik lezyonlara mikrolarengoskopik yaklaşımolsun
Süleyman Özdemir- Alt Dudak Malignitesinde Modifiye Bernardplasti
Erhun Şerbetçi-Sialoendoskopi
Yaşar Ünlü-Nüks Nazal poliposiste sfenoetmodektomi
Fatih Çelenk-Trakeal Rezeksiyon ve Anastomoz
İlhami Yıldırım- Tiroid cerrahisinde sinir monitorizasyonu
Beyhan Demirhan-Patolojide ne yapıyoruz?
Yusuf Kızıl-Endoskopik Anjiofibrom Cerrahisi
15.15-15.40
Kahve Arası
15.40-15.50
15.50-16.00
16.00-16.10
16.10-16.20
16.20-16.30
16.30-16.40
16.40-16.50
16.50-17.00
17.00-17.10
Ertap Akoğlu-Endoskopik frontal sinus cerrahisi
Köksal Yuca-Orbita taban kırıklarına transkonjonktival yaklaşım
Süheyl Haytoğlu- Ekspansiyon Lateral Sfinkteroplasti
Ramazan Gün-Frontal Reses Meningosellerine Yaklaşım
Güven Güvenç- Rinoplastide greft uygulamalarim Erkan Karataş- Fasiyal paralizili hastalarda ust goz kapagina silikon implant tatbiki
Fadullah Aksoy Pnömosefalusa Yolaçan BOS Fistülü
Onur İsmi-Bos rinore tamiri
Gökçe Şimşek- Frontal sinüse Blefaroplasti insizyonu ile osteoplastik yaklaşım
Download

TC. Sağlık Bakanlığı bildirimleri için gerekli bilimsel programı