~\-.'" C:ıP,EE~ LIFE ,t;"0-9
W···:
...
~.-e
$ .•v .• ..t-"~
e· • ~
&~ ._~"
T.c.
MA
i:
~
AVGAT KAYMAKAMLIGI
İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü
(İşlemler Şefliği)
\
e. ~~
i
~~~
Sayı :
Konu:
~
05/03/2015
70868051-880-2258
18 Mart Şehitleri Anma Günü Programı
18 Mart 2015 Çarşamba günü icra edilecek olan Şehitleri Anma Günü Programı, Anma
Komitesi tarafından hazırlanarak ekte gönderilmiştir.
Anma gününün başlangıcı saat 08.00'den itibaren gün bitimine kadar resmi daire, özel
kuruluş, müesseseler, askeri birlikler ve bütün kurumların Türk Bayrağı ve Atatürk posterleri
ile donatılması,
programda
görev verilen kurum ve kuruluşların
görevlerini eksiksiz yerine
getirmeleri ve programa katılmanız hususunda;
Bilgilerini ve gereğini arz ve rica ederim.
Murat BEŞİKCİ
Akseki Kaymakamı
Manavgat Kaymakam
EK:
1 adet program
V.
(2 sayfa)
DAGITIM:
Gereği:
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına
Siyasi Parti İlçe Başkanlıklarına
Bilgi:
Manavgat Garnizon Komutanlığına
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığına
Mahalli Basın Kuruluşlarına
(:t.~?fJ1.'~._
.....--::--.
C.lt~
1"'(
'>lR
\ •••. ~
\....
"Bu belge elektronik imzalıdır. İınzalı suretinin
adresine girerek (OSf8Kc-e/Asrd-CzusAj
ashru"
-yrfh
\~
~. -"
imlaJandığt tasdıl< olunur .. ,,;).J.~.I2O.t:.
"HÜR
s ~
/-~t;ı:
'7f\'1.•••.••.
'1'J.
• 6y rf~kıflM10 [email protected] I(arlu.o-geregınçe
~...
.>C'
.
"
•
örl~ıı"1çil;t'~t~~,'
. -.~
P~~~}ı.L-:1:i
kodunu yazıııız.
Aşağı Hisar Malı. Antalya Cad. No:5
Ayrıntılı bilgi için irtibat.İbrahim
Telefon: (242)746 i O 04 Faks: (242)746 ıs 58
e-posta: [email protected]
Elektronik Ağ: wwvv.icisleri.gov.tr
Gümüş
~
İbrahi
V
•
M Ş
!Rzflsı
~
a
T.C.
MA NA VGAT KA YMAKAMLIGI
18 MART ŞEHİTLERi
ANMA GÜ Ü PROGRAMI
i 8 Mart Gününün Şehitler Günü ve i 9 Eylül Gününün Gaziler Günü İlan Edilmesi Hakkında
Kanun ve 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Gününde Yapılacak Törenler Hakkında
Yönetmeliğe
istinaden, İlçe Anma Komitesi 18/02/2015 Çarşamba günü saat i 3.00'te yaptığı
toplantıda. i 8 Mart Şehitleri Anma Günü Programı hazırlıklarını değerlendirerek aşağıdaki şekilde
icrasına karar vermiştir.
A-A
MA TÖRENi
İLE İLGiLi
HAZıRLıKLAR
i-i 8 Mart 2015 Çarşamba
günü saat 08.00'den itibaren Tüm Resmi ve Özel Kurum ve Kuruluşlar
ile Özel İş Yerleri Bayraklar ve Atatürk Posterleri'yle donatılacaktır.
B-ÇELENK
SUNMA TÖRENİ
i -Çelenk Sunma Töreni 18 Mart 20 IS Çarşamba günü saat 09.00'da Cumhuriyet
Meydanındaki
Atatürk Anıtı önünde yapılacaktır.
Kaymakamlık
Makamı, Garnizon Komutanlığı
ve Belediye
Başkanlığına (söz konusu yönetmeliğin 2. maddesinin 6. fıkrasına göre çelenk koymak için 48 saat
önceden müracaat edecek kuruluş. kişi veya kişi topluluklarına)
ait çelenkler saat 09.00·da sunuş
yerinde hazır bulundurulacak,
çelenkler saat 09.1 G'da tören sunucusunun anonsu ile bizzat kurum
amirieri tarafından protokol sırasına göre Atatürk Anıtına sunulacaktır.
2-Çelenklerin Atatürk
Marşı söylenecektir.
Anıuna
sunulmasını
müteakip,
saygı duruşunda
bulunulacak
\ c isıiklal
3-Günün anlam ve önemini belirten konuşma (J. Tğm. Emre KEVEN).
4-Çelenk sunma törenine kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile okul müdürleri katılacaktır.
S-Çelenk Sunma Töreninde;
60. YıL. Atatürk. Çağlayan, Çelrikçi, İMKB. Küçük Hasan, Milli
Egemenlik. Öger. Toros, 75. YıL. Yunus Ernre, Ö. Akdeniz Başarı, Ö. Bahçeşehir. Ö. çığır \'e Özel
Toros Sema Ortaokullarr,
Namık Karamancı ve Ö. Toros Sema Fen Liseleri. Manax gaı. İraz
Duriye Duran, Çağlayan, Fatih, Şelale, Ö. Bahçeşehir, Ö. Başarı Bilim, Ö. Toros Sema, Ö. Final, Ö.
Fark Anadolu
Liseleri, Manavgat Anadolu ve Ayşe Rıza Kasapoğlu İmam Hatip Liseleri,
Manavgat, Şule Muzaffer Büyük, MATSO. İMKB, Ö. Alem Mesleki ve Telmik Anadolu Liseleri;
bir müdür yardımcısı
ve bir öğretmen
nezaretindc
bayrak ve flamalarıyla
lS'er kişilik
öğrenci grubunun
programa
katılımı zorunlu olup, 18/03/2015
Çarşamba
günü saat 08.40'ta
tören alanında hazır bulunmaları için gereken hassasiyet gösterilecektir.
C-ANMA
TÖRENİ
I-Anma Töreni, 18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 10.00'da, Şelale Anadolu Lisesi Konferans
Salonu'nda adı geçen okul tarafından hazırlanan program doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
2-Programa
kamu kurum ve kuruluşların
amirleri ile okul müdürleri katılacaktır.
3-Anma Töreninde; Namık Karamancı ve Ö. Toros Sema Fen Liseleri, Manavgaı, Iraz Düriye
Duran, Çağlayan, Fatih, Şelale, Ö. Bahçeşehir, Ö. Başarı Bilim. Ö. Toros Sema, Ö. Final. Ö. Fark
Anadolu Liseleri, Manavgat Anadolu ve Ayşe Rıza Kasapoğlu İmam Hatip Liseleri, Manavgat,
Şule Muzaffer Büyük. MATSO. İMKB. Ö. Alem Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri; bir
öğretmen
nezaretinde
3'el· öğrencinin
programa
katılımı
zorunludur._l8
Mart 2015
Çarşamba
gü~ü saat O~.4S'te .Şelale Anadolu Lisesi konferans saıonunda.Jl<itJ':;I~111H{.alarl için
gereken hassasıyet gösterılecektır.
;:
.•.
.
oq
J>I'C
:! M ~
.~
tC-"~~,,~
rs
~...
.a..'" ~
"Y'
-:"" ..:
..,..;
'; ~.to\~'!I
~
,;'.~1'~Atr .~. ,
. IP'i.~ LA i .,
..~
---,
PROGRAM
i -Açılış.
Programın
arz edilme
2-Saygl Duruşu ve İstiklal
3-Günün Anlam
BAŞOGLU)
Marşı.
ve Önemini
-l-Mehrnet Akif ERSOY'un
Öğrencisi Sibel ATEŞ)
i,
belirten
konuşma
"Çanakkale
(Şclale
Şehitlerine"
Anadolu
adlı şiirinin
Lisesi
Tarih
okunması
i
5- i 8 Mart Çanakkale
Zaferi ve şehitlerini anma günü ile ilgili slayt gösterisi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hüseyin KESKiN)
Öğretmcni
Şelal
Kadi r
Anadolu
Lisesi
(Şelalc Anadolu
Lisesi
6-18 Mart Çanakkale
Zaferi ile ilgili oratoryo (Çanakkale
Ruhuyla Ycni.ıcn Dirilmek)
Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenleri
Ali VAROL ve Zeynep Bl'DAK)
7-Çanakkale
öğrencileri)
8-Ecdada
Türküleri
(Şelale
Mektup (Şelale Anadolu
9-İlçe genelinde yapılan
ödüllerinin verilmesi
Anadolu
Lisesi
Lisesi Öğrencisi
i8 Mart Çanakkale
Müzik
Mehmet
Öğretmeni
Oktay
Abdullah
()elalc
BAKADA'
ve
ATEŞ)
Zaferi konulu yarışmalarda
dereceye
giren öğrencilerin
i O-Kapanış
GÖREVLE
DiRME
VE SOR
MLULUKLAR
i-i 8 Mart Şehitleri
Anma Günü 18 Mart 2015 Çarşamba günü sabah saat oS.eıO'ue başlayıp gece
24.00·te sona erecektir. Tüm kamu kurum ve kuruluşları
ile esnaf ve özel iş yerleri sabah saat
08.00'den itibaren bayraklarla süslerıecektir.
2-Tören Alanının hazırlanması,
ses cihazı ve şehit yakınlarının
Tören Alanında belli bir düzen
içerisinde oturtulması için en az 30 kişilik sandalye Manavgat Belediyesince
temin edilecektir. Se.
cihazını kumanda için Manavgat Belediyesi'nden
bir personel görevlcndirilcccktr.
3-18 Mart Şehitleri Anma günü ile ilgili okullar arasında düzenlenen
yarışınalarda
dereceye giren
öğrencilere verilecek ödüller Manavgat Belediye Başkanlığı tarafından karşılunacakur.
4-Garnizon Komutanlığınca
18 Mart 2015 Çarşamba günü saat 09.30·da töre-ne katılanlar ile şehit
yakınlarına ilçe Jandarma Komutanlığında
ikramda bulunulacaktır.
5-Manavgat ilçe Müftülüğünce
13 lart 20 i 5 Cuma günü Huıbe ve Diyaı ·t işleri Başkanlığının
emrinde belirtilen konularda hazırlanacak
program uygulanacaktır.
6-18 Mart 2015 Çarşamba
gününde şehit yakınlarının
Tören Alanı ve pl;lntl verlerine geli;
gidişIeri. ilçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Müdürlüğünce
sağlanacnkur.
7-Çelenk sunma töreninin sunuculuğunu
Şule Muzaffer Büyük Mesleki ve i ck.ıik .vnadolu Lisesi
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Bilal ŞAHİ
. yardımcılığını
Küçük Hasan Ortaokulu Türkçe
Öğretmeni Furıda Y" KSEL. Tören Alanı Yönetimini
Milli Egemenlik Ortaokulu Beden Eğilimi
Öğretmeni Süleyman
KAÇAR
yardımcılığını
Öger Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni Vesilc
YILMAZ.
İstiklal Marşırruzm
söyletilmesinde
Milli Lgerncnlik
Ortaokulu
Mü.cik Öğretmeni
Gönül şArı i görev yapacaktır.
8- i 8 Mart Şehitleri Anma Günü Programı Belediye Başkanlığı
hoparlöründen
halka duvurulac.ıkur.
9-Bu program, görevliler için emir, halkımız için davetiye niteliği taşır.
/'~
ıll
C
.•. .. ~
/
İLÇE
A
i
''''ıl'
MA
1;"
tı-a
.•
rm'
).
4
~:W
.,..
'TE~
~"ıl'.,..i
•
...• <:;
.
':
'n' ~
"?
,1..,
't'
. \ı- ,~~1
."
~ !,",
t
••..
.,. ~
..,
c."
'"P
ilr
.
~f
Download

W···:e.